á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Juraj (Jur, Ďurko) Langsfeld

* 16.10.1825 (Sučany (Slovesko))
† 22. 6. 1849 (Kremnic (Slovesko))

Juraj Langsfeld – dobrovoľnícky dôstojník, učiteľ (16.10.1825 Sučany – 22.6.1849 Kremnica). Študoval na ev. lýceu v Kežmarku a na ev. kolégiu v Prešove. Po vypuknutí revolúcie v roku 1848 prívrženec štúrovského hnutia, za čo ho uhorské úrady na jeseň 1848 uväznili. Po príchode slovenských dobrovoľníkov do Turca v januári 1849 vstúpil do ich zboru, poručík, veliteľ čaty, v bojoch preukzal veliteľské schopnosti a odvahu. Po rozpustení zboru v polovici apríla 1849 sa s ďalšími jeho príslušníkmi z Turca a Liptova vrátil cez Halič na Oravu, aby pokračovali v boji, 28.4.1849 boli pri Dolnom Kubíne porazení. Skrývali sa v horách, 12.5. prepadli v kraľovianskej doline jednotku uh. domobrany pod velením H. Görgeya, spomalili jej ústup pred ruskou armádou, nakoniec ustúpili presile. Opäť sa skrýval, 20.6. ho vlastný strýko vyzradil za odmenu 300 zlatých. Pred vojenským súdom v Kremnici, ktorému predsedal H. Görgey, potvrdil svoju vernosť slovenskému národu, ideálom sociálnej spravodlivosti a slobody, za ktoré bojoval, odmietol milosť ponúknutú za zrieknutie sa revolučných ideálov a vodcov slovenského politického života. Odsúdený na trest smrti obesením, popravený pred svojimi spolubojovníkmi a obyvateľmi Kremnice. Po porážke revolúcie 28.10. symbolicky slávnostne pochovaný slovenskými dobrovoľníkmi.

Zdroje (mimo informací z desek):
Ladislav Barabás
Slovenský biografický slovník III. Martin 1989

VPM:
hrob - Kremnica, stát Slovenská republika
pamětní deska - Sučany, stát Slovenská republika
pamětní deska - Žabokreky, stát Slovenská republika
památník - Brezová pod Bradlom, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.