Bratislava

Kenotaf Jozef Škulec

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí
Nápis:
RODINA ŠKULECOVÁ
JOZEF
1915 - 1945
Poznámka:

Jozef Škulec zahynul v koncentračnom tábore Mauthausen
(zdroj: https://www.vets.cz/vpm/29792-pamatne-misto-obetem-2-svetove-valky/#29792-pamatne-misto-obetem-2-svetove-valky )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Langerovej a Spitzovej

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 12, hrob č. 204
Nápis:
Na pamiatku nášho otca
JOZEFA LANGERA
1.V.1871 – 1945
zavraždeného v Nemecku

Na pamiatku ich dcéry, zaťa a vnúčiek
JOLANY SPITZOVEJ
rod. LANGEROVEJ
1898 – 1942
LEOPOLDA SPITZA
1891 – 1942
VALIKE SPITZOVEJ
1922 – 1942
ALISKY SPITZOVEJ
1924 – 1942
zavraždených v Oswieczime.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Obetí holokaustu

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 10, hrob č. 110
Nápis:
P. RONOVÁ 1889 – 1942
E. RONA 1884 - 1942
A. RONOVÁ 1910 - 1942
T. LÖWENBEIN 1914 - 1945
B. LÖWENBEINOVÁ 1884 - 1942
Poznámka:

podľa dátumu úmrtia je evidentné, že ide o obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník 17. november 1989

Autor: Ladislav Barabás, 04.12.2013
Umístění: Bratislava, Staromestská, múr kláštora kapucínov
Nápis:
Fero GULDAN

SVEDOMIE NOVEMBRA

Pamätník pripomínajúci sny Nežnej revolúcie
i 24 uplynulých rokov odhalili 17. novembra 2013
národný umelec Ladislav Chudík
a podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová (OĽaNO)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gustáv Husák

Autor: Ladislav Barabás, 18.11.2015
Umístění: Bratislava, Strmé sady, cintorín v Dúbravke, horná časť
Nápis:
DR. GUSTÁV
HUSÁK
1913 - 1991
Poznámka:

JUDr. Gustáv Husák (10.1.1913 Dúbravka – 18.11.1991 Bratislava) v roku 1937 skončil Právnickú fakultu UK a začal pracovať ako advokátsky koncipient V. Clementisa. Ešte ako študent vstúpil v roku 1933 do Komunistickej strany. V roku 1943 prišiel na Slovensko z Moskvy K. Šmidke a spolu s G. Husákom a L. Novomeským založili piaty ÚV KSS. Spojili sa s agrárnikmi J. Lettrichom a J. Ursínim a v decembri 1943 uzatvorili Vianočnú dohodu, ktorá spájala odporcov prvej Slovenskej republiky a umožnila vznik SNP. G. Husák bol podpredsedom povstaleckej Slovenskej národnej rady a bol iniciátorom vydávania povstaleckej Pravdy od 9.10. do 25.10.1944. Po oslobodení bol účastníkom rokovaní o obnove ČSR v Moskve ako vedúci slovenskej delegácie. V auguste 1946 sa stal predsedom Zboru povereníkov. Na jeseň roku 1947 viedol Zbor národnej bezpečnosti (políciu) i Štátnu bezpečnosť (tajnú políciu). Po komunistickom prevrate v roku 1948 bol spočiatku politicky úspešný, no v roku 1950 bol s V. Clementisom, L. Novomeským a ďalšími obvinený z tzv. buržoázneho nacionalizmu a v roku 1954 odsúdený na doživotie. Bol jeden z mála, ktorí pri procese nepriznali žiadnu vinu. Po amnestii v roku 1960 bol z väzenia prepustený a v roku 1963 v plnom rozsahu rehabilitovaný. V priebehu 60-tych rokov bol jednou z hlavných osobností reformného prúdu KSČ a počas Pražskej jari bol stúpencom A. Dubčeka. Po moskovských rokovaniach v auguste 1968 zmenil kurz a stal sa Brežnevovým spojencom. Spolu s V. Biľakom sa stal symbolom tzv. normalizácie. V roku 1969 sa dostal na čelo KSČ a do mája 1971 bol jej prvým tajomníkom, do roku 1987 generálnym tajomníkom, 29.5.1975 nahradil vo funkcii prezidenta ČSSR L. Svobodu. V novembrových dňoch 1989 bol jedným z komunistických politikov, ktorí odmietli situáciu riešiť násilím. Dňa 18.1.1990 bol vylúčený z KSČ. (zdroj: https://sk.wikipedia.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'4.7'' E17°1'24.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Valenta

Autor: Ladislav Barabás, 15.10.2018
Umístění: Bratislava, Strmé sady, cintorín v Dúbravke
Nápis:
Mgr. plk. František Valenta
6.12.1934 - 21.4.2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'5.3'' E17°1'27.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Filip Mojžíšek

Autor: Ladislav Barabás, 15.10.2018
Umístění: Bratislava, Strmé sady, cintorín v Dúbravke, sektor 1, č. hrobu 323
Nápis:
TU V KRISTU PÁNU ODPOČÍVAJÚ
FILIP MOJŽÍŠEK
*22.2.1890 †1.4.1959

ODPOČÍVAJTE V POKOJI
Poznámka:

Fotografia vojaka v uniforme. Filip Mojžíšek bojoval na frontoch 1. svetovej vojny.
Podĺa informácií vnuka, bojoval v čsl. légiach v Rusku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Mojžíšek

Autor: Ladislav Barabás, 15.10.2018
Umístění: Bratislava, Strmé sady, cintorín v Dúbravke
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ V KRISTU PÁNU

VNUK JOZEF MOJŽÍŠEK
*20.3.1914 +8.11.2003
ODPOČÍVAJTE V POKOJI!
Poznámka:

Jozef Mojžíšek nastúpil do slovenskej armády ako vodič motorového vozidla a skončil ako príslušník 1. čsl. divízie v Taliansku (zdroj: rodinní príslušníci)

Zaisťovacia divízia slovenskej armády vznikla na území ZSSR na podporu armád nacistického Nemecka. Na konci júna 1943 dochádzalo k dezerciám i spolupráci s partizánmi a Nemci jej príslušníkom prestali dôverovať. V auguste 1943 bola zaisťovacia divízia premenovaná na 2. pešiu divíziu a bola prevelená do Talianska na podporu budovania obranných pozícií. Začiatkom júna 1944 sa zmenila na 2. technickú divíziu. Pred prechodom frontu sa vojaci pridali k povstalcom a partizánom a prešli k americkej armáde. 28. apríla 1945 vytvorili 1. čsl. divíziu v Taliansku. Na Slovensko sa vrátili v júli 1945.

(zdroj: https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/354147-slovaci-vo-vojne-s-hitlerom-a-proti-nemu/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa I. Karvaš, K. Markovič a Ľ. Gavora

Autor: Ladislav Barabás, 25.02.2015
Umístění: Bratislava, Svoradova 11, na vrátnici domu dôchodcov Ohel David
Nápis:
Vďaka ľudskej a občianskej statočnosti
Imricha Karvaša, guvernéra Slovenskej
národnej banky, Karola Markoviča,
prednostu filiálky Slovenskej národnej
banky v Banskej Bystrici a Ľudovíta Gavoru,
riaditeľa Štátnej mincovne v Kremnici boli
zachránené cennosti odobraté režimom
vojnového slovenského štátu židom.

Ohel David, domov pre preživších
holokaust, bol vybudovaný aj z finančných
prostriedkov získaných za tieto cennosti.
S vďakou a úctou súčasní a budúci
obyvatelia Ohelu David v Bratislave.

DOKUMENTAČNÉ STREDISKO HOLOKAUSTU, 2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Samuel Jablonka, 01.06.2009
Umístění: Bratislava, Šafárikovo námestie
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA SLOVENSKÝM VLASTENCOM,
KTORÍ ZA 2.SVETOVEJ VOJNY STATOČNE BOJOVALI
V ČESKOSLOVENSKÝCH JEDNOTKÁCH
A SPOJENECKÝCH VOJSKÁCH
NA BOJISKÁCH ZÁPADNEJ EURÓPY,
SEVERNEJ AFRIKY A BLÍZKEHO VÝCHODU
ZA SLOBODU A DEMOKRACIU.
NA ICH OBETE NIKDY NEZABUDNEME.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'32.5'' E17°06'55.5''
Pomník přidal: Samuel Jablonka