Kladno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 08.03.2007
Umístění: Kladno, Braunova, v křižovatce ulic Braunova, Ant. Suchého a V. Kratochvíla
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
OBĚTEM NACISTICKÉ ZVŮLE
1939 1945

KLÍMA JAN nar. 16.5.1916 umuč. v Berlíně 8.9.1943
KLOZ FRANTIŠEK nar. 19.5.1905 raněn u Hříškova +13.6.1945
KRATOCHVÍL VÁCLAV nar. 4.9.1899 umuč. v Osviečimi 22.3.1942
KYMLIČKA ANTONÍN nar. 19.5.1907 padl ve Španělsku 1937
LALÁK JOSEF nar. 18.10.1912 umuč. Praha – Pankrác 2.10.1941
PEŠEK VÁCLAV nar. 18.10.1912 umuč. v Kladně 17.3.1945
SOUKUP JINDŘICH nar. 12.7.1902 umuč. v Brandenburgu 26.2.1945
SUCHÝ ANTONÍN 4.2.1897 umuč. v Mauthausenu 17.3.1942
ŠKVÁRA ANTONÍN nar. 29.1.1901 umuč v Mauthausenu 17.3.1942
SCHUSTER JAN nar. 6.12.1894 umuč. v Terezíně v březnu 1945

„MY DALI ŽIVOT, VY DEJTE PRÁCI“

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03357
Souřadnice: N50°09'02.44'' E14°05'23.09''
Pomník přidal: Antonín Nešpor

Pamětní deska Jan Vella

Autor: Jiří Suchomel, 06.06.2016
Umístění: Kladno, Březinova 1184, na domě
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ ŽIL
STROJVŮDCE, VOJÁK, ODBOJÁŘ,
VÁLEČNÝ PILOT, NOSITEL MNOHA
VOJENSKÝCH VYZNAMENÁNÍ,
ČESTNÝ OBČAN KLADNA
IN MEMORIAM Z ROKU 2006
JAN VELLA
NARODIL SE 10.5.1906 V KLADNĚ,
V ROCE 1939 ODEŠEL DO ZAHRANIČÍ
BOJOVAT PROTI NACISTŮM.
JAKO VÁLEČNÝ PILOT PŮSOBIL
VE VELKÉ BRITÁNII
U 311. ČS. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ
V RÁMCI ROYAL AIR FORCE,
ZEMŘEL 10.1.1945
V OBLASTI HORY BEINN Á BHÙIRD
V POHOŘÍ CAIRNGORM VE SKOTSKU
ČEST JEHO PAMÁTCE
VÝZNAMNÁ OSOBNOST
MĚSTA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43116
Souřadnice: N50°7'58.76'' E14°6'23.79''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 2. světové války - holokaustu

Autor: Stanislav Pítr, 17.01.2010
Umístění: Kladno, Ctiborova
Nápis:
NA PAMÁTKU 1.623 OSOB
ŽIDOVSKÉHO PŮVODU
Z NAŠEHO REGIONU,
KTERÉ BYLY Z TOHOTO MÍSTA
ODVEZENY VE DNECH
22. ÚNORA A 26. ÚNORA 1942
VE DVOU TRANSPORTECH
OZNAČENÝCH „Y“ A „Z“.
Z NICH ZAHYNULO 1.502,
PŘEŽILO 120 A OSUD JEDNÉ OSOBY
NEBYL ZJIŠTĚN.
ÚNOR 2004 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO

PÉČÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA
A SPOLEČNOSTI PATRIA
OSAZENO V ROCE 2004
Poznámka:

Před budovou bylo v roce 1942 shromaždiště, odkud 22. a 26. února vyjely dva transporty s označením „Y“ a „Z“ kladenských židů do koncentračních táborů. Celkem v nich bylo tisíc šest set dvacet tři lidí, z nichž přežilo jenom sto dvacet. © Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-31482
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Doplnění informací: Jaroslav Vykouk
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lubomír Mach, 05.02.2007
Umístění: Kladno, Cyrila Boudy, před gymnáziem
Nápis:
MĚSTU KLADNU VĚNOVAL
LIDICE KOMITÉEN ALBERTSLUND
DANMARK
Poznámka:

v portálu CEVH MO ČR pod jedním evidenčním číslem s pamětní deskou


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-31434
Pomník přidal: Lubomír Mach
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Lípa republiky

Autor: David Kosina, 05.06.2019
Umístění: Kladno, Cyrila Boudy, travnaté prostranství před budovou SPŠ stavební a Obchodní akademie
Nápis:
Statutární město Kladno a ZŠ Cyrila Boudy 1188, Kladno
zasadily lípu, český národní strom, u příležitosti 100. výročí
od založení samostatné Československé republiky.

Říjen 2018

100 let
1918-2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lubomír Mach, 05.02.2007
Umístění: Kladno, Cyrila Boudy, gymnázium
Nápis:
ZDE TRPĚLY LIDICKÉ ŽENY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-31434
Pomník přidal: Lubomír Mach

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Pítr, 17.01.2010
Umístění: Kladno, Cyrila Boudy 2840
Nápis:
ZDE NĚMEČTÍ FAŠISTÉ
VĚZNILI, MUČILI
A POSÍLALI NA SMRT
V LÉTECH 1939-1945
NÁŠ ODBOJNÝ LID.
Poznámka:

Budova byla postavena Němci v době druhé světové války pro potřeby kladenského gestapa.
© Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-31483
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Doplnění informací: Jaroslav Vykouk
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: David Kosina, 05.06.2015
Umístění: Kladno, Cyrila Boudy, za budovou gymnázia, před sochou s názvem Lidická matka
Nápis:
Lidická tragédie

Na upomínku utrpení žen a dětí z Lidic, internovaných
10. června 1942 v tělocvičně kladenského reálného
gymnázia. V tento den nacisté zastřelili 173 lidických mužů a zahájili proces likvidace jejich rodné obce. Večer 12. června 1942 za srdceryvných okolností ženy oddělili od dětí a odvezli z Kladna.
Místem dalšího strádání se pro 196 žen stal koncentrační tábor Ravensbrück. 82 dětí bylo nacisty zavražděno plynem v polském Chelmnu, dalších 6 na jiných místech. Konce války se dožilo 143 žen a 17 dětí. Běsnění okupační moci tak nepřežilo celkem 340 nevinných obyvatel Lidic.
Socha "Lidická matka" akademické sochařky Marie Uchytilové, instalovaná na tomto místě roku 2000, připomíná tuto tragédii.

Na paměť tragédie LIdic
Statutární město Kladno
prosinec 2009
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena dne 10.12.2009 - v Den lidských práv - představiteli města Kladna pod záštitou tehdejšího primátora města Kladna Ing. Dana Jiránka a za účasti přeživších lidických žen a dětí.
(zdroj: https://www.mestokladno.cz/v%2Dden%2Dlidskych%2Dprav%2Dkladno%2Dslavnostne%2Dodhalilo%2Dpametni%2Ddesku%2Dpripominajici%2Dutrpeni%2Dlidickych%2Dzen%2Da%2Ddeti/d-1408474 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Lípa republiky

Autor: David Kosina, 18.04.2019
Umístění: Kladno, Čs. armády, park naproti areálu nemocnice
Nápis:
Statutární město Kladno a spolek Patria
zasadily lípu, český národní strom, u příležitosti 100. výročí
od založení samostatné Československé republiky.

Říjen 2018

100 let
1918-2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří Suchomel, 28.10.2014
Umístění: Kladno, Doberská 323, parčík před základní škole v kladenské čtvrti Rozdělov
Nápis:
1914-1918
BAXA JOS.
BRYNDA EMM.
BĚLOHLÁVEK ANT.
ČERNÝ JOS.
ČERVENKA J.

VÁCL. ENDRŠT
ruský
VOJTĚCH BRYNDAČ
franc.
KAREL KOTT
italský
legionáři.

FRONĚK JOS.
FRONĚK KAR.
HAVLÍČEK ANT.
HLAVÁČEK JOS.
HNĚTKOVSKÝ V.

HOVORKA V.
JANSA JOS.
JANSA KAR.
JERMAN FR.
JELÍNEK K.
KARAS JOS.
KRAUS V.
KRČEK JOS.
KOMAN FR.
KOZEL ANT.
KREJČA JIND.
LAŠTOVKA K.
MACHEK V.

MAŘÍK ANT.
NOVÁK ANT.
NOVÝ JOS.
PERGL JAN
PODANÝ JOS.
POKORNÝ JOS.
PLETÁNEK A.
ŠEBERA FR.
SKÁLA VÁCL.
STŘÍBRNÝ V.
ŠKUTCHAN J.
VÁŠA JOS.
VORÁČEK K.
VORÁČEK V.

1914-1918
VYMR VÁCL.
VIRT JOS.
VAŠÍK FR.
HLAVÁČEK JAN
DAŠEK LUD.


NAŠIM DRAHÝM
Z DRUHÉHO ODBOJE
1939-1945
PODRÁZKSKÝ PETR
KUNA LUDVÍK
HAMOUZ FRANTIŠEK
RENDLA ANTONÍN
FOUSEK ANTONÍN
VAIT JAN
ZAHRÁDKA EMIL
NEJEDLÝ JIŘÍ
FREML FRANTIŠEK
ČERNOHORSKÝ FRANT.
STRNAD BOHUSLAV
STRNADOVÁ MARIE
VAŠÍČEK FRANTIŠEK
KOŠÍK FRANTIŠEK
(vyfrézovaný nápis)
FRANKL EMIL
FRANKLOVÁ KLÁRA
Poznámka:

Při instalaci desky padlým 1939-1945 byla zcela necitlivě zakryta některá jména padlých z 1. světové války. Jména byla dohledána pomocí seznamu z CEVH.
Endršt Václav, nar. 1.3.1894 (4.3.1894), Kladno. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku jako vojín. Zajat 17.1.1915, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil 12.2.1917, Beresto-Duchovský rud. Don. Zařazen 13.2.1917 jako vojín k záložnímu praporu. Zemřel 22.4.1919 jako desátník 3. střeleckého pluku nemocnice Jekatěrinburg, břišní tyfus.
Bryndač Vojtěch, nar. 2.1.1893, Německá Lhota okr. Příbram, bydliště Drahlín okr. Příbram. Služba v RU nedoložena. Do čs legií ve Francii se přihlásil 18.11.1917, Trompeloup. Zařazen 18.3.1918 jako vojín k 21. střeleckému pluku. Zemřel 18.1.1919 v Guiche.
Kott Karel, nar. 31.12.1884, Kladno, bydliště Rozdilov okr. Kladno. V RU armádě sloužil u 8. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 11.12.1914, Srbsko. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Padule, zařazen 10.5.1918 jako vojín k 32. pěšímu pluku. Zemřel 22.8.1919 jako desátník, pochován v Kladně.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Historické foto 1924.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03333
Souřadnice: N50°8'23.72'' E14°4'8.78''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ivana Stříbrná, Fr. Jedlička