Praha 5

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO, 01.01.1111
Umístění: Praha 5, Tůmova 185/8, Košíře
Nápis:
ZDE ŽILA RODINA
KARPELESOVÝCH, KTERÁ
BYLA NACISTY UMUČENA.
JEDINÝ ČLEN RODINY,
S. CHARBUSKÝ, SE VRÁTIL
2. 5. 1945 A PADL V BOJI
O ČESKOSLOVENSKÝ
ROZHLAS 5. KVĚTNA 1945.
Poznámka:

Podle zdroje ČSBS byl jedním z v bojích o Rozhlas Š. Chabruský (či Charbuský), *21.3.1917.
nejsou známy okolnosti zatčení a umučení ostatních členů rodiny (pravděpodobně židé) - Oběti války? Kopie původní bronzové
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20174
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 21.02.2006
Umístění: Praha 5, U Kostela, Radlice, u kapličky
Nápis:
Na věčnou paměť
Obětem náletu v Radlicích 14.2.1945

Černická Marie 78 roků,
Černická Božena 77 roků,
Černická Milada 27 roků,
Ing.Černický Ladislav 33 roků,
Černická Helena 3 roky,
Černický Milan 2 roky,
Durančík Štěpán 32 roků,
Frič František 79 roků,
Franců-ová Marie 37 roků,
Franců Bedřich 6 roků,
Hamilíková Marie 74 roků,
Joujová Alžběta 42 roků,
její Pepíček 16 měsíců,
Janošková Daniela 1 měsíc,
Landa Antonín 66 roků,
Landová Božena 63 roků,
Sedlák František 56 roků,
Sedláček Zbyněk 2 roky,
Štefanec Janíčko 4 roky,
Tomášková Františka 23 roků,
Valachová Anna 41 roků,
Váchal Josef 34 roků

Věnují Radličtí občané

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-32287
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Vratislav a Vlasta Hoškovi

Autor: Josef Kareš, 14.09.2011
Umístění: Praha 5, U Mrázovky 1187/22, Smíchov
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILI MANŽELÉ
VRATISLAV HOŠEK
A VLASTA ROZ. ŠEBOROVÁ,
UMUČENI V MAUTHAUSENU 24.10.1942
PRO SOKOLSKOU MYŠLENKU
VĚNUJE DOROST SOKOLA I. SMÍCHOV.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20081
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Oldřich Hlaváč

Autor: Josef Kareš, 23.04.2011
Umístění: Praha 5, U Nikolajky 15/1085, Smíchov
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL A BYL
ZATČEN GESTAPEM 8.IV.1940
MUDr OLDŘICH HLAVÁČ,
( SPISOVATEL ALARICH )
POPRAVENÝ 18.XII.1942
V BERLÍNĚ – PLÖTZENSEE

¨KÉŽ VE VÁS ZŮSTANE ŽIVO TO,
CO VE MNĚ BYLO DOBRÉ !¨
Z DOPISU PŘED SMRTÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-32314
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pametní deska Edith Stein

Autor: Vladimír Štrupl, 28.03.2010
Umístění: Praha 5, U Pernikářky 111/2a, nalevo ve vjezdu do dvora
Nápis:
EDITH STEIN
S. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE
1891 - 1942
Poznámka:

Svatá Terezie Benedikta od Kříže, rodným jménem Edith Stein (12. října 1891, Vratislav – 9. srpna /pravděpodobně/ 1942, KT Auschwitz-Birkenau) byla katolická filosofka a řeholnice, členka řádu bosých karmelitek.
Byla židovského původu, k hluboké víře a řeholnímu životu se propracovala od ortodoxního judaismu přes ateismus. Byla jedním z vrcholných představitelů katolické filosofie první poloviny 20. století, vysoce uznávanou v oblasti fenomenologie a tomismu.
Zahynula v plynové komoře KT Auschwitz-Birkenau společně se stovkami dalších pokřtěných Židů z Nizozemska, jejichž přednostní vyhlazení bylo pomstou za společné veřejné prohlášení nizozemských katolických biskupů a vůdců protestantských církví, kteří v něm odmítli pronásledování Židů a vyzvali věřící k tomu, aby jim pomáhali.
Blahoslavenou byla prohlášena 1. května 1987, kanonizována 11. října 1998. 1. října 1999 byla prohlášena spolupatronkou Evropy. V katolickém kalendáři připadá její svátek na 9. srpen.
Edith Steinová se narodila ve Vratislavi (tehdy německá část Slezska) v rodině ortodoxních židů. V roce 1904 odmítla židovskou víru a stala se ateistkou. Později se přihlásila na universitu v Göttingen, kde spolupracovala se zakladatelem fenomenologie, profesorem Edmundem Husserlem, kterého následovala na univerzitu ve Freiburgu jako jeho asistentka. Pod vlivem jeho a jeho žáků se formoval její filosofický diskurs a zájem o křesťanství. V roce 1916 obhájila doktorát filosofie s prací Zum Problem der Einfühlung.
V roce 1921 konvertovala ke katolicismu (velký vliv na ni měla četba vlastního Života svaté Terezie od Ježíše). Pokřtěna byla 1. ledna 1922, poté se vzdala asistentského místa u Husserla a odešla učit na dívčí školu ve Špýru, kterou vedly dominikánky (1922-1932). Ve volném čase studovala katolickou filosofii a překládala do němčiny spisy sv. Tomáše Akvinského. V roce 1932 nastoupila na Institut pedagogiky, ale již o rok později musela pod tlakem nacistické vlády a jejích protižidovských zákonů místo opustit. Tehdy posílá dopis papeži Piu XI., v němž předpovídá osud Židů v Německu a prosí jej, aby se jich zastal.
V roce 1934 vstoupila k bosým karmelitkám a přijala řeholní jméno Terezie Benedikta od Kříže. Zde napsala metafyzickou knihu Endliches und ewiges Sein (Časné a věčné bytí), v níž se pokusila o syntézu tomistické filosofie a fenomenologie. V roce 1938 složila slavné řeholní sliby.
Vzhledem k rostoucímu tlaku proti Židům v Německu zemi opustila (1939) a usadila se v karmelitánském klášteře v nizozemském Echtu. Zde napsala studii Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes vom Kreuz (Věda kříže: Studie o sv. Janu od Kříže).
V roce 1940 bylo Nizozemí dobyto a obsazeno Německem a Židům nastaly krušné časy. Křesťanským církvím v čele s katolíky se ještě podařilo dojednat výjimky z některých perzekucí a transportů pro pokřtěné Židy, když protesty proti jednání se Židy jako celkem selhaly, a pokoušely se dojednat jejich vycestování mimo Němci ovládaný prostor. Veškerá jednání ale zkrachovala, když nizozemští biskupové vystoupili s veřejně čteným prohlášením, ve kterém ostře odsoudili rasistické základy nacismu a vyzvali věřící, aby podpořili Židy. Nacisté zareagovali tak, že přerušili jednání o vycestování, pozatýkali všechny pokřtěné Židy a odeslali je do vyhlazovacích táborů. Byly mezi nimi i Edith Steinová a její sestra Rosa. Edith během přesunu a krátkého pobytu v koncentračním táboře zorganizovala péči o děti, které byly odloučeny od svých matek nebo se o ně zničené matky nedokázaly postarat. Zemřela v plynové komoře pravděpodobně 9. srpna 1942.
Pramen: https://cs.wikipedia.org


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.09.2011
Umístění: Praha 5, U Santošky 1007/1, v budově základní školy, poesta mezi 2. a 3. patrem
Nápis:
OBĚTEM
NACISTICKÉ OKUPACE 1939 – 1945

BAUČEK EDVARD 1943, BENEŠ JOSEF 8.5.1945, ČÁSLAVSKÝ BOHUMIL 5.8.1944, ČERNÝ JIŘÍ 14.2.1945, ELIAS VILÉM 8.8.1942, GLOS MIROSLAV 2.1.1945, HAVLÍČEK KAREL 6.5.1945, KATZ VALTR 18.8.1943, KAVALE JAN 5.11.1944, MORAVEC JOSEF 10.6.1942, NEVAŘIL BOHUMIL 21.12.1941, NOVÁČEK VLASTIMIL 16.1.1945, PERSEIN FRANTIŠEK 6.5.1943, PLOCEK MIRKO 1.3.1944, PODLEZL VLADIMÍR 5.5.1945, ROZUM ROBERT 31.3.1940, SLÁDEK PŘEMYSL 14.2.1945, SOMOL JAN 5.5.1945, STEINER KAREL 18.12.1942, STROBACH KAREL 6.3.1945, SVOBODA EMIL 31.5.1943, TŘÍSKA ALEXANDER 6.4.1945, VANIŠ JIŘÍ 8.5.1945, VĚTROVSKÝ FRANT. 6.5.1945, WEISSKOPF PAVEL 28.9.1944

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

VĚNOVAL SPOLEK ABSOLVENTŮ OBCHODNÍ AKADEMIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
NA SMÍCHOVĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20082
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 2. světové války a kenotaf Marie Valterová

 • + o skupině VPM (P-05, Smíchov, hřbitov Malvazinky)
  • Hřbitov Malvazinky
   Praha 5 - Smíchov, U smíchovského hřbitova 444/1
   souřadnice středu hřbitova:
   50°3'42.6"N, 14°23'12.3"E
   Hřbitov byl založen roku 1876 dle návrhu A. Barvitia na místě hospodářské usedlosti T. Malvazyho. Součástí je i novorománský kostel sv. Filipa a Jakuba s cenné barokními plastikami F. M. Brokofa ze zrušeného kostela na Arbesově náměstí. Mezi významnými osobnostmi pohřbenými na malvazineckém hřbitově jsou např. spisovatel Jakub Arbes, herec Ferenc Futurista, objevitel krevních skupin profesor Jan Jánský, československý prezident Antonín Novotný, spisovatel Ondřej Sekora, filozof a spisovatel Ladislav Klíma nebo Jiří Karásek ze Lvovic, dekadentní básník.
   zdroj www.hrbitovy.cz

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.01.2006
Umístění: Praha 5, U Smíchovského hřbitova 444/1, hřbitov Malvazinky
Nápis:
ČESKÝM ŽENÁM
V ODBOJI
1939 – 1945

LÉPE ŽÍT DEN JAKO LEV,
NEŽ STO LET JAKO ZBABĚLEC

Spojce Janě
Marie Valterové
*9.11.1921 + 26.05.1945

Za věrnost přísaze,
za věrnost k praporu hnutí,
za věrnost vlasti až k smrti,
na nehynoucí paměť generacím příštím

Věnuje býv. voj. ileg. hnutí Věrný pes".
2. odboj

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20077
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Jan Křtitel Pauly

 • + o skupině VPM (P-05, Smíchov, hřbitov Malvazinky)
  • Hřbitov Malvazinky
   Praha 5 - Smíchov, U smíchovského hřbitova 444/1
   souřadnice středu hřbitova:
   50°3'42.6"N, 14°23'12.3"E
   Hřbitov byl založen roku 1876 dle návrhu A. Barvitia na místě hospodářské usedlosti T. Malvazyho. Součástí je i novorománský kostel sv. Filipa a Jakuba s cenné barokními plastikami F. M. Brokofa ze zrušeného kostela na Arbesově náměstí. Mezi významnými osobnostmi pohřbenými na malvazineckém hřbitově jsou např. spisovatel Jakub Arbes, herec Ferenc Futurista, objevitel krevních skupin profesor Jan Jánský, československý prezident Antonín Novotný, spisovatel Ondřej Sekora, filozof a spisovatel Ladislav Klíma nebo Jiří Karásek ze Lvovic, dekadentní básník.
   zdroj www.hrbitovy.cz

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.01.2006
Umístění: Praha 5, U Smíchovského hřbitova 444/1, hřbitov Malvazinky
Nápis:
APOŠTOLSKÝ PROTONOTÁŘ Ř. K. CÍRKVE, INFUL. PAPEŽSKÝ PRELÁT
MSGRE. JAN KŘ. PAULY
TAJNÝ KOMOŘÍ PAPEŽE PIA, KANOVNÍK, KNÍŽ. ARCIBIS.
PRVNÍ ARCIDĚKAN BASILIKY SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ, SPISOVATEL
A BÝV. MĚSTSKÝ RADA PRAŽSKÝ,
NAROZEN DNE 24. ČERVNA 1869 V PELHŘIMOVĚ,
ZEMŘ. DNE 22. PROSINCE 1944 V ZÁSMUKÁCH, JAKO OBĚŤ NACIST. TERORU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hroby Obětí 2. světové války

 • + o skupině VPM (P-05, Smíchov, hřbitov Malvazinky)
  • Hřbitov Malvazinky
   Praha 5 - Smíchov, U smíchovského hřbitova 444/1
   souřadnice středu hřbitova:
   50°3'42.6"N, 14°23'12.3"E
   Hřbitov byl založen roku 1876 dle návrhu A. Barvitia na místě hospodářské usedlosti T. Malvazyho. Součástí je i novorománský kostel sv. Filipa a Jakuba s cenné barokními plastikami F. M. Brokofa ze zrušeného kostela na Arbesově náměstí. Mezi významnými osobnostmi pohřbenými na malvazineckém hřbitově jsou např. spisovatel Jakub Arbes, herec Ferenc Futurista, objevitel krevních skupin profesor Jan Jánský, československý prezident Antonín Novotný, spisovatel Ondřej Sekora, filozof a spisovatel Ladislav Klíma nebo Jiří Karásek ze Lvovic, dekadentní básník.
   zdroj www.hrbitovy.cz

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.01.2006
Umístění: Praha 5, U Smíchovského hřbitova 444/1, hřbitov Malvazinky, pomník u severní zdi, odd. A-48-60
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM 5.-9. KVĚTNA 1945

FRANTIŠEK BOHATA * 8.7.1906, KAREL SAILER * 16.2.1908, JOSEF JEDLIČKA * 6.12.1907, FRANTIŠEK BULVA * 22.9.1907, JOSEF HLÁSEK * 9.3.1895, ANNA OUTRATOVÁ * 8.5.1913, JOSEF VÁVRA * 19.7.1884, FRANTIŠEK BOČEK * 12.8.1904, HANUŠ DOUBRAVA * 26.5.1913, JAN TROJAN * 30.12.1892, EUGEN BRZEZINSKIJ * 21.2.1903, JAN KŮRKA * 17.6.1913, MILOSLAV HEMIŠ * 24.3.1920, ANTONÍN KAŠTÁNEK * 20.6.1906, BEDŘICH KOPECKÝ * 6.3.1902, JIŘÍ KOCOUREK * 15.3.1930, FRANTIŠEK KOCOUREK * 3.10.1889, VLADIMÍR HYŠKA * 26.8.1927,

JOSEF KOLÁŘ * 31.12.1896, THEODOR RÖDER * 16.6.1901, FRANTIŠEK VALOUCH * 8.8.1895, JOSEF KUČERA * 14.5.1910, JOSEF KLIMPERA * 19.3.1878, ANTONÍN ADÁMEK * 1.5.1906, MILOSLAV SUCHOMEL * 9.2.1905, JIŘÍ VANIŠ * 20.2.1920, BOHUSLAV ŘÍHA * 19.1.1900, KAREL NEMASTIL * 20.11.1906, ALOIS JELÍNEK * 30.6.1912, JOSEF VEJVODA * 3.7.1891, JOSEF ZDOBINSKÝ * 28.2.1901, VÁCLAV ULRICH * 21.11.1912, MIROSLAV BERÁNEK * 15.4.1924, BOHUSLAV ŠÁRA * 15.1.1916, JOSEF HOKEŠ * 29.5.1908, FRANTIŠEK PRAVDA * 3.8.1908, JOSEF PROKŠ * 19.12.1903, FRANTIŠEK SKÁLA * 21.12.1886, AMÁLIE KLIMENTOVÁ * 7.3.1889, JOSEF TLAPÁK * 11.7.1900, OLDŘICH ZEMEK * 6.2.1926, KAREL KUDRNA * 18.2.1903, VLADIMÍR KÖRBER * 26.4.1921, VÁCLAV DVOŘÁK * 27.9.1909, KAREL VLASTNÍK * 31.10.1914, NEZNÁMÝ, NEZNÁMÝ, NEZNÁMÝ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20076
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Josef a Jan Tax

 • + o skupině VPM (P-05, Smíchov, hřbitov Malvazinky)
  • Hřbitov Malvazinky
   Praha 5 - Smíchov, U smíchovského hřbitova 444/1
   souřadnice středu hřbitova:
   50°3'42.6"N, 14°23'12.3"E
   Hřbitov byl založen roku 1876 dle návrhu A. Barvitia na místě hospodářské usedlosti T. Malvazyho. Součástí je i novorománský kostel sv. Filipa a Jakuba s cenné barokními plastikami F. M. Brokofa ze zrušeného kostela na Arbesově náměstí. Mezi významnými osobnostmi pohřbenými na malvazineckém hřbitově jsou např. spisovatel Jakub Arbes, herec Ferenc Futurista, objevitel krevních skupin profesor Jan Jánský, československý prezident Antonín Novotný, spisovatel Ondřej Sekora, filozof a spisovatel Ladislav Klíma nebo Jiří Karásek ze Lvovic, dekadentní básník.
   zdroj www.hrbitovy.cz

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.01.2006
Umístění: Praha 5, U Smíchovského hřbitova 444/1, hřbitov Malvazinky
Nápis:
JOSEF TAX * 1.XII.1903 + 8.V.1945
JAN TAX * 7.VII.1929 + 8.V.1945
PADLI V BOJI ZA VLAST – ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20900
Pomník přidal: Vladimír Štrupl