Valašské Meziříčí

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 30.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, místní část Brňov, ve středu obce, pod kaplí
Nápis:
1914 - 1918
PAMÁTCE PADLÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE

ONDERKA ALOIS
ONDERKA ALOIS
ONDERKA JAN
ONDERKA IGNÁC
SKALKA JOSEF
VLČEK JAN
ZÁTOPEK JOSEF
ZETEK ALOIS
HRABOVSKÝ FRANT.
HRABOVSKÝ JIŘÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-29644
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lumír Kuchyňka, 12.09.2019
Umístění: Valašské Meziříčí, severozápadní část města, na kopci Helštýn
Nápis:
OBĚTMI K SVOBODĚ
Poznámka:

fotky v příloze - stav před opravou


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01306
Souřadnice: N49°29'3.5'' E17°59'7.12''
Pomník přidal: Petr Vacek

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 15.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, místní část Hrachovec, na stěně kostela
Nápis:
ZDEJŠÍM PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-18
V UPOMÍNKU VĚNUJÍ OBČANÉ.
BAROŠ KAREL *1891 †1917
DOBEŠ JOSEF *1886 †1917
DVORSKÝ JOSEF *1899 †1917
KABELÁČ JOSEF *1874 †1917
KRČMÁŘ ALOIS *1894 †1915
STOLÁŘ JOSEF *1882 †1916
TYRALÍK JAN *1870 †1917
KNÁPEK JAN *1899 †1918.
HRACHOVEC JOSEF *1892 1915.

OBĚTEM
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 1939-45
DOBIÁŠ BOHUSLAV *1907 †1940
HRUBOŇ BOHUMIL *1924 †1944
PAČESNÝ FRANT. *1912 †1942
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01288
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 08.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Hemy, naproti vjezdu do bývalého podniku Tesla Valašské Meziříčí
Nápis:
ZA VLAST A ZA SVOBODU NÁS VŠECH
POLOŽILI SVŮJ MLADÝ ŽIVOT
V DUBNU 1945 V KONCENTR. TÁBOŘE
MAUTHAUSEN TITO NAŠI SOUDRUZI:
KORYTÁŘ LADISLAV *12.5.1918
BECHNÝ ANTONÍN *13.6.1923
HANZLÍK EMIL *14.4.1923
KAŠÍK MIROSLAV *30.7.1922
RÉDL BRUNO *13.8.1923
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01292
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 29.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Hranická 321/16
Nápis:
NA PAMĚŤ NAŠICH SPOLUPRACOVNÍKŮ
PADLÝCH ZA OBĚŤ NACISTICKÉMU TERORU
1939 - 1945

FRANTIŠEK NESVADBA † 7.XI. 1941
ALOIS JEŽÁK † 13.III. 1942
ČENĚK HANZELKA † 16.III. 1942
ALOIS POHOŘELSKÝ † 30. IV. 1942
JAN JANČÁLEK † 2. XI. 1942

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

František Nesvadba (* 4.10.1903 Křivé (Kriwe) – † 7.11.1941 Brno, Kounicovy koleje) dělník, bydlištěm Komenského 1, Valašské Meziříčí. Popraven na Kaunicových kolejích v Brně gestapem při prvním stanném právu (Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5497)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01294
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 16.02.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Hřbitovní 2, budova tzv. Dělnického domu
Nápis:
ZA SVOBODU NÁRODA POLOŽILI ŽIVOT.

VĚRA DVOŘÁKOVÁ POPRAVENA 1942.
FRANTIŠEK JANYŠKA POPRAVEN 1943.
JAROSLAV PODZEMNÝ UBIT 1942.
ZDENĚK STRÝČEK USMRCEN V PLYN. KOM. 1945.
JOSEF VÝROSTEK ZEMŘEL VE VĚZENÍ 1943.
ANTONÍN ZAHRADNÍČEK POPRAVEN 1942.
RUDOLF DVOŘÁK POPRAVEN 1942.

ČS. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE.
Poznámka:

Jaroslav Podzemný (* 19.2.1922 – † 7.5.1942 Mauthausen), technik. umučen v KT (zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=4366)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01298
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pamětní deska František Nedbálek

Autor: Lenka Šimčíková, 15.02.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Husova 146, v budově Gymnázia Františka Palackého
Nápis:
ŘEDITEL TOHOTO ÚSTAVU
FRANTIŠEK NEDBÁLEK,
POPRAVENÝ 22. LEDNA 1943
VE VRATISLAVI.
POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
VE SLUŽBÁCH NÁRODNÍHO ODBOJE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01296
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 22.02.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Komenského, zámek Žerotínů
Nápis:
Památce členů odbojové organizace CLAY - EVA,
umučených 10.4.1945 v koncentračním táboře Mauthausen.

Zde se scházeli v letech 1944 - 1945:

Ladislav Dočkálek *22.5.1896
Eduard Jecelín *13.2.1916
Ing. Jan Kříž *2.6.1890
škpt. Jan Mach *8.8.1900
pplk. Vladimír Matějovský *8.2.1905
Leopold Novotný *2.6.1890
Josef Smilek *2.8.1906
škpt. Ladislav Zavadil *21.7.1906

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-29504
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Hrob František Caisberger - místo je zrušené

Autor: Petr Kudláček, 08.08.2021
Umístění: Valašské Meziříčí, Králova, zrušený hřbitov
Nápis:
[František Caisberger]
Poznámka:

Pilot čet. František Caisberger a střelec čet. Ladislav Šimák od 71. letky LP6 zemřeli dne 18.3.1930 při letecké nehodě na letišti Milovice - Boží Dar. František Caisberger byl 23.3.1930 pohřben na hřbitově ve Valašském Meziříčí v Králově ulici, který byl v roce 1964 zrušen. Správa nového hřbitova nemá informace, že by byly jeho ostatky přeneseny na nový hřbitov (ale vyloučeno to není).
Ve Zprávě o letecké nehodě je mimo jiné uvedeno: šlo o služební přelet na letiště Praha a zpět na letiště Milovice. Letadlo Šb.16.13 převzaté od Vojenské správy 20.4.1929 mělo nalétáno 90 hod. 36 min. K nehodě došlo 18.3.1930 v 11.50h na letišti Milovice. Počasí: mraky ve výšce 800 m, viditelnost 30km, vítr východní, při přistání takřka bezvětří. Příčina nehody: Opožděné dání plynu při přistání, které bylo dlouhé tažení stroje přes budovu technického skladiště a náraz pravou půlí nosného systému do tyče větrného pytle. Nárazem poškozena spodní pravá plocha v místech uzlového kování N vzpěry, která narazila také na rouru větrného pytle, deformovala se ve směru letu a utrhla ze závěsu horní i dolní plochy. V následujícím okamžiku cca 150 kroků větrný pytel i s rourou, která byla ze střechy vytržena, spadl z letounu na zem; asi z uvedených míst provedl letoun zatáčku doprava v pravém úhlu a od uvedeného místa dopadu pytle spadla z letounu N vzpěra asi v téže vzdálenosti, jako tyč s pytlem od technického skladiště, odtud dalším obloukem doprava zamířil letoun přímo na letiště. (další stránka Zprávy zde není, jen čtyři fotky ohořelé kostry letadla) - další o jejich nehodě, včetně zdrojů, je na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°28'0.63'' E17°58'10.72'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 15.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Máchova 628/10, budova Střední průmyslové školy stavební, 3. patro
Nápis:
NEZAPOMEŇTE NIKDY!
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
ZAHYNULI, ABYCHOM MY LÉPE ŽILI
PROF. ARCH. B. KUPKA
A ŘADA ABSOLVENTŮ ŠKOLY
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01322
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník