Bratislava

Pomník Alexander Dubček

Autor: Ladislav Barabás, 01.03.2010
Umístění: Bratislava, Námestie A. Dubčeka, pred budovou parlamentu
Nápis:
ALEXANDER DUBČEK
SLOVENSKÝ ŠTÁTNIK
1921 – 1992
Poznámka:

autorkou busty je sochárka Ľudmila Cvengrošová


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätník Sovietskej armády

Autor: Ladislav Barabás, 01.12.2013
Umístění: Bratislava, námestie A. Hlinku, vedľa kruhového objazdu
Nápis:
TENTO POMNÍK STOJÍ NA MIESTE
KDE BOLI POCHOVANÍ VOJACI
SOVIETSKEJ ARMÁDY,
KTORÍ PADLI PRI OSLOBODZOVANÍ
BRATISLAVY – RAČE. JE TO NAJSTARŠÍ
POMNÍK OSLOBODENIA NA ÚZEMÍ
BRATISLAVY ODHALENÝ
5. MÁJA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'49.4'' E17°09'06.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa revolúcie 1848-49

Autor: Ladislav Barabás, 01.12.2013
Umístění: Bratislava, Námestie A. Hlinku, vedľa kruhového objazdu
Nápis:
NA TOMTO MIESTE STÁL DOM,
V KTOROM SÍDLIL V MERUÔSMYCH ROKOCH
ŠTÁB SLOVENSKÉHO DOBROVOĽNÍKEHO
ZBORU HURBANOVCOV.

ZA PRÍTOMNOSTI ĽUDEVÍTA ŠTÚRA
SLÁVNOSTNEJ PRÍSAHY SA ZÚČASTNILO
AJ 100 RAČIANSKYCH DOBROVOĽNÍKOV.

NADÁCIA KORENE
MČ RAČA
1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'49.3'' E17°09'07.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.08.2006
Umístění: Bratislava, Námestie Franza Liszta, Hlavná železničná stanica, 1. nástupište, na staničnej budove
Nápis:
1939 - 1945
ZOMRELI STE
ABY SME MY ŽILI

ING. ALEXANDER BADERA 5.X.1907, ONDREJ CYPRICH 23.XI.1910, RUDOLF
ČERVENKA 28.IV.1914 27.X.1945, ING. IMRICH GEYDUSCHEK 22.VII.1898,
ĽUDOVÍT HIRSCH 21.XII.1885 5.IX.1944, ING. VILIAM HOLZ 17.V.1882,
FRANTIŠEK JANIGA 1.X.1914, ARNOŠT KLEIN 30.VIII.1907, ARMIN KREBES
24.XII.1901, GAŠPAR MELICHAR 15.V.1915, VOJTECH REISS 9.IX.1899, IVAN
ŠANDOR 7.IV.1903, ING. PAVEL TOCHTEN 22.I.1903 5.IX.1944, KAROL
VALOVIČ 20.III.1904
Poznámka:

Autorom je Ľudovít Goga.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°09'30.9'' E17°06'26.5''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 06.07.2017
Umístění: Bratislava, námestie Franza Liszta, Hlavná železničná stanica, 1. nástupište
Nápis:
Nenávisť.
Zloba.
Poslali vás do miest bez návratu.
V oblaky dymu.
Výkričník dejín. Hanba pravdy.
Nezahojená rana vesmíru ste v nás. Tu.

Hatred.
Evil.
You were sent to places of no return.
To the clouds of smoke.
An exclamation mark of history.
A shame to the truth.
Unhealed wound of the universe.
You are in us. Here.

PAMIATKE DEPORTOVANÝM ŽIDOVSKÝM DEŤOM
IN MEMORY OF THE DEPORTED JEWISH CHILDREN

Slovak Council of Christians and Jews, March 2017

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätník M. R. Štefánika

Autor: Ladislav Barabás, 29.04.2010
Umístění: Bratislava, námestie M.R.Štefánika, vedľa obchodného centra Eurovea
Nápis:
GEN. DR. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
PODPREDSEDA NÁRODNEJ RADY ČESKO-SLOVENSKEJ
A PRVÝ MINISTER VOJNY ČSR

PAMÄTNÍK MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
ZNOVUPOSTAVENÝ PRI PRÍLEŽITOSTI
90. VÝROČIA JEHO TRAGICKEJ SMRTI
AKO KÓPIA PÔVODNÉHO DIELA
AKADEMICKÉHO SOCHÁRA
PROF. BOHUMILA KAFKU Z ROKU 1938
DŇA 4. MÁJA 2009
GENERÁLNY INVESTOR:
NADÁCIA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
REALIZÁCIU PAMÄTNÍKA PODPORILI:
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
MINISTERSTVO OBRANY SR
BALLYMORE EUROVEA, A. S.
DOPRASTAV, A. S. BRATISLAVA
NADÁCIA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
METROSTAV, A. S. PRAHA
DSB EURO S. R. O. BLANSKO

Česko-Slovenská Dohoda,
uzavrená v Pittsburgu, Pa., dňa 30. mája. 1918.
Predstavitelia slovenských a českých organisácií vo
Spoj. Štátoch.
Slovenskej Ligy, Českého Národného Sdruženia
a Sväzu Českých Katolíkov,
porokovali za prítomnosti predsedu Česko-Sloven-
skej Nár. Rady, prof. Masaryka, o česko-slovenskej otázke a o našich
posavádnych programových prejavoch a usniesli sa nasledovne:
"Schvalujeme politický program usilujúci sa o Spojenie
Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z Českých Zemí a Slovenska.
"Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj
snem a svoje súdy.
"Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.
"Česko-slovenský štát bude republikou, jeho Konštitúcia
bude demokratická.
"Organisácia spolupráce Čechov a Slovákov vo Spoj.
Štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie, pri spoločnom
dorozumení, prehĺbená a upravená.
"Podrobné ustanovenia o zariadení česko-slovenského
štátu ponechávajú sa osvobodeným Čechom a Slovákom a ich
právoplatným predstaviteľom."
Albert Mamatey, Ivan Bielek, Ján Janček ml., Matúš Gazdík, Milan Getting, Ján Pankúch, Michal Bosák, Gejza H. Mika, Rev. Jozef Murgaš, Ignác Gessay, Jozef Hušek, Rev. Ján Kubašek, Andrej Schustek, Jozef Karlovský, Rev. Pavel J. Šiška, Ján Adolf Ferienčík, Ivan Daxner, T. G. Masaryk, Karel Pergler, Hynek Dostál, Ludvík Fisher, Rev. Oldřich Zlámal, B. Simek, Vojta Beneš, J. J. Zmrhal, Rev. Innocent Kestl, Jan Straka, Jos. Martinek, Dr. Joseph P. Pecivál

REALIZOVANÉ V ROKOCH 2005-2007
PODĽA 1/3 MODELU BOHUMILA KAFKU /1933/
Poznámka:

Na pylónoch sú umiestnené tri bronzové tabule. Prvá je na prednej strane pylónu, ktorý nesie sochu Štefánika. Zo zadnej strany tohoto istého pylóna je umiestnená druhá bronzová tabuľa. Tretia bronzová tabuľa, ktorá na pôvodnom pamätníku nebola, je umiestnená na pylóne s levom smerom od Slovenského národného divadla a je kópiou faksimile textu Pittsburgskej dohody z roku 1918 s podpismi jej signatárov. Autorom všetkých tabúľ je sochár G. Janda.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'23.1'' E17°07'23.2''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa Nežnej revolúcie

Autor: Ladislav Barabás, 17.11.2019
Umístění: Bratislava, Námestie Nežnej revolúcie, roh Starej tržnice
Nápis:
V NOVEMBRI 1989 SA NA NAŠICH
NÁMESTIACH ZIŠLI ĽUDIA VŠETKÝCH
GENERÁCIÍ, KTORÍ SA ZBAVILI
STRACHU. V NENÁSILNEJ NEŽNEJ
REVOLÚCII PREJAVILI TÚŽBU PO
SLOBODE A DÔSTOJNEJŠOM ŽIVOTE.

IN NOVEMBER 1989, THE SQUARES
OF OUR TOWNS BECAME THE
SCENES OF THE VELVET REVOLUTION
- A WAVE OF NON-VIOLENT MASS
PROTESTS IN WHICH CITIZENS OF
ALL GENERATIONS BRAVELY STOOD
UP FOR FREEDOM, DIGNITY AND
DEMOCRACY.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Gizela Fleischmann

Autor: Ladislav Barabás, 25.07.2016
Umístění: Bratislava, Námestie slobody, parčík na námestí
Nápis:
GISI FLEISCHMANN
Poznámka:

Gizela Fleischmennová zahynula v koncentračnom tábore Osvienčim. Nápis je vytesaný do kameňa zo zničeného pomníka Klementa Gottwalda, ktorý pôvodne stál na tomto námestí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'9.3'' E17°6'41.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Marek Čulen

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Námestie Slobody, parčík vpravo o Úradu vlády SR
Nápis:
MAREK ČULEN
1887
1957
Poznámka:

Marek Čulen (8.3.1887 Brodské – 26.12.1957 Brodské) bol komunistický politik a funkcionár. V roku 1939 ho gestapo odvlieklo do Hodonína, neskôr bol väznený v Ilave. Pred hrozbou nového zatknutia emigroval do ZSSR, kde vystupoval v slovenskom vysielaní moskovského rozhlasu. Burcoval do boja proti fašizmu a nabádal vojakov k sabotážnym akciám. V roku 1944 priletel na povstalecké územie (spolu s J. Švermom a R. Slánskym), kde bol kooptovaný za člena SNR. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad Veľkej vlasteneckej vojny, Čs. vojnový kríž 1939, Rad 25. februára 1948, Rad červenej hviezdy, Rad republiky. (zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'14.1'' E17°6'36.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa revolúcie 1848-49

Autor: Ladislav Barabás, 03.12.2013
Umístění: Bratislava, námestie Slobody 1, na budove Úradu vlády SR
Nápis:
NAJSKÔR MUSÍME SLÚŽIŤ SEBE
POTOM INÝM! *ĽUDOVÍT ŠTÚR

Pred budovou dnešného Úradu vlády SR,
na Fürstenbergallee – Kniežacej aleji
rozpustili 21. novembra 1849
s vojenskými poctami

ZBOR
HURBANOVSKÝCH
DOBROVOĽNÍKOV.

Na povstaní 1848 – 1949 za nezávislosť
Slovenska bojovali: politickí vodcovia
predseda Slovenskej národnej rady
JOZEF MILOSLAV HURBAN
a člen SNR Ľudovít Velislav ŠTÚR.
Vojenskí velitelia SNR:
hlavný veliteľ Bedrich BLOUDEK,
náčelník štábu František ZACH,
zástupca veliteľa Bernard JANEČEK,
kapitán Ján FRANCISCI,
kapitán Štefan Marko DAXNER a
kapitán Samuel ŠTEFANOVIČ.
Cisársky dvor z Viedne zastupovali
generál Kristián GÖTZ,
plukovník Karol FRISCHEISEN
velitelia dobrovoľníckeho zboru
generál Baltazár ŠIMUNIČ a
major Henrik LEWARTOWSKI.

VĎAČNÍ SLOVÁCI
2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°09'07.2'' E17°06'35.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás