Mladá Boleslav

Kenotaf rodiny Reinerovy

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pražská, židovský hřbitov
Nápis:
V UPOMÍNKU NA NAŠE DRAHÉ ZAHYNULÉ V NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH V LETECH 1943-1945
MAXMIL. REINER NAR. 1870
JOSEF REINER NAR. 1902
EMČA REINWALDOVÁ, ROZ. REINEROVÁ NAR. 1904

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'24.94'' E14°54'07.47''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Kenotaf Viktor Hecht

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pražská, židovský hřbitov
Nápis:
VIKTOR HECHT
UMUČEN V BIRKENAU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'24.94'' E14°54'07.47''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Kenotaf Marie a Jiří Günsbergovi

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pražská, židovský hřbitov
Nápis:
MARIE GÜNSBURGOVÁ
JIŘÍ GÜNSBURG
OBĚTI NACISMU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'24.94'' E14°54'07.47''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Kenotaf Karel Pick

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pražská, židovský hřbitov
Nápis:
KAREL
PICK

padl na italském bojišti 4.11.1916.
v mladistvém věku 23 r.
odpočívá na vojen. hřbitově
u Lusiasee.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'24.94'' E14°54'07.47''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 1, na nádvoří hradu, budova Státního okresního archivu
Nápis:
ŽIDOVSKÝM
SPOLUOBČANŮM
INTERNOVANÝM ZDE V LETECH
1940-1943

VĚNOVALY OBCE A MĚSTA OKRESU
MLADÁ BOLESLAV

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'30.08'' E14°54'02.35''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Pamětní deska obětem války 1866

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 1, na nádvoří hradu
Nápis:
Das Offizierscorps des k. k. F.Z.M. Graf Degenfeld 36.
Linien Infanterie Regiments den am 24. und 28. Juni 1866
bei Custozza und Skallitz vor dem Feinde gebliebenen
und ihren Wunden erlegenen Kameraden.

Sbor důstojníků c.k. pol. zbrojmistra hraběte Degenfelda
36. pěšího pluku řadového dne 24. a 28. června 1866.
u Custozzy a u Skalice před nepřítelem padlým a
náslekem poranění zemřelým spolubojovníkům.

Major ANTON STEIGER von Kirchhöhe, Hauptmann CARL JOHN-Edler von Falkenwald, ERNST BARON Handel-Mazzetti, Oberleutnant JOSEF SECKER, ANTON WINKLER, CARL HALBERSTADT, EDUARD KUNTCZOFSKY, Lieutenant LUDWIG BARON SALIS-SAMADEN, CARL SCHOLLAR,
Feldwebel Carl Spalek, Zugsführer Ign. Kschier, Joh. Mochelsky, Patr. Neumann, Corporal Fr. Gastring, Jos. Geisler, Jos. Hübner, Vinz. Janouschek, Ign. Kraus, Gefreiter Jos. Benesch, Jos. Brož, Jos. Hadek, Lep. Hoffmann, Fr. Jiran, Herm. Leitenberger, Fr. Nemec, Fr. Schimonek, Fr. Sitte, Fr. Slansky, Infanterist Wzl. Amtsbüchler, Fr. Brož, Ant. Fabiun, Fr. Feist, Aug. Hanbold, Carl Hanel, Wzl. Heidrich, Pet. Hocke, Joh. Hofrichter, Fr. Horina, Ant. Jahn, Fr. Kaninsky, Joh. Karel, Fr. Kirchhof, Fr. Krusa, Fr. Laske, Fr. Mařan, Fr. Mastnik, Joh. Mokracek, Jos. Nemecek, Jos. Neuman, Joh. Novotny, Jos. Peschel, Math. Petr, Jos. Pokorny Ant. Porsch recte Schütz, Joh. Prchlik, Jos. Preissler, Wend. Preller, Jos. Schauer, Herm. Scheibler, Joh. Schirek, Jos. Scmensky, Joh. Skoda, Joh. Strobel, Adalb. Ther, Jos. Toms, Jos. Twrznik, Fr. Zalabak, Dam. Zehkorn.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'31.05'' E14°54'04.04''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Pamětní desky František Gellner

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 26, na domě
Nápis:
Nápis na desce vlevo:
V TOMTO DOMĚ SE 19.6.1881
NARODIL
FRANTIŠEK
GELLNER
SATIRICKÝ BÁSNÍK
A
KARIKATURISTA

Nápis na desce vpravo:
BÁSNÍK OSLOVUJÍCÍ
STÁLE NOVÉ A NOVÉ
GENERACE PADL
V HALIČI ROKU 1914
VE VÁLCE, KTEROU
TAK K SMRTI
NENÁVIDĚL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'38.67'' E14°54'10.51''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Kameny zmizelých - Věra, Lidie, Emil Federerovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 27.11.2019
Umístění: Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 96/26, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL FEDERER
NAR. 1889
DEPORTOVÁN 1942
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 1942
TAMTÉŽ

ZDE ŽILA
VĚRA FEDEREROVÁ
NAR. 1921
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
LIDIE FEDEREROVÁ
NAR. 1901
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Emil Federer, narozen 13.9.1889 Mladá Boleslav. Poslední bydliště před deportací Mladá Boleslav. Zahynul 12. 06. 1942 Gusen. (Místo smrti se neshoduje s údajem z kamene zmizelých.)
Věra Federerová, narozena 4.5.1921. Poslední bydliště před deportací Líny. Adresa/místo registrace v Protektorátu Mladá Boleslav. Transport Cm, č. 264 (16.1.1943 Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 158 (20.1.1943, Terezín-Osvětim). Transport Cq, č. 158 (20.1.1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Lidie Federerová, narozena 12.4.1901. Poslední bydliště před deportací Mladá Boleslav. Adresa/místo registrace v Protektorátu Mladá Boleslav. Transport Cm, č. 262 (16.1.1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 157 (20.1.1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 13. září 2014.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Adolfina, Josef Schreiberovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 27.11.2019
Umístění: Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 14/33, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
JOSEF SCHREIBER
NAR. 1888
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
ADOLFINA
SCHREIBEROVÁ
NAR. 1903
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Josef Schreiber, narozen 27.8.1888. Poslední bydliště před deportací Mladá Boleslav. Adresa/místo registrace v Protektorátu Mladá Boleslav. Transport Cm, č. 313 (16.1.1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1448 (20.1.1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Adolfina Schreiberová, narozena 27.2.1903. Poslední bydliště před deportací Mladá Boleslav. Adresa/místo registrace v Protektorátu Mladá Boleslav. Transport Cm, č. 293 (16.1.1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1191 (20.1.1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 13. září 2014.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Josef, Marie, Zdeněk, Pavel Hönigsfeldovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 27.11.2019
Umístění: Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 22/19, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
JOSEF HÖNIGSFELD
NAR. 1903
DEPORTOVÁN 1942
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 1942
TAMTÉŽ

ZDE ŽILA
MARIE HÖNIGSFELDOVÁ
NAR. 1910
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
ZDENĚK HÖNIGSFELD
NAR. 1934
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
PAVEL HÖNIGSFELD
NAR. 1937
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Marie Hönigsfeldová, narozena 2.6.1910. Poslední bydliště před deportací Mladá Boleslav. Adresa/místo registrace v Protektorátu Mladá Boleslav. Transport Cm, č. 272 (16.1.1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Dr, č. 892 (15.12.1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Pavel Hönigsfeld, narozen 10.12.1937. Poslední bydliště před deportací Mladá Boleslav. Adresa/místo registrace v Protektorátu Mladá Boleslav. Transport Cm, č. 274 (16.1.1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Dr, č. 893 (15.12.1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 13. září 2014.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf