Bratislava

Pamětní deska Danka Košanová - místo je zrušené

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2006
Umístění: Bratislava, Šafárikovo námestie, začiatok Vajanského nábrežia; budova Právnickej a filozofickej fakulty Univerzity Komenského
Nápis:
NA TOMTO MIESTE
TRAGICKY ZAHYNULA
DANKA KOŠANOVÁ
21.8.1968
Poznámka:

Išlo o obeť intervencie vojsk Varšavskej zmluvy.

Táto pamätná tabuľa bola zrušená. Nahradila ju pamätná tabuľa, na ktorej je meno Danky Košanovej a ďalších dvoch obetí okupácie v roku 1968.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam streľby 21.8.1968

Autor: Ladislav Barabás, 19.11.2013
Umístění: Bratislava, Šafárikovo námestie 6, na budove Univerity Komenského, vpravo od vchodu
Nápis:
21. AUGUSTA 1968

TU V PAĽBE SOVIETSKYCH OKUPANTOV
VYHASOL ŽIVOT

DANKY KOŠANOVEJ (NAR. 1953)
STANISLAVA SIVÁKA (NAR. 1939)
KPT. JÁNA HOLÍKA (NAR. 1923)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'28.7'' E17°06'57.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa protestu študentov v roku 1989

Autor: Ladislav Barabás, 19.11.2013
Umístění: Bratislava, Šafárikovo námestie 6, na budove Univerzity Komenského, vľavo od vchodu
Nápis:
ODVÁŽNYM ŠTUDENTOM
BRATISLAVSKÝCH ŠKÔL,
KTORÍ 16. NOVEMBRA 1989
MANIFESTOVALI
ZA ŠTUDENTSKÉ
A OBČIANSKE PRÁVA

ÚSTAV
PAMÄTI
NÁRODA

NOVEMBER 2009

UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'27.8'' E17°06'57.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 03.01.2014
Umístění: Bratislava, Šafárikovo námestie 6, vestibul Univerzity Komenského (vpravo od vchodu)
Nápis:
NESKLAMALI V ŤAŽKÝCH
SKÚŠKACH SVOJHO ĽUDU

ZAHYNULI V KONCENTRAČNOM TÁBORE
PROF. MUDR. J. FLORIAN, PROF. MUDR. M. KŘIVÝ, PROF. MUDR. F. ŠIMER, PROF. PHDR. J. TVRDÝ, PROF. PHDR. J. UHER, PHDR. IN MEM. A. MARKUŠ, MUDR. A. HÚSEK

ZASTRELENÍ GESTAPOM
PROF. PHDR. V. GROH, A. ZIMA PEDEL FF UK, PHDR. IN MEM. P. ĎURIŠIN

PADLI V SNP
PHDR. IN MEM. J. BELAK, PHDR. IN MEM. J. MEDVEC, PHDR. IN MEM. F. SALENKA, JUDR. IN MEM. V. BLAHOVEC, JUDR. IN MEM. B. MALINA, JUDR. IN MEM. J. A. ONDKO, RNDR. IN MEM. O. FURDÍK, RNDR. IN MEM. J. HORVÁTH, MUDR. IN MEM. F. AKSTEINER, MUDR. IN MEM. I. BAKOSS, MUDR. IN MEM. Ľ. BERÁNEK, MUDR. IN MEM. J. KAMIAČ, MUDR. IN MEM. E. KARVAŠ, MUDR. IN MEM. P. MUDROCH

I MŔTVI BUDETE NÁS UČIŤ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'28.3'' E17°06'58.3'' (pred budovou)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Viliam Pauliny-Tóth

Autor: Ladislav Barabás, 07.09.2009
Umístění: Bratislava, Šafárikovo námestie 3, sídlo Slovenskej národnej strany
Nápis:
Prvému predsedovi Slovenskej národnej strany
VILIAMOVI PAULINYMU-TÓTHOVI
/1826 - 1877/, spisovateľovi, publicistovi,
slovenskému politikovi, poslancovi na Uhorskom
sneme 1869 - 1872, venujú verní nositelia
jeho odkazu zo SNSpri príležitosti
130. výročia jeho smrti

Slovenčina moja krásne ty zvuky máš,
Tatransko vzbudzuješ, život mu dáš.
A kto ju miluje, nech žije, nech žije,
kto sa jej odrieka sám seba zabije.
Slovenským hlasom privykať sa učte,
slovenské piesne, svetami zahučte!

2007
Poznámka:

Viliam Pauliny-Tóth (3.6.1826 Senica .5.1877 Martin) spisovateľ, novinár, redaktor, politický a kultúrnoosvetový činiteľ, podpredseda Matice slovenskej. Na jeseň roku 1848 z taktických príčin (pod hrozbou trestu smrti) vstúpil do košútovskej armády, 1849 dezertoval a vstúpil do slovenského dobrovoľníckeho zboru, v ktorom zastával hodnosť kapitána. Po revolúcii pôsobil v štátnej službe.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Tibenský

Autor: Ladislav Barabás, 25.11.2015
Umístění: Bratislava, Šaldova, cintorín vo Vajnoroch, sektor 2, hrob č. 380
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
FRANTIŠEK TIBENSKÝ
NAR. 2. SEP. 1905
ZOM. 2. MARC. 1944.

ODPOČÍVAJTE V POKOJI!
Poznámka:

František Tibenský pracoval v závode Dynamit a zahynul v boji proti fašistom. Pamätnú tabuľu má na Nobelovej ulici v Bratislave.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Filip Jaslovský

Autor: Ladislav Barabás, 25.11.2015
Umístění: Bratislava, Šaldova, cintorín vo Vajnoroch, sektor 2, hrob č. 68
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
FILIP
JASLOVSKÝ
*14.X.1932 †23.XI.1953

DNESKA EŠTE SVIEŽI ZDRAVÝ
ZAJTRA ŤA NEÚPROSNÁ SMRŤ
V HĹBKACH TUTO VLOŽÍ!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'22.9'' E17°12'19.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kajaba

Autor: Ladislav Barabás, 25.11.2015
Umístění: Bratislava, Šaldova, cintorín Vajnory
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
JÁN KAJABA
nar. 12. máj. 1919
zomr. 24. aug. 1943

Nech odpočíva v pokoji!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob rodiny Baťovej

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2020
Umístění: Bratislava, Šaldova, cintorín vo Vajnoroch, sektor 3, hrob č. 201
Nápis:
FRANTIŠEK BAŤA *4.XII.1896
AGNEŠA BAŤOVÁ *22.XII.1901
EMILIA BAŤOVÁ *29.VII.1944
+26.III.1945

„ZA VAŠU LÁSKU
NAŠA VĎAČNOSŤ“
VERNÉ DETI.
Poznámka:

Dňa 26. marca 1945 bombardovali americké lietadlá B-24 železničnú stanicu Rendez v bratislavskej Rači. Zničená bola budova železničnej stanice, 11 domov, koľajisko a veľký počet železničných vagónov. Zahynulo aj 16 nemeckých vojakov a desiatky zajatcov. Počas náletu zahynulo aj desať civilistov: Baťa, Baťová, ich vnučka, Čamaj, Husarovič, Diviak, Križka (Kiška ?), Karvašová, Karvaš, Rolleová (Rolerová ?)
(zdroj: https://www.raca.sk/rms-75-vyrocie-bombardovania-casti-rendezu/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Titus Zeman

Autor: Ladislav Barabás, 25.11.2015
Umístění: Bratislava, Šaldova, cintorín vo Vajnoroch, sektor 2, hrob č. 129
Nápis:
Tu v Kristu Pánu odpočíva
Vdp. prof. TITUS ZEMAN
r. k. kňaz – salezián
*4.I.1915
†8.I.1969

Odpočívajte v pokoji!
Poznámka:

Titus Zeman (4.1.1915 Vajnory – 8.1.1969 Bratislava) bol saleziánsky kňaz. Začiatkom 50. rokov v čase prenasledovania cirkvi dvakrát úspešne previedol skupinu bohoslovcov do Talianska. Tretí pokus bol neúspešný. T. Zeman bol zatknutý a odsúdený na 25 rokov väzenia (Ilava, Mírov, Jáchymov, Leopoldov, Valdice). Vo vyšetrovacej väzbe zažil pri výsluchoch neľudské mučenie, čo zanechalo trvalé následky na jeho zdraví. V roku 2010 sa začal proces jeho blahorečenia. V tejto súvislosti boli jeho ostatky prenesené do krypty miestneho kostola.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás