Sučany

Pamätná tabuľa Ďurko Langsfeld

Autor: Ladislav Barabás, 15.06.2010
Umístění: Sučany, Juraja Langsfelda 13, na ulici J. Langsfelda 13
Nápis:
Teraz ma
súdia nepriatelia
ale budú ma niekedy
súdiť i Slováci a u tých
by som nechcel
prepadnúť.

Tu sa narodil 16. októbra 1825
Ďurko
Langsfeld,
slovenský dobrovoľník,
ktorý bol v Kremnici
22. júna 1849
za práva slovenského národa
popravený.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°06'09.5'' E18°59'23.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Rudo Moric

Autor: Ladislav Barabás, 15.06.2010
Umístění: Sučany, Juraja Langsfelda 63, rodinný dom
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
RUDO MORIC
NÁRODNÝ UMELEC,
VÝZNAMNÝ SPISOVATEĽ PRE
DETI A MLÁDEŽ
27.3.1921 - 26.11.1985
Poznámka:

Rudo Moric (27.3.1921 Sučany - 26.11.1985 Bratislava) spisovateľ, národný umelec. V rokoch 1943-44 vykonával prezenčnú vojenskú službu v Martine, po vypuknutí SNP príslušník 1. čs. armády na Slovensku, v ktorou sa zúčastnil bojov pri Strečne a Vrútkach, ranený, v novembri 1944 zajatý, internovaný v nem. zajateckých táboroch Kaisersteinbruck, Krems an Donau a St. Georgen v Rakúsku, 1946-48 osvetový dôstojník, redaktor Obrany ľudu. Vyznamenania: Zaslúžilý bojovník proti fašizmu I.st., Rad práce
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.03.2010
Umístění: Sučany, Námestie SNP, na začiatku námestia
Nápis:
BOJOVALI A ZOMIERALI
ZA SLOBODNÝ A MIEROVÝ ŽIVOT

sign. A. BERÁK A. SUPUKA
Poznámka:

Autormi pomníka sú sochár Ladislav Berák a architekt Anton Supuka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°05'58.8'' E18°59'29.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Milan Hodža

Autor: Ladislav Barabás, 15.06.2010
Umístění: Sučany, Námestie SNP, vedľa evanjelického kostola
Nápis:
Dr. Milan Hodža

novinár, politik, štátnik a vedec
prvý Slovák - predseda vlády ČSR
*1878 Sučany †Clearwater, USA

Zaslúžil sa o slovenský národ a Slovensko

Vďační rodáci
2005
Poznámka:

Milan Hodža (1.2.1878 Sučany - 27.6.1944 Clearwater, USA, poch. Martin) politik, štátnik a novinár. V rokoch 1914-15 dôstojník rak.-uh. armády, 1915-16 šéf vojenského cenzúrneho úradu, 1916-18 redaktor rak. tlačovej kancelárie vo Viedni. V roku 1918 splnomocnený zástupca čsl. vlády v Budapešti, 1919 št. tajomník Min. vnútra, 1926-36 minister, 1935-38 predseda vlády ČSR. Počas 1. sv. vojny sa zúčastnil na vypracovaní projektu samostatného čsl. štátu, 1918 signatár martinskej Deklarácie Slov. národa a člen SNR. Od roku 1932 a najmä 1935 výrazne spoluurčoval čsl. vnútornú politiku. V období ohrozenia republiky a demokracie fašizmom jeho vláda pacifikovala protišašistické hnutie a perzekvovala KSČ. Po vzniku ČSR prívrženec jednotného čsl. národa, v 30 rokoch prechádzal ku koncepcii slov. nacionalizmu, 1938 uznal samobytnosť slovenského národa. Bol odporca medzinárodného rev. hnutia a ZSSR, bol aj odporcom čsl.-sov. spojeneckej zmluvy. Po Mníchove emigroval do Švajčiarska, potom do Francúzska. Po vypuknutí 2. sv. vojny sa opäť politicky angažoval, no svoje názory nepresadil. Vyznamenania: Légion d´honneur, veľkokríž Radu rum. koruny, veľkokríž Radu tal. koruny, veľká stuha Polonia restituta, juhosl. Rad sv. Sávu I. tr.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás