Utekáč

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Utekáč, vedľa zvonice
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
PADLÝM A ZASLÚŽILÝM
HRDINOM SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
A ZA OBNOVU ČSR
1944 – 45

JANEČEK VÁCLAV
27.VII.1919 – 18.IX.1944
HOŠKO ŠTEFAN
19.VIII.1919 – 17.IX.1944
HAUER EMIL
5.IX.1900 – 7.III.1945
STRUNGA FRANTIŠEK
26.III.1912 – 24.XII.1944
KOPP EMIL
31.III.1925 – 19.IX.1944
VÁCLAVIK ALFRÉD
14.I.1923 – 1.IX.1944
VOJTEK JOZEF
16.III.1923 – 25.IX.1944
KUBINEC PAVOL
14.I.1914 – 21.IX.1944
HOŠKO EMIL
10.I.1923 – 11.II.1946
ŠULEK MARTIN
3.IX. 1908 – 15.II.1945
MARTINČEK GEJZA
4.III.1914 – 15.III.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Utekáč, oproti domu č. 82
Nápis:
Z TOHOTO MIESTA VYZVALA MIESTNA ORGANIZÁCIA KSS
DŇA29.8.1944 SKLÁRSKYCH ROBOTNÍKOV A OBČANOV
DO BOJA PROTI FAŠIZMU A K NÁSTUPU DO SNP.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob P. Furman, E. Mauer a O. Krátky

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Utekáč, cintorín, zadná časť
Nápis:
PAVEL FURMAN.
21 ročný z Kokavy n/R.

EMIL MAUER.
17 ročný z Kokavy n/R.

ONDREJ KRÁTKY.
28 ročný z Handlovej

padli v Slovenskom
národnom povstaní
22. januára 1945 o 14 hodine
na Drahovej.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás