Česká Lípa

Hrob rakouských vojáků

Autor: Michal Schwab, 01.07.2020
Umístění: Česká Lípa, Palackého náměstí, zeď kostela Narození Panny Marie
Nápis:
Betet
für diem im Jahre 1850
zu B.Leipa verstorbenen
und hier ruhenden
40 Soldaten
des k.k.österreichischen
Infanterie Regimentes
Freiherr von Wogelmuth
No.14
Errichtet Erneuert
1863 1897
von Militär-Veteranen
Verein in B.Leipa.
Poznámka:

vojáci se nakazili při obléhání Benátek 1848-49 a nákaze podlehli v České Lípě.
(zdroj: Military Culture and Popular Patriotism in Late Imperial Austria, Laurence Cole 2014 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°41'20.03'' E14°32'23.79'' (poloha kostela)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník bojovníkům za svobodu a demokracii

Autor: Marek Lanzendorf, 03.08.2020
Umístění: Česká Lípa, Sokolská 267/14, adresa domu proti pomníku
Nápis:
1918-2018
Poděkování a úctu všem,
kdo bojovali
a bránili náš stát,
svobodu a demokracii.

28.10.2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 10.08.2013
Umístění: Česká Lípa, U Synagogy
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ
FAŠISMU

ZDE STÁLA UPROSTŘED
STARÉ ŽIDOVSKÉ
ČTVRTI ČESKOLIPSKÁ
SYNAGOGA VYPÁLENÁ
NACISTY 10.XI.1938

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°41'05.2'' E14°32'25.0''
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník židovskému ghetu

Autor: Marek Lanzendorf, 01.08.2020
Umístění: Česká Lípa, U Synagogy
Nápis:
ČLOVĚK NESMÍ PODLEHNOUT NÁSILÍ

ZDE ZA MĚSTSKÝMI HRADBAMI SE OD STŘEDOVĚKU ROZKLÁDALO ŽIDOVSKÉ GHETO.
OPAKOVANĚ DOCHÁZELO K NIČIVÝM POGROMŮM.
V ROCE 1744 BYLO GHETO VYRABOVÁNO A 30 ČESKOLIPSKÝCH ŽIDŮ BYLO UBITO.
V ROCE 1864 BYLA NA MÍSTĚ STARÉ SYNAGOGY
POSTAVENA V HISTORIZUJÍCÍM SLOHU SYNAGOGA NOVÁ,
KTEROU V TZV. KŘIŠŤÁLOVÉ NOCI V LISTOPADU 1938 NACISTÉ VYPÁLILI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Bernhard, Marta, Michael Leopold a Šarlota Wolffovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 01.08.2020
Umístění: Česká Lípa, U Synagogy 2983, chodník na druhé straně
Nápis:
ZDE ŽIL
Dr. BERNHARD WOLFF
NAROZEN 1886
DEPORTOVÁN 1940
DO DACHAU
DO BUCHENWALDU 1941
ZAVRAŽDĚN 3.4.1942
V BERNBURGU

ZDE ŽILA
MARTA WOLFFOVÁ
NAROZENA 1899
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
DO IZBICE 1942
ZAHYNULA

ZDE ŽIL
MICHAEL LEOPOLD WOLFF
NAROZEN 1928
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
DO IZBICE 1942
ZAHYNUL

ZDE ŽILA
ŠARLOTA WOLFFOVÁ
NAROZENA 1931
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
DO IZBICE 1942
ZAHYNULA
Poznámka:

Marta Wolffová, narozena 28. 12. 1899. Poslední bydliště před deportací Roudnice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Roudnice. Transport Y, č. 160 (22. 2. 1942, Kladno-Terezín). Transport Aq, č. 815 (27. 4. 1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
Michael Wolff, narozen 3. 12. 1928. Poslední bydliště před deportací Roudnice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Roudnice. Transport Y, č. 161 (22. 2. 1942, Kladno-Terezín). Transport Aq, č. 816 (27. 4. 1942, Terezín-Izbica). Zahynul.
Šarlota Wolffová, narozena 8. 1. 1931. Poslední bydliště před deportací Roudnice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Roudnice. Transport Y, č. 162 (22. 2. 1942, Kladno-Terezín). Transport Aq, č. 817 (27. 4. 1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )
Kameny byly položeny 4. 5. 2018.
(zdroj: https://ceskolipsky.denik.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf