Praha 16

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.05.2006
Umístění: Praha 16, Na Cikánce, Radotín
Nápis:
Z VAŠÍ SMRTI
NAŠE SVOBODA
1914-1918
1939-1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-37201
Souřadnice: N49°59'54.48'' E14°19'47''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milena Městecká, 27.07.2007
Umístění: Praha 16, náměstí Chuchelských bojovníků, Velká Chuchle
Nápis:
OBĚTEM ODBOJE A REVOLUCE
1914 - 1918
1939 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-37363
Souřadnice: N50°00'40.06'' E14°23'04.83''
Pomník přidal: Milena Městecká

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 21.03.2017
Umístění: Praha 16, náměstí Osvoboditelů, Radotín
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM 1914-1918

BABIČKA JOSEF NAROZEN 20.IV.1887,
BÁRTA VÁCLAV 8.V.1883,
BEJŠOVEC FRANT. 1.VI.1893,
FOREJT KAREL 22.IX.1889,
HOUŠKA FRANT. 6.VIII.1873,
HRUŠKA ALOIS 4.VII.1892,
KRAPP EMIL 17.VI.1876,
LAŇKA JAROSLAV 5.VI.1888,
HOŠEK EMANUEL 24.XI.1877,
DEJMEK VÁCLAV 20.IX.1895,
KLOMÍNEK VÁCLAV 14.IV.1895,
EJEM FRANT. 23.III.1890,
HOLOUBEK FRANT. 12.VIII.1881,
BALLE ADOLF 25.XII.1882
PECHAR GUSTAV 19.VI.1892,
HRNČÍŘ FRANT. 17.X.1870,
HRABÁK KAREL 23.II.1894,
PECHAR FRANT. 5.VI.1898,
BERŠÍK VÁCLAV 3.VII.1883,
LAŇKA ANTONÍN 5.VI.1888,
MAŠEK JOSEF 15.III.1899,
PŘIBAN VÁCLAV 13.IV.1887,
HYBŠ JOSEF 25.II.1884,
BARTŮNĚK JOSEF 24.V.1886,
ROST JAN 12.II.1868,
KOTRBA VÁCLAV 19.IX.1886,
VÁVRA FRANT. 6.VIII.1885,
KEBERLE JOSEF 10.VI.1873,
KONRÁD RUDOLF 4.IX.1881,
TICHÝ JAROSLAV 1.VIII.1888,
MARTÍŠEK FRANT. 9.III.1897,
RUBEŠ VÁCLAV 29.IX.1874,
SEDLÁČEK JAROSLAV 1.IV.1889,
KOTRBA JOSEF 28.X.1888,
ŠIMEK JOSEF 22.X.1887,
VEJVODA JOSEF 7.IX.1888,
MATOUŠ JAROSLAV 15.XII.1892,
SCHNEIBERG ANT. 12.II.1881,
ŽUFNÍČEK BOHUMIL 13.V.1887,
SKŘIVÁNEK ANT. 5.X.1866,
VOLŠAN QUIDO 18.III.1899,
RADA ANTONÍN 19.X.1872,
LEHKÝ RUDOLF 10.X.1882,
DRCHOTA VLASTIMIL 11.X.1882,
BLÁHA JOSEF 9.III.1892,
SVOBODA JAROSLAV 4.III.1896,
MORSTEIN JAN 15.V.1888,
SLEPIČKA FRANT. 6.IV.1876,
KRIŠTŮFEK VÁCLAV 26.XII.1888,
SEMERÁD JOSEF 26.V.1884,
HUŠA BOHUMIL 19.VII.1887,
VOCEL VÁCLAV 21.XII.1890

deska u paty pomníku:
V BOJI O RADOTÍN V KVĚTNU 1945 PADLI:
VOJÍN V Z. FRANTIŠEK ADAM * 16.7.1906,
DES. V Z. JAN BÍLEK * 26.4.1911,
DOBROV. ALOIS HOUŠKA * 28.2.1910,
DOBROV. JAROSLAV KAFTAN * 2.8.1900,
VOJÍN V Z. KAREL SMUTNÝ * 13.11.1902,
DOBROV. JIŘÍ VESELÝ * 5.3.1926,
VOJÍN V Z. JOSEF WALDHAUSER * 14.8.1904,
JEDEN PARTYZÁN NEZNÁMÉHO JMÉNA,
TŘI VOJÍNI RUSKÉ NÁRODNOSTI,
KAREL MÜNDEL * 8.4.1924

ZÁKEŘNĚ BYLI USMRCENI:
DOBROV. VÁCLAV HAZUKA * 7.10.1900,
DOBROV. JOSEF HOLINGER * 17.5.1917,
VOJÍN V Z. KAREL KAŠÁK * 26.1.1882,
DOBROV. FRANTIŠEK PLAS * 7.3.1898,
DOBROV. ALOIS KVĚŠEK * 15.10.1898,
DOBROV. JOSEF PONC * 4.1.1909,
VOJÍN V Z. JOSEF SYROVÁTKA * 20.6.1881,
VOJÍN V Z. KAREL VEJVODA * 2.2.1882,
PANÍ MARIE MATĚJKOVÁ * 20.11.1887,
PANÍ JULIE NOVOTNÁ * 18.5.1869
NA VĚČNOU PAMĚŤ VĚNUJE S.N.R. RADOTÍN

deska na pravé straně pomníku:
ZDE PADL V BOJI 8.5.1945
DOBROV
JAN BÍLEK
26.4.1911
Poznámka:

POPRAVENI NEBO UMUČENI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH:
BALÝ VÁCLAV, strojní zámečník, nar. 20.XI.1887, Radotín 326.
BĚLOHOUBEK JOSEF, automontér, nar. 20.1.1918, Radotín 193.
FÁROVÁ MARIE, v domácnosti, nar. 12.II.1883; Radotín 838.
HORKÝ VÁCLAV, autodopravce, nar. 11.I.1890. Radotín 72.
CHYBA FRANTIŠEK, mechanik, nar. 20.II.1914, Radotín 549.
KINCL JOSEF, autodopravce, nar. 24.11.1900, Radotín 98.
MATĚJOVSKÝ JAROSLAV, úředník, nar. 28.I.1901, Radotín.
PÍCA ANTONÍN, železničář, nar. 10.7.1899, Radotín 487.
SMETIVÝ VÁCLAV, železničář, nar. 13.IV.1915, Radotín 255.
VANČURA PAVEL, úředník, nar. 15.X.1901, Radotín.741.
VYKOUK PRAVOSLAV, výběrčí, nar. 5.III.1902, Radotín 320.
VYKOUKOVÁ PAVLA, v dom., nar. 14. III.1896, Radotín 320.

PADLI SE ZBRANÍ V RUCE V KVĚTNOVÉ REVOLUCI 1945:
ADAM FRANTIŠEK. truhlář, nar. 16.VII.1906, Radotín 679.
BÍLEK JAN, úředník, nar. 26.IV.1911, Radotín 107.
HOUŠKA ALOIS, dělník, nar. 28.II.1910, Radotín 394.
KAFTAN JAROSLA, topič, nar. 2.VIII.1900, Radotín 35.
MAŠITA KVĚTOSLAV, nar. 8.III.1927, Všenory.
SMUTNÝ KAREL, úředník, nar. 13.XI.1902. Radotín 49.
WALDHAUSER JOSEF, Horní Černošice.
3 VOJÁCI Vlasovovy armády.

PADLI JAKO RUKOJMÍ PŘED HLAVNĚMI TANKŮ:
HAZUKA VÁCLAV, průvodčí vlaků, nar. 7.X.1900, Radotín 465.
KVĚŠEK ALOIS, dělník, nar. 15.X.1898, Radotín 395.
PONC JOSEF, dělník, nar. 4.I.1909, Radotín 77.

PADLI, JAKO OBĚTI BOMBARDOVÁNÍ RADOTÍNA DĚLY, TANKY A KULOMETY:
HOLlNGER JOSEF, mechanik, nAr. 17.V.1917, Radotín 186.
KAŠÁK KAREL, dělník, nar. 26.I.1892, Radotín 163.
MATĚJKOVÁ MARIE, manželka železn., nar. 20.XI.1897, Radotín 485.
MÜNDL KAREL, student, nar. 18.V.1922. Řevnice 411.
NOVOTNÁ JULIE, v domácn., nar. 18.9.1869, Radotín 445.
PLAS JIŘÍ, Praha II., Haberská.
SYROVÁTKA JOSEF, dělník, nar. 20. VI.1882, Radotín 489.
VEJVODA KAREL, dělník, nar. 2.II.1882, Radotín 77.
VESELÝ JIŘÍ mechanik, nar. 5.III.1926. Řevnice 256.
RADOTÍNŠTÍ OBČANÉ, KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ RASOVÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ:
BONDY ARNOLD, úředník, nar. 23.IV.1891, Radotín 19.
BONDYOVÁ GABRIELA, manž., nar. 1.XI.1895, Radotín 19.
BONDYOVÁ ALEXANDRA, dcera, nar. 1.XI.1930, Radotín 19.
FRIEDMANN OTTO, nar. 8.XII.1886, obchodník, Radotín 272.
FRIEDMANNOVÁ KAMILA, manželka, nar. 3.II.1890, Radotín 272.
FRIEDMANNOVÁ HANA, dcera, nar. 2.IV.1924, Radotín 272.
FISCHER OTTO, úředník, nar. 11.1.1891, Radotín 710.
FISCHEROVÁ ZDENKA, manželka, nar. 31.V.1893, Radotín 710.
FISCHER JIŘÍ, student, nar. 6.VI.1921, Radotín 710.
FISCHLOVÁ ANEŽKA, vdova, nar. 17.IX.1861, Radotín 436.
FISCHLOVÁ JITKA, soukromnice, nar. 28.V.1888, Radotín 436.
GLÜCKOVÁ KAROLlNA, vdova, nar. 16.VI.1890, Radotín 19.
HELLER BEDŘICH, obchodník, nar. 16.XI.1892, Radotín 161.
HELLEROVÁ FRANTIŠKA, manželka, nar. 14.IX.1894, Radotín 161.
HRABĚTOVÁ BERTA, rozvedená, nar. 26.V. 1889, Radotín 426.
KATZ GUSTAV, řezník, narozen 24.III.1869, Radotín 38.
KATZOVÁ OTILlE, manželka, nar. 4.VII.1886, Radotín 38.
KATZ OTTO, řezník nar. 10.VIII.1912, Radotín 38.
KLEPETÁŘ RUDOLF, obchodník, nar. 26.XII.1886, Radotín 104.
KLEPETÁŘOVÁ VALENTINA, manž., nar. 11.IV.1887, Radotín 104.
KLEPETÁŘ ARTUR, úředník, nar. 7.VI.1882, Radotín 104.
LEDERER PAVEL, řezník, nar. 17.VI.1903, Radotín 426.
LÖFFLER MAREK, obchodní zástupce, nar. 28.l.1871, Radotín 579.
MORAVCOVÁ EUGENIE, vdova, nar. 9.XI.1897, Radotín 157.
NEUMANNOVÁ EMlLIE, v domácnosti, nar. 4.II.1886, Radotín 559.
NEUMANNOVÁ HERMÍNA, v domácnosti, nar. 20.XI.1881, Radotín 559.
PICK ALOIS, obchodník, nar. 27.VI.1889, Radotín 138.
PICKOVÁ MARIE, manželka, nar. 16.I.1898, Radotín 138.
PICK JINDŘICH, studující nar. 18.IX.1924, Radotín 138.
PICK KAREL, obchodník, nar. 3.III.1899, Radotín 729.
PICKOVÁ ELA, manželka, nar. 31.VII.1906, Radotín 729.
PICKOVÁ JANA, dcera, nar. 1935, Radotín 729.
POKORNÁ PAVLÍNA, soukromnice, nar. 30.IV.1886. Radotín 500.
POLÁK KAREL, prokurista, nar. 20.I.1883, Radotín 710.
POLÁKOVÁ MARKÉTA, vdova, nar. 16.XII.1897. Radotín 710.
POLLAK ERICH, obch. ved., nar. 22.II.1905, Radotín 43.
POLLAKOVÁ PAVLA, manželka, nar. 15.VII.1893, Radotín 436.
PRISKER FRANTIŠEK, nar. 1.III.1908, Radotín 88.
PRISKEROVÁ HEDA, manželka, nar. 22.XI.1910, Radotín 88.
PROPEROVÁ KLÁRA, soukromnice, nar. 30.VI.1872, Radotín 88.
RINDOVÁ KAMILA, vdova, nar. 8.IV.1879, Radotín 717.
SALUS JINDŘICH, obchodník, nar. 7.XI.1878, Radotín 38.
SALUSOVÁ KLÁRA, manželka, nar. 28.1.1891, Radotín 38.
SALUS PAVEL, studující, nar. 22.VII.1912, Radotín 38.
SALUSOVÁ MARIE, manželka, nar. 6.II.1916, Radotín 38.
SALUS HANUŠ, studující,nar. 26.II.1919, Radotín 38.
SCHULHOFOVÁ ELA, Radotín 138.
STERNSCHUSS RICHARD, ofic. ČSD., nar. 6.X.1863, Radotín 157.
SOUČKOVÁ MARTA, rozloučená, nar. 23.VIII.1909, Radotín 579 .
SUŠICKÁ JULIE, soukromnice, nar.16.IV.1863, Radotín 460.
SUŠICKÁ MARTA, v domácn., nar. 14.IV.1898, Radotín 460.
SUŠICKÝ RUDOLF, obchodník, nar. 9.XII.1903, Radotín 460.
VOTICKÝ ERVÍN, řezník, nar. 12.VIII.1895, Radotín 416.
WERTHEIMEROVÁ PIROŠKA, pensistka, nar. 8.VI.1891, Radotín 813.
WINTERBERG JOSEF, pensista, nar. 5.I.1871, Radotín 253.

(zdroj: RADOTÍN V ODBOJI A REVOLUCI 1939-1945, vydal v květnu 1946 MNV v Radotíně. Vytiskla Svoboda, Praha II, Na Florenci 13. Kromě obyčejného vydání vyšlo též 200 číslovaných výtisků na knihovém papíře.)

Místo je evidováno v databázi CEVH MO ČR jako 3 VPM:
CZE-0016-20271
CZE-0016-20274
CZE-0016-20277


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20271, CZE-0016-20274
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Macháček

Autor: Vladimír Štrupl, 08.11.2015
Umístění: Praha 16, náměstí Osvoboditelů 6/19, fasáda domu, mezi přízemím a 1. poschodí
Nápis:
Zde se narodil roku 1818
JOSEF MACHÁČEK,
rolník, zemský i říšský poslanec a bojovník
za svobodu roku 1848.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska František Adam

Autor: Marek Lanzendorf, 21.03.2017
Umístění: Praha 16, náměstí Osvoboditelů 732/7, Radotín, z boku na budově Úřadu práce Praha 16
Nápis:
ZDE PADL V BOJI 8.5.1945
VOJ. V Z.
FRANTIŠEK ADAM
16.7.1906

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0016-20267
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Josef Holinger

Autor: Vladimír Štrupl, 13.05.2006
Umístění: Praha 16, Otínská 1101/39, u cesty vedle urnového háje
Nápis:
ZDE PADL V BOJI 8.5.1945
JOSEF HOLINGER
17.5.1917

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-37205
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Starochuchelská 240, na budově ZŠ Charlotty Masarykové
Nápis:
NAŠIM PADLÝM
VAŠÍ SMRTÍ – NAŠE SVOBODA

BÁRTA KAREL *10.3.1894 – 5.2.1915 NEZVĚST. V RUSKU
ČERNÝ FRANT. *7.4.1890 – 14.8.1916 – PADL V ALBANII
ČUMRDA JOS. *23.2.1889 – 1.1.1916 – NEZVĚST. V SRBSKU
ČUMRDA VÁCL. *5.1.1890 – 29.3.1916 – ZEMŘEL VE V. CHUCHLI
DVOŘÁK FR. *18.3.1881 – 12.12.1915 – NEZVĚST. V SRBSKU
DVOŘÁK JAN *25.5.1883 – 6.9.1918 – PADL V RUSKU V SIVENCE
HÁJEK FRANT. *6.5.1876 – 10.11.1914 – PADL V SRBSKU
HAVLÍČEK FRANT. *9.5.1872 – 24.8.1917 PADL, AJDOVČINA, OTLICA, PŘÍMOŘÍ.

KAČEŘOVSKÝ JAN *2.5.1875 – 31.8.1915 PADL V HALIČI PODHAJCE
KLÁN LADISLAV *27.6.1876 – 15.3.1916 ZEMŘEL - SICILIE, ASINARO
MASOPUST KAREL *10.11.1899 – 6.12.1917 PADL GALLIO, TIONE, ITALIE
MRÁZ JOSEF *5.1.1899 17.12.1917 ZEMŘEL SLATINA, ŠTÝRSKO
PLAŠIL JOSEF *14.5.1886 – 1.7.1919 ZEMŘEL VE V. CHUCHLI
SKŘIVAN ANT. *8.1.1888 – 24.9.1915 – NEZVĚST. V SRBSKU
ŠAFRÁNEK FR. *24.7.1884 – 27.6.1918 – PADL-FRANZELA, ASIAGO, ITALIE
ŠMÍDEK JOSEF *26.5.1881 – 1.1.1918 ZEMŘEL V TEREZÍNĚ.

PRST Z BOJIŠŤ
ZBOROV
DOOSALTO
TERRON
1918-1938
ULOŽENA
K OSLAVÁM
20. VÝROČÍ
Č.S.R. 14./8. 1938

1914-1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20264
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Lípa svobody

Autor: Vladimír Štrupl, 26.03.2021
Umístění: Praha 16, Starochuchelská, u obchodu naproti pomníku Obětem 1. a 2. světové války
Nápis:
LÍPA SVOBODY
vysazena dne 25. října 2018
MČ Praha Velká Chuchle
ke 100. výročí vzniku
Československé republiky
1918-2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Lípa svobody

Autor: Vladimír Štrupl, 26.03.2021
Umístění: Praha 16, Starochuchelská, mezi ulicemi Starochuchelská a Pod Akáty v areálu ZŠ Charlotty Masarykové.
Nápis:
LÍPA SVOBODY
ZASAZENA 15/7 1928
K 10. VÝROČÍ
ČSL. REPUBLIKY
JEDNOTOU ČSL. O. L.

NEZAPOMEŇTE
PADLÝCH ZA
SVOBODU VLASTI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 10.09.2006
Umístění: Praha 16, Strakonická, Lahovice
Nápis:
PAMÁTCE OBČANŮ, KTEŘÍ
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY V LAHOVICÍCH
ZA VLAST V KVĚTNOVÉ REVOLUCI 1945

SVÉ ŽIVOTY V KVĚTNU 1945 ZA VLAST OBĚTOVALI
A. BALABÁN, L. BALABÁN, V. CÍSAŘOVSKÝ, F. ČERVENKA (KAMNÁŘ), F.ČERVENKA (ROLNÍK), A. ČERVENKOVÁ, J. ČUMRDA, J. ELMER, J. HOLEČEK, E. HONZÍK, F. HRUŠKA, S. HRUŠKA, J. JANATA, J. KLOMÍNEK ST., J. KLOMÍNEK ML., A. KRAUS, J. KŘIVČÍK, F. KUDRNA, F. LANDGRÁF, V. LINHART, P. MAJERECH, R. NEČAS, K. PECHAR, J. PÝCHA, K. PLECHATÝ, V. PODOLSKÁ, I. POPOV, F. PROCHÁZKA, K. SOUKUPOVÁ, K. STRASS, K. SVATOŠ, J. ŠIMŮNEK, J. ŠNOBL, J. ŠTAIMAR, R. ŠTĚPÁN, V. ŠVAJGR, V. TRČKA, J. VELEBA, J. ZIMA ST., J. ZIMA ML., F. ZAVADIL A 16 NEZNÁMÝCH VOJÁKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20282
Souřadnice: N49°59'44.8'' E14°23'50.2''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl