Komárno

Pomník Štefan I.

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Tržničné námestie, námestie
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Štefan I. sa narodil okolo roku 979 ako Vajk, zomrel 15.8.1038. Meno Štefan dostal až po prijatí kresťanstva. O nástupníctvo po otcovi, uhorskom veľkokniežati Gejzovi musel bojovať s Kopáňom, ktorého porazil okolo roku 1000. Následne vpadol do Sedmohradska a pripojil ho k svojmu územiu. Boje na juhovýchode využil poľský Piastovec Boleslav Chrabrý a do roku 1018 ovládol značnú časť Slovenska. Štefan musel bojovať aj proti Bavorom a Bulharom. Na Vianoce roku 1000 pápež povolil korunováciu Štefana za kráľa.
Zdroj: https://www.zsphorova.sk/dejepis/uhorsko/stefan1.html
Na pomníku sa nachádza monogram Štefana I


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'30'' E18°7'29''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Veľkodunajské nábrežie, Alžbetin ostrov, koniec cyklotrasy na ostrove
Nápis:
Na pamiatku obetí holokaustu, ktorých
v rokoch 1944 a 1945 postrieľali do Dunaja.

A Holokauszt azon áldozatainak emlékére,
akiket 1944-45-ben a Dunába lőttek.

In memoriam of the victims of the Holocaust
who were shot into river Danube in 1944-45.

Židovská náboženská obec v Komárne
Komáromi Zsidó Hitközség
The Jewish Community of Komarno

2017 – 5777
Poznámka:

Príslušníci poriadkového útvaru tzv. ňilaši na tomto mieste v rokoch 1944-45 strieľali židov a hádzali ich rovno do Dunaja, pokiaľ bola rieka zamrznutá, ponárali ich pod ľad.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás