Utekáč

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Utekáč, oproti domu č. 82
Nápis:
Z TOHOTO MIESTA VYZVALA MIESTNA ORGANIZÁCIA KSS
DŇA29.8.1944 SKLÁRSKYCH ROBOTNÍKOV A OBČANOV
DO BOJA PROTI FAŠIZMU A K NÁSTUPU DO SNP.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob P. Furman, E. Mauer a O. Krátky

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Utekáč, cintorín, zadná časť
Nápis:
PAVEL FURMAN.
21 ročný z Kokavy n/R.

EMIL MAUER.
17 ročný z Kokavy n/R.

ONDREJ KRÁTKY.
28 ročný z Handlovej

padli v Slovenskom
národnom povstaní
22. januára 1945 o 14 hodine
na Drahovej.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás