Bratislava

Pomník Bitka pri Lamači

Autor: Ladislav Barabás, 23.03.2010
Umístění: Bratislava, Vrančovičova, oproti domu č. 58 v časti Lamač
Nápis:
ČESTNÁ SPOMIENKA
na 22. júl 1866
c. a k.
pešieho pluku
ALOISA MUZZUCHELLA
10. brigáda Mondel
a c. a k. peší pluk č. 10
OSCARA II. FRIEDRICHA
švédskeho kráľa

Dem
ehrenden
ANDENKEN
an die
im 22. Juli 1866
des k. k.
Infanterie Regiments
Ulstrugmeister
ALOIS MAZZUCHELL
№ 10
BRIGADE MONDEL
Gru mmiltelb
vom k. u. k.
Infanterie Regimente
OSCAR II. FRIEDRICH
König von Schweden
№ 10.

Ku

PAMIECI
NA POLEGLYCH
c. k. pulku piechoty
ZBROJMISTRZA
HRABIEGO
ALOJZIEGO MAZZUCHELL
№ 10
BRYGADA MONDEL
go dnie 22go lipca
1866. roku

Dicsö
ENLÉKEÜL
MAZZUCHELL ALAJOS
GRÓF
TÁBORSZERNAGY
cs. k. 10.
gyalogezrede
MONDEL DANDÁRA
1866 július 22ikén
elesett
HÖSEINEK
Poznámka:

Pomník stál pôvodne na inom mieste v katastri Lamača. V dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok museli byť nápisy viackrát obnovované, čo viedlo k niektorým nepresnostiam najmä po poslednej obnove. Poľský nápis začína slovami: Ku (medzera) PAMIECI ..., no pôvodne začínal slovami: Ku zaszczytnej PAMIĘCI ... Chýba slovo zaszczytnej a pamięć sa píše s nosovkou ę. Namiesto go dnie 22go lipca ... má byť w dnie 22go lipca, namiesto pulku má byť pułku a namiesto POLEGLYCH má byť POLEGŁYCH. Nejasné je aj písmeno c v skratke c.k a pripomína skôr e. Pôvodný text vidieť fotografiách z roku 1966, ktoré mi poskytol Kamil Pánik.
Pôvodný text v nemčine bol písaný starším typom písma, tzv. švabachom, dnešný je kombinovaný s latinkou. Najzávažnejšou chybou je nezrozumiteľný zhluk písmen: Gru mmiltelb. Na fotografii z roku 1966 sa dá prečítať: Gew...et, pričom stred slova je zakrytý stĺpikom zábradlia. Je zrejmé, že v nápise bolo Gewidmet (nem. widmen = venovať).
Na fotografiách zo dňa 22.3.2010 boli nápisy vo výbornom stave, dnes sú už dosť ošarpané. V roku 1966 nápisy obnovil Ing. Vlad. Pánik.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'33.6'' E17°03'04.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Valentín Matrka

Autor: Ladislav Barabás, 23.03.2010
Umístění: Bratislava, Vrančovičova 32, rodinný dom
Nápis:
VALENTÍN MATRKA
1907 - 1980

1939 - NAJMLADŠÍ RICHTÁR
1945-1946 PREDSEDA REVOLUČNÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU
A MIESTNEHO NÁRODNÉHO VÝBORU
1946-1947 POSLANEC ÚSTAVODARNÉHO
NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA ZA DEMOKRATICKÚ STRANU
1948-1957 POLITICKÝ VÄZEŇ
Poznámka:

Valentín Matrka (13.2.1907 Lamač - 30.11.1980 Bratislava) poslanec Národného zhromaždenia ČSR, politický väzeň. V májových voľbách roku 1946 bol zvolený za poslanca NZ v Prahe ako kandidát Demokratickej strany. Po odmietnutí pokračovať v Strane slovenskej obrody bol vylúčený z parlamentu a v októbri 1948 bol zaradený do tábora nútených prác v Novákoch. V máji 1950 ho odsúdili na štyri roky väzenia. Napriek neľudskému bitiu, fyzickému a psychickému týraniu vyšetrovateľmi Štb sa mu nepodarilo dokázať vinu. Vo väzení strávil deväť rokov - do roku 1957. Po prepustení na slobodu pracoval v poľnohospodárstve.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Matrka )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Raoul Wallenberg

Autor: Ladislav Barabás, 29.11.2013
Umístění: Bratislava, Zámocká, oproti domu č. 26, za odbočkou na Škarniclovú ulicu
Nápis:
RAOUL WALLENBERG
Spravodlivý medzi národmi

RAOUL WALLENBERG
1912 - ????

Švédsky diplomat,
ktorý v rokoch vojny
zachránil životy
tisícom židov
vrátane občanov
Slovenska.
V azylovom dome
v Budapešti
očakávali utečenci
vydanie falošných
dokladov, aby mohli
opustiť fašistami
okupované územie.
Po vojne bol zajatý
ruskými vojakmi
a zavlečaný do gulagu.
Dodnes nie je známe
kedy zahynul
a kde je pochovaný.

S vďakou
With thank

Sir Sigmund Sternberg
GEOCONSULT, s.r.o.
DOPRASTAV, a.s.
Konferencia biskupov Slovenska
Loge RAOUL WALLENBERG, e.V. Nemecko
Nadácia EZRA
KITSIM, s.r.o., PROEN, s.r.o.
SIEMENS, s.r.o., SPP, a.s., ZIPP a.s.
STRABAG a.s., TRANSPETROL, a.s.
prezidenti SR
Michal Kováč
Rudolf Schuster
Ivan Gašparovič
ÚZ ŽNO v SR
Spoločnosť kresťanov a židov
na Slovensku
a bohumilí darcovia

© ATELIÉR TRIZULJAK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'41.5'' E17°06'00.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 29.11.2013
Umístění: Bratislava, Zámocká, vpravo od domu č. 5
Nápis:
1914 + 1918

KARL KLUGMAYER Honv. Reg. 13, JOSEF KLUGMAYER ˶, CHRISCHTOF GLÖCKL ˶, WILHELM BRETTSCHNEIDER ˶, JOSEF HAUKO ˶, JOHANN MICHALICSKA ˶,, LUDWIG RAFAEL ˶, RUDOLF TOTH ˶, JOSEF KUCSERA ˶, JOSEF RAGANT ˶, GEORG MAY ˶, JOSEF HOFFMAN ˶, STEFAN HAJEK ˶, JOHANN SCHMIDT ˶, VINCZE ORALEK ˶, JULIUS SCHWOCH ˶, FERD. AUGENHAMER Art.5, RUD. AUGENHAMER Pion.5, JOSEF WIRT Auto Kollone, KARL UTZMANN Honv. Reg.13,JOHANN KESZELBAUER ˶, JAKOB MIKULAS ˶, MATIAS SALFER ˶, GUSTAV STECKL ˶ 14, FRANZ GASPAR Pion. 5, JOSEF LORENCZ Inf. Reg. 72, JOHANN POTOCSNY ˶, MICHAEL HAUKO ˶, FRANZ JASZLOVSZKY ˶, KARL LIPPERT ˶, EDMUND LENZ ˶, KARL SZEDLACSEK ˶, JOSEF REISMÜLLER ˶, FRANZ GAAL ˶, JOHANN MAHR ˶, JOSEF MÜLLER ˶ 71, FRANZ HANSLIAN ˶ 54, GABRIEL BARTOSCHEK ˶ 16, ALBERT FLICSEK ˶ 3, FRIEDRICH SCHIEWERTH ˶ 64, ROBERT BOHUNSKY Jäg. Baon. 19, JULIUS BLANARIK ˶, ANTON STROUHAL ˶, JOSEF KITTLER ˶, VACLAV BRUHA Inf. Reg. 11, LUDWIG LATSCHIK ˶ 72, KAROL MACHÁČ ˶, ANTON FLIČEK ˶ 3, KARL BENDL Jäg. Baon. 19, STEFAN BARINA ˶ 19, KARL ACHS Genie Abt. JENŐ SZAMAK Obrt. Pion. 10, KOLOMAN MATZ Honv. 13, GUSTAV PUTZ Jäg. Baon. 19, FRITZ PUTZ Inf. Reg. 72, ALOIS SONNAK ˶72, MICHAEL SLIVOVSKY ˶72, HEINRICH BICHL Inf. Reg. 94, RAIMOND PLŠKO Lt. Honv. 13, FRANTIŠEK MAGLEN Inf. R. 3, KARL VRLA Gefrt. Inf. R. 3, LUDWIG SCHULZ Inf. R. 99, JOSEF KITTLER Korp. Jäg. B. 19, EDUARD SCHNELLER ˶, ANTON HANK Pion. 5, ANDREAS JANDERKA Korp. Hov. 13, MICHAEL KOVACS ˶13, KARL JACOB ˶ 13, RUDOLF HOFSTÄDTER ˶ 13, STEFAN BABJAR ˶ 13, FRANZ STEFKO ˶ 13, KARL AUGENHAMMER ˶ 13, FRANZ WRABLIK Honv. 13, FRANZ SCHÖNWIESNER ˶ 13, JOSEF ROSENITS Oblt. INF. R. 19, JOSEF ROMM Jäg. R. 2, JOSEF KOZSICH Offz. Stv. Art. R.5


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.3'' E17°05'57.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem války 1866

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.05.2006
Umístění: Bratislava, Zhorínska, Lamač, námestie odkiaľ začínajú ulice: Vrančovičova, Rajtákova, Zhorínska a Cesta na Klanec; oproti autobusovej zastávke
Nápis:
22.7.1866
NA PAMIATKU OBETIAM
PRUSKO - RAKÚSKEJ
BITKY
VENUJÚ OBYVATELIA LAMAČA
1996

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'31.7'' E17°03'09.5''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Pomník násilne vysťahovaných

Autor: Ladislav Barabás, 23.02.2016
Umístění: Bratislava, Žatevná 2, vpravo od budovy Miestneho úradu Dúbravka
Nápis:
Na pamiatku
nevinných dúbravských rodín
násilne vysťahovaných v roku
1952

Dúbravské rodiny násilne vysťahované
z rodnej obce Dúbravka v roku 1952:

Jána BRLIŤA, Martina DAROVCA, Juraja FILA, Alžbety GALAMBOŠOVEJ, Františka GRANCA, Teofila JANČA, Jána JÁNOŠÍKA, Jozefa KRÁĽOVIČA, Štefana LUČANIČA, Emila MILOŠOVIČA, Gašpara NEMČEKA, Jána NUSKA, Pavla PIKNU, p. PRIBÍKA, Alexandra ZAJÍČKA, Vincenta ZAJÍČKA, Vincenta ZAJÍČKA
Poznámka:

Komunistický režim nariadil v roku 1952 viacerým obyvateľom Dúbravky vysťahovať sa do rôznych miest a obcí Slovenska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 17.10.2013
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, na začiatku cintorína, vpravo od domu smútku
Nápis:
לזכדון
אחינו ואחינו שנהדגו
במחנוﬨ ﬣמותבשנות
תש״ב-תש״ה
בידי רוצחים הנצים

Na večnú pamiatku
našich bratov a sestier
zahynuvších
v koncentračných
táboroch v rokoch
1942 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'37.8'' E17°04'58.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 36, v dolnej časti židovského cintorrína
Nápis:
NA PAMIATKU BRATISLAVSKÝCH OBETÍ HOLOKAUSTU
ŽNO BRATISLAVA
Poznámka:

časť nápisu je v hebrejskom jazyku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'33.8'' E17°05'17.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 15.10.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, na budove domu smútku na židovskom cintoríne
Nápis:
GEDENKTAFEL
DEN IM WELTKRIEGE 1914-1918 GFALLENEN
JÜDISCHEN HELDEN UNSERER STADT

ERRICHTET VON DER CHEWRA-KADISCHA
DER ISR. RELIGIONSMEINDE

Dr. Moritz Elias Hauptman gefallen 21. März 1915. Hugo Grünhut Leutn. gefallen 1914. Max Hirschbein gefallen 3. Okt. 1917. Arthur Klein Fähn. gest.im Juni 1916. Emil Klein Oberleutn. gefallen im Sept. 1917. Wilhelm Kallos Fähn. gefallen 30. Juni 1915. Max Lemberger Einj. Freiw. gefallen 1. März 1918. Rudolf Lebenhardt Fähn. gefallen 15. Juni 1915. Julius Morberger Leutn. gefallen 25. Dez. 1914.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'37.9'' E17°04'57.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 36, na schodisku za vchodom do židovského cintorína
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
15 TISÍC SÚVERCOM NÁŠHO MESTA
ZAVRAŽDENÝCH NEMECKÝMI FAŠISTAMI
V ROKOVH 1942 – 1945
PRE ICH PRÍSLUŠNOSŤ
K ŽIDOVSTVU.

„HROBY IM NESPRAVILI,
ZÁKERNE ICH VRAŽDILI,
HRDINOVIA DUŠE SVOJE
NEVINNE VYDÝCHLI; PRE SLOBODU.“
Poznámka:

časť nápisu je v hebrejskom jazyku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'33.3'' E17°05'20.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás