Utekáč

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Utekáč, vedľa zvonice
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
PADLÝM A ZASLÚŽILÝM
HRDINOM SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
A ZA OBNOVU ČSR
1944 – 45

JANEČEK VÁCLAV
27.VII.1919 – 18.IX.1944
HOŠKO ŠTEFAN
19.VIII.1919 – 17.IX.1944
HAUER EMIL
5.IX.1900 – 7.III.1945
STRUNGA FRANTIŠEK
26.III.1912 – 24.XII.1944
KOPP EMIL
31.III.1925 – 19.IX.1944
VÁCLAVIK ALFRÉD
14.I.1923 – 1.IX.1944
VOJTEK JOZEF
16.III.1923 – 25.IX.1944
KUBINEC PAVOL
14.I.1914 – 21.IX.1944
HOŠKO EMIL
10.I.1923 – 11.II.1946
ŠULEK MARTIN
3.IX. 1908 – 15.II.1945
MARTINČEK GEJZA
4.III.1914 – 15.III.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojakom Kutuzovovej armády

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Utekáč, vľavo od cesty pri vjazde do obce
Nápis:
Pristav sa pomysli, čím prešli vojaci Kutuzova v roku 1806.
Choroba im priniesla smrť, do Ruska sa viac nevrátili,
tu medzi horami našli odpočinok večný.
Tabuľa skromná za nás vraví, že sme nezabudli.
Občania Utekáča, máj 2021

Остановись и подумай, что пережили солдаты Кутузова в 1806 году.
Болезнь принесла им смертъ, больше они не вернулись в Россию,
здесь в среди гор они покой вечный нашли.
Скромная памятная доска говорит, что мы не забыли о них.
Жители села Утекач, май 2021 г.
Poznámka:

Pomník je venovaný vojakom Kutuzovovej armády, ktorí zahynuli pri návrate do Ruska z bitky pri Slavkove v roku 1806. V okolí Utekáča sú pochovaní vojaci, ktorí umreli na následky choroby a strastí. Odhaduje sa, že v okolitej prírode je ich pochovaných niekoľko desiatok.
(zdroj: https://www.obecutekac.sk/odhalenie-pomnika-padlym-vojakom-oznam/mid/224314/.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Utekáč, oproti domu č. 82
Nápis:
Z TOHOTO MIESTA VYZVALA MIESTNA ORGANIZÁCIA KSS
DŇA29.8.1944 SKLÁRSKYCH ROBOTNÍKOV A OBČANOV
DO BOJA PROTI FAŠIZMU A K NÁSTUPU DO SNP.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob P. Furman, E. Mauer a O. Krátky

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Utekáč, cintorín, zadná časť
Nápis:
PAVEL FURMAN.
21 ročný z Kokavy n/R.

EMIL MAUER.
17 ročný z Kokavy n/R.

ONDREJ KRÁTKY.
28 ročný z Handlovej

padli v Slovenskom
národnom povstaní
22. januára 1945 o 14 hodine
na Drahovej.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás