České Budějovice

Hrob Rudolf Ribola

  • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: Mgr. Petr Kozel, 25.02.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
S MODRÝCH VÝŠIN SPADL
SMĚLÝ OREL
RUDOLF RIBOLA
SVOBODNÍK PILOT LETEC
ZAHYNUL TRAGICKOU SMRTÍ
PŘI HAVÁRII LETOUNU
DNE 23.5.1938 VE VEJPRTECH
Poznámka:

Rudolf Ribola, narozen 20. 4. 1916 ČB, české národnosti, římsko katolického vyznání, domovsky příslušný do Adamova, číšník, nejbližší příbuzní čp. 63 v Pražské ulici, letec, 23.5.1938 zahynul při havárii letounu Š-328.80 11. letky leteckého pluku 1, 300 metrů severně od silnice Vejprty-Leil (dnes Černý potok).
zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'56.98'' E14°29'06.30'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob František Šálek

  • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: Mgr. Petr Kozel, 25.02.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK ŠÁLEK
KAPITÁN PILOT ČSLA
*10.8.1937 +20.5.1969
Poznámka:

František Šálek zahynul 20.5.1969 při letecké nehodě u Libice nad Doubravou, letěl jako cestující. Článek o nehodě je na stránkách Pomníky letců. http://www.pomnikyletcu.cz/clanky/pomniky-letcu/ceska-republika/ceskoslovenske-letectvo/ceskoslovenske-letectvo-1945---1992/pomniky-leteckych-katastrof/20.5.1969--mjr.zdenek-bouska--2.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'56.98'' E14°29'6.3'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Petr Kudláček

Hrob František Vávra

  • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: Mgr. Petr Kozel, 25.02.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK VÁVRA
GENERÁL ČSA V.V.
*1889 +1980
Poznámka:

Vávra František, nar. 16.11.1889, Straňany okr. České Budějovice. V RU armádě sloužil u 45. pěšího pluku jako poručík. Zajat 24.3.1915, Lubkov. Do čs legií v Rusku se přihlásil 27.7.1916, zařazen 24.8.1917 jako kapitán k voj. správě M. V. Službu v legii ukončil 21.10.1920 a dále pokračoval ve službě v ČSA.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
František Vávra (1889 - 1980). Vysoký důstojník českoslovencké armády, rodák ze Straňan na Českobudějovicku. Původně byl poštovním úředníkem, ale za války se přidal do ruských legií. Po válce přišla na řadu vojenská kariéra: působil v Praze, na Slovensku a v Č. Budějovicích. V letech 1934-1937 velel zdejšímu pěšímu pluku 1. Za okupace odešel do ústraní na statek v Nedabyli, zapojil se do Obrany národa. V květnu 1945 již jako velitel obnovené 5. divize inicioval setkání amerických a ruských generálů v Kamenném Újezdě 11.5.1945. Po roce 1945 se vrátil do služby, v roce 1948 však byl dán do výslužby. (Srv. Kovář, Hřbitovy, s. 75)
(zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'56.98'' E14°29'6.3'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Ota Matoušek

  • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: Mgr. Petr Kozel, 25.02.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
Ota Matoušek
1970 AKADEMICKÝ MALÍŘ ZASLOUŽILÝ UMĚLEC 1977
Poznámka:

Ota Matoušek (1890 – 1977), původem z Plzně, akademický malíř. Vystudoval Akademii výtvarných umění, po ní však musel vstoupit na bojiště 1. světové války. V červnu 1916 vstoupil do ruských legií, byl povýšen a bylo mu svěřeno velení obrněného vlaku. Na frontě pořídil množství kreseb a náčrtků, zachycujících každodennost vojáků. Po návratu do vlasti se stal náčelníkem Památníku osvobození v Praze, od roku 1924 však působí v Č. Budějovicích. Zde mimo jiné pomáhal založit Sdružení jihočeských výtvarníků a věnoval se vlastní tvorbě, kdy převažovaly náměty z legionářského prostředí. Za 2. světové války prošel koncentračním táborem, tento zážitek se po válce reflektoval i do jeho tvorby. Později však tuto tematiku opustil a věnoval se krajinářství. (Srv. Kovář, Hřbitovy, s. 57)
(zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/ )
Matoušek Otto (Ota), nar. 3.12.1890 Plzeň. V RU armádě sloužil u 35. pěšího pluku jako vojín. Zajat 31.8.1915, Strypa. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Suzdalu, Vladimírská gubernie. Zařazen 31.7.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Demobilizován 20.6.1920 jako kapitán 6. střeleckého pluku.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'56.98'' E14°29'6.3'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Fr. Novotný

Autor: Jiří Souček, 03.11.2017
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov (poblíž hrobu vojáků Rudé armády)
Nápis:
NOVOTNÝ FR.
*1899 +1941
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Souček

Kenotaf Matěj Hrubý

  • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
MATĚJ HRUBÝ
UČITEL
*3.I.1889 PADL 22.11.1914
U VALJEVA
Poznámka:

zdroj http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/#photo_56


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Karel Traxler

  • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
*29.12.1888 KAREL TRAXLER +22.10.1914 i.m.
Poznámka:

zdroj http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/#photo_56


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Ludvík Veselka

  • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
UPOMÍNKA NA
LUDVÍKA VESELKU P. PLUK 91
1915
Poznámka:

zdroj http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/#photo_56


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Miroslav Chlajn

  • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: Mgr. Petr Kozel, 25.02.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
PRSŤ Z OSVĚČIMI.
MIROSLAV CHLAJN
1904 - 1943
Poznámka:

Miroslav Chlajn (1904 – 1943). Důstojník čs. armády, ve třicátých letech působil v Č. Budějovicích v hodnosti štábního kapitána. V srpnu 1939 se stal tiskovým referentem zpravodajské sítě, která dodávala informace protektorátní vládě. V září 1939 byl zatčen Gestapem, ale ještě předtím stačil zničit tajné dokumenty 5. divize. Při výslechu nic neprozradil o tajné činnosti sítě. Byl v roce 1943 deportován v Osvětimi, kde zahynul. Zdejší hrob je pouze symbolický. (Srv. Kovář, Hřbitovy, s. 54).
(zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'56.98'' E14°29'06.30'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 23.05.2013
Umístění: České Budějovice, Průmyslová 377, na administrativní budově bývalé tabákové továrny
Nápis:
RICHARD KLOUDA,
narozen 25.10.1901 v Praze,
zemřel v konc.táboře
Ravensbrück
28.září 1942.

JOSEF LANGER,
narozen 6.4.1893
v D.Dobroni, zemřel
v konc.táb. Dachau
17.února 1944.

UMÍRALI S VÍROU,
ŽE PRAVDA ZVÍTĚZÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-38557
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl