Hrádek

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 02.04.2014
Umístění: Hrádek, Družby, vedle MÚ
Nápis:
1914 - 1918
DRNEC FRANTIŠEK
BURDA JOSEF
DRNEC JOSEF
BAJER JOSEF
UNGR FRANTIŠEK
FEIFR MIROSLAV
LINDA FRANTIŠEK
KASAL VINCENC
KASAL VÁCLAV
PECH HUGO
RYCHLÝ JOSEF
SOUKUP FRANTIŠEK
ŠPILAR JOSEF
UKSA VÁCLAV

1939 - 1945
ŠMOLÍK JOSEF
ŠPILAR ANTONÍN
ŠKACH ANTONÍN
POKORNÝ FRANTIŠEK
PELIKÁN MIROSLAV
ČERNÝ JOSEF
DRÁBEK RUDOLF
VASKA KAREL
VILD JOSEF

NA PAMĚŤ 25. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ RUDOU ARMÁDOU
9.5.1970

BOJOVNÍKŮM PROTI FAŠISMU
XIV. ROČNÍK ŠTÍTU PODBRDSKÝCH PARTYZÁNŮ
13.6.1986
OV KSČ ONV OV NF MÍSTNÍ ORGÁNY
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz/

Josef Bajer, č. p. 22, armáda R-U, podlehl zranění Temeszvar, Uhry.
Josef Burda, č. p. 55, narozen 17.3.1882 Nová Huť, armáda R-U, nezvěstný v boji, 8.9.1914 Halič.
František Drnec, č. p. 3, narozen 28.5.1878 Hrádek, armáda R-U, příslušník 38. domobran. pluku., nezvěstný v boji, 8.9.1914 Rusko.
Josef Drnec, narozen 1884 Hrádek, armáda R-U, příslušník 7. zeměbran. pluku., padl v boji 24.9.1914 Parašnica, Srbsko.
Miroslav Feifr (Feifer), č. p. 32, narozen 1897 Hrádek, armáda R-U, zemřel 25.10.1916 Stryj, Halič.
Bohumil Horníček, narozen 1887 Mirošov, armáda R-U, svobodník, příslušník 7. zeměbraneckého pluku, zemřel v nemocnici 11.1915 Abasar, Uhry.
František Houška, narozen 20.9.1884 Kakejcov, armáda R-U, vojín, 1. zeměbranecký pěší pluk, zemřel v zajetí, 12.4.1916 Tockij, Rusko, na pomníku není uveden.
Václav Kasal, č. p. 7, narozen 1886 Hrádek, armáda R-U, vojín, příslušník 88. pěšího pluku, zemřel na následky válečných útrap 16.5.1918 Plzeň.
Vincenc Kasal, č. p. 29, narozen 1887 Hrádek, armáda R-U, desátník, příslušník 7. zeměbraneckého pluku, podlehl zranění 4.3.1915 Sarajevo, Bosna.
Václav Kosmar, narozen 1892 Nová Huť, armáda R-U, příslušník 38. zeměbran. pluku, padl v boji 8.9.1914 Halič, na pomníku není uveden.
František Linda, č. p. 36, narozen 1888 Nová Huť, zemřel 1.9.1914 Žuravica, Halič.
Ferdinand Pech, narozen 1893 Dorogh, armáda R-U, vojín, 7. zeměbranecký pluk, zemřel v zajetí 15.2.1915 Užice, Srbsko.
František Pech, narozen 1897 Hrádek, armáda R-U, vojín, 7. střelecký pluk, padl v boji 16.11.1917 Pavlovka, Halič, na pomníku není neuveden.
Hugo Pech, č. p. 53, padl v boji Rusko.
Jan Prášil, narozen 1869 Hrádek, 8. vozatajský pluk, zemřel 14.9.1916.
Josef Rauz, narozen 1887 Nová Huť, armáda R-U, vojín, 2. prapor polních myslivců, zemřel Pecs, Uhry. Na pomníku není uveden.
Josef Rychlý, č. p. 12, narozen 22.5.1875 Hrádek, armáda R-U, příslušník 1. vozataj. Oddílu, zemřel 8.9.1914 Rusko.
František Soukup, č. p. 24, narozen 1886 Kamenný Újezd, armáda R-U, nezvěstný v boji 11.12.1914 Rusko.
Josef František Špilar, č. p. 20, narozen 23.6.1882 Hrádek, armáda R-U, příslušník 38. zeměbran. pluku, nezvěstný v boji 26.11.1914 Rusko.
Václav Uksa, armáda R-U, padl v boji.
František Ungr, č. p. 15, narozen 1886 Hrádek, armáda R-U, svobodník, příslušník 7. zeměbran. pluku, podlehl zranění, zemřel v nemocnici 20.9.1914 Grk, Slavonie.
Jiří Valenta, narozen 1894 Červenice, armáda R-U, vojín, příslušník 7. zeměbraneckého pluku, zemřel v nemocnici 16.5.1915 Vídeň, Rakousko. Na pomníku není uveden.

Josef Černý, narozen 27.8.1909, popraven 18.8.1944.
Rudolf Drábek, narozen 11.1.1913, popraven 18.8.1944, Drážďany.
Miroslav Pelikán, 2. světová válka, zatčen 25.5.1940.
František Pokorný, narozen 4.6.1916 Pavlovsko, armáda britská-RAF, četař, příslušník 313. stíhací perutě RAF, padl v boji 10.4.1942 Francie.
Antonín Škach, narozen 1.12.1918 Kročehlavy, armáda britská-RAF, příslušník 310. stíhací perutě RAF, štábní rotmistr, padl v boji 3.4.1944 Holandsko, v roce 1991 jmenován plukovníkem letectva in memoriam.
Josef Šmolík, 2. světová válka.
Antonín Špilar, postřelen SS 7.5.1945, podlehl zranění 12.5.1945 Hrádek.
Karel Vaska, narozen 1902, umučen 2.4.1942 Berlín.
Josef Vild, 2. světová válka, umučen Berlín.

Pomník obětem 1. a 2. světové války, umístěný před kulturním domem v Hrádku, byl odhalen 9.5.1974 (po zrušení pomníků z 1. svět. války a odboje za 2. svět. války).
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05711
Souřadnice: N49°42'33.52'' E13°39'8.82'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Strom republiky

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Hrádek, Družby, za pomníkem Obětem 1. a 2. světové války
Nápis:
Strom
republiky
28.X.1968

Souřadnice: N49°42'33.52'' E13°39'8.82'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník T. G. Masaryk

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Hrádek, Chylická, park naproti ZŠ a MŠ
Nápis:
T. G.
MASARYK

Souřadnice: N49°42'32.29'' E13°38'52.84'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Strom republiky

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Hrádek, Chylická, park naproti ZŠ a MŠ
Nápis:
STROM REPUBLIKY
zasazen 28.10.1998

Souřadnice: N49°42'32.29'' E13°38'52.84'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Antonín Špilar

Autor: Martin Milichovský, 02.04.2014
Umístění: Hrádek, Rokycanská 126, před domen 126
Nápis:
ANT. ŠPILAR
NOVÁ HUŤ
NACISTY ZRANĚN 7.5.
+12.5.1945
TVOJI BRÁZDU DOOŘE!.
Poznámka:

převzato z http://www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05712
Souřadnice: N49°42'53.26'' E13°38'22.39''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Hrádek, Rokycanská, areál Železáren Hrádek, za hlavní bránou, cca po 500m na první křižovatce po levé straně

Nápis:
ŽBC
1900
1966

PAMÁTCE
PADLÝCH HRDINŮ A MUČEDNÍKŮ
ZAMĚSTNANCŮ ZÁVODU V HRÁDKU
ZA NĚMECKÉ OKUPACE
1939-1945

ANTONÍN ŠKACH , FRANTIŠEK POKORNÝ
KAREL VASKA, RUDOLF DRÁBEK
FRANTIŠEK MAREŠKA , JOSEF ČERNÝ
VÁCLAV STEHLÍK, KAREL ČERMÁK
FRANTIŠEK RACESBERGER , JOSEF VONDRÁŠEK
VÁCLAV KOSNAR
Poznámka:

V současné době původní deska na pomníku chybí.

Ostatní text na desce je z historické fotky nečitelný. Jsou zde uvedena jména a údaje politických vězňů, kteří byli popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech v Německu v době fašistické okupace a jména letců, kteří padli v boji o Anglii jako zahraniční vojáci.
Karel Čermák, narozen 14.11.1885, zemřel 7.8.1944.
Josef Černý, narozen 27.8.1909, popraven 18.8.1944.
Rudolf Drábek, narozen 11.1.1913, popraven 18.8.1944, Drážďany.
Václav Kosnar, narozen 5.9.1885, zemřel 5.5.1945, Terezín.
František Mareška, narozen 2.12.1911, popraven 28.5.1942, Plzeň - Lobzy.
František Pokorný, seržant, narozen 4.6.1916 Pavlovsko, pilot 313. squadrony RAF, padl v boji 10.4.1942 Francie.
František Racesberger, narozen 14.10.1919, popraven 18.8.1944 Drážďany.
Antonín Škach, štábní rotmistr, narozen 1.12.1916 Kročehlavy, pilot 310. squadrony RAF, padl v boji 3.9.1944 Holandsko.
Václav Stehlík.
Karel Vaska, narozen 1902, zemřel 2.4.1942.
Josef Vondrášek, narozen 1898, zemřel 25.3.1945 při pochodu smrti.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-33851
Souřadnice: N49°42'58.61'' E13°38'16.26'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Lípa T.G.M.

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2020
Umístění: Hrádek, Rokycanská, před domem č. 55, vedle zastávky autobusů Hrádek, Nová Huť
Nápis:
LÍPA
T.G.M.
1937
Poznámka:

Lípa byla vysazena v Hrádku-Nové Huti v roce 1937. V roce 2018 bylo městem Hrádek obnoveno oplocení, tabulka s názvem a přidána lavička.
(zdroj: https://lipyrepubliky.cz )


Souřadnice: N49°42'58.61'' E13°38'16.26'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf