Luže

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jana Černínová, 01.04.2012
Umístění: Luže, na okraji lesa u silnice směrem na Skuteč
Nápis:
ZDE PADLO 9 PŘÍSLUŠNÍKŮ
4. PARTYZÁNSKÉHO PRAPORU
JM. GEN. L. SVOBODY V LUŽI 9. 5. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06458
Souřadnice: N49°52'46.5'' E16°00'46.9''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová

Pamětní deska Obětem holokaustu

Autor: Jaromír Knotek, 14.09.2021
Umístění: Luže, Jeronýmova, v synagoze
Nápis:
Památce
židovských spoluobčanů
města Luže,
kteří zahynuli
během holocaustu
v letech 1942-1945

Aschermann Jaroslav 1910
Aschermannová Hana 1941
Aschermann Karel 1906
Aschermann Petr 1942
Aschermannová Zdeňka 1908
Aschermannová Jana 1876
Červinka Mac 1877
Červinková Olga 1890
Červinka Rudolf 1890
Dub Jiří 1910
Dubobá Eva 1942
Dubová Greta 1916
Freund Josef 1919
Freundová Berta 1884
Freundová Růžena 1918
Löwidt Jiří 1913
Löwidt Emil 1877
Löwidtová Ida 1885
Milrad Maxmilian 1880
Polák Emil 1896
Reiter Jiří 1921
Reiter Karel 1894
Reiterová Ota 1934
Reiterová Anna 1891
Reiterová Eleonora 1863
Reiterová Věra 1924
Schwarz Viktor 1873
Schwarzová Alžběta 1914
Schwarzová Emilie 1878
Vielgut Robert 1899
Vielgutová Gaby 1930
Vielgutová Marta 1904

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°53'35.43'' E16°1'36.28''
Pomník přidal: Jaromír Knotek

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 27.05.2011
Umístění: Luže, Komenského, vedle základní školy
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 - 1918

HENDRYCH JAN, ALTER BEDŘICH, BAŤA BEDŘICH, BUREŠ JOSEF, FILIPI JOSEF, FREUND HUGO, HATAŠ RICHARD, HOLOMEK BOHUMIL, HROMÁDKO JOSEF, HROMÁDKO VÁCLAV, JETMAR JOSEF, KAŠKA JOSEF, KULHÁNEK ALOIS, PAĎOUR JOSEF, PETRUŽÁLEK OTTO, PROKŮPEK ANT., REJDA JOSEF, ROUBÍNEK JOSEF, ŘÁDEK JAN, ŠITINA LADISLAV, ZACH JAN

VĚNUJE OBČANSTVO MĚSTA LUŽE
OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, MÍSTNÍ OBČANÉ


OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945
PADLÝM V ODBOJI
ČULÍK BOHUMIL, KLAPKA EMANUEL, KOHOUTEK OLDŘICH, PROCHÁZKA VÁCLAV, REZEK BOHUMIL, SOBOTKA JOSEF, ŠKROCH VENDELÍN, ŠKROUP JOSEF,ŠTULÍK VÁCLAV, VOTROUBEK KAREL

ZAVRAŽDĚNÝM BĚHEM HOLOKAUSTU
ASCHERMANNOVÁ ANNA, ASCHERMANN KAREL, ASCHERMANNOVÁ ZDEŇKA, ASCHERMANN JAROSLAV, ASCHERMANNOVÁ ZDEŇKA, ASCHERMANN PETR, ČERVINKA RUDOLF,
ČERVINKOVÁ OLGA, ČERVINKA KAREL, ČERVINKA OTTO, ČERVINKOVÁ OLGA, ČERVINKA MAX, ČERVINKOVÁ OLGA, DUB JIŘÍ, DUBOVÁ GRETA, DUBOVÁ EVA, FREUNDOVÁ
BERTA, FREUNDOVÁ RŮŽENA, FREUND JOSEF, LÖWIDT JIŘÍ, LÖWIDT EMIL, LÖWIDTOVÁ IDA, MILRÁD MAX, POLÁK EMIL, REITEROVÁ ELEONORA, REITER KAREL,
REITEROVÁ ANNA, REITER JIŘÍ, REITER OTTO, REITEROVÁ VĚRA, SCHWARZ VIKTOR, SCHWARZOVÁ EMILIE, SCHWARZOVÁ ALŽBĚTA, VIELGUT ROBERT, VIELGUTOVÁ
MARTA, VIELGUTOVÁ GABY

Věnují občané města Luže

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06461
Souřadnice: N49°53'44.19'' E16°1'56.21''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská, Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Naďa Gutzerová
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Ladislav Novák

Autor: Naďa Gutzerová, 07.04.2017
Umístění: Luže, Komenského 132
Nápis:
ZDE ŽIL
LADISLAV NOVÁK
*26.8. 1906 +26.9. 1949
UMUČEN V CHRUDIMSKÉ VĚZNICI
KOMUNISTICKÝM REŽIMEM
Poznámka:

Majitel automechanického závodu a účastník protifašistického odboje vysokomýtského hasičstva a Sokolstva byl za "protistátní činnost" zatčen dne 29. srpna 1949. Dne 19.9. 1949 byl eskortován z pardubického vězení u Zelené brány do chrudimské věznice, kde zemřel za nejasných okolností. Na úmrtním listu je důvod smrti uvedena sebevražda oběšením. Podle R. Žáka, který byl spolu s L. Novákem týž den eskortován do Chrudimi, zemřeli na následky nelidského zacházení v chrudimské věznici tři vězni.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Naďa Gutzerová

Pamětní deska plk. Josef Koukal D.F.C.

Autor: Lubomír Mach, 23.08.2007
Umístění: Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala, budova Staročeská hospoda
Nápis:
V tomto domě žil v letech 1945 - 1980
plukovník letectva JOSEF KOUKAL D.F.C.
účastník odboje, jako válečný pilot
Čs. 310. stíhací perutě RAF

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06462
Pomník přidal: Lubomír Mach

Kameny zmizelých - Červenkovi, Dubovi a Löwitovi

Autor: Jiří Padevět, 11.09.2021
Umístění: Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 164, v chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽILA
OLGA ČERVINKOVÁ
ROZ. HEIMEROVÁ
NAR. 1890
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
MAX ČERVINKA
NAR. 1877
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
EVA DUBOVÁ
NAR. 1942
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
GERTA DUBOVÁ
ROZ. LÖWITOVÁ
NAR. 1916
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
IDA LÖWITOVÁ
ROZ. ČERVINKOVÁ
NAR. 1885
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 8.3.1944

ZDE ŽIL
EMIL LÖWIT
NAR. 1877
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 3.2.1943

ZDE ŽIL
JIŘÍ DUB
NAR. 1910
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 1945
V DACHAU

ZDE ŽIL
JIŘÍ LÖWIT
NAR. 1913
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Olga a Max Červinkovi byli 5.12.1942 deportováni transportem Cf č. 390 z Pardubic do Ghetta Terezín a 18.5.1944 transportem Eb, č. 563 do Auschwitz Birkenau.
Eva a Gerta Dubovy byly 5.12.1942 deportovány transportem Cf, č. 22 z Pardubic do Ghetta Terezín a transportem Et, č. 1137 23.10.1944 do Auschwitz Birkenau.
Ida, Emil a Jiří Löwitovi a Jiří Dub byli deportováni transportem Cf, č. 577 5.12.1942 z Pardubic do Ghetta Terezín. Ida Löwitová byla do Auschwitz Birkenau deportována transport Dl, č. 1274 6.9.1943, Jiří Dub transportem Ek, č. 2028 28.9.1944, Jiří Löwit transportem Cr, č. 1152 23.1.1943. Emil Löwit zemřel 3.2.1943 v Ghettu Terezín.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/80402-olga-cervinkova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/80400-max-cervinka/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/81140-eva-dubova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/81147-gerta-dubova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/106788-ida-l-witova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/106777-emil-l-wit/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/81158-jiri-dub/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/106714-jiri-l-wit/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 8 VPM
Souřadnice: N49°53'36.63'' E16°1'45.44''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kenotaf Obětí holokaustu

Autor: Jiří Padevět, 11.09.2021
Umístění: Luže, Svatopluka Čecha, židovský hřbitov na východ od města na polní cestě navazující na ulici Svatopluka Čecha
Nápis:
IN MEMORIAM
KAREL, TRUDA, BEDŘICH
A PAVEL ALTEROVI
KAREL, MARIE, MILENA,
HELENKA A FRANTA
KRAUSOVI
Poznámka:

Jedná se o oběti holokaustu z Luže a Čáslavi.
(zdroj: https://www.luze.cz/e_download.php?file=data/editor/131cs_23.pdf&original=LZ%20-%20za%CC%81r%CC%8Ci%CC%81.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°53'46.44'' E16°2'50.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Hrob Vlastmil Friedl

Autor: Ivana Pochobradská, 04.03.2012
Umístění: Luže, Žižkova, vpravo za branou hřbitova
Nápis:
VLASTIMIL FRIEDL
letecký vojenský akademik
zahynul tragicky 5.9.1949 ve věku 19 let

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°53'17'' E16°2'15.84''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská, Jaroslav Šváb

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ivana Pochobradská, 08.05.2006
Umístění: Luže, Žižkova, pravý zadní roh hřbitova od vstupní brány
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM
SPB

G.S.BUNDA
I.A.BORTNJAK
G.B.SELUGA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06456
Souřadnice: N49°53'18'' E16°2'18.64''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská, Jaroslav Šváb

Hrob mjr. Josef Koukal

Autor: Ivana Pochobradská, 08.05.2006
Umístění: Luže, Žižkova, vlevo od vstupní brány
Nápis:
MAJOR JOSEF KOUKAL

letec
* 6.5.1912
+ 23.2.1980

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivana Pochobradská, Jaroslav Šváb