Chrudim

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Naděžda Gutzerová, 22.06.2011
Umístění: Chrudim, Čáslavská 205/IV, Integrovaná střední škola a Střední odborné učiliště, vestibul
Nápis:
Paměti zesnulých druhů
a
vzpomínce hrdinů padlých
za osvobození ujařmené vlasti
věnoval
Spolek absolventů
v září 1922
Poznámka:

deska odhalena 27. září 1922


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06526
Souřadnice: N49°57'4.61'' E15°46'21.86'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Naděžda Gutzerová, 22.06.2011
Umístění: Chrudim, Čáslavská 205/IV, Integrovaná střední škola a Střední odborné učiliště, vestibul
Nápis:
Vytrvejme v boji za pravdu, spravedlnost a
lidské bratrství, pro něž tito všichni umírali.
František Bock 1945
Jiří Calaš 1943
Zdeněk Hostovský 1943
Josef Hroch 1943
Vít Kužela 1942
Vincenc Matějka 1945
Luděk Matura 1942
Oldřich Novotný 1938
Vojtěch Sedlák 1942
Josef Steindler 1942
Jiří Špergl 1942
Jan Šula 1945
Josef Truhlář 1944
Dr. Ing. Bohumil Tichota 1942

V červnu 1947
Poznámka:

deska odhalena 8. 6. 1947


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06538
Souřadnice: N49°57'4.61'' E15°46'21.86'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová

Pamětní deska Václav Košina

Autor: Ivo Šťastný, 07.06.2006
Umístění: Chrudim, Čs. armády, nádraží
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽIL ŽIVOT ZA OKUPACE
V LETECH 1939 – 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC
VÁCLAV KOŠINA.
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

V. Košina (1891 – 1944)
zahynul v Terezíně 8.9. 1944,
Ruský legionář
Deska byla odhalena 5.5. 1946, stejně jako deska železničáře Josefa Astera na nádraží Chrudim – město


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06532
Souřadnice: N49°56'57.72'' E15°47'9.32''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Naděžda Gutzerová

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jan Varga - Riki, 22.06.2007
Umístění: Chrudim, Čs. armády, nástupiště - vlakové nádraží
Nápis:
OBĚTEM NACISMU
NUCENĚ NASAZENÝM NA PRÁCI V NĚMECKU
V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

28.10.2003 OO SNN CHRUDIM

Souřadnice: N49°56'54.02'' E15°47'13.22''
Pomník přidal: Jan Varga - Riki

Pamětní deska Zdeněk Schmoranz

Autor: Naďa Gutzerová, 25.11.2016
Umístění: Chrudim, Čs. partyzánů 8, Divadlo Karla Pippicha, 1. patro
Nápis:
ZDENĚK SCHMORANZ
ČESKÝ NOVINÁŘ
NAROZEN 27.VII. 1896
V CHRUDIMI
POPRAVEN 19. VIII. 1942
V BERLÍNĚ
ODPOČÍVÁ V CIZINĚ
Poznámka:

Tato pamětní deska Zdeňka Schmoranze, významného literáta. novináře, propagátora loutkářství a příslušníka protinacistického odboje, byla slavnostně odhalena 19. srpna 1947 na jeho rodném domě č. p. 45/IV v Husově ulici. Deska po demolici domu v sedmdesátých letech minulého století načas zmizela. Je zapůjčena ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi.
Nejznámější loutková hra Zdeňka Schmoranze Začarovaný les měla chrudimskou premiéru v tomto divadle 3. února 1935 a byla zde uvedena rovněž v rámci pietního aktu konaného 19. srpna 1947.
Odhaleno v roce 70. výročí statečné smrti Zdeňka Schmoranze.


Souřadnice: N49°57'5.9'' E15°47'29'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Naďa Gutzerová

Kameny zmizelých - rodina Pickova

Autor: Jiří Padevět, 26.09.2023
Umístění: Chrudim, Gorkého 505, v chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽILA
BOŽENA PICKOVÁ
NAR. 1901
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
EMILIE PICKOVÁ
ROZ. FREUNDOVÁ
NAR. 1869
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 17.3.1943
Poznámka:

Božena i Emilie Pickovy byly do Ghetta Terezín deportovány 5.12.1942 transportem Cf. Božena potom 20.1.1943 do Auschwitz Birkenau transportem Cq. Emilie zemřela v ghettu 17.3.1943.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/113141-bozena-pickova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/113186-emilie-pickova/ )


Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°57'11.92'' E15°46'52.9''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Socha svatý Václav

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Chrudim, Havlíčkova, u mostu přes Chrudimku
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Kníže Václav se ujal vlády nad přemyslovskými državami nejpozději roku 925.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav , https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava )


Souřadnice: N50°35'20.05'' E16°19'36.12''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Witzova

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Chrudim, Havlíčkova, u mostu přes Chrudimku
Nápis:
ZDE ŽILA
VALERIE WITZOVÁ
ROZ. KLEINOVÁ
NAR. 1897
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
VLADIMÍR WITZ
NAR. 1925
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽIL
JIŘÍ WITZ
NAR. 1925
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽIL
EDUARD WITZ
NAR. 1876
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
HELENA WITZOVÁ
ROZ. DEIMLOVÁ
NAR. 1888
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
BLAŽENA (BEÁTA)
WITZOVÁ
NAR. 1922
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Rodina Witzova byla do Ghetta Terezín deportována 5.12.1942 transportem Cf, vypraveným z Pardubic.
Valerie, Vladimír, Jiří a Blažena byli do Auschwitz Birkenau deportováni 6.9.1943 transportem Dl, Edvard a Helena téhož dne transportem Dm.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/135069-valerie-witzova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/135071-vladimir-witz/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/135057-jiri-witz/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/135050-edvard-witz/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/135053-helena-witzova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/135049-beata-witzova/ )


Toto místo je počítáno jako 6 VPM
Souřadnice: N50°35'18.68'' E16°19'37.01''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Jaroslav Kudláček

Autor: Naďa Gutzerová, 05.04.2018
Umístění: Chrudim, Husova 209, mezi okny v průčelí budovy při pohledu z ulice Fibichova, v místech, kde býval původní vchod do školy.
Nápis:
Žákem zdejší školy byl
plk. Jaroslav KUDLÁČEK
pilot 311. československé
bombardovací perutě RAF
Byl jednou z posledních obětí našeho zahraničního odboje.
* Chrudim 9.12.1919 + Blackbushe, Anglie 5.10.1945
Poznámka:

Pilot Jaroslav Kudláček zahynul během přepravy čs. občanů do vlasti při letecké katastrofě, která se udála 5. října 1945 po startu z anglického letiště Blackbushe. V troskách našlo smrt všech 23 mužů, žen a dětí na palubě letounu Liberator.
Deska byla odhalena 19.8.2017.


Souřadnice: N49°57'2.45'' E15°47'25.01'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Naďa Gutzerová

Kameny zmizelých - rodina Pachnerova

Autor: David Kosina, 19.06.2018
Umístění: Chrudim, Kollárova 134/1, roh ulice Kollárova a Resselovo náměstí, chodník před obchodem TOP drogerie
Nápis:
ZDE ŽIL
MUDR. ARTUR
PACHNER
NAR. 1874
DEPORTOVÁN 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 29.1.1944

ZDE ŽILA
GABRIELA
PACHNEROVÁ
NAR. 1881
DEPORTOVÁNA 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 18.12.1943
Poznámka:

MUDr. Artur Pachner: *24.3.1874 Německý Brod,
zubní lékař a publicista židovského původu. Po absolvování gymnázia v tehdejším Německém Brodě studoval medicínu v Praze a později v Berlíně. 1899 se přestěhoval do Chrudimi, kde otevřel lékařskou praxi. Publikoval v odborných časopisech. V Protektorátu byl registrován na adrese v Heřmanově Městci.
Dne 5.12.1942 byl transportován pod kódem Cf, číslem 325 z Pardubic do Terezína, následně deportován z Terezína do Osvětimi dne 18.12.1943 pod kódem Ds, číslem 1317, kde zahynul.

Gabriela Pachnerová, roz. Schillerová, *13.03.1881 Polná,
Manželka MUDr. Artura Pachnera. Bydlištěm v Chrudimi, v Protektorátu registrována na adrese v Heřmanově Městci.
Dne 5.12.1942 byla transportována pod kódem Cf, číslem 326 z Pardubic do Terezína, následně deportována z Terezína do Osvětimi dne 18.12.1943 pod kódem Ds, číslem 1318, kde zahynula.

Tyto kameny zmizelých byly v Chrudimi položeny Günterem Demnigem dne 20. září 2017.
(zdroje: Wikipedie, https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/ )


Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°57'7.38'' E15°47'38.62'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: David Kosina