Praha 12

Hrob Imov Bud

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov
Nápis:
ИМОВ БУД
+ 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0012-43114
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Michal Kavij

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov
Nápis:
MICHAL KAVIJ
* 28.2.1928 + 3.8.1963
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Jaroslav Malý

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV MALÝ
* 3.12.1898 – 13.1.1943
UMUČEN V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Josef Vojkůvka

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov
Nápis:
JOSEF VOJKŮVKA
PADL DNE 14.2.1942 VE VĚKU 18. LET

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Květuška Štefanová

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Diana a Vladimír Štruplovi, 12.10.2008
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
KVĚTUŠKA ŠTEFANOVÁ
TRAGICKY ZEMŘELA VE STÁŘÍ 14 LET
* 27.IV.1931 + 6.V.1945
Poznámka:

Uvedena v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015). Chybí zde však datum narození a je uvedeno jen že padla v Praze v květnu 1945.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Václav Pekárek

Autor: Zdeněk Munzar, 05.05.2020
Umístění: Praha 12, K Vltavě 410/23, na plotě mezi branou k sokolovně a pumpou
Nápis:
VÁCLAV PEKÁREK
ČETNICKÝ ŠTÁBNÍ STRÁŽMISTR
NAROZENÝ 3.IX.1895

PADL ZDE V BOJI ZA VLAST DNE 9. KVĚTNA 1945
PROTI NĚMECKÝM OKUPANTŮM

ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Munzar

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 12.12.2014
Umístění: Praha 12, K Výboru 77, v parčíku na křižovatce ulic K Výboru x Na Spálence
Nápis:
1914
1918

1938 1945

VEDENI LÁSKOU K ČESKÉ VLASTI

ANTONÍN
PECÁK
+13.9.1938

PADLÝM ODBOJNÍKŮM
Z OBCE TOČNÉ
NA VĚČNOU PAMĚŤ
POSTAVILI OBČANÉ

FRANTIŠEK
MATOUŠEK
*20.1.1907
+6.5.1945

ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU
RŮŽIČKA VÁCLAV SRBSKO
ŠKAROHLÍD VÁCLAV BITOLJE
RŮŽIČKA KAREL PALANKA
MALÝ LADISLAV ALBANIE
LOUČKA JOSEF +U TOČNÉ

SJEDNOCENOU A SVOBODNOU
RŮŽIČKA JAN SANT. MICHELE
ANDĚL ANTONÍN VITTORIO
RŮŽIČKA JOSEF BRECO
BÁRTA JOSEF OSTROV ASTANAA
SMRT NENÍ NEJHORŠÍM ZLEM

DOBÝVALI HUSITSKÝM ŠTÍTEM
HODINA VÁCLAV KARPATY
SKOPOVÝ KAREL BURKANOV
KORYNTA FRANTIŠEK KRASMÍK
TŮMA ANTONÍN RUSKÝ KYJEV
FETTR JAN +U PĚTIKOSTELÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0012-18881
Souřadnice: N49°58'15.67'' E14°25'52.62''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska František Matoušek

Autor: Zdeněk Munzar, 05.05.2020
Umístění: Praha 12, Keltská 13, na plotě
Nápis:
FRANTIŠEK MATOUŠEK
20.1.1907
PADL V BOJI ZA VLAST
6.5.1945
Poznámka:

Deska byla původně umístěna na náměstí Antonína Pecáka č. p. 11, poté byla sejmuta a rekonstruovaný statek se již nevrátila.
Podle informací rodiny došlo k zavraždění pana Matouška někde mezi oběma č. p. na protější straně ulice.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Munzar

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 01.06.2006
Umístění: Praha 12, Komořanská, Komořany, křižovatka ulic Komořanská a Na Šabatce
Nápis:
KLÍMOVÁ HERMÍNA
HUDEC JOSEF
KUNTE LADISLAV
ING. LICHTWITZ HERB.
MATOUŠEK FRANTIŠEK
PECÁK ANTONÍN
PETR JOSEF
POPELKA KAREL
ŠULTYS ANTONÍN
TEPLÝ JOSEF
NEZNÁMÝ HRDINA

VĚRNI ZŮSTANEME

OBĚTEM
ODBOJE A REVOLUCE
1939 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0012-18873
Souřadnice: N49°59'21.2'' E14°24'31.6''
Pomník přidal: Michal Lukášek
Doplnění informací: Vojtěch Stráník

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Kožušník, 08.05.2009
Umístění: Praha 12, Libušská, na křižovatce ulic Libušská a K Vrtilce
Nápis:
1914 - 1918
Brixi Antonín, Bernard Josef, Hájek František, Kaška František, Kapitán Josef, Kukal Jan, Paták Josef, Popkesil František, Richter František, Řehák Antonín, Řehák Josef, Skřivan Václav, Strnad Václav, Žežulka Karel

V upomínku obětem první světové války
spoluobčané Písnice
1994 SDH Písnice

1922

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0012-32129
Souřadnice: N49°59'37.38'' E14°28'02.67''
Pomník přidal: Monika Kožušníková