Praha 12

Hrob Imov Bud

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov
Nápis:
ИМОВ БУД
+ 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0012-43114
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Michal Kavij

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov
Nápis:
MICHAL KAVIJ
* 28.2.1928 + 3.8.1963
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Ladislav Horký

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 07.04.2019
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, hrob 1066
Nápis:
LADISLAV HORKÝ
*23.VI.1910 +6.V.1945
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

JUC. Ladislav Horký se narodil v Pacově, okres Pelhřimov, po obecné škole absolvoval reálné gymnázium s maturitou, jíž složil roku 1929. Vojenskou prezenční službu nastoupil 1. října 1935 k pěšímu pluku 18, prošel v jejím průběhu školou na důstojníky v záloze 2. divize v Berouně. Dne 1. února 1937 jej povýšili na podporučíka pěchoty a 30. září téhož roku odešel do zálohy. Jeho poslední funkcí bylo velení četě roty VKPL (velkých kulometů proti letadlům – v dnešní terminologii protiletadlové roty). Po splnění prezenční služby zůstal u svého pluku jako podporučík v další činné službě, po ukončení závazku došel do zálohy 28. února 1939. Pracoval potom jako úředník cukrovaru. Bydliště Modřany, Přemyslova č. p. 1502, padl v Modřanech následkem dělostřelby, vyznamenán Čs. vál. křížem 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob František Šebek

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 07.04.2019
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, hrob 1067
Nápis:
JIŽ V LEGIÍCH BOJOVAL
NA BARIKÁDÁCH SE BIL
ZA PRÁVO, PRAVDU, SVOBODU,
SVOU KREV NA OLTÁŘ VLASTI DAL

FRANTIŠEK ŠEBEK
TELEGR. DOZORCE 1. TŘ., DŮVĚRNÍK ČSL. LEG.
MISIE VE FRANCII, VYZNAMENÁN ČSL. VÁLEČ.
KŘÍŽEM 1939 "IN MEMORIAM", PADL 7.V.1945
V BOJI O PRAHU
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

* 19. 11. 1885 v Dlouhém Poli. domovsky příslušný do obce Nedrahovice (oboje okres Benešov). Před rokem 1914 pracoval jako elektrotechnik, zřízenec poštovního telegrafního a telefonního úřadu v Praze. Byl ženatý a měl dvě děti. Vojenskou službu v rakousko-uherské armádě vykonal zřejmě v letech 1907–1910. Pravděpodobně ihned po vyhlášení mobilizace v roce 1914 nastoupil jako desátník k telefonnímu oddílu 3. setniny zeměbraneckého pluku č. 28 v Písku a odjel na srbské bojiště. Již 14. srpna 1914 se zde dostal do zajetí. Jako zajatec byl zřejmě po pádu Srbska evakuován přes Albánii a Řecko do Francie, kde se přihlásil do čs. legií. Dne 21. února 1918 podepsal přísahu a od 20. března téhož roku byl zařazen jako účetní desátník u 9. roty 23. čs. pluku. Z armády demobilizoval 27. května 1920 a jako civilní adresu uvedl Mojmírovu ulici číslo 656 ve Vršovicích. I mezi válkami pracoval u telegrafního úřadu, naposledy jako dozorce. Na konci války byl již v penzi. Bydlel v Modřanech, číslo 1462. Zde také dne 7. května 1945 padl.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Jaroslav Malý

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV MALÝ
* 3.12.1898 – 13.1.1943
UMUČEN V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Josef Vojkůvka

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov
Nápis:
JOSEF VOJKŮVKA
PADL DNE 14.2.1942 VE VĚKU 18. LET

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Květuška Štefanová

 • + o skupině VPM (P-12, Modřany, hřbitov)
  • Hřbitov Modřany, Praha 12 - Modřany, K Dolům 5/31,
   souřadnice středu hřbitova 50°00'14.91"N, 14°24'28.81"E.

   Nejstarší část hřbitova je kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1896 byl hřbitov rozšířen směrem k modřanské zvonici, v r. 1949 směrem severním. Ze západní strany je přístup z ulice K Dolům, z východní strany z ulice Na Havránce.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Diana a Vladimír Štruplovi, 12.10.2008
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
KVĚTUŠKA ŠTEFANOVÁ
TRAGICKY ZEMŘELA VE STÁŘÍ 14 LET
* 27.IV.1931 + 6.V.1945
Poznámka:

Uvedena v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015). Chybí zde však datum narození a je uvedeno jen že padla v Praze v květnu 1945.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Václav Pekárek

Autor: Zdeněk Munzar, 05.05.2020
Umístění: Praha 12, K Vltavě 410/23, na plotě mezi branou k sokolovně a pumpou
Nápis:
VÁCLAV PEKÁREK
ČETNICKÝ ŠTÁBNÍ STRÁŽMISTR
NAROZENÝ 3.IX.1895

PADL ZDE V BOJI ZA VLAST DNE 9. KVĚTNA 1945
PROTI NĚMECKÝM OKUPANTŮM

ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Munzar

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 12.12.2014
Umístění: Praha 12, K Výboru 77, v parčíku na křižovatce ulic K Výboru x Na Spálence
Nápis:
1914
1918

1938 1945

VEDENI LÁSKOU K ČESKÉ VLASTI

ANTONÍN
PECÁK
+13.9.1938

PADLÝM ODBOJNÍKŮM
Z OBCE TOČNÉ
NA VĚČNOU PAMĚŤ
POSTAVILI OBČANÉ

FRANTIŠEK
MATOUŠEK
*20.1.1907
+6.5.1945

ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU
RŮŽIČKA VÁCLAV SRBSKO
ŠKAROHLÍD VÁCLAV BITOLJE
RŮŽIČKA KAREL PALANKA
MALÝ LADISLAV ALBANIE
LOUČKA JOSEF +U TOČNÉ

SJEDNOCENOU A SVOBODNOU
RŮŽIČKA JAN SANT. MICHELE
ANDĚL ANTONÍN VITTORIO
RŮŽIČKA JOSEF BRECO
BÁRTA JOSEF OSTROV ASTANAA
SMRT NENÍ NEJHORŠÍM ZLEM

DOBÝVALI HUSITSKÝM ŠTÍTEM
HODINA VÁCLAV KARPATY
SKOPOVÝ KAREL BURKANOV
KORYNTA FRANTIŠEK KRASMÍK
TŮMA ANTONÍN RUSKÝ KYJEV
FETTR JAN +U PĚTIKOSTELÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0012-18881
Souřadnice: N49°58'15.67'' E14°25'52.62''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska František Matoušek

Autor: Zdeněk Munzar, 05.05.2020
Umístění: Praha 12, Keltská 13, na plotě
Nápis:
FRANTIŠEK MATOUŠEK
20.1.1907
PADL V BOJI ZA VLAST
6.5.1945
Poznámka:

Deska byla původně umístěna na náměstí Antonína Pecáka č. p. 11, poté byla sejmuta a rekonstruovaný statek se již nevrátila.
Podle informací rodiny došlo k zavraždění pana Matouška někde mezi oběma č. p. na protější straně ulice.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Munzar