Praha 4

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 05.06.2011
Umístění: Praha 4, Vavřenova 1138/34, Braník
Nápis:
V KVĚTNU 1945
ZDE PADLI
RUDOLF BETELHEIM
RUDOLF PANÝREK
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20605
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník hrdinům druhého odboje - místo je zrušené

Autor: vets, 11.02.2022
Umístění: Praha 4, Ve Lhotce, poblíž čp. 42/9
Nápis:
PADLÝM
ZA SVOBODU
15./3.39 - 9./5.45
Poznámka:

Pomník byl zrušen nejpozději v roce 1984.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'10.52'' E14°26'8.22'' (dům čp. 42/9)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.06.2011
Umístění: Praha 4, Vídeňská 798/66, Krč
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ PADLI
9.V.1945 ZA OSVOBOZENÍ PRAHY
DVA ČSL. DŮSTOJNÍCI
MAJOR KAREL ROD
KAP. V. Z. ING. JINDŘICH FREIWALD
Poznámka:

Karel Rod, *4. února 1885 v Sulejovicích v okrese Litoměřice.
Po obecné škole vystudoval německou střední hospodářskou školu v Kadani, maturitu složil 23. června 1902. V letech 1905 až 1906 absolvoval školu pro jednoroční dobrovolníky, do roku 1907 pak pokračoval na škole pro aktivní důstojníky v Praze.

V hodnosti poručíka v záloze byl 12. ledna 1907 vtělen k vozatajskému praporu č. 8 a 1. dubna přemístěn k vozatajskému praporu č. 9. Od 1. listopadu 1909 byl u vozatajského praporu č. 3 poručíkem v aktivní službě, 1. června 1910 převzal funkci velitele čety vozatajského praporu 10. Na nadporučíka jej povýšili 1. srpna 1914 a poslali na ruskou frontu. Do hodnosti rytmistra jej povýšili 1. srpna 1917. Do československé armády se přihlásil již 29. října 1918, byla mu přiznána hodnost kapitána. Určili jej velitelem zálohy koní, později jejich sběru a evidence. Od 1. září 1920 působil jako velitel roty u vozatajského praporu 6, později vystřídal vozatajské prapory 1, 2, 5, opět 2, 5, 4. Na štábního kapitána jej pov&yacu te;šili 22. prosince 1922 a majora 29. prosince 1928. Dne 15. září 1933 byl přemístěn na funkci velitele náhradní korouhve jezdeckého pluku 9. Od 1. února 1936 působil jako velitel náhradní roty u pluku útočné vozby 1, kde zůstal až do okupace a likvidace československé branné moci.

Padl 9. května 1945 v Praze, místo uložení jeho ostatků není zaznamenáno v dostupných pramenech.
(zdroj: http://www.vhu.cz/dustojnici-z-prazskeho-povstani/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-33634
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.06.2011
Umístění: Praha 4, Vídeňská 1185/112, Kunratice
Nápis:
ZDE PADLI HRDINNOU
SMRTÍ V BOJI ZA VLAST
V KUNRATICÍCH 5.5.1945
VÁCLAV MAŠEK
VIKTOR KRAMPERA
PRČICE OKR. SEDLČANY
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-33613
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska František Kriegel

Autor: Milan Lašťovka, 21.07.2014
Umístění: Praha 4, Vídeňská 800, pamětní deska na pavilonu A4
Nápis:
MUDr. F. KRIEGEL
ZDE PRACOVAL V LÉTECH
1966 - 1969

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Zdeněk Fridrich

Autor: Milan Lašťovka, 12.12.2014
Umístění: Praha 4, Vídeňská 52, na domě, vedle hostince Na Betáni
Nápis:
V KVĚTNU 1945 ZDE PADL
ZDENĚK FRIDRICH
ČEST JEHO PAMÁTCE!
MNV KUNRATICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-33614
Souřadnice: N50°00'26.73'' E14°28'45.94''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Eduard Kryštof

Autor: Milan Lašťovka, 11.01.2016
Umístění: Praha 4, Vídeňská, areál bývalého parostrojního pivovaru Pragovar, později Fruta Krč
Nápis:
ZDE BYL UMUČEN
NĚMECKÝMI NACISTY
EDUARD KRYŠTOF
*11.10.1912 +6.5.1945
PADL ZA VLAST.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
Poznámka:

Kryštof Eduard: svobodník v záloze., Michle, Budějovická 1106. Vzal SS-manovi pušku. Druhý den, na udání Němky, přišla do domu prohlídka a SS-mani pušku našli. Kryštof věděl, co čeká obyvatele domu. Přiznal se, že pušku přinesl a že nikdo jiný o ní nevěděl. Odvedli jej. Byl nalezen na povrchu bahnitého rybníčka s hlubokou ranou v čelisti. Zahynul, ale ostatní zachránil. (zdroj: Fronta.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní deska Lidickým dětem

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.01.2020
Umístění: Praha 4, Vídeňská 800, Thomayerova nemocnice, deska na pavilonu G2
Nápis:
V této budově bylo za nacistické
okupace umístěno osm dětí
z vypálené obce Lidice.
Po válce se postupně vrátili
ke svým příbuzným.
Nezapomeneme!
Poznámka:

Po vyhlazení obce Lidice (10. 6. 1942) nacisté ženy s částí dětí poslali do koncentračních táborů, některé děti byly zavlečeny na "převýchovu" do Německa. Tak to stojí v učebnicích. Existovala ale i skupinka dětí, o níž se dosud nemluvilo. Osudy nejmladších obyvatel vyvražděné obce připomíná od včerejška pamětní deska na pavilonu pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice v pražské Krči. Připomíná osud osmi lidických miminek, která před lety okupanti odloučili od jejich maminek.
Po vypálení Lidic a po třech dnech strávených v kladenském gymnáziu byly lidické děti násilně odebrány svým matkám. Ty nejmenší z nich, staré sotva několik měsíců nebo i týdnů, byly převezeny do Prahy. Nejprve do bývalé Zemské porodnice, v lednu 1943 pak byly přemístěny do někdejších Masarykových domovů v Krči - dnešní Fakultní Thomayerovy nemocnice. Žily tam právě v budově dnešní pediatrické kliniky. Po skončení války si je vyzvedli příbuzní; některé děti se dokonce dočkaly maminek, které se vrátily z koncentračního tábora.
(zdroj: https://www.obec-lidice.cz/obcan/organizace-v-obci/zo-csbs-lidice/odhaleni-pametni-desky-v-thomayerove-nemocnici-probehlo-1062010-374cs.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Mykola Rossinevyč

  • + o skupině VPM (Poslední adresa)
    • Projekt Ústav pro studium totalitních režimů - "Poslední adresa" připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil. Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Tyto stejné nevelké tabulky tvoří dohromady společný neohraničený památník.

      Webové stránky projektu - http://www.posledniadresa.cz
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Padevět, 13.05.2022
Umístění: Praha 4, Viktorinova 1151/3
Nápis:
ZDE ŽIL
MYKOLA ROSSINEVYČ
TAJEMNÍK FILOZOFICKÉ FAKULTY
UKRAJINSKÉ SVOBODNÉ UNIVERZITY V PRAZE
NAROZEN 14.2.1893
ZATČEN SOVĚTSKOU
KONTRAROZVĚDKOU 12.5.1945
ZEMŘEL V SOVĚTSKÉM VĚZENÍ 10.2.1946
Poznámka:

Mykola Rossinevyč bojoval v první světové válce v řadách ruské carské armády a dosáh hodnosti poručíka. Po druhé světové válce dosáhl v armádě Ukrajinské lidové republiky hodnosti podplukovníka, v roce 1920 byl internován v Polsku. Od roku 1930 žil v Československu, v roce 1936 získal občanství. V květnu 1945 byl zcela protiprávně zatčen sovětskou tajnou službou a o rok později v komunistickém vězení zavražděn.
(zdroj: https://posledniadresa.cz/www/Names/Name/57 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'32.2'' E14°25'56.12''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Kain, 16.05.2005
Umístění: Praha 4, Vokáčova
Nápis:
V KVĚTNU 1945 ZDE PADLI
BEDŘICH KÁBA
PETR PALACKÝ
FRANTIŠEK PECH
EDUARD STRITZ
JOSEF VELEBIL
ZBYSLAV ZÁRUBA

ČEST JEJICH PAMÁTCE
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20560
Pomník přidal: Stanislav Kain