Mládzovo

Pamätná tabuľa Ján Kačáni

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Mládzovo, obecný úrad
Nápis:
Kto padne v boji za slobodu,
neumiera

Martýr
JÁN KAČÁNI
laureát Medaily M. R. Štefánika
I. stupňa in memoriam

75. výročie SNP

2019, ÚR SZPB

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ján Kačáni a Pavel Hudec

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Mládzovo, obecný úrad
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA PADLÝM HRDINOM
V SNP

JÁN KAČÁNI 1.IX.1914 – 20.III.1945
PAVEL HUDEC 20.I.1908 – 10.IX.1944

1944 - 1974

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kačáni

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Mládzovo, cintorín, predná časť
Nápis:
TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
ODBORNÝ UČITEĽ
JÁN KAČÁNI
*1.IX.1914 +20.III.1945

NA PAMIATKU ZA LÁSKU A ŠŤASTIE
Z ÚRYVKU SPOLOČNÉHO ŠŤASTNÉHO ŽITIA,
TVOJA MANŽELKA S DEŤMI
Poznámka:

Ján Kačáni (1.9.1914 Mládzovo – 20.3.1945 Trenčín, poch. v Mládzove) antifašista, učiteľ. Popredný činiteľ ilegálneho protifašistického hnutia v Rimavskej doline. Počas SNP tajomník RNV v Klenovci, spolupracoval pri vydávaní povstaleckého časopisu Napred. Po ústupe SNP do hôr žil v ilegalite, 3.12.1944 fašistickou políciou zatknutý, väznený v Hnúšti. B. Bystrici a Trenčíne. Zavraždený na Brezine.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Makar Samilovič Godun

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Mládzovo, cintorín
Nápis:
NA PAMIATKU PADLÝM SOVIETSKYM HRDINOM
V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE ZA NAŠE OSLOBODENIE
9.V.1972 MLÁDZOVO

В ПАМЯТЬ О СОВЕТСКИХ ГЕРОЯХ.
ПАВШИХ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
ЗА НАШЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
9 мая 1972 г. МЛАДЗОВО
Poznámka:

Podľa Ústrednej evidencie vojnových hrobov je v tomto hrobe pochovaný vojak Červenej armády Makar Samilovič Godun, ktorý padol v Mládzove dňa 17.1.1945. Hrob je evidovaný pod číslom 51161700001.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás