Praha 10

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 10, Kodaňská 797/34
Nápis:
5. KVĚTNA 1945
ZDE OBĚTOVALI SVÉ MLADÉ ŽIVOTY
ZA SVOBODU NÁRODA, VLASTI A ZA
NÁŠ LEPŠÍ ZÍTŘEK

VLADIMÍR KRAUS *1.5.1930
JAROSLAV POKORNÝ *17.2.1905
EDUARD VANĚK *8.9.1902
A ČTYŘI NEZNÁMÍ VLASTENCI.

PADLI, ABYCHOM MY SVOBODNĚ ŽILI
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20224
Pomník přidal: Josef Kareš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 12.05.2011
Umístění: Praha 10, Kodaňská 850/87
Nápis:
ZDE PADLI ZA NAŠI SVOBODU
V KVĚTNOVÝCH BOJÍCH
1945
JOSEF BYLINA
MILOŠ PTÁČEK
ZDENĚK SVOBODA
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20190
Pomník přidal: Josef Kareš

Pamětní deska Zdeňka Hejduková

Autor: Josef Kareš, 26.05.2011
Umístění: Praha 10, Kozácká 243/19, Vršovice
Nápis:
V TOMOTO DOMĚ PADLA ZA OBĚŤ
NĚM. NACISMU DNE 11.1.1945
ZDEŇKA HEJDUKOVÁ
ROZ. ŠMEJKALOVÁ
VE VĚKU 31. R
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20204
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 09.03.2013
Umístění: Praha 10, Kralická 1001/4, sbor Českobratrské církve
Nápis:
PAMÁTCE NAŠICH PADLÝCH A UMUČENÝCH
1939 -1945
FAUL FRANTIŠEK, HÁJEK VLADIMÍR, HEJL FRANTIŠEK, HEJLOVÁ MILADA, HERZÁNOVÁ OTILIE, JELÍNEK RUDOLF

PAVLÍČEK JAN, ŠOLC MILOŠ, VINŠ FRANTIŠEK, VIRT OTAKAR, VOJTĚCHOVSKÝ MIROSLAV, ZDRCHANÝ KAREL

ČESKOBRATRSKÝ
EVANGELICKÝ
SBOR V PRAZE XIII

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Antonín Bartoušek

Autor: Vladimír Štrupl, 05.04.2008
Umístění: Praha 10, Máchova 54/22, Vinohrady
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
ANTONÍN BARTOUŠEK
NAROZENÝ DNE 26. DUBNA 1925
KTERÝ PADL HRDINNOU SMRTÍ
V REVOLUČNÍM BOJI O PRAHU
DNE 7. KVĚTNA 1945
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Pamětní deska Antonín Mošnička

Autor: Josef Kareš, 20.04.2011
Umístění: Praha 10, Malešické náměstí 5/2, Malešice
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ PADL
ANTONÍN
MOŠNIČKA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-20194
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Zdeňka Paková

Autor: Pavel Šmejkal, 21.10.2017
Umístění: Praha 10, Mexická 4
Nápis:
V tomto domě žila obětavá členka odboje
Zdeňka PAKOVÁ
Se spolupracovníky výsadku ANTHROPOID
byla popravena nacisty 24.10.1942 v Mauthausenu.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Pamětní deska Ladislav Pösl

Autor: Josef Kareš, 04.04.2011
Umístění: Praha 10, Minská 1/1002, Vršovice
Nápis:
V PŘEDVEČER POVSTÁNÍ
PRAŽSKÉHO LIDU DNE 4. KVĚTNA 1945
ZDE ZAHYNUL
VEDOUCÍ ILEGÁLNÍ SKUPINY KSČ
VE STRAŠNICKÉ VOZOVNĚ
LADISLAV PÖSL NAR. 12.4.1906
ŽIJÍCÍ V ILEGALITĚ
POD JMÉNEM VIKTOR
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-20207
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovice, hřbitov
Nápis:
OBĚTI NACISMU
NA PAMĚT PADLÝCH A ZEMŘELÝCH ČLENŮ A OBČANŮ VRŠOVICKÝCH POSTAVIL SPOLEK „VRŠOVEC.“ 28./6.1925
Poznámka:

datum na pomníku je nelogické (jedná se i o pomník Obětem 1. světové války?)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Bendl

Autor: Josef Kareš, 09.03.2013
Umístění: Praha 10, Moskevská 967/34, na průčelí budovy Sboru církve Čsl.-husitské
Nápis:
V TOMTO HUSOVĚ SBORU ZDÁRNĚ
PŮSOBIL V TĚŽKÉ DOBĚ R. 1942 – 1943
FARÁŘ CÍRKVE ČEKOSLOVENSKÉ
JAROSLAV BENDL,
STATEČNÝ KNĚZ A UŠLECHTILÝ ČLOVĚK ,
UMUČENÝ V OSVĚTIMI DNE 16. ŘÍJNA 1943
V MLADÉM VĚKU 30 LET.

NA VĚČNOU PAMĚŤ : NÁBOŽENSKÁ OBEC CČS
V PRAZE - VRŠOVICÍCH – 19. ŘÍJNA 1947

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20202
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček