Ružomberok

Hrob Ignác Grebáč-Orlov

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
Ta hor, ta hor na neba sklon,
kde Matka sídli trón …

Tu čaká slávne vzkriesene
vdp. IGNÁC GREBÁČ ORLOV
kanonik – farár veličiansky, básnik
69 ročný v 47 roku kňažstva
odobral sa k Najvyššiemu Kňazovi
26. apríla 1957
R. I. P.

„Zas obeť nová na cmiteri
pri otvorenom hrobe leží,
zas nádej zakryl oblak šerý,
rozryjúc žiaľov prameň svieži.“
Poznámka:

Ignác Grebáč (pseud. Orlov) (25.1.1888 Námestovo – 26.4.1957 Ružomberok) spisovateľ, redaktor, politik. Do roku 1911 študoval teológiu v Spišskej Kapitule, v rokoch 1914-18 kurát na ruskom fronte. Funkcionár HSĽS, ktorú zastupoval aj v parlamente, spolupracovník A. Hlinku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Róbert Dúbravec

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
ROBERT
DÚBRAVEC

*25. APRÍLA 1898
+19. AUGUSTA 1934
Poznámka:

Róbert Dúbravec (25.4.1898 Liptovská Teplá – 19.8.1934 Ružomberok) maliar, spisovateľ, učiteľ. V rokoch 1914-18 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Ešte pred skončením štúdia, ako 17-ročný musel nastúpiť v roku 1915 do rakúsko-uhorskej armády. Maturoval 28.4.1918 (ako vojak).
(zdroj: https://www.ruzomberok.sk/download_file_f.php?id=1138448 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Eugen Budínsky a Vojtech Budinský-Krička

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
PODPLUKOVNÍK EUGEN BUDÍNSKY
1906 -1942

V. BUDINSKÝ-KRIČKA
*1903 +1993
Poznámka:

Eugen Budínsky (pôv. Budaváry) (3.12-1906 Ružomberok – 14.8.1942 Kropatkin, Rusko, poch. Ružomberok) major pechoty, pobočník ministra národnej obrany. V rokoch 1925-27 absolvoval VA v Hraniciach. Dôstojník čsl. armády z povolania, od 1.1.1932 spravodajský dôstojník I. kategórie p. pl. v Jelšave. Do slov. armády vstúpil ako kpt. pechoty. Po začiatku ťaženia proti ZSSR odoslaný na front od 27.6. do 13.8.1941. Opätovne odoslaný na front 21.3.1942 ako mjr. pech., veliteľ II/20 pr. RD. Padol 4.8.1942 pri Kropatkine v Krasnodarskej oblasti. In memoriam povýšený 1.7.1942 na pplk. pech.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )

Prof. PhDr. Vojtech Budinský-Krička, DrSc. (24.7.1903 Ružomberok – 5.1.1993 Košice, poch. Ružomberok) archeológ, univerzitný profesor. V roku 1951 ho komunisti uväznili a prepustili ho až v roku 1954. Zaoberal sa hlavne pravekom Východného Slovenska a osídlením Slovanov.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vojtech_Budinsk%C3%BD-Kri%C4%8Dka )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mikuláš Markus

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
GENERÁLPORUČÍK

MIKULÁŠ MARKUS
*27.6.1897 +27.1.1967
Poznámka:

Mikuláš Markus (27.6.1897 Málinec – 31.1.1967 Ružomberok) generálporučík. V októbri 1915 odvedený a pridelený k 29. poľnému jágerskému pr. v Lučenci, kde bol odoslaný do ŠDPZ. 11.7.1916 odoslaný na ruský front. V septembri 1917 bol ťažko ranený, do 13.6.1918 v nemeckom ošetrení. V júni 1918 odoslaný na taliansky front. Ako por. v zálohe sa 25.5.1919 prihlásil do čsl. armády a pôsobil na rôznych miestach v rozličných pozíciách. V roku 1938 skončil v Banskej Bystrici. Deň po vzniku Slovenského štátu prevzal velenie 10. div. v B. Bystrici. V roku 1939 sa zúčastnil ťaženia Slovenskej armády v Poľsku. Po napadnutí ZSSR v júni 1941 odišiel s p. pl. 3 na východný front. Na východnom fronte bol aj v rokoch 1942-43. Po návrate z poľa pôsobil v Trenčíne, kde nadviazal styk s J. Golianom, ktorý ho zapojil do prípravy SNP. V lete 1944 pôsobil na vých. Slovensku, kde sa kontaktoval s part. skupinami. 12.9.1944 sa hlásil v B. Bystrici, kde prevzal velenie nad TS „Muráň“. Celú jeseň 1944 sa zúčastňoval bojov na strednom Slovensku. 26.3.1945 bol v Košiciach prijatý do čsl. armády. Stal sa veliteľom 4. čsl. samostatnej brigády 1. čsl. arm. zboru v ZSSR, s ktorou sa zúčastnil záverečných bojov vojny. 1.6.1945 bol povýšený na brig. generála. Vykonával rôzne vysoké funkcie v armáde. Neskôr bol politicky prenasledovaný a pôsobil v lesníctve. Vyznamenanie: Pamätná medaila so štítkom „Javorina – Orava“, Za hrdinstvo 3. stupňa, nem. Das Verdienstkreuz des Ordens von Deutschen Adler 2. Stufe mit Schwerter, Pamätný odznak 2. st., nem. Eisenes Kreuz 2. Klasse, nem. Eisenes Kreuz 1. Klasse, Za hrdinstvo 2. stupňa, Pamätný odznak 1. stupňa. rum. Coroana Romaniei cu Spade in Gradul de Comandor cu panglica de „Virtute Militara“, Vojenský víťazný kríž III. triedy, Čsl. voj. kríž 1939, Čsl. voj. medaila Za zásluhy I. stupňa, Rad SNP I. triedy, Čsl. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, sov. Za pobedu nad Germanijej v Velikoj Otečestvennoj vojne, rum. Ordinul „Steaue Romanei“ cu Spade in Gradul de „Comandor“ cu panglica „Virtute Militara“, poľ. Krzyż Partyzancki (?), poľ. Krzyż Walecznych
(zdroj: https://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrobka Ľudevít Labaj

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Pod cintorínom, cintorín
Nápis:
RODINA Dr. LABAJA

MINISTER
Dr. ĽUDEVÍT LABAJ
SENÁTOR. VER. NOTÁR
*11.IV.1886
+12.IV.1937
Poznámka:

Ľudovít Labaj (11.4.1886 Ružomberok – 12.4.1937 Ružomberok) slovenský politik. V rokoch 1914-18 sa ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády zúčastnil bojov I. svetovej vojny, ktorej následky sa prejavili aj na jeho zdraví. V rokoch 1919-20 bol mešťanosta Ružomberka a viedol mesto v hektických mesiacoch po vzniku ČSR. Bol poslancom Národného zhromaždenia v rokoch 1920-35. V roku 1929 bol ministrom pre zjednotenie zákonov.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom hrobky je významný architekt Dušan Jurkovič.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Dušan Makovický

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Podhora 9, rodný dom
Nápis:
1866 - 1921

V TOMTO DOME PETRA MAKOVICKÉHO,
ZAKLADATEĽA
RUŽOMBERSKÉHO PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU
A BRYNDZIARNE,
NARODIL SA 10. DECEMBRA 1866

DUŠAN MAKOVICKÝ

SLOVENSKÝ TOLSTOJOVEC,
PREKLADATEĽ A OSOBNÝ LEKÁR
LVA NIKOLAJEVIČA TOLSTÉHO
Poznámka:

Dušan Makovický (10.12.1866 Ružomberok – 12.3.1921 Ružomberok) slovenský lekár, publicista, spisovateľ a prekladateľ. Študoval na lekárskej fakulte v Prahe, Innsbrucku a Berlíne. V rokoch 1904-10 bol osobným lekárom ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého v Jasnej Poľane v Rusku. Tu sa stretol aj s M. R. Štefánikom. V rokoch 1915-16 bol internovaný za odpor voči vojne. V cárskom väzení si odsedel 10 mesiacov. Do Ružomberka sa vrátil v roku 1920.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Dušan Makovický

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Podhora, meštiansky dom
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
A V R. 1921 ZOMREL

MUDr.
DUŠAN
MAKOVICKÝ

VEĽKÝ OBHAJCA
SLOVÁKOV,
NÁRODOVEC
ĽUDOMIL,
SPISOVATEĽ,
PREKLADATEĽ,
VYDAVATEĽ,
OSOBNÝ LAKÁR
A PRIATEĽ
L. N. TOLSTÉHO

MIESTNY ODBOR
MATICE SLOVENSKEJ
1992

sign. V. Mydlo 1969
Poznámka:

Dušan Makovický (10.12.1866 Ružomberok – 12.3.1921 Ružomberok) slovenský lekár, publicista, spisovateľ a prekladateľ. Študoval na lekárskej fakulte v Prahe, Innsbrucku a Berlíne. V rokoch 1904-10 bol osobným lekárom ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého v Jasnej Poľane v Rusku. Tu sa stretol aj s M. R. Štefánikom. V rokoch 1915-16 bol internovaný za odpor voči vojne. V cárskom väzení si odsedel 10 mesiacov. Do Ružomberka sa vrátil v roku 1920.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom busty je sochár Viktor Mydlo.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Jozef Májek

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Štefana Nikolaja Hýroša 10, Liptovské múzeum, na pravej strane budovy z ul. Dušana Makovického
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ RUŽOMBERSKÉMU RODÁKOVI
JOZEFOVI MÁJEKOVI
KTORÝ BRÁNIAC SLOBODU ŠPANIELSKEHO ĽUDU, SLOBODU NAŠU,
PADOL 25 ROČNÝ DŇA 23. XI. 1936 V HRDINSKÝCH BOJOCH AKO
KOMISÁR BATALIONU „THÄLMANN“ MEDZINÁRODNEJ BRIGÁDY V
ŠPANIALSKU, JE POCHOVANÝ V PALACETE DE MONCLOA PRI
MADRIDE ĎALEKO OD SVOJEJ RODNEJ VLASTI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Štefana Nikolaja Hýroša č. 10, Liptovské múzeum, na pravej strane budovy z ul. Dušana Makovického
Nápis:
NA PAMIATKU PADLÝM V ROKOCH 1914-1918

VOJTECH GOLDSTUCKER, FRANC GUTFREUND, GUSTAV JOHAN-HILLER, DR. EDUARD ŠPIRA, OSKÁR ROTH, JOZEF KRONER, BARLOMEJ HALUŠKA, JOZEF MUŠUTA, JÁN SVIEŽENÝ, JÚLIUS NOVÁK, FRANTIŠEK BUKNA, JOZEF LAČEK, JÁN BRADIAK, EDUARD STANO, MATEJ PIŠÚT, ŠTEFAN ŠRÓT, JÁN PAPÚCH, JOZEF CHEBEN, JÚLIUS HRNČIAR, ŠTEFAN ĎURĎA, ŠTEFAN KENDERA-ŠOPAN, JÁN KAČO, EMIL KUBAČKA, BALTAZÁR ILKO, LUDOVÍT LAHNER, JOZEF HALUŠKA, ONDREJ VLKOLINSKÝ, JÁN ORAVEC, LUDVIK ČATLOŠ, MIKLUŠ LABAJ, JOZEF MIGRA, LADISLAV MIGRA, ALBÍN RUMANOVSKÝ, FRANC ONDREJ, JÚLIUS POLLÁK, JÁN BISTRIČAN, JÁN PÁRIČKA, SAMUEL NEU, JOZEF KOVÁČIK, FERDINAND HRČKA, ERNEST MILLAN, MATTYAŠOVSKÝ VOJTECH, ONDREJ VLHA, JÁN LEJA, MARCEL RÁZGA, JÁN JAVORKA, ŠTEFAN KYVOŇ, LEOPOLD VOGEL, PETER HUBA, ŠIMON BERGER, ZIGMUND BERGER, MÓRIC CZIGLER, MARCEL GLASNER, IGNÁC GOLDFARB, JÁN SONDERLICH, IMRICH MAKOVICKÝ, MICHAL MIKULÁŠ, JÚLIUS CIRIAK, NEANDOR PODHORÁNYI, EMIL GOLDSTÜCKER, GÉRA KAUFMANOVÁ, MARCEL HAAS, DANIEL FISCHER, VILHÉM KURILA, ŠTEFAN ŠULÍK-KUČERA, VENDEL KUDLIČKA, ONDREJ SLIAČAN, BARTOLOMEJ SLIAČAN, FRANTIŠEK BAČKOR, ONDREJ JAŠKO-BUGAN, ŠTEFAN KALIAR-BENČO, ŠTEFAN HATALA-ČÍRIK, KAROL DUŠIČKA-HLASNY, JÁN BLCHA-HUDEC, ONDREJ HATALA-KOMENDA, ŠTEFAN HELKO, ONDREJ RUSNÁK-PACIGA, FERDINAND URBAN-HOLOTA, ŠTEFAN KUDLIČKA, ONDREJ HLASNY-ŠURINDA, ŠTEFAN KUNIAK, ŠTEFAN HATALA-KOMENDA, ŠTEFAN SLIAČAN, JÁN LEJA, JOZEF CIBULKA, JOZEF ŠNAUKO, JÁN TODEK, ŠTEFAN URBAN-ČERNÁK, PETER REMEŇ, ONDREJ BOPKO-MILLAN, LADISLAV JANIGA, ŠTEFAN DEBNÁR-BAČKOR, JOZEF ONDREJKA, ADOLF SMIEŠKA, LADISLAV MILLAN, FRANTIŠEK GAJDOŠ, JOZEF HÝRAVÝ, VILHÉM MAGA, MARCEL MAGA, JOZEF MAČKO-ŠVIGA, JOZEF MIŠÍK, ŠTEFAN MIŠÍK, MARCEL MIŠÍK, ADALBERT MIŠÍK, FILIP KUBINA, VOJTECH FLOCH, KAROL HALUŠKA, JÁN FRKUŠKA, AUGUSTÍN MACKO, JOZEF MACKO-KUBANIŠ, ŠIMON MACKO, ANTON MACKO, ŠTEFAN FLOCH, JÁN FLOCH, JOZEF MILLAN, ŠTEFAN FLOCH-HAPTIŠ, ŠTEFAN ŠOOŠ, JOZEF FLOCH, FRIDRICH BARTOŠ, JOZEF MIŠÍK, JOZEF KENDERA-RÁCIK, JURO KENDERA, JURAJ DURNÝ, VAVRINEC MAGA, JÁN BARTOŠ, ŠTEFAN ORAVEC, JÁN BARANEC, ONDREJ KENDERA, ADALBERT KAČO, PETER PÁNČI, ŠTEFAN MIŠÍK-DOKTOR, ŠTEFAN JANOVEC, JÁN ONDRÍK, KAROL BRAJAK, JÁN HÝRAVÝ, MATÚŠ MUŠUTA, MATEJ NOVÁK, JOZEF MILLAN, RUDOLF MILLAN-BAČÍK, SILVESTER ŠIDA, VOJTECH BABÁL, ŠTEFAN BABÁL, KAROL MLINARČÍK, VIKTOR KAMAN, JURAJ ONDRÍK, JOZEF SABUCHA, ŠTEFAN SABUCHA
Poznámka:

Medzi menami padlých vojakov sa nachádza aj jedno ženské meno-Géra Kaufmanová.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°04'52.8'' E19°17'52.3''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2012
Umístění: Ružomberok, Štefana Nikolaja Hýroša č. 10, Liptovské múzeum, na pravej strane budovy z ul. Dušana Makovického
Nápis:
NA PAMIATKU UMUČENÝM A PADLÝM 1939-1945

ROBERT BACHLET, VOJTECH BOUČEK, JOZEF BABILONSKÝ, HUGO BIALEK, ALŽBETA BLÁHOVÁ, JÁN BRADIAK, ONDREJ ČÍŽIK, ONDREJ ČUTKA, JÁN ČAJKA, ONDREJ DANEŠ, JÁN DIVIŠ, BÉLA DUHA, ONDREJ FAGLIC, OTO KADLEC, ŠTEFAN HAVRÁNEK, LUDOVÍT HRUBOŇ, RUDOLF HRČKA, ŠTEFÁNIA LAKATOŠOVÁ, VLADIMÍR MILDE, JOZEF MISTRÍK, EDUARD MOJŠKO, JÁN MAGA, ONDREJ MUŠUTA, PAVOL MILAN, PAVOL MAHÚT, DUŠAN MAKOVICKÝ, JÁN POOR, JÁN PAPARINSKÝ, JOZEF PAPÚCH, VLADIMÍR MATULA, ŠTEFAN PALAČKA, ANTON ROMANOVSKÝ, VERONA SEDILEKOVÁ, KAROL TOMÁŠ, HENRICH SCHVARCZ, JOZEF BRNÍK, ŠTEFAN BOBEK, ANTON BULOVČÍK, LADISLAV FÁGA, ANTON HATALA, PETER HLAČINA, LADISLAV LAJČIAK, VOJTECH KAMAN, ŠTEFAN KAMAN, VOJTECH KENDERA, ANTON BARNIAK, ANTON GAJDOŠ, SILVESTER NEMČEK, JOZEF CECKO, ANTON FLOCH, LEOPOLD KENDERA, PETER KENDERA, ALOJZ MIKULEC, VOJTECH ORAVEC, FERDINAND PACEK, ANTON PASTUCHA, JOZEF BELLA, OTO BRANSA, ANTON BARNIAK, JÁN ČEČERÍN, JOZEF DANEŠ, ŠTEFAN BAJTALA, JÁN GAJDOŠ, RUDOLF GAŠPARÍK, JÁN HARIŇ, MICHAL KRÍŽOVSKÝ, MÁRIA MOKOŠOVÁ, VÁCLAV MYSLIVEC, FRANTIŠEK NANKY, JÚLIUS NEMEC, ANNA NOVÁKOVÁ, RUDOLF PATKA, ANNA SEDLEKOVÁ, ĽUDOVÍT ŠEVIEČIK, KAROL SOJEBA, FRANTIŠEK SIMON, ABELES MÓRIC, ETELA, ACKERSMANN JOZEF, IRENA, ŽOFIA, ADLER FILIP, LILLI, MÁRIA, ALTMANOVÁ REGINA, BANDL MIKULÁŠ, BERGEMANNOVÁ RÓZA, BIHELLER JOZEF, BLUMENTHAL JOZEF, JÚLIUS, HELENA, BOGENOVÁ ANNA, BORIŠKA, BOHÚŇOVÁ JOZEFÍNA, DR. BÖHM EUGEN, BERTA, BRAUER ALFRÉD, ERVÍN, PAVOL, MARGITA, BRAUN EMIL, ĽUDOVÍT, BLANKA, ETELA, HILDA, BRIBRAM MÓRIC, FLORA, BRICHT ALEXANDER, CIGLEROVÁ EDITA, SIDÓNIA, ČALOUNOVÁ, DEIML ERVÍN, OTO, OĽGA, TEA, DEUTSCH BERNÁTH, PAVOL, MARGITA, ROZÁLIA, DONÁTH ALEXANDER, EMIL, IGNÁC, RUDOLF, TOMÁŠ, ANNA, ROZÁLIA, DONNER HERMAN, DREIER MIKULÁŠ, DUKLAUBER ANNA, DUSCHNITZ ADOLF, BERTALAN, IRMA, EICHEL ADOLF, SALAMON, IRMA, EISENBERGER ALADÁR, ELOVIČ ELIÁŠ, REGINA, ELSSAS ERNEST, GUSTÁV, IRENA, ENGEL LADISLAV, JANKA, FARKAŠ ERNEST, FARKAŠ GEJZA, SÁRA, FELDMAN ERNEST, IZRAEL, MIRJAM, LEA, FEUERMAN SAMUEL, FANY, DR. FISCHER EDMUND, FÖLDVÁRI MÓRIC, GIZELA, FRIEDMANN ALEXANDER, IGNÁC, ANNA, HELENA, ROZÁLIA, ŠARLOTA, FRISCHER OTO, GAJDOŠOVÁ ARANKA, GEJGEROVÁ TERÉZIA, GELLÉRT EUGEN, IVAN, GERÖOVÁ ANNA, KLÁRA, GOLDFINGER LEOPOLD, GOLDSTEIN ADOLF, ĽUDOVÍT, NOEMI, SAMUEL, ALICA, AURÉLIA, HELENA, LEA, GOLDSTÜCKER BERNÁT, FERDINAND, FLORÁN, GOLDSTÜCKER IVAN, BERTA, ELZA, ERIKA, LILLY, MÁRIA, RUŽENA, GROSS ALEXANDER, EUGEN, VILIAM, LILLY, MÁRIA, GROSMANN SAMUEL, EMÍLIA, ŠARLOTA, DR. GRÚN, ALBÍNA, GRÜNBAUM VIOLA, GRÜNAPFEL EUGEN, RENATA, GRUNWALD ALADÁR, OLGA, JÚLIA, MÁRIA, RUŽENA, GUTTMANN SAMUEL, VILMA, GYULAI MARGITA, HAAS IZIDOR, MÁRIA, HAJTMAN ALOJZ, HERZ RUDOLF, IRENA, HEXNER IGNÁC, VIKTOR, FANNA, KLÁRA, ZUZANA, HILLEROVÁ ERNESTINA, IZABELA, HORNOVÁ HELENA A MATKA, HOROWITZ PAVOL, BERTA, HÖNIGSBERG ALFRÉD, IZIDOR, VIOLA, HRUŠKA ONDREJ, SAMUEL, JOZEFÍNA, JAKUBOVIČOVÁ ANTONIA, EMÍLIA, TEREZA, JANOVIČOVÁ RÓZA, KLAUS PETER, SAMUEL, IRENA, KANNOVÁ HELENA, KAPP JÚLIUS, HELENA, REGINA, KAPPELESOVÁ EDITA, VIOLA, KARTAL ADOLF, PETER, ANNA, EDITA, ETELA, RUŽENA, ING. KATZER RICHARD, RENATA, KAUFMANN DÁVID, AMÁLIA, ANNA, BLANKA, BERTA, KLEIN HUGO, ZELMA, KLAPHOTZ IRENA, KLOPATOCK EGON, ĽUDOVÍT, KOHN ARPÁD, IRMA, KORNGUT IGNÁC, KAROL, KURT, ŠARLOTA, REGINA, KOVEŠ ALEXANDER, EUGEN, KUFFLER FRANTIŠEK, KUN JÚLIUS, DR. KUN ŠTEFAN, MALVÍNA, KÜNSTLER ARMÍN, LADISLAV, ŠIMON, ERNA, REGINA, DR. LAKNER HENRIK, LANGDORF IGNÁC, VOJTECH, HERMÍNA, JOLANA, LANGOVÁ EVELÍNA, LAX ERNESTÍNA, LEICHTEROVÁ ANNA, LEITNEROVÁ JANKA, LIEBERMANN HERMANN, VILIAM, EVA, HELENA, OTÍLIA, LICHTNER ALEX, LOWINGER ALEXANDER, IMRICH, ZIGMUND, MATILDA, MAHRER DÁVID, HEDVIGA, MALTENFORD ALEXANDER, MIKULÁŠ, IRENA, MANGOLD FEDOR, ZIGMUND, MALVÍNA, MARMORSTEIN ALEXANDER, FERDINAND, MILCH BERNÁT, KAROLÍNA, MUNK ALEXANDER, ERVÍN, FRANTIŠEK, IVAN, JURAJ, TOMÁŠ, GIZELA, IRENA, NEU ALADÁR, JÚLIUS, ERNESTÍNA, NEUMANN ARPÁD, HENRIK, JÚLIUS, MORIC, ZOLTAN, ADELA, ANNA, HELENA, OLGA, NÜRNBERGER PINKAS, Dr. PASTERNÁK OSKAR, PÓR JÁN, PORGES MAXIMILIÁN, LEONA, PLATZNER MAREK, GIZELA, REICHOVÁ LENKA, ROSENBAUM JÚLIUS, ROSENTHAL WALTER, ANTÓNIA, VALÉRIA, ROSENZWEIG EUGEN, HELENA, ROZÁLIA, ROTH ALEXANDER, LEOPOLD, RUDOLF, WALTER, BLANKA, JOLANA, HELENA, SALZBERGER GUSTÁV, JAKUB, SELMA, SCHEIN SAMUEL, HEDVIGA, SCHILLER ARMIN, MARGITA, SCHÖNFELD BARTOLOMEJ, SCHUSTER MAXIMILIAN, OTO, SCHUSTEROVÁ, SCHWARC ALEXANDER, SCHWARTZ TEODOR, FRANTIŠKA, GIZELA, KORNÉLIA, SERENA, SIGMUND, SERENA, SILBIGEROVÁ MARGITA, SINGER IGOR, SPITZ MARTIN, IRENA, STIGLITZ DEZIDER, STEGER MAXIMILIAN, ADÉLA, STEIN MARTIN, EDITA, HELENA, STEINER DEZIDER, JAKUB, JÚLIUS, MARTIN, TEODOR, STEINHARDTOVÁ FANI, STERN ARTUR, STRAUSS ALEXANDER, MARGITA, KORNÉLIA, SÜSSMANN FRANTIŠEK, MIKULÁŠ, VILIAM, ALICA, TERÉZIA, SZILLAGYI DÁVID DR., TEICH ARPÁD, MÓRIC, WIENER KATARÍNA, TERÉZIA, WITENBERG IVAN, RUDOLF, VILIAM, NATÁLIA, REGINA, ZINSLER KURT, ŠTEFAN, ELLA, ZUCKERMANN LADISLAV, VOJTECH, CECÍLIA, FANY, MAGDA, MARGITA, VALÉRIA, VÍG FRANTIŠEK, ALŽBETA, GIZELA, MUDr. FRISKA GRÜNOVÁ, TEICH ROBERT, ADELA, ELZA, HELENA, JOLANA, MARGITA, TOMAŠOVOVÁ HELENA, TOPPER BARTOLOMEJ, UNGÁR JÚLIUS, VENETIANER ALEXANDER, VOGEL ARPÁD, JOZEF, TOMÁŠ, WALTER, ARANKA, JOLANA, ILONA, WEISS BARTOLOMEJ, EUGEN, ĽUDOVÍT, EVA, GIZELA, RUŽENA, TERÉZIA, WEINBERGER LÓRAND, SAMUEL, WETTWESCHEIDER, MÓRIC, HELENA, WELDEROVÁ PAULA, WIENER ALEXANDER, FRANTIŠEK, LADISLAV, EMA, IRMA, JUDITA, ACKERSMANN VOJTECH, Dr. BALÁŽ HERMAN, BALÁŽOVÁ IRENA, BOGEN JÚLIUS, Dr. JÚLIUS HOZELICZ, Dr. KLEIN MARTIN, EVA, HELENA, POPPEROVÁ HELENA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°04'52.8'' E19°17'52.3''
Pomník přidal: Peter Pavlík