Plzeň - město

Pomník Milada Horáková

Autor: MarekLanzendorf, 15.12.2015
Umístění: Plzeň - město, Slovanská alej, před buduvou 21.ZŠ
Nápis:
MILADA HORÁKOVÁ

NAROZENA: 25.12.1901
POPRAVENA: 27.6.1950 VE VĚKU
48. LET
ŽIVOTOPIS: BYLA ČESKOSLOVENSKÁ POLITIČKA
POPRAVENÁ ZA ÚDAJNÉ SPIKNUTÍ A VELEZRADU BĚHEM KOMUNI-
STICKÝCH POLITICKÝCH PROCESŮ\. V 50. LETECH MINULÉHO STOLETÍ.
BYLA JEDINOU ŽENOU POPRAVENOU BĚHEM TĚCHTO NESPRAVEDLIVÝCH
PROCESŮ.
DÍKY MIMOŘÁDNÉ ODVAZE PROJEVENÉ BĚHEM SVÉHO PROCESU SE STALA
SYMBOLEM ODPORU PROTI ZLOVŮLI VLÁDNOUCÍ KOMUNISTICKÉ STRANY.
POSLEDNÍ SLOVA: PADÁM,PADÁM,TENTO BOJ JSEM PROHRÁLA
ODCHÁZÍM ČESTNĚ MILUJITUTO ZEM, MILUJI TENTO LID, BUDUJTE MU
BLAHOBYT. ODCHÁZÍM BEZ NENÁVISTI K VÁM. PŘEJI VÁM TO, PŘEJIVÁM
TO...


DĚKUJEME VŠEM,
ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVCŮM,
KTEŘÍ NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI A
PODÍLELI SE S NÁMI NA REALIZACI PROJEKTU

PĚSTUJ PROSTOR PŘEDŠKOLÍ

CELÝ PROJEKT BY NEVZNIKL BEZ NÁS:
ANNA BOŠKOVÁ, NELA DIVIŠOVÁ, ANNA A ŠTĚPÁNKA DOLEJŠOVY,
TEREZA MAJŠMANOVÁ, MARKÉTA KLENCOVÁ, KATEŘINA KREJČOVÁ,
ANNA A LUCIE MATĚJKOVY, ELIŠKA RUŽIAKOVÁ, STEPHANIE
SEYMOUR, ZUZANA ŠTĚPÁNÍKOVÁ, LUKÁŠ TRYKAR,
A DĚTI Z KROUŽKŮ KERAMIKY DANY KRÁČMAROVÉ


MOJI MILOVANÍ

VÍTE, ŽE JSEM VÁM ČASTO,
PO NÁVRATU Z NĚMECKÉHO VĚZENÍ
ŘÍKALA, ŽE JSEM SI VĚDOM, ŽE
MŮJ ŽIVOT, KTERÝ JSEM OPRAVDU
BOŽÍM ZÁZRAKEM ZACHRÁNILA,
BYL MI JENOM PROPŮJČEN. COŽPAK
JSEM SE TEHDY MUSELA VRÁTIT ? MÁ
HLAVA BYLA JIŽ ZTRACENA, 27 KA-
MARÁDŮ PADLO POD SEKYROU, A JÁ
BYLA NAJEDNOU ZASE MEZI VÁMI...
NELITUJTE MNE. ŽILA JSEM PLNÝ,
OPRAVDOVÝ ŽIVOT, KTERÝ NESTÁL,
NEZAHNÍVAL, ALE PRUDCE
TEKL A VÍŘIL.....


TŘI HODINY PŘED POPRAVOU

MOJI NEJMILEJŠÍ BEZRADNÁ
A ZOUFALÁ NEJSEM - A TOTO
NEHRAJI, JE TO VE MNE TAK
KLIDNÉ, PONĚVADŽ MÁM KLID VE
SVÉM SVĚDOMÍ...
MÁM VÁS TOLIK, TOLIK RÁDA. LÍBÁM
VÁS A TISKNU. JSEM V MYSLI
A MODLITBÁCH JEN A JEN U VÁS.
HRÁLA JSEM TO SNAD ŠPATNĚ, ALE
MYSLELA JSEM TO POCTIVĚ. TO MI
MŮŽETE VĚŘIT. JSEM POKORNÁ
A ODEVZDANÁ DO VŮLE BOŽÍ-TUTO
ZKOUŠKU MI URČIL A JÁ JÍ PROCHÁ-
ZÍM S JEDINÝM PŘÁNÍM: ABYCH
SPLNILA ZÁKONY BOŽÍ A ZA-
CHOVALA SVÉ ČESTNÉ
LIDSKÉ JMÉNO....


MÁ JEDINÁ DCERUŠKO JANO

...CHOĎ SVĚTEM S OČIMA OTEVŘENÝMA
A POSLOUCHEJ NEJEN SVOJE BOLESTI
A ZÁJMY ALE I BOLESTI, ZÁJMY
A TUŽBY TĚCH OSTATNÍCH. NEŘÍKEJ
NIKDY NAD ŽÁDNOU VĚCÍ: DO TOHO
MI NIC NENÍ VŠECHNO TĚ MUSÍ
ZAJÍMAT A HLAVNĚ O VŠEM MUSÍŠ
HLOUBAT, POROVNÁVAT, DÁVAT SI
JEDNOTLIVÉ JEVY DOHROMADY. ČLOVĚK
NEŽIJE NA SVĚTĚ SÁM - V TOM JE
VELIKÉ ŠTĚSTÍ, ALE TAKÉ OHROMNÁ
POVINNOST. TA POVINNOST JE V PRVÉ
ŘADĚ V TOM NEBÝT A NEČINIT SE
VÝLUČNÝM, TEDY SPLYNOUT S
POTŘEBAMI A CÍLEM OSTATNÍCH.
......


MŮJ, MUŽI NEJDRAŽŠÍ....

...PÍŠI TI JAKO VŠEM OSTATNÍM
A NEVÍM ANI, JSI-LI MEZI ŽIVÝMI
A JELI VŮBEC KDY MOŽNO, ABYS TATO
SLOVA ČETL. TO JE NEJVĚTŠÍ BOLESTÍ
MÉHO SRDCE, ŽE NEVÍM O TOBĚ NIC
A NEMÁM O TOBĚ ŽÁDNOU, ANI TU
SMUTNOU JISTOTU, A UŽ SNAD ZBÝVÁ
JEN NĚKOLIK HODIN Z MÉHO ŽIVOTA.
JE TO POPRVÉ ZA TA DLOUHÁ LÉTA
NAŠEHO SPOLEČNÉHO ŽIVOTA, CO STOJÍM
BEZ TEBE VE ZKOUŠCE, KTEROU MI OSUD
URČIL. JSEM PŘI TOM POMYŠLENÍ TAK
SAMA A NEDOVEDU Z TÉ TRAGÉDIE NIC
POCHOPIT. SNAD SE MI TO VYSVĚTLÍ AŽ
NĚKDE TAM, KDE SE NAŠE DUŠE ZASE
SEJDOU...

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°43'32.26'' E13°24'9.06''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Památník obětem holokaustu z Plzeňska - Zahrada vzpomínek

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, Smetanovy sady 80/5, vnitroblok, Stará synagoga Plzeň
Nápis:
.....
ŽOFIE ZAPPNEROVÁ 28.2.1869
ZDEŇKA WEISLOVÁ 28.5.1889
HELENA WEISLOVÁ 16.9.1922
ARNOŠT WEIS 13.5.1883
MALVÍNA WEISSKOPFOVÁ 6.12.1875
VALERIE HELLEROVÁ 3.9.1891
ALOIS HÜBSCHER 5.7.1873
GIZELA HUKOVÁ 18.1.1897
JINDŘIŠKA HERMANNOVÁ 21.5.1924
HELENA HAHNOVÁ 26.9.1871
ROBERT KORETZ 26.3.1900
.....
Poznámka:

.....
Žofie Zappnerová, nar. 28.2.1869. Poslední bydliště před deportací Jivina. Transport T, č. 473 (26.1.1942, Plzeň-Terezín). Zahynula 28.9.1942 Terezín.
Zdeňka Weislová, nar. 28.5.1889. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 328 (18.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport AAi, č. 253 (13.6.1942, Terezín-neznámé místo). Zahynula.
Helena Weislová, nar. 16.9.1922. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 326 (18.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport AAi, č. 252 (13.6.1942, Terezín-neznámé místo). Zahynula.
Arnošt Weis, nar. 13.5.1883. Poslední bydliště před deportací Louňová. Adresa/místo registrace v Protektorátu Blovice. Transport R, č. 492 (18.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport By, č. 153 (26.10.1942, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Malvína Weisskopfová, nar. 6.12.1875. Poslední bydliště před deportací Šťáhlavy. Transport R, č. 480 (18.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Al, č. 112 (23.4.1942, Terezín-Lublin). Zahynula.
Valerie Hellerová, nar. 3.9.1891. Poslední bydliště před deportací Starý Plzenec. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 764 (18.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Ds, č. 1463 (18.12.1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Alois Hübscher, nar. 3.7.1873. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 281 (18.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Ds, č. 1451 (18.12.1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Gizela Huková, nar. 18.1.1897. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport Ck, č. 636 (22.12.1942, Praha-Terezín). Transport Cr, č. 233 (23.1.1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Jindřiška Hermannová, nar. 21.5.1924. Poslední bydliště před deportací Blovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Blovice. Transport T, č. 490 (26.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 562 (11.3.1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
Helena Hahnová, nar. 26.9.1871. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 487 (18.1.1942, Plzeň-Terezín). Zahynula 13.10.1942 Terezín.
Robert Koretz, nar. 26.3.1900. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 863 (18.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport El, č. 1397 (29.9. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
.....
(zdroj: www.holocaust.cz )

Památník byl vytvořený ve dnech 16. – 19. dubna 2002, když se připomínalo 60. výročí transportu židovských obyvatel Plzně do Terezína.

V těch dnech probíhala ve Staré synagoze akce Napiš jedno jméno. Dobrovolníci z řad plzeňské veřejnosti, zejména studenti středních škol, přicházeli do synagogy a zapisovali jména plzeňských obětí holocaustu na oblázky. Každý dobrovolník napsal jedno jméno s datem narození na jeden oblázek. Oblázky pak byly ukládány na plochu torza sousední bývalé pomocné synagogy, tzv. Židovské školy. Postupně tak byl vytvořen pietní památník, na jehož vzniku se podílel téměř stejný počet tvůrců, jaký byl počet zapsaných jmen obětí. V rozmezí deseti dnů mezi 17. a 26. lednem 1942 byly z Plzně ve třech velkých skupinách vyvezeny více než dva tisíce plzeňských občanů všech sociálních vrstev a profesí. Byly mezi nimi celé rodiny, staří lidé i velmi malé děti. Na základě genealogického původu a nacistických kritérií a bez ohledu na jejich vlastní národnostní či konfesní cítění byli definováni jako židé, osoby právně i lidsky méněcenné. Postupně byli zbavováni všech občanských práv a svobod, postavení, majetku, zaměstnání a byli vystaveni vzrůstajícímu administrativnímu, psychickému i fyzickému útlaku. Cílem tří zvláštních vlakových souprav vypravených z plzeňského hlavního nádraží 17., 22. a 26. ledna bylo pevnostní město Terezín. Spolu s plzeňskými odjelo dalších 540 židů - mužů, žen a dětí - z blízkého či vzdálenějšího okolí - z Rokycanska, Kralovicka, Radnicka, Zbirožska, Blovicka, Manětínska, Hořovicka. Plzeňské transporty byly mezi ostatními z měst na území protektorátu a později z dalších měst obsazené Evropy jedny z prvních.

Několik dní před deportací byli účastníci - stovky mužů, žen a dětí - internováni v budově Sokola Plzeň 1 v dnešních Štruncových sadech. Spali na slamnících na zemi, tísnili se, šlapali po sobě. V určené dny odjezdu je k vlakům po skupinách seřazených do čtyřstupů odváděly ozbrojené strážní oddíly německé okupační armády už jako vězně. Každý měl na krku cedulku se jménem, s písmenem označujícím transport a osobním číslem v transportu. Stejné označení měla i příruční zavazadla, ve kterých si deportovaní vezli všechen svůj poslední majetek do váhy padesáti kilogramů na osobu. Po mnoha hodinách jízdy dojel vlak na nádraží v Bohušovicích, vzdálených od Terezína asi dva a půl kilometru. Odtud šli deportovaní se zavazadly pěšky do Terezína doprovázeni českými četníky; vlečka do města tehdy ještě nestála. Někteří staří a nemocní byli odvezeni nákladními auty. Po příchodu do Terezína byly rodiny rozděleny, k ubytování sloužily některé vyklizené kasárenské objekty. Zvlášť byli ubytováni práceschopní muži, zvlášť ženy a děti do dvanácti let, zvlášť staří lidé a nemocní. Ubikace ale nebyly na nové obyvatele připraveny; lidé spali často na slámě na holé zemi, problémy byly s hygienou i se stravováním. Takto obydlená kasárna se stala novým “nájemníkům" vězením - byla střežena četnictvem bez možnosti volného pohybu, což se změnilo až 27. června 1942 v souvislosti s dokončením vystěhování civilního obyvatelstva.

Plzeňské transporty byly označeny písmeny R, S a T. Přímo z Plzně v nich odjelo 2064, z přilehlých okresů celkem dalších 540 osob. Nejstarší byla devadesátiletá Marie Ebenová z Litohlav, která zemřela čtvrtý den po příjezdu do Terezína. Nejmladší deportovanou osobou byla osmiměsíční Eva Fischerová - přežila s matkou v Terezíně.

V březnu 1942 bylo do transportů Aa a Ab směřujících z Terezína do východopolského ghetta v Izbici zařazeno 620 mužů, žen a dětí z plzeňských transportů. Do dalších ghett a koncentračních táborů v lublinské oblasti bylo během téhož roku vypraveno dalších 14 transportů, v nichž odjela více než polovina k likvidaci určených Plzeňanů (zhruba 1320 osob). Vedle Polska byla řada plzeňských obyvatel deportována do koncentračních a vyhlazovacích táborů v Bělorusku, Estonsku a Lotyšsku. 26. října 1942 byl z Terezína vypraven první transport do Osvětimi; tábor KL Auschwitz II - Birkenau (Osvětim II - Březinka), jak zněl oficiální název, se stal cílem všech pozdějších z Terezína odjíždějících transportů.

Z více než dvou tisíc lidí deportovaných v roce 1942 z Plzně do Terezína se konce války dožily 204 osoby.
(zdroj: www.krizkyavetrelci.plzne.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 21.04.2017
Umístění: Plzeň - město, Solní 260/20, Pošta 1, ve vstupní hale hlavní pošty
Nápis:
PADLI ABYSTE ŽILI

ČERNÝ ROBERT
DUDLOVÁ ANTONIE
HÁJĺČEK KAREL
HEINDL RUDOLF
KABOUREK ALOIS
KLAIL JAROSLAV
KROFTA FRANTIŠEK
MATASOVÁ MARIE
MRÁZEK FERDINAND
PELIKÁNOVÁ ELIŠKA
ŠINDELÁŘOVÁ RŮŽENA
VANČA KAREL
VOLICER JAROMĺR
WÁGNER BEDŘICH

KUBIČKA VÁCLAV
KAŠPAR BOHUSLAV
KARAS VLADIMĺR
OSWALDOVÁ MARGIT
KOVAŘĺK VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5166
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 25.10.2017
Umístění: Plzeň - město, Stará cesta, v parku na rohu s Chrásteckou ulicí
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ!
M. JAN HUS-1415

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, Škroupova 1760/18, Krajský úřad Plzeňského kraje, interiér budovy, hala 2. NP.
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
UMUČENÝM A OBĚTEM VÁLKY
1939-1945

JUDR BEČVÁŘ FRANTIŠEK
HÖNIG RUDOLF
KNAPP JOSEF
JUDR LUSTIG RUDOLF
MIKLENDA JOSEF
OFNER ARNOŠT
OUDA ALBERT
SKÁLA ADOLF
Poznámka:

Josef Miklenda, narozen 5.2.1898 Horní Moštěnice, zemřel 1947 Pelhřimov na následky věznění, důchodový revident.
Arnošt Ofner, narozen 14.2.1896. Finanční rada. Národnost židovská. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 869 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Eq, č. 253 (12.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Albert Ouda, narozen 28.4.1903 Kožlany, berní tajemník, zemřel při náletu 18.4.1945, Plzeň.
(zdroj: www.holocaust.cz, CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-27992
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní nápis Milada Horáková

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, Škroupova 1760/18, Krajský úřad Plzeňského kraje, stěna, vstupní hala.
Nápis:
„Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto
zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti
k vám. Přeji vám to, přeji vám to“.
Poslední slova M. Horákové.

JUDr. MILADA HORÁKOVÁ
(25.12.1901-27.6.1950)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Štefánikovo náměstí 1, budova KVV Plzeň
Nápis:
PAMÁTCE
ČESKOSLOVENSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ,
OBČANŮ MĚSTA PLZNĚ,
POPRAVENÝCH KOMUNISTICKOU ZVŮLÍ

plk. LADISLAV SVOBODA
+13.11.1952

škpt. JOSEF KUČERA
+14.11.1952

kpt. VÁCLAV ŽENÍŠEK
+13.11.1952

VOJENSKÁ SEKCE KPV ČR

VĚNOVALA NADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ
LISTOPAD 2002

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'14.25'' E13°22'42.86''
Pomník přidal: Kajuga

Pomník Svobodné vysílání

Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2018
Umístění: Plzeň - město, Štruncovy sady, přímo u soutoku řek Radbuzy a Mže
Nápis:
5. KVĚTEN 1945

DEN PRVNÍHO SVOBODNÉHO
ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ
V ČESKÉM JAZYCE
NA ÚZEMÍ PLZNĚ

PRÁVĚ ZDE, V MÍSTĚ ZVANÉM
NA OBCIZNĚ, OBSADILI OBČANÉ
PLZNĚ POD VEDENÍM
KARLA ŠINDLERA
(POZDĚJŠÍHO PRVNÍHO ŘEDITELE
ROZHLASOVÉHO STUDIA PLZEŇ)
PO DRAMATICKÉM BOJI
NĚMECKOU VYSÍLAČKU,
JEJÍMŽ PROSTŘEDNICTVÍM
5. KVĚTNA 1945 VE 12.05 HODIN
ZAZNĚLA Z ÉTERU TATO SLOVA:

„Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří“
Poznámka:

Replika výše popsaného vysílače je umístěna v Plzni před budovou Českého rozhlasu na náměstí Míru.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 25.10.2017
Umístění: Plzeň - město, Štruncovy sady 493/1, Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1, u bočního vchodu zleva
Nápis:
V TÉTO SOKOLOVNĚ BYLO V LEDNU 1942 INTERNOVÁNO
2 604 ŽIDŮ Z PLZNĚ A OKOLÍ. 18-26.1.1942 BYLI DEPORTOVÁNI
DO KONCENTRAČNÍHO TÁBORA V TEREZÍNĚ. 2400 MUŽŮ, ŽEN
A DĚTÍ BYLO NACISTICKÝM REŽIMEM ZAVRAŽDĚNO.
K UCTĚNÍ JEJICH PAMÁTKY VĚNUJE MĚSTO PLZEŇ
LEDEN 2002

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Pravomil L. Raichl

Autor: Vladimír Štrupl, 01.05.2015
Umístění: Plzeň - město, Thámova 10/628
Nápis:
Zde zemřel
dne 25.2.2002 ve věku 81 let
plukovník PRAVOMIL L. RAICHL
účastník 2. a 3. odboje
nositel Řádu Bílého Lva a mnoha vyznamenání.
Poznámka:

V roce 2010 byla po Pravomilu Raichlovi pojmenována ulice v Praze 13-Stodůlkách.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05184
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi