Pomník skautům - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, po pravé straně cestou od hlavní brány směrem k obřadní budově
Nápis:
PRO VĚČNOU PAMĚŤ A ČEST ČESKOSLOVENSKÝCH SKAUTŮ A SKAUTEK PADLÝCH, UMUČENÝCH A POPRAVENÝCH

za 1. světové války 1914 - 1918
za německé okupace 1939 - 1945
v době komunistické zvůle 1948 - 1989

Věnují Skauti a Skautky České republiky v roce 2003
Poznámka:

Pomník byl odstraněn v rámci rekonstrukce památníku 2. odboje - celý pozemek je ve vlastnictví Ministerstva obrany a skautský pomník na něm byl od začátku umístěn bez oficiálního souhlasu MO. Rekonstrukce památníku MO byla konzultována s památkáři (což je standardní postup), kteří na odstranění skautského památníku trvali.

Po dohodě s Pohřebním ústavem hl. města Prahy, byl pomníček s vědomím ústředí Skauta vyjmut a je dočasně - než se najde jiné místo pro jeho instalaci - deponován u Pohřebního ústavu. Listinu se jmény skautů, která byla uložena uvnitř konstrukce památníku, převzali zástupci Strážců Svojsíkova hrobu, kteří původně památník nechali vyhotovit a umístili ho do prostor památníku 2. odboje MO.
(zdroj: Zdeněk Hlavatý a Junák - český skaut, z. s.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'36.8'' E14°29'4''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Doplnění informací: Zdeněk Hlavatý

Pomník Obětem 2. světové války

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, po pravé straně cestou od hlavní brány směrem k obřadní budově
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ 2154 VLASTENCŮ
POPRAVENÝCH A UMUČENÝCH V LETECH 1939 - 1945,
KTEŘÍ V BOJI PROTI FAŠISMU POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST NAŠÍ I PŘÍŠTÍCH POKOLENÍ,
JEJICHŽ POPEL BYL SPOLU S POZŮSTATKY
LIDICKÝCH OBĚTÍ TAJNĚ ULOŽEN NA TOMTO MÍSTĚ
ZAMĚSTNANCI KREMATORIA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-39281
Souřadnice: N50°4'36.8'' E14°29'4''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Sokolům

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, po pravé straně cestou od hlavní brány směrem k obřadní budově
Nápis:
SESTRÁM A BRATŘÍM, KTEŘÍ PRO SOKOL A VLAST ŽILI, PRACOVALI A UMÍRALI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-54798
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Obětem 2. světové války

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 26.09.2006
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice
Nápis:
PAMÁTCE 2 154 MUŽŮ ŽEN A DĚTÍ
POPRAVENÝCH NACISTY V PRAZE
OD 28. ZÁŘÍ 1941 DO 26. DUBNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-39281
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Petrman

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, část hřbitova od obřadní budovy napravo, tj. směrem k Vinohradskému hřbitovu
Nápis:
Josef Petrman
podplukovník
1895 - 1950

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Václav Margold

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, část hřbitova od obřadní budovy napravo, tj. směrem k Vinohradskému hřbitovu
Nápis:
Václav Margold
praporčík - dirigent v.v.
* 20.11.1893
+ 17.6.1950

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Josef Bruner

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, část hřbitova od obřadní budovy napravo, tj. směrem k Vinohradskému hřbitovu
Nápis:
JOSEF BRUNER
plukovník gen. štábu in memoriam
1907 - 1960

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Josef Bělohoubek

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, část hřbitova od obřadní budovy napravo, tj. směrem k Vinohradskému hřbitovu
Nápis:
JOSEF BĚLOHOUBEK
PPLK.V.V.
* 24.9.1891 + 10.5.1981

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Vojtěch Speychal

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, část hřbitova od obřadní budovy napravo, tj. směrem k Vinohradskému hřbitovu
Nápis:
PLK. VOJTĚCH SPEYCHAL
francouzský legionář
10.4.1897 - 4.4.1955

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Zdeněk Poláček

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Vinohrady, Krematorium Strašnice, část hřbitova od obřadní budovy napravo, tj. směrem k Vinohradskému hřbitovu
Nápis:
ZDENĚK POLÁČEK
21.8.1931 - 14.3.1988
plukovník Čs. armády

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.