Bratislava

Hrob Štefan Tiso

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 15.12.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor XXXVIII, hrob č. 35
Nápis:
TISO
JUDr. ŠTEFAN 1897 - 1959
Poznámka:

JUDr. Štefan Tiso (18.10.1897 Bytča - 28.3.1959 Mírov) slovenský právnik a politik, predseda Najvyššieho súdu prvej Slovenskej republiky a po vypuknutí SNP predseda vlády Slovenskej republiky (5.9.1944 - 3.4.1945). Bol súčasne ministrom zahraničných vecí a ministrom spravodlivosti. V prvej svetovej vojne bojoval na východnom fronte, v roku 1916 padol do ruského zajatia, v roku 1918 vstúpil do čs. légií. Na Slovensko sa vrátil v roku 1920. Vyštudoval právo a pôsobil ako sudca na rozličných sudcovských postoch. V apríli 1945 emigroval do Rakúska, kde 8. mája v opátstve Kremsmünster podpísal kapituláciu Slovenska. V novembri 1947 bol odsúdený na 30 rokov väzenia. Zomrel vo väznici Mírov.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'20.3'' E17°4'8.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Felix

Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor XX, hrob č. 244
Nápis:
Dr. JOZEF FELIX
27.5.1913 - 14.4.1977
Poznámka:

Jozef Felix (27.5.1913 Ružomberok - 14.4.1977 Bratislava) slovenský literárny vedec, kritik, prekladateľ, dramatik a pedagóg. V roku 1944 sa zúčastnil Slovenského národného povstania. V roku 1991 sa stal nositeľom Radu T. G. Masaryka III. tr. in memoriam.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tibor Andrašovan

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí PARK, hrob č. 100
Nápis:
Prof. TIBOR
ANDRAŠOVAN
hudobný skladateľ
a dirigent
3.4.1917 14.6.2001
Poznámka:

Tibor Andrašovan (3.4.1917 Slovenská Ľupča - 14.6.2001 Bratislava) slovenský hudobný skladateľ a dirigent, účastník Slovenského národného povstania. Počas povstania pôsobil v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici ako hudobný dramaturg.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Adrián Galovič

Autor: Ladislav Barabás, 15.12.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor XX, hrob č. 492
Nápis:
ADRIÁN
GALOVIČ
1920 - 1967
Poznámka:

Adrián Galovič (27.4.1920 Neded - 27.3.1967 Bratislava) nadporučík pechoty, spravodajský dôstojník MNO. Na vojenskú službu nastúpil 1.10.1938 a bol odoslaný na ŠDPZ, ktorú absolvoval v roku 1939. Po vzniku Slovenskej republiky bol vyslaný do VA v Banskej Bystrici. Od 1.7.1941 do 12.6.1942 bojoval na frontoch v ZSSR ako veliteľ čaty v RD. Po návrate pôsobil v rôznych posádkach na Slovensku, od 1.11.1944 na MNO v Bratislave. Po skončení vojny vstúpil do čsl. armády, do zálohy bol prepustený 1.3.1949.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'21.4'' E17°4'3.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ondrej Búrik

Autor: Ladislav Barabás, 30.04.2018
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor III. hrob č. 81
Nápis:
ING. ONDREJ BÚRIK
PLUKOVNÍK v.v.
1913 – 1989
Poznámka:

Ondrej Búrik (24-11.1913 Dolná Lehota 19.4.1989 Bratislava) štábny kapitán pechoty, veliteľ pešieho práporu „Hornád“ 1. čsl. armády na Slovensku. Absolvoval ŠDPZ a VA v Hraniciach na Morave, následne bol prijatý za dôst. z povolania. V ťažení proti Poľsku velil rote priamo v poli. Na vých. fronte bol od 5.7. do 21.8.1941 a od 5.11. do 15.7.1943 ako veliteľ pešej roty. Dňa 31.8.1944 zbehol zo slov. armády a vstúpil do 1. čsl. arm. na Slovensku. Od 9.9.1944 bol vel. 22. p. pr. „Hornád“ III. TS. Zúčastnil sa bojov pri Handlovej, N. Lehote, Hr. Breznici, B. Štiavnici, Zolnej a Hrochoti. Pri povstaleckom útoku bol jeho pr. pri Janovej Lehote rozbitý. Ťažké boje zvádzal na obrannom pásme Vieska-Ladomer-Lutila. V ozbrojenom odpore potom pokračoval na Poľane. Od 1.11.1944 sa z 2. paradesantnou brigádou zúčastnil part. bojov v Nízkych Tatrách. V polovici februára 1945 prešiel k Červenej armáde, prezentovaný bol v 1. čsl. arm. zbore v ZSSR až do konca vojny. Do zálohy odišiel po februári 1948 v hodnosti plk. pechoty.
Vyznamenania: Pam. medaila Za obranu Slovenska v marci 1939, Za hrdinstvo 3. st., Čsl. voj. kríž 1939, Rad SNP II. st., Čsl. voj. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Za pobedu nad Germanijej, Za zásluhy o obranu vlasti, Pam. medaila k 20. výr. SNP, Rad Červenej hviezdy k 25. výr. SNP
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Gašparovič

Autor: Ladislav Barabás, 30.04.2018
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 16, hrob č. 435
Nápis:
PETER GAŠPAROVIČ
1913 - 2000
Poznámka:

Peter Gašparovič (3.7.1913 Veľká Lehota 8.10.2000 Bratislava) stotník letectva, veliteľ letky 41 leteckého pluku Vzdušných zbraní slovenskej armády. Od 1.10.1935 do 28.6.1936 absolvoval ŠDLZ vo VLU v Prostějove. Po jej skončení vykonával službu v rámci letky 10 v Nitre. 1.7.1936 ho menovali za pozor. letca. 1.8.1938 bol menovaný za pilota letca. Po roku 1939 ho zaradili k letke 10 pl. 3. Od 15.8. do 31.8.1941 bol v poli ako pilot letky 1 „Hector“. Od 28.6.1943 bol v poli ako vel. Letky 41. Z poľa sa vrátil v novembri 1943. 30.8.1944 preletel na stranu ČA a vstúpil do čsl. zahraničnej armády. Po skončení vojny ho prijali do čsl. armády. Od 30.9.1946 do 15.12.1946 bol veliteľ čaty vo VLA v Hradci Králové. 6.2.1947 ho povýšili na mjr. let. Komunisti ho po roku 1948 zbavili výkonu činnej služby a preložili do zálohy. Po novembri 1989 ho rehabilitovali a povýšili do hodnosti pplk. Vyznamenania: Pochvalné uznanie veliteľa Lipa, Eisenes Kreutz 2. Klasse, Rad SNP II. triedy
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vojtech Kováč

Autor: Ladislav Barabás, 30.04.2018
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 34A, hrob č. 327
Nápis:
GEN. ING.
VOJTECH KOVÁČ
1900 - 1983
Poznámka:

Generál Vojtech Kováč (21.2.1900 – 20.9.1983) sa v roku 1944 postaral o to, aby stavebné oddelenie MNO v Bratislave prešlo k povstaleckej armáde. Zatknutý bol v roku 1950, bola mu odobratá voj. knižka a voj. vyznamenania. Za velezradu bol odsúdený na 12. rokov väzenia. Prepustený bol v roku 1961 ako nevyliečiteľne chorý, potom ako počas väzby prišiel o polovicu pľúc.
(zdroj: www.nosko.6f.sk/page_id=12 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Mikuš

Autor: Ladislav Barabás, 30.04.2018
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XVI, hrob č. 509
Nápis:
PPLK. MIKUŠ JÁN
1921 - 1964

ROZLÚČENIE BOL NÁŠ OSUD
STRETNUTIE NAŠA NÁDEJ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Kadura

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 22.05.2018
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 32C, hrob č. 327
Nápis:
JOZEF KADURA
TRAGICKY ZAHYNUL
17.3.1915 - 3.9.1968
Poznámka:

Jozef Kadura zahynul na Pionierskej ulici v Bratislave, kde ho zrazil neosvetlený obrnený transportér vojsk Waršavskej zmluvy. Totožnosť vodiča transportéra sa nezistila.
( zdroj: https://www.cas.sk/clanok/290987/kolko-bolo-obeti-okupacie-68-vypocet-vas-moze-poriadne-prekvapit/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Belko

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 22.05.2018
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 20, hrob č. 548
Nápis:
pplk. JOZEF BELKO
1919 - 1965
Poznámka:

Jozef Belko (24.12.1918 Sharpsburg, USA – 2.6.1965 Bratislava) bol protifašistický bojovník a dôstojník. Od roku 1940 vojak slovenskej armády. Od roku 1941 bol nasadený na východnom fronte, v roku 1943 prebehol k sovietskym partizánom, neskôr príslušník 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR, účastník bojov na Dukle a oslobodzovania ČSR. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad červenej hviezdy. Wikipédia uvádza rok narodenia 1918, na náhrobníku je rok 1919.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás