Česká Třebová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jiří Váně, 12.11.2006
Umístění: Česká Třebová, Dr. E. Beneše 642, u hypermarketu
Nápis:
K UCTĚNÍ
PAMÁTKY
SPOLUOBČANŮ
PADLÝCH VE SVĚTOVÉ
VÁLCE
A NA OSLAVU
OSVOBOZENÍ
VĚNUJE OBČANSTVO

1914 - 1918

ARNOLD FRANTIŠEK 1891-1915, ARTNER FRANTIŠEK 1894-1917, BALCAR KAREL 1895-1915, BERAN VILÉM 1885-1915, BĚLINA ADOLF 1874-1917, BUČEK JOSEF 1897-1917, DVOŘÁK JOSEF 1886-1918, EKR FRANTIŠEK 1894-1918, FIBIGAR RUDOLF 1881-1915, FIŠAR JAN 1886-1917, FRYAUF JAN 1886-1918, FRYAUF JAROSLAV 1884-1915, FRITSCHER JOSEF 1876-1914, HABEŠ JOSEF 1884-1915, HAC EMANUEL 1881-1915, HÁLA KAREL 1888-1915, HARTMAN JINDŘICH 1885-1915, CHALOUPKA JOSEF 1886-1918, HEGER FRANTIŠEK 1873-1916, HORSKÝ JOSEF 1894-1916, HÝBL JAROSLAV 1896-1915, JANYŠ JAN 1871-1916, JANYŠ JAN 1896-1915, JASANSKÝ RUDOLF 1880-1917, JOHN FRANTIŠEK 1880-1917, JIROUŠEK JAN 1870-1916, JÍRA JAN 1900-1918, JIRSA ŠTĚPÁN 1884-1915, JIROUŠEK RUDOLF 1889-1915, KOŠTA JOSEF 1890-1918, LEHNERT JAN 1870-1918, LERCH JAN 1888-1916

???

NEZVĚSTNÍ:
HÝBL FRANTIŠEK, JAREŠ JAN, PAUKERT FRANTIŠEK, PIRKL EMANUEL, RICHTR JINDŘICH, ŘEHÁK JOSEF, ŘEHOŘ EMANUEL, SMOLA ČENĚK, ŠPINDLER JAN
Poznámka:

chybí fotografie a přepis jmen celé jedné desky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06881
Souřadnice: N49°54'47.04'' E16°26'20.26''
Pomník přidal: Jiří Váně

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Hurych, 30.01.2016
Umístění: Česká Třebová, Habrmanova, před základní školou
Nápis:
ZEMŘELI, ABYCHOM ŽILI

1939 1945
ADAM JAN, ARON ANTONÍN, ARONOVÁ RŮŽENA, BALAŠ
KAREL, BERGER JAROSLAV, BOUDOVÁ RŮŽENA, BURSA
PAVEL, ČERMÁK EMIL, DĚDEK JOSEF, DĚDEK VÁCLAV,
DOSTÁL FRANTIŠEK, DOUBRAVA OLDŘICH, DROBNÝ JAN,
DOUBRAVA JAN, ESSER ALOIS, FANFULÍK FRANTIŠEK,
FIŠER KAREL, GROH LUDVÍK, HAMPL JOSEF, HAMPL
MILOSLAV, HAUPT ALOIS, HORÁK JAROSLAV,
HORÁK OLDŘICH, HORSKÝ VIKTOR, HOUSER KAREL,
HÝBL KAREL, CHMELÍK FRANTIŠEK, JANDERA
BLAHOSLAV, JANDERA JAN, JANDERA LEOPOLD, JANSA
JAN, JANDERA MIROSLAV, JUNG JINDŘICH, KAŠPAR
EVŽEN, KINCL JAN, KLACL JOSEF, KNAPEK MATOUŠ,
KOPECKÝ KAREL, KOPECKÝ VLADIMÍR, KOVÁŘ KAREL,
KOVÁŘ LADISLAV, KRÁČMER FRANTIŠEK, KRAUS
ANTONÍN, KUČERA VÁCLAV, LEŠIKAR JOSEF, MAREK
OLDŘICH, MACHÁČEK VLASTIMIL, MARKL ANTONÍN,
MLÁDEK JOSEF, MORKES KAREL, MRŠTNÝ JOSEF,
MOTL JOSEF, MRŠTNÝ OLDŘICH, MRVÍK FRANTIŠEK,
NASTOUPIL JAN, PÁCL ČENĚK, PÁCL FRANTIŠEK, PÁCL
JAROSLAV, PÁCL KAREL, PAKOSTA KAREL, PLOCEK
ANTONÍN, PILGR STANISLAV, PÍRKO VÁCLAV, PODVALA
ALOIS, PODLEŠÁK FRANTIŠEK, PŘÍVRATSKÁ BLANKA,
POSPÍŠIL ZDENĚK, PŘÍVRATSKÝ TOMÁŠ, PŘÍVRATSKÝ
MIROSLAV, RADIMECKÝ JOSEF, RICHTR STANISLAV,
ROTTER RAIMUND, RUDOLF JIŘÍ, ING. RUNA OTAKAR,
RYBKA BOHUSLAV, RYŠAVÝ LADISLAV, ŘEHOŘ KAREL,
SAIDA JOSEF, SCHMORANZER PAVEL, SILBRNÍK JOSEF,
SCHUSTER FRANTIŠEK, SILBRNÍK LADISLAV, SLEZÁK
LADISLAV, SIXTA FRANTIŠEK, SRŠEŇ LADISLAV, STARÝ
RUDOLF, STRÁNSKÝ JOSEF, ŠIMEK JOSEF, ŠINDLER
ARNOŠT, ŠMÍD LUDVÍK, ŠOTKA JOSEF, ST. ŠONKA
ANTONÍN, ŠOTKA JOSEF ML., ŠTANCL IZIDOR, ŠTARMAN
ZDENĚK, ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK, ŠTANCL OLDŘICH,
ŠŤOURAČ ANTONÍN, ŠTUSÁK KAREL, ŠTUSÁK MILOSLAV,
TOBEŠ JAN, TOBIŠKA BOHUMIL, VAŇOUS ALEXANDR,
VAŇOUS ALOIS, VAŇOUS JAN, VAŠINA JOSEF, VAVŘÍN
JINDŘICH, VAVŘÍN VÁCLAV, VENCL FRANTIŠEK, VENCL
STANISLAV, VESELÝ FRANTIŠEK, VOLESKÝ LADISLAV,
VESELÝ JOSEF, VOSYNEK JINDŘICH, VOTROUBEK KAREL,
VYTLAČIL JAN, ZAHÁLKA VÁCLAV, ZAJÍČEK ČENĚK,
ZEMEK OLDŘICH, ŽABA FILIP, ŽABOVÁ MARIE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06740
Pomník přidal: Petr Hurych

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Karel Švercl, 19.11.2008
Umístění: Česká Třebová, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
I.
SVĚTOVÁ VÁLKA
1914 – 1918
Poznámka:

fotografii tohoto vojenského pietního místa, na základě veřejné výzvy Pocta hrdinům, kterou v říjnu 2008 vydala Asociace nositelů legionářských tradic spolu se Spolkem pro vojenská pietní místa o.s., laskavě poskytl Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06875
Pomník přidal: Karel Švercl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 12.07.2021
Umístění: Česká Třebová, Hřbitovní, hřbitov, zadní část vpravo
Nápis:
9.
KVĚTEN
1945
Корнев Тимофей
Кабаренко Васил
Ваврашко Вариков
Колесар Андрей
1961

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5301-6758
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Hrob Otakar Runa

Autor: Pavlína Koncošová, 11.07.2021
Umístění: Česká Třebová, Hřbitovní, hřbitov, vzadu vpravo od hlavní uličky
Nápis:
Dr. Ing.
OTAKAR RUNA
ZASTŘELEN V PRAZE 1941
VE VĚKU 26 LET
NEZRADIL JSEM.
PRAHA 28.11.1941

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Josef Molák

Autor: Pavlína Koncošová, 11.07.2021
Umístění: Česká Třebová, Masarykova 1293
Nápis:
SOUDRUH
JOSEF MOLÁK
VEDOUCÍ
III. ILEGÁLNÍHO ÚV KSČ
PŮSOBIL
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
V LETECH 1930 - 1934

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5301-6806
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Busta Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Monika Němcová, 03.11.2019
Umístění: Česká Třebová, Masarykova
Nápis:
TGM
Poznámka:

Busta byla instalována v březnu 1968 jako náhrada za původní pomník T. G. Masaryka, v době normalizace byla přesunuta do depozitáře městského muzea.
Instalována na původní místo byla až 4. března 1990.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Monika Němcová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 11.07.2021
Umístění: Česká Třebová, Na Skále
Nápis:
ZEMŘELI - ABYCHOM ŽILI!
NAŠI POPRAVENÍ 1939 - 45
DOSTÁL FRANTIŠEK 1903 - 1944
HAMPL MIROSLAV 1925 - 1944
HORÁK JAROSLAV 1906 - 1944
HÝBL KAREL 1989 - 1944
MRVÍK FRANTIŠEK 1890 - 1944
NASTOUPIL JAN 1912 - 1944
PÍRKO VÁCLAV 1888 - 1942
PODVALA ALOIS 1913 - 1944
POSPÍŠIL ZDENĚK 1920 - 1942
RUDOLF JIŘÍ 1924 - 1944
RŮNA OTTO 1915 - 1941
RYŠAVÝ LADISLAV 1890 - 1944
VENCL STANISLAV 1924 - 1944

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5301-6877
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník osvobození

Autor: Petr Hurych, 03.11.2015
Umístění: Česká Třebová, náměstí Jana Pernera, před Drážní poliklinikou
Nápis:
9
KVĚTEN
1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Hurych

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Petr Hurych, 03.11.2015
Umístění: Česká Třebová, náměstí Jana Pernera, vestibul vlakového nádraží
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽILI ŽIVOT ZA OKUPACE
ROKU 1939 - 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI

FRANTIŠEK BEZDĚK
VÁCLAV DĚDEK
FRANTIŠEK DOSTÁL
JAN DROBNÝ
OLDŘICH DOUBRAVA
ANTONÍN GALLY
MILOSLAV GREGAR
LUDVÍK GROH
JOSEF HAMPL
ALOIS HAUPT
ALOIS HEGR
EDUARD HORÁK
KAREL HOUSER
KAREL HYNEK
ZDENĚK JAKUBEC
JAN JANDERA
LEOPOLD JANDERA
MIROSLAV JANDERA
RUDOLF JANĎOUREK
JINDŘICH JASANSKÝ
JAN KINCL
FRANTIŠEK KOPECKÝ
FRANTIŠEK KOVÁŘ
LADISLAV KOVÁŘ
ANTONÍN KRAUS
JAN KRŠKA
MILOUŠ KUBIŠTA
VÁCLAV KUČERA
JOSEF MLÁDEK
KAREL MORKES
ČENĚK PÁCL
KAREL PÁCL
LADISLAV PÁVEK
VÁCLAV PÍRKO
ZDENĚK POSPÍŠIL
LADISLAV RYŠAVÝ
KAREL ŘEHOŘ
JOSEF SAIDA
FRANTIŠEK SCHUSTER
JOSEF SILBRNÍK
LADISLAV SILBRNÍK
JAROSLAV SLÁMA
VOJTĚCH STEJSKAL
JOSEF STRÁNSKÝ
ARNOŠT ŠINDLER
RUDOLF ŠMÍD
JINDŘICH VAVŘÍN
OLDŘICH VAVŘÍN
ČENĚK ZAJÍČEK
OLDŘICH ZEMEK
ARNOLD FISCHER

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06880
Pomník přidal: Petr Hurych