Roudnice nad Labem

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Arno Glaser, 10.02.2014
Umístění: Roudnice nad Labem, 9. května, část Podlusky
Nápis:
1914 - 1918
BROFT ANTONÍN
BROŽ JAROSLAV
DOBIÁŠ JAN
DOBROVSKÝ JOSEF
DRAHOŇOVSKÝ JOSEF
FARY FRANTIŠEK
FIŠER JOSEF
GRŮBER FRANTIŠEK
HELCL JOSEF
HORÁK JOSEF
HROUDA VÁCLAV
MERHAUT ADOLF
NOVOTNÝ FRANTIŠEK
ODKOLEK JIŘÍ
PANEŠ FERDINAND
PANEŠ FRANTIŠEK
PÁTEK JOSEF
PECH VÁCLAV
PIBL JOSEF
PROCHÁZKA FRANT.
RAMPÁK VÁCLAV
RICHTR JINDŘICH
SLEZÁK JAROSLAV
SOUKUP JAROSLAV

SVOBODA FRANTIŠEK
SVOBODA VÁCLAV
SÝKORA FRANTIŠEK
SRBA JOSEF
ŠPALEK OLDŘICH
TESAŘ BEDŘICH
TOMS JOSEF
VAJDL JOSEF
VESELÝ JOSEF
VYHNÁLEK VÁCLAV
OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY
VĚNOVALI
OBČANÉ Z PODLUSK
1930
vojín JAROSLAV BROŽ
*20. 7. 1913 padl na barikádě
v Praze 7. 5 . 1945
V upomínku věnují občané.
Poznámka:

Helcl Josef: FJB.Nr.1 1891 – 1914
Pibl Josef: Inft.,IR.Nr.42 1882 – 1914
Fišer Josef: Pion.,PionB.Nr.9 1883 – 1915
Soukup Jaroslav: LstInft.,IR.Nr.42 1881 – 1916
Paneš Ferdinand: LstInft.,IR.Nr.73 1873 – 1916 v italském zajetí.
Pátek Josef: LstInft.,IR.Nr.42 1897 – 1917
Vajdl Josef: ErsRes.,k.k.LstIR.Nr.30 1878 – 1917 (?) v ruském zajetí.
Fary František: LstInft.,IR.Nr.42 1893 – 1917 (?) v ruském zajetí.
Drahoňovský Josef: ErsRes.,Minenwerfer 1877 – 1917
Odkolek Jiří: Korp.,FstAB.Nr.5 1895 - 1917
Není uveden na pomníku:
Pištora František: Inft.,IR.Nr.42 1895 - 1914
(zdroj: VHÚ,VHA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4211-00649
Pomník přidal: Arno Glaser

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 24.07.2009
Umístění: Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 22, v hale České spořitelny
Nápis:
1939 1945
NA VĚČNOU PAMÁTKU NAŠICH
UMUČENÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ

ANTONÍNA HERYNKA, PŘEDSEDY SPOŘITELNÍHO VÝBORU
POPRAVEN 30.5.1942 - PRAHA
KARLA KRÁLÍKA, VRCH. ŘEDITELE SPOŘITELNY
+12.5.1945 - TEREZÍN
VOJTĚCHA MILOTY, ČLENA SPRÁVNÍ KOMISE SPOŘITELNY
+24.5.1943 - OSVĚTIM
KARLA ZELENKY, PŘEDSEDY ŘEDITELSTVA SPOŘITELNY
POPRAVEN 18.6.1942 - PANKRÁC
Poznámka:

Antonín Herynk: *9.6.1884 Butovice u Prahy, bývalý starosta Roudnice 1935 – 1939,ředitel školy, 23.6.1942 na udání zatčen gestapem a popraven na Kobyliské střelnici 30.6.1942 společně s ním dalších 68 odbojářů, mimo jiné pplk.. Josef Mašín.
Vojtěch Milota: *24.7.1897 Strakonice, č.ú.l. 20896/1943
Karel Zelenka: *20.6.1897 Vojkovice n/O, obchodník, popraven na Kobyliské střelnici 18.6.1942 v 18:45, společně s ním dalších 8 odbojářů.
Králík Karel: *26.7.1875 Roudnice, do věznice Terezín předán 4.12.1944. Patrně zemřel na nákazu tyfem.
(lidice.cz/obec/historie, muzeumpolicie.cz, Death books from Auschwitz, pamatnik-terezin.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2014
Umístění: Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, v budově MÚ
Nápis:
VZPOMÍNÁME
VDĚČNĚ A S ÚCTOU NA TY,
KTĚŘÍ V BOJI
PROTI NĚMECKÉMU NACIZMU
V LETECH
1939 - 1945
ZA NAŠI SVOBODU
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY.

Český svaz bojovníků za svobodu
Z. O. Roudnice n. L.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4211-616
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2014
Umístění: Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, v budově MÚ
Nápis:
OBČANÉ!

NEZAPOMEŇTE
NA ZLOČINY
SPÁCHANÉ
KOMUNISTICKÝM
REŽIMEM
NA NAŠICH
SPOLUOBČANECH
V LETECH
1948-1989

My nezapomínáme!
Konfederace politických vězňů ČR

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4211-617
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: CEVH MO, 23.04.2014
Umístění: Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, v budově MÚ
Nápis:
NA PAMÁTKU
ŽIDOVSKÝM SPOLUOBČANŮM
Z ROUDNICE NAD LABEM
UMUČENÝM
ZA NACISTICKÉ HRŮZOVLÁDY
V DOBĚ
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Poznámka:

pamětní deska byla odhalena v únoru 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4211-26883
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Eduard Šimon

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 24.07.2009
Umístění: Roudnice nad Labem, Komenského 912, fasáda domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ
SE 13.6.1915 NARODIL
PLK. LETECTVA IN MEMORIAM
EDUARD ŠIMON
ÚČASTNÍK II. ODBOJE, PŘÍSLUŠNÍK
311. ČSL. PERUTI RAF, ZASTŘELENÝ
KOMUNISTICKOU STB
PŘI ZATÝKÁNÍ DNE 15.10.1949
Poznámka:

Šimon Eduard, plukovník in memoriam, nar. 13.6.1915, Roudnice nad Labem, poručík letectva z pov. čs., osobní číslo Z; L-103; RAF/82636, příslušník RAF. Odveden 02.10.1939, Paříž, Francie. (zdroj databáze VÚA Praha)
Šimon Eduard, F/Lt, 82636, 311 Sqdn, kpt./R/plk., *13/6/15, Roudnice n. Labem /Litoměřice/, Wireless Operator, †15/10/49.
(zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )

Eduard Šimon se po absolvování dvouletého studia v letecké škole v Prostějově stal vojenským letcem-pozorovatelem. V červnu 1939 odešel přes Polsko do Francie, kde se jako většina československých pilotů do bojových akcí nezapojil, a v červnu 1940 do Velké Británie. Zde byl jako palubní střelec přidělen k 311. československé bombardovací peruti RAF. V jejích řadách zůstal celou válku. Po válce sloužil od ledna 1946 u letecké dopravní skupiny v Praze-Kbelích jako radiotelegrafista. V listopadu 1948 byl převelen na leteckou základnu v Plzni, v květnu 1949 odeslán na dovolenou. V září nastoupil do zaměstnání v Divadelní a literární agentuře v Celetné ulici v Praze, kde byl 15. října 1949 na ulici údajně identifikován bezpečnostním pracovníkem ÚV KSČ. Po vyzvání, aby se legitimoval, se Eduard Šimon se pokusil o útěk, byl pronásledován třemi příslušníky Státní bezpečnosti a se střelným poraněním hlavy převezen do nemocnice, kde zemřel. Podle oficiální verze vyšetřování se Eduard Šimon při pokusu o zatčení zastřelil a ke stejnému závěru dospělo na základě rehabilitační žádosti paní Šimonové i přešetřování případu z roku 1967, nicméně rodina i letci-veteráni byli vždy přesvědčeni, že mnohokrát vyznamenaný letec byl naopak zastřelen zatýkajícími příslušníky Státní bezpečnosti. V roce 1991 byl Eduard Šimon rehabilitován a povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka letectva.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/roudnice-nad-labem-pametni-deska-eduardu-simonovi/)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4211-00655
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Arno Glaser

Hrob pruských vojáků

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 24.07.2009
Umístění: Roudnice nad Labem, park Josefa Hory, u domečku u dět. hřiště
Nápis:
HIER RUHEN IN GOTT PREUSSISCHE SOLDATEN …
J. FREIHOLZ, J. DRESCHER, ? GLAWIK, K. ? HASSE
W. SCHUHSCHENK, F. KAPNER, S. REMBOLD, K. HOFFMANN
Poznámka:

špatně čitelný nápis v pískovci, pravděpod. pozůstatek starého hřbitova


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Spolek NEZAPOMÍNEJME!, 23.06.2015
Umístění: Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Roudnice nad Labem
Nápis:
PADLÝM KOLEGŮM
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918.
BAUMAN FRANTIŠEK, BRZÁK ANTONÍN, ČERMÁK FRANTIŠEK, ČERNÝ ANTONÍN, ČÍŽEK JAN, DOUŠA FRANTIŠEK, DVOŘÁK ANTONÍN, DVOŘÁK JIŘÍ, FAU KAREL, FRENCL JOSEF, FRYC ANTONÍN, HAMPL JOSEF, HERDEGEN JAN, HLAVÍN ANTONÍN, HORA JOSEF, HOŘEJŠÍ BOHUMIL, HYNEK JOSEF, CHRŽ FRANTIŠEK, JANOTA VÁCLAV, JELÍNEK FRANTIŠEK, KOLLER JAROSLAV, KOS JOSEF, KOSTKA ADOLF, KOVÁŘ AUGUSTIN, FUKSA VLASTIMIL, FRIDRICH JAROSLAV, PETRŽÍLA FRANTIŠEK, PANZER JAN,
MACEK JOSEF, MORÁVEK KAREL, MICHÁLEK ANTONÍN, NAŠINEC JOSEF, NOVÁK JAROSLAV, ODKOLEK JIŘÍ, PAŘÍZEK ARNOŠT, PISKÁČEK VLASTISLAV, ROJAR JAN, ROSENZWEIG KAMIL, ROUČÍ JAROMÍR, SOCHA VIKTOR, STROUHAL LUDVÍK, SRP FRANTIŠEK, STUDNIČKA FRANTIŠEK, TÁBOR FRANTIŠEK, TACHECÍ VÁCLAV, TOMÁŠEK JAN, TOVARA ANTONÍN, VACHULKA MATĚJ, VÁLEK FRANTIŠEK, VETENGL VÁCLAV, VLASÁK ANTONÍN, VOKURKA JOSEF, VYSUŠIL JAN, LAVIČKA JAROSLAV, KOHOUT VÁCLAV, KARBAN ALOIS, STUCHLÝ JAROSLAV
Poznámka:

místo je veřejnosti nepřístupné


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Spolek NEZAPOMÍNEJME!
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 24.07.2009
Umístění: Roudnice nad Labem, U Hřbitova
Nápis:
1914 – 1918

PAMÁTCE
PADLÝM
V PRVNÍ SVĚTOVÉ
VÁLCE
1914-1918

BOŽE, POPŘEJ VĚČNOU SLÁVU
NAŠIM HRDINŮM A OBĚTEM
NĚMECKÉ OKUPACE!
1939-1945

Na destičce na ohrádce napravo od branky:
NAVRHL A PROVEDL R. 1923 J. BRABEC SOCHAŘ V ROUDNICI N. L.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4211-00656
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Hrob Antonín Rufs

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 24.07.2009
Umístění: Roudnice nad Labem, U Hřbitova
Nápis:
ANTONÍN
Rufs
c.k. podplukovník v.v.
*12/1. 1836, +7/10.1907.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi