Hradec Králové

Pamětní deska Jan Černý

Autor: Ing. František Jedlička, 26.06.2012
Umístění: Hradec Králové, Karla Tomana 50, fasáda domu
Nápis:
MONS. JAN ČERNÝ
PROBOŠT KATEDRÁLNÍ KAPITULY
ÚČASTNÍK II. ODBOJE
NAROZEN 30.6.1871 VE VLKOVĚ
ZAHYNUL 12.2.1944
VE WÜRZBURGU

REQUIESCAT IN PACE
Poznámka:

Roku 1894 vysvěcen na kněze. Za okupace s polupracoval s odbojovou skupinou Čin vedenou komunisty. Poprvé zatčen 30.5.1941 a obviněn z velezrady. 30.9.1941 zatčen znovu, odvezen do Mauthausenu a odsouzen k 2 na půl roku žaláře za "přípravu velezrady".
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38595
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Ludmila Burešová

Autor: Ing. František Jedlička, 09.11.2014
Umístění: Hradec Králové, Kotěrova 9, nad vchodem čp. 9
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILA A PRACOVALA
PRO BLAHO MĚSTA A NÁRODA
HRDINNÁ ŽENA, SESTRA
LUDMILA BUREŠOVÁ
Z LÁSKY VLASTI OBĚTOVALA ŽIVOT
A BYLA 1.VII.1942 ZASTŘELENA.
KRAJSKÁ JEDNOTA ŽEN ČSL. STR. NÁR. SOCIALISTICKÉ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38615
Souřadnice: N50°12'40.74'' E15°49'47.54''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska československým letcům

Autor: Jaroslav Dvořák, 08.12.2012
Umístění: Hradec Králové, Letců 1001, část Pražské Předměstí
Nápis:
NÁRODU SRDCE
VLASTI ŽIVOT
NA TOMTO MÍSTĚ
ZAHYNULI 21. 9. 1933
ČETAŘ POLNÍ PILOT
JAN WOLLEMAN
PORUČÍK POZOROVATEL
JIŘÍ KŮŽEL
PŮVODNÍ POMNÍK ARCH. SLEJŠKY
BYL NACISTY ODSTRANĚN
PAMĚTNÍ DESKA UMÍSTĚNA
V R. 1989
Z INIACITIVY KLUBU DŮSTOJNÍKŮ
A PRAPORČÍKŮ V ZÁLOZE
SVAZARMU HRADEC KRÁLOVÉ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Dvořák

Památník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 10.08.2020
Umístění: Hradec Králové, náměstí 28. října, celý objekt kostela Božského srdce Páně v čele náměstí
Nápis:
1914 1918

PAMÁTCE PADLÝCH Ř. KAT. VOJÍNŮ
DIECÉSE KRÁLOVÉHRADECKÉ
Poznámka:

Kostel Božského srdce Páně se nachází v Hradci Králové na Náměstí 28. října a se svou 46 metrů vysokou věží je dominantou nejen Dukelské třídy, ale také celého Pražského Předměstí. Byl postaven jako památník padlým vojínům v 1. světové válce a z velké části byl financován z veřejné sbírky. Základní kámen byl položen 28. 9. 1928 a hrubá stavba byla dokončena v srpnu 1932. K samotnému vysvěcení a dovybavení kostela došlo až 28. 9. 1938.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Bo%C5%BEsk%C3%A9ho_srdce_P%C3%A1n%C4%9B_(Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9) )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-43093
Souřadnice: N50°12'47'' E15°48'54''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska pilotům 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 10.08.2020
Umístění: Hradec Králové, náměstí 28. října, před kostelem Božského srdce Páně
Nápis:
Hrdinům nebe 1939-1945
Героям неба 1939-1945 г
Aux héros du ciel 1939-1945
Dedicated to the Heroes od the Sky 1939-1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'47'' E15°48'56''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. František Jedlička, 26.08.2015
Umístění: Hradec Králové, Náměstí Jana Pavla II, katedrála sv. Ducha, severozápadní zeď boční lodi chrámu
Nápis:
Im Jahre Roku
1866
fielen in Ehren čestně padli
der k. k. Major c. k. major
Rudolf Schmidt Edl. v. Schwarzenschild,
die k. k. Haubtleute c. k. setníci
Ant. Zerha, Fil. Kowaržik, Jos. Pohl,
die k. k. Oberlieutenants c. k. nadporučíci
Ant. Rubinger, Edm. Hlubek,
K. Bundsmann, Ad. Köhler - Aistleitner,
Fr. Schmidt von Ehrenberg,
Herm. Groller von Mildensee,
die k. k. Lieutenants c. k. poručíci
Friedr. Wünscher, Laur Lhota,
Lothar Reising von Reisingen, Fr. Lang,
Georg Kutschera, Fr. Gall, Jos. Malek,
Hugo Ramisch, Ad. Ochs, Ant. Wiese,
Aug Bystronovský, Melchior Glockner,
Georg Dobroslaw
im Ganzen celkem
23 Offiziere 23 důstojníci,
53 Chargen 53 šarže
und 186 Mann a 186 mužů.

Gewidmet
vom
Offizierscoups
des k. u k.
18. Inf. – Regiments
seinen
1866
gefallenen
Kameraden
1892.

Věnuje
důstojnický sbor
c. a k.
18. pěšího pluku
svým
1866
padlým
soudruhům
1892.

K. k. Wachschule in Hořic
C. k. odborná škola v Hořicích
Poznámka:

Návrh vypracovaný učitelem hořické školy Boh. Moravcem slohově upravil vídeňský architekt stavební rada Friedrich von Schmidt a práci provedla hořická škola. Roku 1891 věnoval důstojnický sbor pluku. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Karl Bundsmann, nadporučík, po 29.6.1866,Lomnice nad Popelkou
August Bystronovsky, poručík, 30.6.1866, Dřevěnice
Georg Dobroslaw, poručík, 1866
Fr. Gall, poručík, 1866
Melchior Glockner, poručík, 1866
Herman Groller von Mildensee, nadporučík, 1841?, 29.6.1866, Jičín?
Edmund Hlubek, nadporučík, 1866
Adolph Köhler – Aistleitner, nadporučík, 1866
Philipp Kowaržik, setník, 1866
Georg Kutschera, poručík, 1866
Franz Lang, poručík, 1866
Laurenz Lhota, poručík, 1866
Joseph Malek, poručík, 1866
Ad. Ochs, poručík, 1866
Joseph Pohl, setník, 1866
Hugo Ramisch, poručík, 1866
Lothar Reising von Reisingen, poručík, 1866
Anton Rubinger, nadporučík, 24.7.1866, Hradec Králové
Rudolf Schmidt Edler von Schwarzenschild, major, 29.6.1866, Železnice
Franz Schmidt von Ehrenberg, nadporučík, 1866
Ant. Wiese, poručík, 1866
Friedrich Wünscher, poručík, 1866
Antonín Zerha, setník, 29.6.1866, Jičín


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03804
Souřadnice: N50°12'31.87'' E15°49'51.23''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a totalit

Autor: Ing. František Jedlička, 09.11.2014
Umístění: Hradec Králové, náměstí Osvoboditelů, před budovou sokolovny
Nápis:
ARRAS, ZBOROV, BACHMAČ, LIPJAGI, PIAVA, DOSŚ ALTO, VOUZIERS, TERRON, ROVERETO,
1914 – 1918
BROOKWOOD, TOBRUK, DUKLA, DUNKERQUE, PARDUBIČKY, LEŽÁKY, TEREZÍN, OSVĚTIM, MAUTHAUSEN
1939 - 1945
VALDICE, JÁCHYMOV, LEOPOLDOV, MÍROV, BORY, ŽELIEZOVCE, PŘÍBRAM, ĎÁBLICE, PANKRÁC
1948 – 1989
Poznámka:

Památník obětí bojů za svobodu a lidská práva. Původní pomník z 2.7.1937 byl odstraněn z a okupace 11.11.1941. Nový pomník byl slavnostně odhalen 28.10.1998. V základu je pod čtvercovými deskami pod sloupci názvů k jednotlivým druhům odboje uložena prsť. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38613
Souřadnice: N50°12'48.95'' E15°49'42.86''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem holokaustu

Autor: Jiří Padevět, 26.02.2020
Umístění: Hradec Králové, Náměstí Svobody 301/1, vpravo od vchodu do budovy
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ BYLI SHROMAŽĎOVÁNÍ
HRADEČTÍ ŽIDOVŠTÍ OBČANÉ PŘED TRANSPORTY
DO NACISTICKÝCH VYHLAZOVACÍCH TÁBORŮ. ČEST JEJICH PAMÁTCE.
Poznámka:

17. prosince 1942 odjel z Hradce Králové do ghetta Terezín transport Ch. Z 650 transportovaných se konce okupace dožilo 53 lidí.
21. prosince 1942 odjel z Hradce Králové do ghetta Terezín transport Ci. Z 550 transportovaných se konce okupace dožilo 48 lidí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 17.07.2006
Umístění: Hradec Králové, Pražská třída, nový hřbitov
Nápis:
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY

KAREL POŠMOURNÝ stud. +9.11.1915, 19 letý
EMAN POŠMOURNÝ stud. +17.11.1918, 23 letý

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'15.09'' E15°47'8.54''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 17.07.2006
Umístění: Hradec Králové, Pražská třída, starý hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE HRDINŮ
PADLÝCH VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918

TĚLA VAŠE KRYJE
DÁLNÁ CIZINA
OBĚTÍ VAŠÍ ŽIJE
NAŠE OTČINA

Z KUKLEN:
CELBA FRANT., ČESÁK VÁCLAV, ČEJKA KAREL, ČÍPA FRANT., DOLEŽAL FR., DUCHNA STAN., FELCMAN VÁCLAV, FRIEDRICH FR., HERCIG JOSEF, MATĚJKA VÁCL., HOLEČEK VÁC., HOŠEK ANT., HRUŠKA RUD., HULA FRANT., CHUDÝ KAREL, JAREŠ JOSEF, JAREŠ VÁCLAV, KAHL ALOIS, KONÍČEK VÁC., KONÍČEK FRANT., KVICERA VÁCLAV, ŠULC VOJTĚCH, KRČMÁŘ OTOK., LOUNEK FRANT., LUDVÍK GUST., MATUŠKA AD., MELAN BOHUM., MICHÁLEK ANT., NĚMEČEK JNA., NOVOTNÝ JAN., PAVLOVSKÝ JOSEF, PYTLÍK BOH.UM., PYTLÍK FRANT., ŠENK JAN, ČÍŽEK VÁCL., FRÝDA VÁCL., MACH JOSEF, MALÝ JOSEF, POMEZNÝ FERD., ŠEJV JAN, ŠMÍD JOSEF, WEISHAUP VÁC., KRUBDER ALOIS, RYBÁŘ ČENĚK, ŠŤOVÍČEK JOSEF, ? JOSEF, ? JOSEF, ? FRANT., ? VÁCLAV, RYŠAVÝ VÁCLAV, SOUČEK OLDŘICH, SÝKORA JAN, ŠALANDA JOSEF, STŘEDULÍNSKÝ FRANT., ŠANDA VÁCLAV, ŠEJVL JINDŘICH, ŠMÍD JAN, ŠOUBA KAREL, ŠPALEK JOSEF, ŠUCHNA VÁCLAV, ŠVÁSTA ALOIS, ŠVÁSTA FRANT., TOMEŠ JOSEF, TOLC AUGUSTIN, VEJVODA BŘET., VESELÝ RUDOLF, VÍTEK EMIL, VÍTEK VIKTOR, VODIČKA ADOLF, VOŽENÍLEK FR., ZAHÁLKA ANT., KUPECKÝ JOS., ZOLMAN JOS.

Z PLAČIC:
DANĚK JAROS., DIVECKÝ JOS., EXNER VÁCLAV, FORMÁNEK FR., KUBEC JOSEF, ŠEJVL JAROSL., HERMANSKÝ VÁC., MORÁVEK FR.,

Z VLČOVIC:
SLABOMEL ANT., URBAN ANT., ZADROBÍLEK FR., ŠEJVL JOSEF, KUBIŠTA ARNOŠT

Z PRAŽSKÉHO PŘEDMĚSTÍ:
ASSMAN FRANT., DASATA VÁCLAV, FREUND RUD., GOTZ BOHUMIL, HAUSER JAN, HEJCMAN LEOP., BERGER OTTO, POLDA BEDŘ., HLADÍK JOSEF, HOLUB BEDŘICH, HORÁK ANTONÍN, HORSKÝ JOSEF, JANEČEK FRANT., JAREŠ JAROSL., KADEŘÁBEK FR., KOZA JOSEF, KLAPKA KAREL, KRATOCHVÍL RUD., KREBS JOSEF, LEMANEC FR., MAREL FRANT., MAŠEK ANT., NOVOTNÝ KAREL, NYČ RUDOLF, PELECH JINDŘ., PRUDKÝ FRANT., SATRANSKÝ JAN, SKALICKÝ KAREL, SMETANA VÁCL., SACHL JAN, ŠMÍD JOSEF, SCHVALLER JAN, WÁGNER FRANT., VÁŇA FRANT., VRTIŠKA RUD., WINTERNITZ J., TOUŽIL OTTO, NYPL ANT., HOLAN JAN

ZE SVOBODNÝCH DVORŮ:
SMETANA VÁCLAV, SOUČEK FR Č.46, SOUČER FR. Č.1, SOUČAK JAN Č.41, ŠINTÁK FR., TĚŠITEL ČENĚK, VLČEK ANT., VESELKA VÁCLAV, VRKOSLAV JOS., ZEMAN FRANT., KAŠPAR VÁC., TOŠOVSKÝ JAN, ČÁSLAVSKÝ FR., KEJKLÍČEK FR., BARTONÍČEK JOSEF, FARSKÝ JOSEF, GREGOR KAREL, HERCIG FRANT., HORČIČKA JOSEF, HYNEK FRANT., HYNEK VÁCLAV, HRONEK KAREL, JAHELKA VÁCLAV, KAŠPAR JAN, KONEČNÝ JOSEF, KOTVALD JOSEF, KROTIL JOSEF, KŘENEK FRANT., KVÍČERA GUST., LUŇÁK JOSEF, MAREL FRANT., MAREL JOSEF, MAREK JOSEF, MONÍK OTOKAR, MORÁVEK FRANT., MRŠTÍK JOSEF, NOVÁK JOSEF, OBALIL JOSEF, PLECHÁČ JOSEF, RIGL FRANT., RYTÍŘ ČENĚK, RYTÍŘ FRANT., RIB VÁCLAV, ŘEHÁK FRANT., SOCHA JOSEF

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38625
Souřadnice: N50°12'11.48'' E15°47'6.59''
Pomník přidal: Ivo Šťastný