Česká Třebová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jiří Váně, 12.11.2006
Umístění: Česká Třebová, Dr. E. Beneše 642, u hypermarketu
Nápis:
K UCTĚNÍ
PAMÁTKY
SPOLUOBČANŮ
PADLÝCH VE SVĚTOVÉ
VÁLCE
A NA OSLAVU
OSVOBOZENÍ
VĚNUJE OBČANSTVO

1914 - 1918

ARNOLD FRANTIŠEK 1891-1915, ARTNER FRANTIŠEK 1894-1917, BALCAR KAREL 1895-1915, BERAN VILÉM 1885-1915, BĚLINA ADOLF 1874-1917, BUČEK JOSEF 1897-1917, DVOŘÁK JOSEF 1886-1918, EKR FRANTIŠEK 1894-1918, FIBIGAR RUDOLF 1881-1915, FIŠAR JAN 1886-1917, FRYAUF JAN 1886-1918, FRYAUF JAROSLAV 1884-1915, FRITSCHER JOSEF 1876-1914, HABEŠ JOSEF 1884-1915, HAC EMANUEL 1881-1915, HÁLA KAREL 1888-1915, HARTMAN JINDŘICH 1885-1915, CHALOUPKA JOSEF 1886-1918, HEGER FRANTIŠEK 1873-1916, HORSKÝ JOSEF 1894-1916, HÝBL JAROSLAV 1896-1915, JANYŠ JAN 1871-1916, JANYŠ JAN 1896-1915, JASANSKÝ RUDOLF 1880-1917, JOHN FRANTIŠEK 1880-1917, JIROUŠEK JAN 1870-1916, JÍRA JAN 1900-1918, JIRSA ŠTĚPÁN 1884-1915, JIROUŠEK RUDOLF 1889-1915, KOŠTA JOSEF 1890-1918, LEHNERT JAN 1870-1918, LERCH JAN 1888-1916

???

NEZVĚSTNÍ:
HÝBL FRANTIŠEK, JAREŠ JAN, PAUKERT FRANTIŠEK, PIRKL EMANUEL, RICHTR JINDŘICH, ŘEHÁK JOSEF, ŘEHOŘ EMANUEL, SMOLA ČENĚK, ŠPINDLER JAN
Poznámka:

chybí fotografie a přepis jmen celé jedné desky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06881
Souřadnice: N49°54'47.04'' E16°26'20.26''
Pomník přidal: Jiří Váně

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Hurych, 30.01.2016
Umístění: Česká Třebová, Habrmanova, před základní školou
Nápis:
ZEMŘELI, ABYCHOM ŽILI

1939 1945
ADAM JAN, ARON ANTONÍN, ARONOVÁ RŮŽENA, BALAŠ
KAREL, BERGER JAROSLAV, BOUDOVÁ RŮŽENA, BURSA
PAVEL, ČERMÁK EMIL, DĚDEK JOSEF, DĚDEK VÁCLAV,
DOSTÁL FRANTIŠEK, DOUBRAVA OLDŘICH, DROBNÝ JAN,
DOUBRAVA JAN, ESSER ALOIS, FANFULÍK FRANTIŠEK,
FIŠER KAREL, GROH LUDVÍK, HAMPL JOSEF, HAMPL
MILOSLAV, HAUPT ALOIS, HORÁK JAROSLAV,
HORÁK OLDŘICH, HORSKÝ VIKTOR, HOUSER KAREL,
HÝBL KAREL, CHMELÍK FRANTIŠEK, JANDERA
BLAHOSLAV, JANDERA JAN, JANDERA LEOPOLD, JANSA
JAN, JANDERA MIROSLAV, JUNG JINDŘICH, KAŠPAR
EVŽEN, KINCL JAN, KLACL JOSEF, KNAPEK MATOUŠ,
KOPECKÝ KAREL, KOPECKÝ VLADIMÍR, KOVÁŘ KAREL,
KOVÁŘ LADISLAV, KRÁČMER FRANTIŠEK, KRAUS
ANTONÍN, KUČERA VÁCLAV, LEŠIKAR JOSEF, MAREK
OLDŘICH, MACHÁČEK VLASTIMIL, MARKL ANTONÍN,
MLÁDEK JOSEF, MORKES KAREL, MRŠTNÝ JOSEF,
MOTL JOSEF, MRŠTNÝ OLDŘICH, MRVÍK FRANTIŠEK,
NASTOUPIL JAN, PÁCL ČENĚK, PÁCL FRANTIŠEK, PÁCL
JAROSLAV, PÁCL KAREL, PAKOSTA KAREL, PLOCEK
ANTONÍN, PILGR STANISLAV, PÍRKO VÁCLAV, PODVALA
ALOIS, PODLEŠÁK FRANTIŠEK, PŘÍVRATSKÁ BLANKA,
POSPÍŠIL ZDENĚK, PŘÍVRATSKÝ TOMÁŠ, PŘÍVRATSKÝ
MIROSLAV, RADIMECKÝ JOSEF, RICHTR STANISLAV,
ROTTER RAIMUND, RUDOLF JIŘÍ, ING. RUNA OTAKAR,
RYBKA BOHUSLAV, RYŠAVÝ LADISLAV, ŘEHOŘ KAREL,
SAIDA JOSEF, SCHMORANZER PAVEL, SILBRNÍK JOSEF,
SCHUSTER FRANTIŠEK, SILBRNÍK LADISLAV, SLEZÁK
LADISLAV, SIXTA FRANTIŠEK, SRŠEŇ LADISLAV, STARÝ
RUDOLF, STRÁNSKÝ JOSEF, ŠIMEK JOSEF, ŠINDLER
ARNOŠT, ŠMÍD LUDVÍK, ŠOTKA JOSEF, ST. ŠONKA
ANTONÍN, ŠOTKA JOSEF ML., ŠTANCL IZIDOR, ŠTARMAN
ZDENĚK, ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK, ŠTANCL OLDŘICH,
ŠŤOURAČ ANTONÍN, ŠTUSÁK KAREL, ŠTUSÁK MILOSLAV,
TOBEŠ JAN, TOBIŠKA BOHUMIL, VAŇOUS ALEXANDR,
VAŇOUS ALOIS, VAŇOUS JAN, VAŠINA JOSEF, VAVŘÍN
JINDŘICH, VAVŘÍN VÁCLAV, VENCL FRANTIŠEK, VENCL
STANISLAV, VESELÝ FRANTIŠEK, VOLESKÝ LADISLAV,
VESELÝ JOSEF, VOSYNEK JINDŘICH, VOTROUBEK KAREL,
VYTLAČIL JAN, ZAHÁLKA VÁCLAV, ZAJÍČEK ČENĚK,
ZEMEK OLDŘICH, ŽABA FILIP, ŽABOVÁ MARIE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06740
Pomník přidal: Petr Hurych

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Karel Švercl, 19.11.2008
Umístění: Česká Třebová, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
I.
SVĚTOVÁ VÁLKA
1914 – 1918
Poznámka:

fotografii tohoto vojenského pietního místa, na základě veřejné výzvy Pocta hrdinům, kterou v říjnu 2008 vydala Asociace nositelů legionářských tradic spolu se Spolkem pro vojenská pietní místa o.s., laskavě poskytl Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06875
Pomník přidal: Karel Švercl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Busta Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Monika Němcová, 03.11.2019
Umístění: Česká Třebová, Masarykova
Nápis:
TGM
Poznámka:

Busta byla instalována v březnu 1968 jako náhrada za původní pomník T. G. Masaryka, v době normalizace byla přesunuta do depozitáře městského muzea.
Instalována na původní místo byla až 4. března 1990.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Monika Němcová

Pomník osvobození

Autor: Petr Hurych, 03.11.2015
Umístění: Česká Třebová, náměstí Jana Pernera, před Drážní poliklinikou
Nápis:
9
KVĚTEN
1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Hurych

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Petr Hurych, 03.11.2015
Umístění: Česká Třebová, náměstí Jana Pernera, vestibul vlakového nádraží
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽILI ŽIVOT ZA OKUPACE
ROKU 1939 - 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI

FRANTIŠEK BEZDĚK
VÁCLAV DĚDEK
FRANTIŠEK DOSTÁL
JAN DROBNÝ
OLDŘICH DOUBRAVA
ANTONÍN GALLY
MILOSLAV GREGAR
LUDVÍK GROH
JOSEF HAMPL
ALOIS HAUPT
ALOIS HEGR
EDUARD HORÁK
KAREL HOUSER
KAREL HYNEK
ZDENĚK JAKUBEC
JAN JANDERA
LEOPOLD JANDERA
MIROSLAV JANDERA
RUDOLF JANĎOUREK
JINDŘICH JASANSKÝ
JAN KINCL
FRANTIŠEK KOPECKÝ
FRANTIŠEK KOVÁŘ
LADISLAV KOVÁŘ
ANTONÍN KRAUS
JAN KRŠKA
MILOUŠ KUBIŠTA
VÁCLAV KUČERA
JOSEF MLÁDEK
KAREL MORKES
ČENĚK PÁCL
KAREL PÁCL
LADISLAV PÁVEK
VÁCLAV PÍRKO
ZDENĚK POSPÍŠIL
LADISLAV RYŠAVÝ
KAREL ŘEHOŘ
JOSEF SAIDA
FRANTIŠEK SCHUSTER
JOSEF SILBRNÍK
LADISLAV SILBRNÍK
JAROSLAV SLÁMA
VOJTĚCH STEJSKAL
JOSEF STRÁNSKÝ
ARNOŠT ŠINDLER
RUDOLF ŠMÍD
JINDŘICH VAVŘÍN
OLDŘICH VAVŘÍN
ČENĚK ZAJÍČEK
OLDŘICH ZEMEK
ARNOLD FISCHER

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06880
Pomník přidal: Petr Hurych

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Petr Hurych, 30.01.2016
Umístění: Česká Třebová, Pod Březinou, Parník, hřbitov
Nápis:
ZDE JE POHŘBENO 8 VĚZŇŮ
Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA "OSVĚTIM"
KTEŘÍ ZAHYNULI V TRANSPORTU SMRTI
V LEDNU 1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06793
Pomník přidal: Petr Hurych

Pamětní deska Otakar Runa

Autor: Petr Hurych, 19.06.2015
Umístění: Česká Třebová, Staré náměstí 20
Nápis:
V TOMTO DOMĚ SE NARODIL 26. 7. 1915
DR. ING. OTAKAR RUNA
POPRAVEN V BOJI ZA SVOBODU 28. 11. 1941

NÁKLADEM "NADÁNÍ J., M. A Z. HLÁVKOVÝCH" V PRAZE
28. 11. 1991
Poznámka:

Vysokoškolský asistent, středoškolský profesor a inženýr Škodových závodů v Praze. Působil ve skupině Štancl-Stricker a také udržoval spojení s ilegální skupinou v rodné České Třebové, které dodával nálože pro sabotážní akce. Pro tajnou výrobu zápalných náloží, pro sabotážní a destrukční akce byl v říjnu 1941 zatčen a s dalšími svými spolupracovníky popraven v Praze Ruzyni.
( zdroj: www.osobnostiregionu.cz/osoby/166 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06774
Pomník přidal: Petr Hurych
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Karel Švercl, 12.11.2006
Umístění: Česká Třebová, Tyršovo náměstí
Nápis:
JAK STRÁŽ BDÍME
NAD HROBY VAŠIMI

1914 – 1918 1939 – 1945

1939-1945
PAMÁTCE
českotřebovských pilotů
royal air force
Sgt. KRÁČMER František +17.4.41
F/O SIXTA František +17.4.41
Sgt. PLOCEK Antonín +2.7.41
Sgt. MACHÁČEK Vlastimil +25.4.42
F/Lt. ŠTUSÁK Miloslav +27.2.43
mjr. DOLEŽAL František +4.10.45, tragicky zahynul

občané české třebové
1993
Poznámka:

Kráčmer František, rotný, nar. 21.5.1916, Parník, Lanškroun, příslušník 1.4.3. - 311. peruť. Padl 17.4.1941, Weert, pohřben Jonkerbos, 12-A-7/8.
Sixta František, nadporučík, nar. 20.9.1913, Česká Třebová, příslušník 1.4.3. - 311. peruť. Padl 17.4.1941, Weert, pohřben Jonkerbos, 12-A-7/8.
Plocek Antonín, rotmistr, nar. 11.4.1912, Česká Třebová, příslušník 1.4.3. - 311. peruť. Padl 2.7.1941, Lower Park Farm, Mere, pohřben Salisbury, Devizes Road, 6-122.
Macháček Vlastimil, praporčík, nar. 24.5.1908, Česká Třebová, příslušník 5.1. - RAF, 1st Squadron. Nezvěstný od 25.4.1942, pravděpodobně kanál La Manche.
Štusák Miloslav, poručík, nar. 14.3.1911, Česká Třebová, příslušník 1.4.3. - 313. peruť. Padl 27.2.1943, La Manche, zahynul při pokusu o seskok padákem.
Doležal František nadporučík letectva čs, osobní číslo Z; L-18; RAF/83223, nar. 14.9.1909 Česká Třebová. Odveden 02.10.1939, Paříž, Francie.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06876
Pomník přidal: Karel Švercl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 10.05.2005
Umístění: Česká Třebová, Tyršovo náměstí, v budově gymnázia, 1. patro
Nápis:
NA PAMĚŤ OBĚTEM PRVNÍ A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.
PROFESORŮM A ŽÁKŮM TOHOTO ÚSTAVU:
PROFESOŘI:
JOSEF FELIX, DR. OLDŘICH MAREK, KAREL PROVAZNÍK, FRANTIŠEK VONDRÁŠEK
ŽÁCI:
JOSEF BARTONÍČEK, ANTONÍN BAUMLER, ZDENĚK BITTNER, EMIL ČERMÁK, EDUARD ČERNOHORSKÝ, VÁCLAV DANIHELKA, VÁCLAV DĚDEK, ANTONÍN DOLEŽAL, FRANTIŠEK DOLEŽAL, ING. JOSEF DOLEŽAL, FRANTIŠEK DOSTÁL st., FRANTIŠEK DOSTÁL, LUDVÍK DUŠEK, JAN FIŠAR, KAREL HERRMANN, JAN HOLAS, JAROSLAV HORÁK
MIROSLAV JANDERA, JAN KÁLA, JOSEF KOVÁŘ, ING. RUDOLF KRAUS, JIŘÍ KUDLÍK, OTAKAR MACHEK, JAN NASTOUPIL, OTAKAR PELCL, ALFRED PICK, ALOIS PODVALA, HUGO POPPER, ZDENĚK POSPÍŠIL, VLADIMÍR PŘÍVRATSKÝ, ANTONÍN RENČÍN, DR. ING. OTAKAR RUNA, LADISLAV SLEZÁK, OLDŘICH VAVŘÍN
A OBĚTEM NEZJIŠTĚNÝM, JEJICHŽ JMÉNA ZANIKLA
VE VÍRU ŽIVOTA, VĚNUJE RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ
REÁLNÉHO GYMNASIA V ČESKÉ TŘEBOVÉ.
květen 1949

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-6763
Souřadnice: N49°54'16.52'' E16°26'37.77''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička