Tišnov

Pomník Miroš Habrovec

Autor: Petr Válek, 04.05.2006
Umístění: Tišnov, Brněnská, u bývalé Modety
Nápis:
MIROŠ HABROVEC
SPORTOVEC A ODBOJÁŘ

ZASTŘELEN GESTAPEM
5.10.1944
Poznámka:

Do odboje se zapojil spolu s mladými sportovci soustředěnými kolem tišnovského atleticko-fotbalového klubu. Dne 15. 5. 1943 se Habrovec účastnil ve Skaličce schůzky, kde se seznámil s iniciátory Třetí československé úderné roty. Gestapem byl zatýkán 5. 10. 1944, pokusil se uprchnout, ale kriminální asistent gestapa Anton Rotter jej zastřelil - ten po válce při jednání Mimořádného lidového soudu doslovně uvedl: "Habrovcovou smrtí zůstala ilegální organizace neodhalena".
Habrovec byl zpopelněn v brněnském krematoriu 16. 10. 1944, kremace č. 7 780.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6217-18042
Souřadnice: N49°20'33.91'' E16°25'47.57''
Pomník přidal: Petr Válek

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Petr Válek, 24.01.2009
Umístění: Tišnov, Drbalova, budova sokolovny
Nápis:
MY DALI KREV - VY DEJTE LÁSKU !
JAR. FIALA, BEDŘ. GALÁŘ, JAR. GLEICH, MIR. HABROVEC, KAR. RÁBOŇ, LUDV. SITAŘ, ING. VLAST. MRÁZEK
ROB. KLUSÁK, JOS. KOVÁŘ, AL. MACKŮ, JAN ODERSKÝ, ALFR. POLÁK, OLDŘ. KOTHBAUER, JIŘÍ HLINĚNSKÝ
FR. PACAS, ANT. PAROLEK, AL. SITAŘ, DR. OLDŘ. SMÍŠEK, G. SPOHR, BOŽ. ŠKRABÁLKOVÁ, K. VOLNÝ, J. TEJKAL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°20'59.41'' E16°25'33.81''
Pomník přidal: Petr Válek

Hrob neznámého partyzána

Autor: Petr Válek, 01.05.2006
Umístění: Tišnov, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
NEZNÁMÝ PARTYZÁN
PADL V BOJI 25. IV. 1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6217-18033
Souřadnice: N49°20'52.21'' E16°25'34.40''
Pomník přidal: Petr Válek

Hrob Břetislav Borovička

Autor: Petr Kudláček, 21.02.2017
Umístění: Tišnov, Hřbitovní, hřbitov, hrob č. 403,405
Nápis:
RODINA BOROVIČKOVA
Poznámka:

Letecký pozorovatel npor. Břetislav Borovička, nar. 15.6.1899, zemřel 1.8.1927 na zranění, utrpěná téhož dne při letecké nehodě u Rapotína u Šumperku. Jméno na náhrobku již nemá, jeho hrob identifikoval správce hřbitova.
V Lidových novinách vyšel 2.8.1927 tento článek: Olomouc 1. srpna. Dnes ráno konalo se na vojenském cvičišti na Šumpersku cvičení pěšího pluku 13, jehož účastnilo se i letadlo leteckého pluku č.2 z Olomouce A-XII-48 s posádkou pilotem svobodníkem Mikuláškem a pozorovatelem nadporučíkem Borovičkou z Olomouce. O půl 9. hodině ranní přistávalo letadlo nouzově na cvičišti, poněvadž motor vypověděl službu. Letadlo se dostalo do takzvané vzduchové prázdnoty, pilot jej nedovedl ovládnouti a proto se zřítilo a zarazilo se vrtulí do země. Prudký náraz způsobil, že přední a zadní část letadla se srazily k sobě a tím pozorovatele i pilota zmáčkly. Přiběhnuvší lidé vytáhli oba v bezvědomí, takže museli býti ihned odvezeni do šumperské nemocnice. Pozorovatel nadporučík Borovička utrpěl těžké zranění na hlavě a několik zlomenin kostí. Pilot Mikulášek utrpěl těžký otřes mozku. Na místo neštěstí dostavila se komise 2. leteckého pluku, která neštěstí vyšetřuje. Nadporučík Borovička o 19. hod. svému zranění podlehl.
Pozn.: V článku uvedenou vzduchovou prázdnotu si novináři vymysleli. Letadla takto padají po ztrátě rychlosti, přičemž samotná porucha motoru ztrátu rychlosti a pád nezpůsobí, pokud pilot včas potlačí do klesání, aby rychlost udržel.

Další na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Pamětní deska Bedřich Galář

Autor: Zdeněk Surýnek, 09.09.2014
Umístění: Tišnov, Janáčkova 374, na budově ČD, ve stanici Tišnov.
Nápis:
BEDŘICH GALÁŘ
PRACOVNÍK ČSD TIŠNOV
AKTIVNÍ ČLEN SOKOLA
BYL NACISTY POPRAVEN
15.6.1942
V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6217-41326
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 22.04.2006
Umístění: Tišnov, náměstí 28. října, park před základní školou
Nápis:
levá deska:
1939 - 1945
PADLÍ V BOJI ZA SVOBODU A OBĚTÍ OKUPACE

BLAHOŇOVSKÝ J., HALOUZKA F. V., NĚMEC V., SVOBODA F.
BOŘIL J., HLIŇENSKÝ J., NEZN.PARTYZÁN, SVOBODA J.
BRABEC B., KABÁTEK J., ODERSKÝ J., ŠKRABÁLKOVÁ B.
CIBULKA F., KLAUS V., PACAS F., ŠPOHR F.
DRÁBEK J., KLUSÁK R., PÁNEK A., ŠPOHR G.
FIALA J., KOČKA F., PAROLEK A., TEJKAL J.
FIBICH M., KOTHBAUER O., RÁBOŇ K., VETEŠNÍK J.
GALÁŘ B., KOVÁŘ J., RŮTOVÁ M., VETEŠNÍK L.
GLEICH J., KŘENEK A., SEDMERA L., VOLNÝ K.
HABROVEC M., LOS G. P., SÍTAŘ A., VYBÍRAL A.
HANÁK J., MACKŮ A., SÍTAŘ L., WÁGNER A.
MRÁZEK V., SMÍŠEK O.

OBĚTI NACISTICKÉ DEPORTACE
CHRONC F., MIČÁN K., STAVĚL L., SIGMUND S.

OBĚTI RASOVÉ NENÁVISTI
DANIEL J., POLLÁK J.
DANIELOVÁ F., POLLÁK O.
IŠTVANOVÁ B., POLLÁKOVÁ B.
KELLNER J., POLLÁKOVÁ M.
KELLNEROVÁ H., STRÁNSKÝ A.
OSTEREICHEL L., STRÁNSKÝ H.
POLLÁK A., STRÁNSKÝ J.
SPITZOVÁ Ž.

DĚTI
DANIELOVÁ M., RICHTROVÁ G.
POLLÁKOVÁ E., RICHTROVÁ H.
POLLÁKOVÁ L., RICHTROVÁ M.
POLLÁKOVÁ N., RICHTER J.
RICHTROVÁ A., RICHTER V.

pravá deska:
1914 - 1918
BABÁK F., RUS. LEG. +6.XI.1918, KOLIBAL C. ITAL. LEG. +24.V.1919
DVOŘÁK B. RUS. LEG. +10.III.1918, MACKŮ F. RUS. LEG. +1.VIII.1918
ADAMEC J., GRÜNWALD J., KAPOUN J., MÁNEK F., RANNÝ F.
ADAMEC L., HABEŠ K., KARKULÍN F., MATAL R., RYBA F.
BÖHM A., HANÁK J., KEBEK H., MATULKA A., RYBA T.
BÍLEK A., HALAČKA J., KOPEČNÝ F., MIČKA E., RAŠKOVEC A.
BRADA J., HEJL G., KOPEČNÝ J., MINAŘÍK J. ROUČA J.
BRACEK R., HEJL J. KOPEČNÝ R., NAVRÁTIL F., RYCHNOVSKÝ J.
BORKOVEC O., HLIŇENSKÝ J., KOLOUŠEK E., NOVOTNÝ B., ŘEZÁČ A.
BROUŠEK J., HLOUŽEK M., KOUDELKA A., NEPEJCHAL F., SLANINA J.
BERGER B., HOŠEK A., KNECHT E., NEVRKLA A., SLEZÁK R.
CVRKAL F., HYČKA A., KITTNER J. OPLT J., SEYFERT F.
CURY J., HYKRDA J., KUBÍČEK F., OPLT J., ŠTĚPÁNEK F.
ČECH J., CHLUP B., KUBÍK E., OPLT B., VÁCHA J.
DARMOPIL A., JAŠEK F., KULÍK F., PETERKA C., VALÍČEK A.
DUFEK A., JEŘÁBEK J., KRATOCHVIL L., POTŮČEK K., DR.VLK G.
DUFEK E., JEŘÁBEK S., KŘIVÁNEK A., POKORNÝ J., VOJTA F.
DUFEK N., JEŘÁBEK V., KUKAČKA K., POKORNÝ J., VOLF J.
FÁRNÍK J., JUNEC J., LAUB R., PROŠVIC F., VEJVODA J.
FETTER V., JUŘÍČEK J., LISICKÝ V., PŘIBYL A., ZABLODIL J.
FEDEJOVIČ F., JUŘÍČEK J., ING. MACKŮ Č., PTÁČEK J., ZELINKA K.
FIALA F., KALENDOVSKÝ J., MAHEL F., RAUS A., ZENOTTI Z.
FLOM F., ZDRAŽIL F.
TENTO POMNÍK BYL POSTAVEN PÉČÍ SPOŘITELNY MĚSTA TIŠNOVA A ZA PŘISPĚNÍ MÍSTNÍCH OBČANŮ R. 1938.
Poznámka:

Babák František, nar. 18.11.1892, Vídeň, domovská obec Tišnov. V RU armádě sloužil u 54. pěšího pluku jako vojín. Zajat 21.12.1914, Pinčov. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 15.8.1917, Borispol. Zařazen 18.10.1917 jako vojín k 6. střeleckému pluku. Padl 6.11.1918 jako desátník 12. střeleckého pluku v boji u Kynovský závod Perm.
Kolíbal Cyrill, nar. 2.5.1880, Tišnov. V RU armádě sloužil u 8. pěšího pluku jako vojín. Zajat 26.7.1915, Doberdo. Do ČS legií v Itálii se přihlásil v Padule, zažazen 27.4.1918 jako vojín k 34. pěšímu pluku. Zemřel 24.5.1919 v Brně v posádkové nemocnice na skvrnitý tyfus.
Dvořák Bohuslav, nar. 27.8.1896/26.8.1895, Tišnov. V RU armádě sloužil u 8. pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.6.1916, Zuravic. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 27.7.1917, Fastov, Kyjev. Zařazen 28.7.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Padl 10.3.1918, Bachmač.
Macků František, nar. 27.9.1896, Tišnov. V RU armádě sloužil u 17. praporu polních myslivců jako svobodník. Zajat 21.7.1916, Berestečko. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Čarčuj, zařazen 31.7.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Nezvěstný od 1.8.1918 jako desátník, z boje u Kaulu (pravděpodobně zasažen vlakem).
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6217-18034
Souřadnice: N49°21'02.51'' E16°25'28.10''
Pomník přidal: Petr Válek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jiří Hliněnský

Autor: Petr Válek, 22.01.2009
Umístění: Tišnov, Náměstí Míru, v budově České pošty
Nápis:
JIŘÍ
HLINĚNSKÝ
POŠTOVNÍ ZAMĚSTNANEC
BYL UMUČEN 17.III.1945
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
V NORIMBERKU.
NEZAPOMENEME.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°20'57.86'' E16°25'24.04''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Petr Válek, 22.04.2006
Umístění: Tišnov, Olbrachtova, u budovy HZS
Nápis:
7. DUBNA 1945 V 0.30 H. DOPADL NEDALEKO
ODTUD HOŘÍCÍ AMERICKÝ ZÁSOBOVACÍ
LETOU LIBERATOR B-24
S NÁKLADEM ZBRANÍ PRO ČS. ODBOJ.

PADÁKY ZACHRÁNILY POSÁDKU PŘED
PLAMENY, ČEŠTÍ A ESTONŠTÍ PARTYZÁNI
S OBĚTAVOU POMOCÍ VESNICKÉHO
OBYVATELSTVA PŘED NEPŘÍTELEM.

VŠICHNI SPOLEČNĚ
BOJOVALI ZA NAŠÍ SVOBODU A DŮSTOJNOST.

THOMAS O.McCARTHY
ROSSLYN C. ANDRSON
ROBERT E. BEACH
ARMADO CARLINO
JAMES B. TATE
MACK H. DIAS
ROBERT J. WEBBER
CHARLES S. JONES

DOČKALI SE VÍTĚZSTVÍ
TIŠNOV 1997

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6217-38600
Souřadnice: N49°20'10.04'' E16°26'6.43''
Pomník přidal: Petr Válek

Pamětní deska Oldřich Smíšek

Autor: Petr Hlubinka, 14.07.2020
Umístění: Tišnov, Smíškova 840, na budově "Základní škola Smíškova"
Nápis:
Oldřich Smíšek
nar. 13.4.1906
soudce
člen sokolské ileg. org.
a Obrany národa
zatčen 23.3.1942
popraven v Kounicových kolejích
v Brně 14.6.1942
Město Tišnov 2020
Poznámka:

Zatčen gestapem 23. 3. 1942 pro účast v odbojové organizaci Obrana národa, zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 16. 6. 1942
(zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=4586 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Hlubinka