Mládzovo

Hrob Ján Kačáni

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Mládzovo, cintorín, predná časť
Nápis:
TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
ODBORNÝ UČITEĽ
JÁN KAČÁNI
*1.IX.1914 +20.III.1945

NA PAMIATKU ZA LÁSKU A ŠŤASTIE
Z ÚRYVKU SPOLOČNÉHO ŠŤASTNÉHO ŽITIA,
TVOJA MANŽELKA S DEŤMI
Poznámka:

Ján Kačáni (1.9.1914 Mládzovo – 20.3.1945 Trenčín, poch. v Mládzove) antifašista, učiteľ. Popredný činiteľ ilegálneho protifašistického hnutia v Rimavskej doline. Počas SNP tajomník RNV v Klenovci, spolupracoval pri vydávaní povstaleckého časopisu Napred. Po ústupe SNP do hôr žil v ilegalite, 3.12.1944 fašistickou políciou zatknutý, väznený v Hnúšti. B. Bystrici a Trenčíne. Zavraždený na Brezine.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás