Loštice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 13.08.2008
Umístění: Loštice, Malé náměstí, parčík
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ
OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK
1914 - 1918 A 1939 - 1945
Poznámka:

Po skončení 2. sv. války byl postaven nový památník trojbokého tvaru. Čelní stěnu zdobí reliéf matky s mladým chlapcem, na dalších stěnách jsou uvedena jména padlých, 94 z 1. a 62 jmen z 2. sv. války.
Památník byl postaven na místě památníku 1. sv. války, vybudovaném v r. 1921 a odstraněném v r. 1940. Na zděném podstavci stál lev na své kořisti - orlici. Ve spodní části byla umístěna pamětní deska se jmény 94 padlých. Autorem památníku byla firma Spurný, Litovel. V době okupace byl památník zbourán. Desky se jmény padlých byly zničeny, uložení pomníku není nikde uvedeno. Údajně měl být přemístěn do Národní galerie Praha, dle výpovědi současníků byl zničen ve městě za dozoru příslušníků gestapa 5. května 1941.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)

Seznam obětí válek dle portálu CEVH MO ČR:
1939 - 1945
Bárta Alois, Beran Emanuel, Fiala Adolf, Ehrlich Leopold, Ehrlich Herman, Ehrlichová Růžena, Ekstein Arnošt, Ekstein Kurt, Ekstein Walter, Eksteinová Žofie, Fischer Emil, Fuchs Bedřich, Fuchs Leopold, Fuchs Max, Fuchsová Frída, Fuchsová Greta, Galas Ferdinand, Grygar Jaroslav, Heidenreichová Josefa, Hirsch Karel, Hirschová Alice, Hirschová Greta, Hirschová Ida, Hirschová Irma, Hirschová Růžena, Chudoba Zdenek, Chytil Ladislav, Klein Stanislav, Kleinová Ela, Knöpfelmacher Edmund, Knöpfelmacher Otto, Knöpfelmacher Sigmund, Knöpfelmacherová Charl., Konečný Karel, Kovář Zbyněk, Krejčí Anna, Kubelka František, Lilková Josefa, Low Otto, Lowová Arnoštka, Misterová Anna, Nasadil Stanislav, Nesvadbík Jaroslav, Patka Václav, Pluskal Ferdinand, Portys Josef, Pospíšil Rudolf, Pospíšilová Barbora, Pudil Václav, Řmot Antonín, Svoboda Antonín, Válek Vojtěch, Weiss Adolf, Weiss Salomon, Weiss Viktor, Weissová Berta, Weissová Greta, Weissová Pavla, Wischnitzer Kurt, Wischnitzer Max, Wischnitzerová Irma, Wischnitzerová Lila

1914 - 1918
Appel Rudolf, Bárta Stanislav, Bláha František, Bláha Ignác, Böse Vladimír, Bubeník František, Bubeník Richard, Černý Josef, Červinka Stanislav, Dostál Josef, Drkoš Josef, Drkoš Rudolf, Ehrenfest Leo, Gargel Josef, Geppert Rudolf, Gerlich Engelbert, Gotzel František, Grygar Emil, Grygar Josef, Grygar Vilém, Günter Josef, Haberland Alois, Hekele František, Hoplíček Cyril, Horák Václav, Hustý Ferdinand, Jahoda Gustav, Jahoda Karel, Jeneš František, Jevický Alois, Jurásek Dominik, Karafiát Jan, Karger Richard, Karkoš Josef, Karmasch Eduard, Kaufler Ludvík, Keslar Josef, Klein Alfred, Knapp František, Kolb František, Koudelka Jan, Kozička Josef, Koželoužek Jan, Krč Hynek, Krešl Emanuel, Kuba Josef, Kubelka Bedřich, Kučera Jan, Kukula Vilém, Kvapil František, Langer Arnošt, Lazebníček Josef, Lehár František, Linduška František, Majer Augustín, Mašek František, Mazal Jaroslav, Melcher Jan, Mrázek Jan, Nasadil Václav, Nejezchleba Josef, Nevrlý Norbert, Pávek Antonín, Pavelka Alois, Portyš Ladislav, Pospíšil Rudolf, Pudil Leopold, Říha Čeněk, Seidl Karel, Staršovič Antonín, Stejskal Vladimír, Stoupal František, Svoboda Antonín, Svozil Jan, Šanovec Josef, Šilberský Adolf, Šincl František, Škurek Richard, Šmirk Antonín, Špaček Rudolf, Špička Karel, Švec Adolf, Švec Vilém, Tomek Štěpán, Ulrich Josef, Václav Josef, Václav Karel, Vařeka Antonín, Vejmola Josef, Volek Jan, Weiser Karel, Wolf Josef, Zacpal Jan, Zapletal František, Zapletal Josef


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7106-26991
Souřadnice: N49°44'44.41'' E16°55'50.6''
Pomník přidal: Petr Válek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Miroslav Hekele

Autor: Petr Kudláček, 22.06.2017
Umístění: Loštice, Moravičanská, hřbitov
Nápis:
Výšiny modravé
měl jsem Vás tolik rád
Miroslav HEKELE
podpor. letectva
+9.6.1938 v 23 r.
Poznámka:

Pozorovatel ppor. Miroslav Hekele zahynul 9.6.1938 při letecké nehodě u Komjatic na Slovensku.

V článku Dr. Petra Švandy CSc., otištěném v časopisu L+K 2010/06, je uvedeno (přeloženo ze slovenského originálu do češtiny): Při letecké havárii 9. června vyhasly naráz dva lidské životy. To čtvrteční dopoledne plnila posádka Letova 328 (v.č.12) nitranské (pozorovací) letky 10 plánované úlohy leteckého výcviku ve vzdušném prostoru u Komjatic. Počasí bylo příznivé. Posádka - pozorovatel podporučík letectva v záloze polní pozorovatel letec Miroslav Hekele a pilot svobodník pilot letec Jozef Medonský - měla zadýmit tamní polní letiště a shodit tubu s hlášením. Podle očitých svědků, včetně těch, co se koupali v řece Stará Nitra, vykonal pilot přibližně v 10.30 dopoledne v malé rychlosti nad řekou u Komjatic dva ostře točené okruhy, a to jen ve výšce asi 25 metrů nad zemí. Oba letci přitom mávali rukama lidem ve vodě. Stroj najednou ztratil výšku, propadl se a zřítil na louku u řeky nazývanou "Cigánská pažit". Po dopadu se letadlo řítilo setrvačností ještě několik desítek metrů ke konci louky. Tam se však nacházel asi dva metry hluboký příkop. Stroj do něj zapadl přední částí a převrátil se. Nárazem se poškodily palivové nádrže a letadlo začalo hořet. Oba členové posádky připoutaní upínacími pásy a zřejmě těžce zranění nestihli havarovaný stroj opustit. Vzápětí začala vybuchovat munice. Pilot i pozorovatel ve smrtících plamenech zahynuli. Letadlo bylo úplně zničené. Nehodu vyšetřovala komise pluku (členem byl velitel 10. letky major letectva Ladislav Bartoš). Za hlavní příčinu havárie označila porušení služebních předpisů o bezpečnosti při létání (nedodržení předepsané minimální výšky a rychlosti), nedisciplinovanost a lehkomyslnou nedbalost (mladickou nerozvážnost) pilota. Smuteční rozloučení s oběma letci bylo na hřbitově v Komjaticích 10. června 1938 za hojné účasti leteckého personálu z posádek Nitra a Piešťany (asi 300 osob), jakož i místních občanů včetně školní mládeže. Tělesné pozůstatky pilota pochovali 11. června v 16.00 hod. v Piešťanech, pozorovatele ten samý den v Lošticích (tehdy Moravičany - Loštice), jihovýchodně od Mohelnice.

Více na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kameny zmizelých - rodina Knöpflmacherova

Autor: Pavlína Koncošová, 08.09.2020
Umístění: Loštice, náměstí Míru 63
Nápis:
ZDE ŽIL
EDMUND
KNÖPFLMACHER
NAR. 1876
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TREBLINCE

ZDE ŽIL
ZIKMUND
KNÖPFLMACHER
NAR. 1906
DEPORTOVÁN 1941
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 1942
TAMTÉŽ

ZDE ŽILA
CHARLOTA
KNÖPFLMACHEROVÁ
NAR. 1884
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TREBLINCE

ZDE ŽIL
OTTO
KNÖPFLMACHER
NAR. 1921
DEPORTOVÁN 1941
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 1941
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 28.07.2020
Umístění: Loštice, Ztracená, synagoga
Nápis:
Synagoga v Lošticích.
Kulturní památka postavená
v letech 1805 – 6 v klasicistním slohu.
Sloužila zdejší židovské obci, založené
v pol. 16. století a vyvrácené
za 2. světové války,
kdy nacisté zavraždili 59 židovských
obyvatel Loštic a okolí.
(Wolf Otto, Wolf Kurt)
Poznámka:

Synagonální lavice jsou koncipovány jako symbolický památník obětem holocaustu z Loštic, Mohelnice, Úsova a Litovle. Lavice pocházejí z olomoucké synagogy, kterou v roce 1939 zničili nacisté. Každé z 21 míst v těchto lavicích je symbolicky věnováno jedné rodině nebo skupince členů předválečné židovské komunity z regionu, kteří zahynuli během okupace. Seznam míst a příslušných jmen je v vyvěšen na zdi, lavice mají popisky se jmény.
Číslo místa, příjmení a jméno, datum a místo narození, bydliště, datum a místo úmrtí:
1, Oppenheim Berthold Dr., *29.7.1867, Olomouc, +15. 10. 1942 Treblinka
2, Fuchs Leopold, *12.6.1882 Bratislava, Loštice, +14.7.1942 M. Trostinec
2, Fuchsová Margareta, *6.6.1897 Mnichov, Loštice, +14.7.1942 M. Trostinec
2, Fuchsová Frieda, *22.1.1922 Užhorod, Loštice, +14.7.1942 M. Trostinec
2, Fuchs Bedřich, *6.5.1924 Bratislava, Loštice, +14.7.1942 M. Trostinec
3, Knöpfelmacher Edmund, *10.6.1876 Loštice, Loštice, +15.10.1942 Treblinka
3, Knöpfelmacherová Charlota, *12.4.1884 Val. Meziříčí, Loštice, +15.10.1942 Treblinka
3, Knöpfelmacher Zikmund, *22.6.1906 Loštice, Loštice, +17.7.1942 Osvětim
3, Knöpfelmacher Otto, *19.8.1921 Loštice, Loštice, +13.10.1941 Mauthausen
4, Eckstein Kurt, *17.6.1913 Loštice, Loštice, +28.9.1944 Osvětim
4, Eckstein Valter, *21.12.1909 Loštice, Loštice, + 28.9.1944 Osvětim
4, Eckstein Arnošt, *2. 4.1895 Loštice, Loštice, +25.8.1942 M. Trostinec
4, Ecksteinová Žofie, *1.5.1907 Loštice, Loštice, +25.8.1942 M. Trostinec
5, Ehrlich Leopold, *20.6.1875 Holešov, Loštice, +30.7.1942 Terezín
5, Ehrlichová Rosa, *27.8.1879 Holešov, Loštice, + 8.10.1942 Treblinka
5, Ehrlich Hermann, *26.4.1903 Holešov, Loštice, + 8.10.1942 Treblinka
6, Festová Ilka, *10.6.1921, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
6, Festová Julie, *1.8.1854, Litovel, +19.12.1942 Terezín
6, Festová Lota, *21.4.1908, Litovel, +25.8.1942 M. Trostinec
6, Festová Selma, *10.12.1883, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
6, Festová Alice, *20.11.1932, Litovel, +25.8.1942 M. Trostinec
6, Fest Leo, *17.9.1882, Litovel, +19.6.1942 Ravensbrück
6, Fest Vilém, 2*4.12.1887, Litovel, +25.8.1942 M. Trostinec
7, Fischer Emil, *4.2.1881 Loštice, Loštice, +11.6.1941 Osvětim, 1. oběť holocaustu v Lošticích, pohřben na místním žid. hřbitově
7, Blühová Adéla, *31.12.1910, Litovel, +25.8.1942 M. Trostinec
7, Braunová Ilonka, *16.3.1929, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
7, Braunová Olga, *21.12.1900, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
8, Hirschová Gréta, *30.9.1923 Loštice, Loštice, + 15.10.1942 Treblinka
8, Hirsch Karel, *3.9.1874 Loštice, Loštice, +15.10.1942 Treblinka
8, Hirschová Irma, *11.8.1886 Loštice, Loštice, +15.10.1942 Treblinka
8, Hirschová Alice, *23.5.1922 Loštice, Loštice, +15.10.1942 Treblinka
9, Hirschová Ida, *11.6.1882 Želatovice, Loštice, +14.7.1942 M. Trostinec
9, Hirschová Rosa, *17.10.1889 Loštice, Loštice , +22.10.1942 Treblinka
9, Hirschová Regina, *13.3.1869, Litovel, +22.10.1942 Treblinka
10, Kleinová Ella, *17.6.1896 Loštice, Loštice, +6.9.1943 Osvětim
10, Lichtblau Helena, *6.7.1876, Litovel, +25.8.1942 M. Trostinec
10, Skopal Isidor, *23.2.1867, Litovel, +4.9.1942 Terezín
11, Langer Emil, *5.4.1877 Loštice, Loštice a Mohelnice, +25.5.1942 Lublin
11, Langerová Flora, *9.5.1882 Třebíč, Loštice a Mohelnice, +25.5.1942 Lublin
11, Langerová Marta, *23. 4.1922 Loštice, Loštice a Mohelnice, +23.4.1942 Lublin
12, Löff Otto, *12.6.1896, Loštice, +1.9.1942 Raasika
12, Löffová Erna, *1.6.1903, Loštice, +1.9.1942 Raasika
12, Traube Arnold, *22.3.1877, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
12, Traubeová Melanie, *4.8.1885, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
13, Löwy Rosalie, *25.1.1869, Úsov, +25.1.1943 Terezín
13, Fränklová Pavla, *16.2.1894, Úsov, +28.7.1942 Baranoviči
13, Firstová Thereza, *?, Úsov, +1942, poslední žid. osoba odvlečená z Úsova
13, Schulz Leopold, *30.6.1871, Úsov, +16.12.1943 Terezín
13, Schulzová Melita, *17.2.1884, Úsov, +16.5.1944 Osvětim
13, Schulz Julius, *17.7.1877, Úsov, +17.3.1943 Terezín
13, Schulzová Katharina, *15.3.1880, Úsov, +16.5.1944 Osvětim
14, Morgensternová Laura, *10.7.1880 Litovel, Loštice a Brno, +18.4.1942 Rejowiec
14, Morgenstern Julius, *16.12.1865, Loštice a Brno, +25.4.1942 Varšava
14, Morgensternová Renata, *9.3.1917 Vídeň, Loštice a Brno, +1941
14, Horová Berta, *30.3.1874 Litovel, ?, +22.10.1942 Treblinka
15, Pollak Gerhard, *18.5.1915 Úsov, Úsov, +6.9.1943 Osvětim
15, Pollaková Rosalie, *13.5.1917 Úsov, Úsov, +28.7. 1942 Baranoviči
15, Goldbergerová Valerie, *18.12.1904, Úsov, +28.7.1942 Baranoviči
15, Goldbergerová Marie, *?, Úsov a Budapešť, +1942 Maďarsko
15, Schwarz Arpád, MUDr., *22.3.1902, Úsov, +25.8.1942 M. Trostinec
16, Schnitzler Kurt, *12.5.1916, Olomouc a Holice, +18.12.1943 Osvětim
16, Tramer Jakub, *19.11.1892, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
16, Tramer Jindřich, *8.11.1921, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
16, Tramer Adolf, *6.10.1924, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
16, Tramerová Herta, 5*.4.1920, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
16, Tramerová Ella, *19.7.1899, Litovel, +14.7.1942 M. Trostinec
17, Weissová Greta, *26.2.1912 Loštice, Loštice, +25.8.1942 M. Trostinec
17, Weissová Ida, *30.10.1873 Uničov, Loštice, +22.10.1942 Treblinka
17, Weiss Viktor, *12.2.1881 Loštice, Loštice, +22.10.1942 Treblinka
18, Weiss Salamon, *27.10.1866, Loštice, +22.10.1942 Treblinka
18, Weissová Pavla, *25.6.1911 Loštice, Loštice, +25.8.1942 M. Trostinec
18, Weiss Adolf, *6.5.1908 Loštice, Loštice, +8.10.1942 Treblinka
19, Wischnitzer Kurt, *7.2.1915 Ostrava, Loštice, +25.8.1942 M. Trostinec
19, Wischnitzerová Lily, *8.1.1923 Loštice, Loštice, +25.8.1942 M. Trostinec
19, Wischnitzer Markus, *3.9.1890 Javorzino (Polsko), Loštice, +25.8.1942 M. Trostinec
19, Wischnitzerová Irma, *2.10.1886 Loštice, Loštice, +25.8.1942 M. Trostinec
20, Wolf Otto, *5.6.1927 Mohelnice, Mohelnice, +20.4.1945 Zákřov (chybně uvedeno 1944), autor knihy Deník Otty Wolfa, zatrčen a popraven
20, Wolf Kurt, *13.2.1915 Lipník n. B., Mohelnice, +9.3.1943 Sokolovo, padl v bitvě
20, Gottlieb Bedřich, *13.12.1896, Litovel, +6.9.1943 Osvětim
21, Ziegler Erwin, *2.9.1890 Mohelnice, Mohelnice a Bratislava, +23.12.1944 Buchenwald
21, Grätzer Friedrich, *23.3.1896, Mohelnice, +28.7.1942 Baranoviči
21, Moller Ludwig a Gréta, *?, Mohelnice, +1942 zemřeli v zatím blíže neurčeném koncentračním táboře
(zdroj: http://www.respectandtolerance.com/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7106-34076
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kameny zmizelých - rodina Fuchsova

Autor: Pavlína Koncošová, 08.09.2020
Umístění: Loštice, Ztracená 619/20
Nápis:
ZDE ŽIL
LEOPOLD FUCHS
NAR. 1882
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
FRIEDA FUCHSOVÁ
NAR. 1922
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
MARGARETA
FUCHSOVÁ
NAR. 1897
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽIL
BEDŘICH FUCHS
NAR. 1924
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MALÉM TROSTINCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Pavlína Koncošová