Dubicko

Hrob Bohumil Boček

Autor: Ctirad Štipl, 10.03.2013
Umístění: Dubicko, Družstevní, hřbitov, vpravo od pravého vchodu na hřbitov
Nápis:
ARMÁDNÍ GENERÁL
BOHUMIL BOČEK
* 4. 11. 1894 V SIVICÍCH
† 16. 10. 1952 VE VALDICÍCH

BYL SLITOVNÍČE NÁŠ
TO ROZKAZ TVŮJ
BUĎ VĚČNĚ VŮLE TVÁ
Poznámka:

1914 - prezentován u 14. zeměbraneckého pěšího pluku v Brně jako jednoroční dobrovolník 1914 - u Gorlice na ruské frontě v Haliči zajat
1916 - přihlásil se do československého zahraničního vojska u 3. pluku ruských legií
1920 - vrací se do vlasti v hodnosti kapitána
1939 - povýšen do hodnosti plukovníka pěchoty
1940 - přechází slovensko-maďarské hranice a přes Jugoslávii se dostává do Francie
1944 - na vlastní žádost odvelen do SSSR, prezident Beneš jej povyšuje do hodnosti generála 1944 - stává se velitelem 1. čs. samostatné brigády v SSSR
1945 - ještě před koncem války je generál Boček jmenován náčelníkem hlavního štábu ČSA
1948 - arm. gen. Boček odvolán z funkce náčelníka hlavního štábu
1949 - poslán na zdravotní dovolenou, v prosinci dán do výslužby a penzionován
1951 - ministr obrany Čepička mu zastavuje výplatu penze a odnímá hodnost generála
1952 - odsouzen k doživotnímu vězení a k propadnutí jmění
1952 - uvězněn ve Valdicích, v 58 letech následkem nedostatku inzulínu umírá
1952 - hrdina prvního a druhého odboje je tajně pohřben na hřbitově v Dubicku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7113-07107
Pomník přidal: Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ctirad Štipl, 23.07.2013
Umístění: Dubicko, Velká Strana, v parčíku na návsi, místní označení Na Dědině
Nápis:
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 - 1918

DIVIŠ KAREL ,NEORAL KAREL
HORÁK ANT. ,NIMRICHTER FR.
HOŠEK JOSEF, PULKRT ANT.
JÍLEK VOLFG., SLÁDEK JOACH.
KOCIAN PETR, ŠAFÁŘ KAREL
KOPA KAREL, ŠAFÁŘ RUDOLF
KOTRLE ANT., TUN EDUARD
KOTRLE RUD., URBÁŠEK FR.
KOTRLE JOS., URBÁŠEK JAN
KUPKA ANT., UBBÁŠEK JAN
KUPKA JAN, VEPŘEK FLOR.
KUPKA JOS., VIKTORIN JAN
KUPKA RUD., HYBL KLEMENT

PADLÍ LEGIONÁŘI:
NEORAL JAN, UČITEL
PULKRT ČENĚK
Poznámka:

Pískovcová skulptura je dílo známého akademického sochaře Vojty Suchardy.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7113-07105
Pomník přidal: Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 21.01.2019
Umístění: Dubicko, Velká Strana, stěna sokolovny
Nápis:
BRATŘÍM A SESTRÁM
OBĚTEM VÁLKY 1938-45.
SOKOL.
URBÁŠEK FRANTIŠEK
VRTEK SEVERIN
PLHÁK JIŘÍ
STRYKOVÁ TEREZIE
KUPKOVÁ MARIE
KUPKA JIŘÍ
M.J.HUS: PROSÍM VÁS ABYSTE SE MILOVALI,
DOBRÝCH NÁSILÍM TLAČITI NEDALI
A PRAVDY KAŽDÉMU PŘÁLI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7113-7106
Pomník přidal: Pavlína Koncošová