Dubicko

Družstevní, Velká Strana

Hrob Bohumil Boček

Autor: Ctirad Štipl, 10.03.2013
Umístění: Dubicko, Družstevní, hřbitov, vpravo od pravého vchodu na hřbitov
Nápis:
ARMÁDNÍ GENERÁL
BOHUMIL BOČEK
* 4. 11. 1894 V SIVICÍCH
† 16. 10. 1952 VE VALDICÍCH

BYL SLITOVNÍČE NÁŠ
TO ROZKAZ TVŮJ
BUĎ VĚČNĚ VŮLE TVÁ
Poznámka:

1914 - prezentován u 14. zeměbraneckého pěšího pluku v Brně jako jednoroční dobrovolník 1914 - u Gorlice na ruské frontě v Haliči zajat
1916 - přihlásil se do československého zahraničního vojska u 3. pluku ruských legií
1920 - vrací se do vlasti v hodnosti kapitána
1939 - povýšen do hodnosti plukovníka pěchoty
1940 - přechází slovensko-maďarské hranice a přes Jugoslávii se dostává do Francie
1944 - na vlastní žádost odvelen do SSSR, prezident Beneš jej povyšuje do hodnosti generála 1944 - stává se velitelem 1. čs. samostatné brigády v SSSR
1945 - ještě před koncem války je generál Boček jmenován náčelníkem hlavního štábu ČSA
1948 - arm. gen. Boček odvolán z funkce náčelníka hlavního štábu
1949 - poslán na zdravotní dovolenou, v prosinci dán do výslužby a penzionován
1951 - ministr obrany Čepička mu zastavuje výplatu penze a odnímá hodnost generála
1952 - odsouzen k doživotnímu vězení a k propadnutí jmění
1952 - uvězněn ve Valdicích, v 58 letech následkem nedostatku inzulínu umírá
1952 - hrdina prvního a druhého odboje je tajně pohřben na hřbitově v Dubicku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7113-07107
Pomník přidal: Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ctirad Štipl, 23.07.2013
Umístění: Dubicko, Velká Strana, v parčíku na návsi, místní označení Na Dědině
Nápis:
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 - 1918

DIVIŠ KAREL ,NEORAL KAREL
HORÁK ANT. ,NIMRICHTER FR.
HOŠEK JOSEF, PULKRT ANT.
JÍLEK VOLFG., SLÁDEK JOACH.
KOCIAN PETR, ŠAFÁŘ KAREL
KOPA KAREL, ŠAFÁŘ RUDOLF
KOTRLE ANT., TUN EDUARD
KOTRLE RUD., URBÁŠEK FR.
KOTRLE JOS., URBÁŠEK JAN
KUPKA ANT., UBBÁŠEK JAN
KUPKA JAN, VEPŘEK FLOR.
KUPKA JOS., VIKTORIN JAN
KUPKA RUD., HYBL KLEMENT

PADLÍ LEGIONÁŘI:
NEORAL JAN, UČITEL
PULKRT ČENĚK
Poznámka:

Pískovcová skulptura je dílo známého akademického sochaře Vojty Suchardy.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7113-07105
Pomník přidal: Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 21.01.2019
Umístění: Dubicko, Velká Strana, stěna sokolovny
Nápis:
BRATŘÍM A SESTRÁM
OBĚTEM VÁLKY 1938-45.
SOKOL.
URBÁŠEK FRANTIŠEK
VRTEK SEVERIN
PLHÁK JIŘÍ
STRYKOVÁ TEREZIE
KUPKOVÁ MARIE
KUPKA JIŘÍ
M.J.HUS: PROSÍM VÁS ABYSTE SE MILOVALI,
DOBRÝCH NÁSILÍM TLAČITI NEDALI
A PRAVDY KAŽDÉMU PŘÁLI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7113-7106
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Bohumil Boček

Autor: Pavlína Koncošová, 22.06.2019
Umístění: Dubicko, Velká Strana 39
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
ARMÁDNÍ GENERÁL
BOHUMIL BOČEK
*4.11.1894
SIVICE
+16.10.1952
VALDICE
Poznámka:

Armádní generál Bohumil Boček se narodil v roce 1894 v Sivicích, v okrese Vyškov. Studoval jako mimořádný posluchač na brněnské technice, studia však nedokončil. Již v říjnu 1914 byl jako jednoroční dobrovolník povolán do rakousko-uherské armády a odeslán na ruskou frontu. Zakrátko, po několika dnech, padl u Gorlice do zajetí. O rok později se přihlásil do čs. dobrovolnického vojska na Rusi. Mimo jiné se zúčastnil bojů u Zborova. Do vlasti se vrátil v lednu 1920 v hodnosti kapitána.
V únoru 1921 se stal vojákem z povolání, v letech 1922 až 1924 studoval na Válečné škole v Praze. V roce 1930 byl podplukovník Boček přemístěn na MNO. Po okupaci se zapojil do vojenské odbojové organizace Obrana národa. Začalo jej však sledovat gestapo, a tak v únoru 1940 opustil ilegálně území protektorátu. Tzv. balkánskou cestou se dostal do Francie a po její porážce odplul do Velké Británie. Zde téměř čtyři roky zastával funkci přednosty I. odboru MNO, mimo jiné absolvoval i paradesantní výcvik ve Skotsku. V dubnu 1944 byl jmenován zástupcem velitele Čs. samostatné obrněné brigády, ale v srpnu téhož roku odešel pro neshody s ministrem národní obrany Ingrem k 1. Čs. armádnímu sboru. Zde velel 1. brigádě a od konce prosince se stal zástupcem velitele sboru.
Po návratu do vlasti byl ustanoven náčelníkem hlavního štábu a výrazně se podílel na poválečné obnově a výstavbě armády. Po únoru 1948 jako člen armádního poradního sboru spolurozhodoval o osudech mnoha generálů a důstojníků a plnil linii KSČ. Poté, co byl jeho syn Zdeněk zatčen za protistátní činnost, byl k 31. červenci 1948 odvolán z funkce a sledován. V té době se povážlivě zhoršoval jeho stav, a tak k 1. lednu 1950 byl přeložen do trvalé výslužby jako 75 % invalida.
Ani skutečnost, že nevyvíjel žádnou protistátní činnost, jej neuchránila před zatčením a smyšleným obviněním z vyzvědačství a vojenské zrady a dalších trestných činů. Pod nátlakem se k této činnosti přiznal a v červenci 1952 jej odsoudili na doživotí. K výkonu trestu byl převezen do věznice ve Valdicích, ačkoli jeho zdravotní stav vyžadoval hospitalizaci a intenzivní lékařskou péči. Po několika týdnech věznění generál Boček ve vězení 16. října 1952 skonal.
(zdroj: vhu.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová