Ledeč nad Sázavou

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 25.01.2019
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Koželská 17, kostel Husův sbor, vlevo u vstupu do kostela
Nápis:
VĚNOVÁNO OBČANŮM LEDEČSKA, KTEŘÍ
PO ODSOUZENÍ KOMUNISTICKÝM LIDOVÝM SOUDEM
V LETECH 1948 – 1960 BYLI VĚZNĚNI
A ODEBÍRÁN JIM MAJETEK I RODNÝ DOMOV
NESMÍME ZAPOMÍNAT!

TATO PŘIPOMÍNKA OBDOBÍ PLNÉHO UTRPENÍ, ODMÍTNUTÁ ZASTUPITELI MĚSTA LEDEČ N/SÁZ.
V ÚNORU 2007, NAŠLA DÍKY CČSH MÍSTO ZDE.
KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČR – POBOČKA HAVLÍČKŮV BROD 2007

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Josef Toufar

Autor: Marek Skýpala, 11.08.2016
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Mlýnská, pomník v parčíku u kostela sv. Petra a Pavla
Nápis:
JAK HO LIDÉ MILOVALI, TAK HO REŽIM NENÁVIDĚL.
ZA VŠE DOBRÉ ZAPLATIL DAŇ NEJVYŠŠÍ.
VESNICKÝ FARÁŘ JOSEF TOUFAR PŮSOBIL V TOMTO KRAJI, NEJPRVE V ZAHRÁDCE, POZDĚJI V ČÍHOŠTI.
BYL TO ON, KTERÝ KÁZAL Z ČÍHOŠŤSKÉ KAZATELNY, KDYŽ SE V KOSTELÍKU HÝBAL KŘÍŽEK.
TI, KTEŘÍ TO VIDĚLI, O TOM PODÁVAJÍ SVĚDECTVÍ A VĚŘÍ V ÚKAZ BOŽÍ. PSAL SE PROSINEC 1949.
ZEMŘEL JAKO MUČEDNÍK RUKOU TRÝZNITELE.
ZE VŠECH STRAN JSI MI VŠAK, HOSPODINE, ŠTÍTEM
TYS MÁ SLÁVA, TY MI POZVEDÁŠ HLAVU. (ŽALM 3)

AS MUCH AS THE PEOPLE LOVED HIM, THE REGIME DETESTED HIM.
FOR ALL THE GOOD, HE PAID THE HIGHEST PRICE.
THE VILLAGE PASTOR JOSEF TOUFAR USED TO WORK IN THIS REGION, FIRST IN ZAHRÁDKA, THEN IN ČÍHOŠŤ.
HE WAS IN THE PULPIT PREACHING TO THE ČÍHOŠŤ CONGREGATION WHEN THE CROSS IN THE LITTLE CHURCH
BEGAN TO MOVE. THOSE WHO SAW IT TESTIFI TO IT AS A FACT AND BELIEVE THAT IT WAS A GODLY
PHENOMENON TO THIS DAY. IT HAPPENED IN DECEMBER 1949.
HE DIED AS A MARTYR OF FAITH BY THE HAND OF HIS TORMENTOR.
YOU ARE MY SHIELD, LORD, FROM ALL SIDES,
YOU ARE MY GLORY, YOU MAKE ME RAISE MY HEAD. (PSALM 3)

P. JOSEF TOUFAR
NARODIL SE 14. 7. 1902 V ARNOLCI U POLNÉ. PO OTCOVĚ SMRTI SE DEFINITIVNĚ ROZHODL PRO
KNĚŽSTVÍ. ABY ZÍSKAL MATURITU, ODEŠEL VE VĚKU 26 LET NA GYMNÁZIUM V TEHDEJŠÍM / NĚMECKÉM BRODĚ. POZDĚJI PŘESTOUPIL DO CHOTĚBOŘE, KDE TAKÉ V ROCE 1935 MATUROVAL.
KONEČNĚ MOHL NASTOUPIT DO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE V HRADCI KRÁLOVÉ. TAM 29. 6. 1940
PŘIJAL Z RUKOU KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA MOŘICE PÍCHY KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ. PRVNÍM
MÍSTEM JOSEFA TOUFARA BYLA ZAHRÁDKA, KDE BYL V DUBNU 1945 USTANOVEN JAKO FARÁŘ.
PRO SVOU ÚSPĚŠNOU KNĚŽSKOU ČINNOST A ZNAČNÝ VLIV NA MLÁDEŽ BYL NA POPUD MÍSTNÍCH
A LEDEČSKÝCH KOMUNISTŮ PŘELOŽEN DO ČÍHOŠTĚ, KTEROU OD DUBNA 1948 SPRAVOVAL JAKO ADMINISTRÁTOR. PO UDÁLOSTECH S POHYBEM KŘÍŽKU V ČÍHOŠŤSKÉM KOSTELE BYL 28. LEDNA 1950
ZATČEN STB A PŘEVEZEN DO PROTICÍRKEVNÍHO ODDĚLENÍ VE VALDICÍCH U JIČÍNA. ZDE JEJ NUTILI
ZA POUŽITÍ BRUTÁLNÍHO MUČENÍ K DOZNÁNÍ, ŽE POHYB KŘÍŽKU JE PODVOD, KTERÝ SÁM ZINSCENOVAL.
NA NÁSLEDKY MUČENÍ PAK 25. ÚNORA 1950 V PRAZE ZEMŘEL.

JOSEF TOUFAR
BORN 14. 7. 1902 IN ARNOLEC (JIHLAVA DISTRICT). IN 1927, AFTER HIS FATHER’S DEATH, HE DEFINITIVELY
DECIDED FOR PRIESTHOOD. IN ORDER TO BE ABLE TO PURSUE HIGHER EDUCATION, HE LEFT HIS HOME AT THE
AGE OF 26 TO ENROLL IN THE HIGH SCHOOL IN NĚMECKÝ BROD (CURENTLY HAVLÍČKŮV BROD), WHEREUPON HE
TRANSFERRED TO CHOTĚBOŘ, WHERE HE GRADUATED IN 1935. THUS, HE WAS ABLE TO JOIN THE SEMINARY IN HRADEC KRÁLOVÉ. THERE HE ACCEPTED, ON 29. 6. 1940, PRIESTLY ORDINATION FROM THE HANDS OF MOŘIC
PÍCHA, TH.D., THE BISHOP OF HRADEC KRÁLOVÉ. THEREUPON, HE WAS APPOINTED CHAPLAIN IN
ZAHRÁDKA WHERE HE SERVED AS PASTOR FROM APRIL 1945. FOR HIS SUCCESSFUL ACTIVITY AS PRIEST AND
CONSIDERABLE EFFECT ON YOUNG PEOPLE, HE WAS AT THE INSTIGATION OF THE LOCAL THE COMMUNIST PARTY
OFFICIALS TRANSFERRED TO THE PARISH OF ČÍHOŠŤ, WHERE HE WAS ACTIVE FROM APRIL 1948 ITS
ADMINISTRATOR. AFTER THE EVENTS THAT FOLLOWED THE MOVEMENT OF THE ALTAR CROSS IN THE ČÍHOŠŤ
CHURCH, HE WAS ARRESTED ON 28. 1. 1950 BY THE STB AND TAKEN TO THE ANTI-CLERIKAL INVESTIGATION
DEPARTMENT IN VALDICE NEAR JIČÍN, WHERE THEY FORCED HIM – UNDER BRUTAL TORTURE – TO CONFESS THAT
THE MOVEMENT OF THE CROSS WAS A FRAUD THAT HE HIMSELF HAD STAGED. HE DIED OF THE
CONSEQUENCES OF THE TORTURE ON 25. 2. 1950 IN PRAGUE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°41'43.23'' E15°16'47.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 26.10.2018
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Na Potoce 252, uvnitř synagogy vlevo za vchodem
Nápis:
NA PAMĚŤ NÁSILNÉHO ODVLEČENÍ ŽIDOVSKÉ KOMUNITY
Z LEDČE N/S 9.6.1942 NA CESTU, KTEROU NEPŘEŽILI – ODEŠLI.
ARNOŠT BAUER, EMA BAUEROVÁ, MIROSLAV BAUER, JAKUB BEER,
ANTONIE BEEROVÁ, VĚRA BEEROVÁ, ALENA BEEROVÁ, ROBERT BONDY,
ELIŠKA BONDYOVÁ, VOJTĚCH FREUD , MARIE HERRMANOVÁ, OLGA KALBOVÁ,
MUDR. JOSEF LUSTIG, FRANTIŠKA LUSTIGOVÁ, VĚRA LUSTIGOVÁ, HANA
LUSTIGOVÁ, BERTA MACOUNOVÁ, RUDOLF MORAVEC, ARNOŠTKA MORAVCOVÁ,
ARNOŠT MORAVEC, BOŽENA STEINOVÁ, ELIŠKA MORAVCOVÁ, LEONTINA
MORAVCOVÁ, RŮŽENA MORAVCOVÁ, OTTO NETTEL, IRMA NETTELOVÁ, PAVEL
NETTEL, JIŘÍ NETTEL, BEDŘIŠKA PENTLÁŘOVÁ, JOSEF REICH, KAREL REICH,
TEREZIE REICHOVÁ, PAVEL REICH, ISIDOR SCHLEISSNER, IDA STEINEROVÁ,
OTTO STEINER, ING. OTTO STEINER, OTTO STUTZ, IRMA STUTZOVÁ, MARIE
STUTZOVÁ, MAX TURNOVSKÝ, EMA TURNOVSKÁ, HANA TURNOVSKÁ,
LEOPOLDINA VESELÁ, MARTIN WEISER.

VĚNUJE MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU
ČERVEN 1992

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Jaroslav Sychrovský

Autor: Jan Kratochvíl, 02.06.2007
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Tyršovo nábřeží, vedle mostu pro pěší přes řeku Sázavu po pravé straně u hlavní silnice směr Sechov.
Nápis:
PAMÁTCE
JAROSLAVA
SYCHROVSKÉHO
Z CHŘENOVIC
KTERÝ ZDE DNE 6. KVĚTNA 1945
PADL V BOJI S NĚMECKÝMI FAŠISTY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6111-09200
Souřadnice: N49°41'40.54'' E15°16'23.49''
Pomník přidal: Jan Kratochvíl

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jan Kratochvíl, 02.06.2007
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Tyršovo nábřeží, v lokalitě Pod Šeptouchovem u hlavní silnice směr Sechov.
Nápis:
Nápis na pamětní desce:
PAMÁTCE MRTVÝCH
NA PAMĚŤ ŽIVÝCH

Nápis kvádrech (na schodech):
1914-1918
1938-1945
Poznámka:

Vyhlášeno kulturní památkou r.č. 17356/6-5074.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6111-09204
Souřadnice: N49°41'43.12'' E15°16'14.04''
Pomník přidal: Jan Kratochvíl