Horažďovice

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 17.01.2019
Umístění: Horažďovice, Plzeňská 265, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
JAKUB ADLER
NAR. 1866
ZAVRAŽDĚN 1942
V MAUTHAUSENU

ZDE ŽILA
RŮŽENA ADLEROVÁ
NAR. 1874
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
DO OSVĚTIMI 1943
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
OTA ADLER
NAR. 1908
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
DO OSVĚTIMI 1943
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
JINDŘIŠKA ADLEROVÁ
NAR. 1910
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
DO OSVĚTIMI 1943
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
ZIKMUND MAUTNER
NAR. 1901
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
DO OSVĚTIMI 1943
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
JOSEFINA
PISINGEROVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 23.1.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 6 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 17.01.2019
Umístění: Horažďovice, Podbranská 7, chodník, Kameny jsou umístěny za rohem - Mírové náměstí
Nápis:
ZDE ŽIL
LUDVÍK LÖWY
NAR. 1897
DEPORTOVÁN 1942
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 3.1.1942

ZDE ŽILA
EMILIE LÖWYOVÁ
NAR. 1908
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO SVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 15.12.1943

ZDE ŽILA
HANA LÖWYOVÁ
NAR. 1936
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO SVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 15.12.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Horažďovice, Prácheňská 885, na fasádě mezi okny
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ STÁLA
V MINULOSTI SYNAGOGA
SE HŘBITOVEM ŽIDOVSKÉ
NÁBOŽENSKÉ OBCE V HO-
RAŽĎOVICÍCH. STAVBA BYLA
ZBOŘENA V ROCE 1980. NA
PAMÁTKU ZANIKLÉ SVATYNĚ
A 118 ŽIDOVSKÝCH OBĚTÍ
UMUČENÝCH NACISTY ZA
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
POŘÍDILO MĚSTO HORAŽ-
ĎOVICE V ROCE 2005
TUTO PAMĚTNÍ DESKU.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3203-26614
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Valtr, Gertruda a Karel Glauberovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 17.01.2019
Umístění: Horažďovice, Ševčíkova 24, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
VALTR GLAUBER
NAR. 1899
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 18.12.1943

ZDE ŽILA
GERTRUDA
GLAUBEROVÁ
NAR. 1909
DEPORTOVÁNA 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 16.1.1943

ZDE ŽIL
KAREL GLAUBER
NAR. 1937
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 18.12.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Antonín Diviš

Autor: Marek Lanzendorf, 03.11.2015
Umístění: Horažďovice, Šumavská, hřbitov
Nápis:
RNDr ANTONÍN DIVIŠ
*3.7.1903 - +25.1.1958

Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka