Praha 10

Urna Karel Khayl

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: rodinný archiv Evy Bělohlavé, 04.07.2009
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, odd. 8, hrob č. 262
Nápis:
na náhrobku není nápis, týkající se K. Khayla
Poznámka:

narozen 3. 1. 1891 v Praze-Smíchově, ruský legionář, v továrně Walter v Praze-Jinonicích zatčen Gestapem za sabotáž a uvězněn v Malé pevnosti Terezín, asi od léta 1944. Zemřel v r. 1962.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Eva Bělohlavá
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jiří Kužel

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 12.06.2021
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, hřbitov Vinohrady, oddělení IV-IIH, hrob č. 20
Nápis:
RODINA KUŽELOVA
NADPORUČÍK
JIŘÍ KUŽEL
POLNÍ POZOROVATEL LETEC
*12.XI.1908 +21.IX.1933
Poznámka:

Pozorovatel por. Jiří Kužel a pilot čet. Jan Voleman (posádka letadla Letov Š-16.43 od 15. letky LP4) zemřeli v důsledku letecké nehody, ke které došlo 21.9.1933 v Hradci Králové. Šlo o srážku ve vzduchu, kdy letěli jako vedoucí letadlo tříčlenného roje, a jedno z vedených letadel jim narazilo do kormidel. Jejich letadlo s poškozenými kormidly se stalo neovladatelné a havarovalo, kdežto druhý letoun s poškozeným křídlem dokázal přistát.
V knize Zbyňka Čeřovského Katastrofy československého vojenského letectva 1918 – 1990, díl 1., vydání 2017, str. 225 je fotokopie originálního hlášení velitelství LP4 o této nehodě, kde se mimo jiné píše (průběh nehody zde popsán není): Posádce letounu Š 16-43 byl vydán letový rozkaz číslo 1068 a zněl: Proveďte cvičný let v roji /3.čl./ jako číslo 1. Posádky před startem byly řádně o letu, výšce a rozstupech poučeny… Z nehody nelze podle provedeného komis. šetření ani přímo ani nepřímo nikoho vinit. Dále jsou zde zmíněny protokoly se členy posádek dalších dvou letadel: pozorovatelem por. pěch. Jos. Zvěřinou, pilotem des. Oldřichem Řehákem, pozorovatelem svob. asp. Ferd. Reiheltem, pilotem des. Oldřichem Šmeralem. Která z posádek se s nimi srazila zde není uvedeno.
V novinách Pozor ze dne 23.9.1933 je psáno: Havárie letadla v Hradci Králové. Dne 21.t.m. ve 14.40 hod. havaroval letoun Š 16.43 od let. pl. 4 na obvodu města Hradce Králové. Z posádky letounu byl pozorovatel poručík Jiří Kužel, který se pokusil v malé výšce o seskok padákem, ihned mrtev, četař Vollman, který zůstal v letounu, utrpěl těžká zranění. K nehodě došlo při normálním výcviku bitevního roje. Letoun č.2 vpravo od vedoucího dostal se do takové blízkosti vedoucího letounu, že svou horní nosnou plochou narazil na jeho kormidelní ocasní plochy a tím přivodil abnormální polohu, končící vývrtkou.

V Lidových novinách ze dne 22.9.1933 je psáno: Letadlo se zřítilo ve městě. Spadlo do zahrady v Hradci Králové - Pozorovatel mrtev, pilot těžce zraněn. Hradec Králové 21. září. Dnes ve 14.40 hod. letěla nad Pražským Předměstím trojčlenná skupina letounů leteckého pluku č.4, která startovala z hradeckého letiště k cvičnému letu. Nad hotelem Avion zůstalo prostřední letadlo pozadu a letadlo, které letělo po pravé straně, zachytlo je spodkem křídla. Letoun Š-16, řízený pilotem Wollmanem, v němž seděl jako pozorovatel poručík Kužel, se snažil vyrovnat, ale marně, takže spadl do zahrady stavitele Antonína Šlejšky do březového háje, který byl úplně zničen. Letadlo se rozbilo a nedaleko stojící paní Šlejšková jen náhodou nebyla zasažena. Poručík Kužel se pokusil vyskočit s padákem z výše asi 80 m, ale padák se mu nerozevřel a poručík spadl na zem asi šest metrů od letadla mrtev

Pietní památník nechal postavit na zahradě domu na vlastní náklad majitel architekt Šlejška, a to v podobě nosné plochy křídla, na kterou byla připevněna vrtule z havarovaného stroje a na kamenné desce vyryta slova "Národu srdce - vlasti život". Od roku 1939 také stával na památku obětem malý pomníček na okraji ulice naproti domu č.p. 1003. Při odhalení 27. října 1934 tady pochodovala rota z Leteckého pluku 4 s velitelem podplukovníkem J. Berounským. Za okupace byl památník ze zahrady přemístěn do ulice naproti domu č.p. 1003, za 2. světové války pak krátce na to na příkaz okupantů odstraněn.
V současné době tragédii připomíná pamětní deska na domě v ulici Letců, byť s chybně psanými jmény obou letců: Kůžel a Wolleman.
Hrob Jana Volemana i pomník na místě jsou na stránkách Spolku pro VPM.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'31.61'' E14°29'0.47''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Jiří Valenta

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 12.06.2021
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, hřbitov Vinohrady, oddělení IV-I, hrob č. 603
Nápis:
JIŘÍ VALENTA
PORUČÍK LETEC
NAROZEN 9.1.1901, ZAHYNUL
POD TROSKAMI LETOUNU
20.7.1928
Poznámka:

Pilot por. Jiří Valenta zemřel dne 20.7.1928 při letecké nehodě v Chebu. Při stíhacím kursu nevybral vývrtku.
Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'32.93'' E14°29'1.45''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Antonín Zábranský

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 29.08.2021
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, odd. 57ur, urnový hrob č. 181
Nápis:
není znám
[Antonín Zábranský]
Poznámka:

V tomto hrobě je dle informací správy hřbitova pohřben Antonín Zábranský, který byl do hrobu uložen 3.4.1925 – více informací není a jméno na náhrobku již také nemá (hrob už asi patří jiné rodině). Pravděpodobně se jedná o pilota Antonína Zábranského, který zemřel 31.3.1925 na následky letecké nehody ze dne 17.6.1924, a pohřben byl 3.4.1925 z kaple Vinohradského hřbitova.
V Kronice LP1, str. 160 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno: „Dne 3. dubna 1925 konal se pohřeb rtm. p.p.l. Antonína Zábranského, letecké učiliště v Chebu, z kaple Vinohradského hřbitova v 15 hod. Jmenovaný zemřel ve Vinohradské nemocnici po zranění, které utrpěl po pádu z letounu.“
Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'30.81'' E14°28'47.89''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Berthdold Epstein

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiřina Fleischmanová, 15.08.2021
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, hřbitov Krematorium Strašnice
Nápis:
UNIVERSITNÍ PROFESOR
DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ
MUDR.
BERTHOLD EPSTEIN
1.4.1890 - 9.6.1962
Poznámka:

- lékař – pediatr a vysokoškolský pedagog
- vězněn v KT Osvětim, pracoval tam jako lékař v židovském a cikánském táboře a před smrtí tam zachránil mnoho dětí
- od roku 1949 primář dětsko-kojeneckého oddělení Nemocnice Na Bulovce v Praze 8
- více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Berthold_Epstein


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiřina Fleischmanová

Čestné pohřebiště Protifašistických bojovníků

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 17.04.2010
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, před kostelem Svatého Václava
Nápis:
Desky směrem ke kostelu nalevo:
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
ANTONÍN VONDRUŠKA
JOSEF MIKEŠ
NEZNÁMÝ
JAROSLAV MIKEŠ
NEZNÁMÝ
BOHUMIL BRABEC
MILOSLAV CIHELKA
7497
NEZNÁMÝ
JAROSLAV BRÁZDA
BŘETISLAV CENKL
JOSEF KAŠPÁREK
TOMÁŠ FUČÍK
JOSEF SOUKUP
JIŘÍ SEIDL
7465
VÁCLAV KUNDRÁT
JOSEF NÁDVORNÍK
JAN DEDEK
JÍŘÍ STUCHLÍK
RUDOLF SOKOL
FRANTIŠEK JUST
NEZNÁMÝ
ALFONS SVOBODA
JOSEF PLACHÝ
NEZNÁMÝ
7309
NEZNÁMÝ
STANISLAV ČERNÝ
JAROSLAV RONEŠ
JAN KURCEK
VÁCLAV VÁŇA
JOSEF HAVELEC
7297
TOMÁŠ GOTTWALD
VÁCLAV TROJÁNEK
OTTA KUBÁT
7445
7311
7298
JIŘÍ ČERNÝ
JAROSLAV VALÁŠEK
RUDOLF ŠMOLÍK
MIROSLAV JUNEK
FRANTIŠEK ŠKRANC
7444
7490
RICHARD TŮMA
FRANTIŠEK MÜLLER
JOSEF FRÁŇA
ANTONÍN PAROUBEK
MARCELA KOŠŤÁLOVÁ
MIROSLAV ZÁRUBA
ARNOŠT PITTER
JIŘÍ AVRAT
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
PADLI JSME SVORNI, SVORNI ŽIJTE

Desky směrem ke kostelu napravo:
(bez nápisu)
7485
DUŠAN HAVELKA
7304
JAROSLAV POKORNÝ
(bez nápisu)
7185
7356
7494
7463
7368
7301
FRANTIŠEK HANOUSEK
7286 NEZNÁMÝ
7285
7495 NEZNÁMÝ
7224
ALOIS MELVALD
NEZNÁMÝ
ADOLF KUBA
FRANTIŠEK KNAP
VÁCLAV JEŽEK
VINCENC MIKULENKO
VOJTĚCH ZEHEL
7499 NEZNÁMÝ
GUSTAV KOULA
JOSEF ZLATA
MARIE ZÍTKOVÁ
VILÉM KAČABA
NEZNÁMÝ
7462
NEZNÁMÝ
MIROsLAV KRÁTKÝ
NEZNÁMÝ
FRANTIŠEK CINK
ZDENĚK GLOZ
JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ
NEZNÁMÝ
FRANTIŠEK VANÍK
NEZNÁMÝ
VOJTĚCH PRŮCHA
FRANTIŠEK DOSTÁL
EDUARD STRICZ
VOJTĚCH ZIKÁN
FRANTIŠEK HŘEBEC
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
7290 NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
7295 NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
7498 NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
7346 NEZNÁMÝ
MICHAL TRUDNIKOV
NEZNÁMÝ
RŮŽENA FUCHSOVÁ
BOHUSLAV ŠOLTA
ŠIMON KOLIŠ
ALOIS CHROUST
JOSEF BALOUN
TEREZIE LEOPOLDOVÁ
MATYÁŠ PERTLÍČEK
ANTONÍN KOČÁREK
VLADISLAV KOLMAN
MAXIMOVIČ KORÝTKO

ZA SVOBODU JSME PADLI, SVOBODU STŘEŽTE
Poznámka:

Čestné pohřebišt obsahuje 134 uren s popelem padlých v pražském povstání (databáze CEVH MO ČR). Evidováno pod jedním číslem.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20237
Toto místo je počítáno jako 134 VPM
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi
Doplnění informací: Jiří Porteš

Urna František Zmatlík

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, urnové schránky
Nápis:
FRANTIŠEK ZMATLÍK
RUSKÝ LEGIONÁŘ
4.7.1883 - 2.6.1933

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Urna Viktor Beneš

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, urnové schránky
Nápis:
plk. Ing. arch.
VIKTOR BENEŠ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Urna František Bedřich

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 1214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, urnové schránky
Nápis:
Ing. František Bedřich
generálporučík ČSLA
1912 - 1988

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Urna František Bláha

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, urnové schránky
Nápis:
FRANTIŠEK BLÁHA
plukovník
?.12:1893 - 16.3.196?
Poznámka:

část textu nelze z fotografie přečíst


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.