Považské Podhradie

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2013
Umístění: Považské Podhradie, v parčíku vedľa základnej školy
Nápis:
Časť a sláva padlým hrdinom

BAŠO Jozef, BEDNÁRIK Ladislav, BELÁS Martin, BELÁS Ondrej, BÚBELA Rudolf, ĎURIAK Ján, ERŽIKÁR Štefan, KUŠÍK Ján, POTOCKÝ Ondrej, SÁBOŠ Ján, SYCHRA Ladislav

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°08'24.9'' E18°27'29.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Jozef Gregor Tajovský

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2013
Umístění: Považské Podhradie, na základnej škole
Nápis:
1925-1926
v Považskom Podhradí
žili a tvorili spisovatelia
Hana Gregorová
a
Jozef Gregor Tajovský

VMČ 2009
Poznámka:

Jozef Gregor-Tajovský (18.10.1874 Tajov - 20.5.1940 Bratislava, poch v Tajove) bol v roku 1915 povolaný do armády a bol odvelený na ruský front, kde prebehol do ruského zajatia. V Bobrujsku roku 1917 vstúpil do čs. légií, bojoval s nimi proti nastupujúcej moci sovietov. Bol redaktorom česko-slovenských Hlasov v Kyjeve, od roku 1919 redigoval časopis Slovenské hlasy. V Rusku získal hodnosť kapitána čs. légií, po vojne bol v hodnosti majora prednostom umiestňovacej legionárskej kancelárie v Bratislave, do výslužby odišiel v roku 1925 ako podplukovník Československej armády.
(zdroj: Wikipédia a Slovenský biografický slovník II. Martin 1978)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás