Vejprnice

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Vejprnice, na návsi před farou
Nápis:
NA PAMÁTKU
OSVOBOZENÍ VEJPRNIC
AMERICKOU ARMÁDOU
6.5. 1945
VDĚČNÍ OBČANÉ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3208-42578
Pomník přidal: Kajuga

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Vejprnice, severo-západní okraj obce v místě zvaném "Suchý důl" při žluté turistické značce
Nápis:
POUTNÍČE ZVĚSTUJ NÁRODŮM,
ŽE MY ČECHOSLOVÁCI ZDE BYLI
POPRAVENI NACISTY ZA LÁSKU
A SVOBODU K MILOVANÉ VLASTI.

SVĚTLÁ PAMÁTKA VŠEM PADLÝM A UMUČENÝM.

V BOJI ZA VLAST DALI JSME SVOJE ŽIVOTY PROTO,
ABY NÁROD MOHL ŽÍTI.

PETRÁČEK FRANTIŠEK 21.6.1942, PPLK. WEIDMANN JAR. 27.6.1942, NPOR. ING. VYBÍRAL VLAD. 27.6.1942 , WOLMAN KAREL 27.6.1942, PECH FRANTIŠEK 27.6.1942, BŘEČKA JOSEF 27.6.1942, ZALABÁK FERDINAND 27.6.1942, FRANK FRANTIŠEK 27.6.1942, NĚMEC FRANTIŠEK 27.6.1942, ŠMÍD VÁCLAV 27.6.1942, ŠKOP STANISLAV 27.6.1942, HAJDLBERK STANISLAV 27.6.1942, KOZLER ANTONÍN 28.6.1942, FRŐMER ALOIS 30.6.1942, FRŐMEROVÁ KRIST. 30.6.1942, TREJBAL VÁCLAV 30.6.1942 A DALŠÍ NEZJIŠTĚNÍ.


ČESKÝ NÁROD NIKDY NEZAPOMENE VAŠICH OBĚTÍ.
Poznámka:

Podle textové části mapy č.31 "Plzeňsko" aktualizovaný dotisk 1999, zde bylo popraveno celkem 29 vlastenců v době heydrichiády.
Dle sdělení obce byl popel popravených spolu ještě s popelem dalších 12 zemřelých obětí nacismu gestapem nepietním způsobem rozházen na popravním místě gestapákem Wexem dne 17. července 1942. Dle svědků z Vejprnic muselo být popravených osob více než je uvedeno na pomníku.
Na pomníku je odstraněno první jméno (s datumem úmrtí 21. 6. 1942) - údajně se jednalo o osobu, která nezahynula na tomto místě.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3208-06069
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Klement

Autor: Jiří Richter, 16.06.2013
Umístění: Vejprnice, Josefa Žižky, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV KLEMENT
nadporučík pěš. pl. ??
padl za osvobození vlasti 6. června 19??
??? na Slovensku stár 29 r.
Poznámka:

část textu z fotografie nečitelná


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Richter

Pamětní deska Josef Žižka

Autor: Aleš Cerha, 04.01.2016
Umístění: Vejprnice, Mírová 17, na budově OÚ
Nápis:
četař aspirant
JOSEF
ŽIŽKA
*10.10.1913 Vejprnice
+18.1.1945 Praha-Pankrác

Narodil se ve Vejprnicích, ulice K Draganci, č.p. 32.
V r. 1940 vstoupil ve Francii do Čs. zahraniční armády.
V Anglii absolvoval výcvik pro zvláštní úkoly a zařazen
jako radiotelegrafista skupiny BARIUM.
(J.Šandera, J.Žižka, T.Býček),
která byla 3.4.1944 vysazena u Vysoké n.Labem.
Předávali zpravodajské informace a připravovali
ozbrojené povstání. Zradou dopaden 16.1.1945
se svým velitelem v Žamberku. Po zatčení si vzal život.
Příkladně splnil svoji přísahu vlasti.

Čest jeho památce

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3208-41045
Pomník přidal: Aleš Cerha
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Vejprnice, Tlučenská, před farou
Nápis:
Z VAŠICH HROBŮ
VYROSTLA NÁM LÍPA

ŠÍP VÁCLAV PĚŠ. PL. Č. 35, PADL 7.11.1914
BÖHM KAREL PĚŠ. PL. Č. 35, PADL 15.11.1914
KARHAN JOSEF PĚŠ. PL. Č. 73, PADL 20.11.1914
ŽIŽKA VÁCLAV PĚŠ. PL. Č. 11, PADL 16.2.1915
HORA FRANTIŠEK PĚŠ. PL. Č. 35, PADL 15.5.1915
TAFLÍK JOSEF PĚŠ. PL. Č. 7, PADL 5.7.1915
MELICHAR JAN PĚŠ. PL. Č. 35, PADL 27.8.1915
KHEL VÁCLAV PĚŠ. PL. Č. 35, PADL 25.1.1916
ČIMERA VÁCLAV ZÁK. PRAP. Č. 8, PADL 12.8.1916
TOMAN ANTONÍN PĚŠ. PL. Č. 11, PADL 7.11.1916
BÖHM EMIL PĚŠ. PL. Č. 35, PADL 10.9.1917

SVÝM
RODÁKŮM - BOJOVNÍKŮM
ZA OSVOBOZENÍ NÁRODA

MAXA FRANTIŠEK ALEXANDR
NADPORUČÍK 1. STŘ. PLUKU MISTRA JANA HUSI
PADL V BITVĚ U ZBOROVA DNE 2.7.1917

ČERNÝ BOHUSLAV
STŘELEC PĚŠÍ PLUK Č. 39
PADL 20.5.1918

KLEMENT JAROSLAV
NADPORUČÍK PĚŠÍHO PLUKU Č. 35
PADL U ZLATÝCH MORAVCŮ DNE 8.6.1919

KARHAN FRANTIŠEK
STŘELEC 32. STŘ. PLUKU
ZEMŘ. NA SLOVENSKU DNE 29.3.1919

AČ ZEMŘELI, JEŠTĚ ŽIJÍ!

JANEČEK ADOLF 5. PRAP. POL. MYSLIV., ZEMŘEL 27.10.1914
HEIL FRANTIŠEK ZEMB. PL. Č. 7, ZEMŘEL 15.12.1915
JANEČEK VÁCLAV PĚŠ. PL. Č. 35, ZEMŘEL 12.6.1915
KRISTL JOSEF PĚŠ. PL. Č. 35, ZEMŘ. 21.10.1915
ŠMÍD FRANTIŠEK ZEMB. PL. Č. 7, ZEMŘ. 28.1.1916
HONOMICHL VÁCLAV PĚŠ. PL. Č. 88, ZEMŘEL 18.4.1916
SUCHÝ FERDINAND ZEMB. PL. Č. 7, ZEMŘEL 11.8.1916
SCHÖNFELDER FRANTIŠEK JÍZD. PL. Č. 14, ZEMŘ. 13.9.1916
PETR VÁCLAV ZEMB. PL. Č. 7, ZEMŘ. 1.3.1917
FRANC FRANTIŠEK PĚŠ. PL. Č. 35, ZEMŘ. 5.12.1917
VEISS RUDOLF PĚŠ. PL. Č. 35, ZEMŘ. 16.2.1920
MELICHAR VOJTĚCH PĚŠ. PL. Č. 35, ZEMŘ. 23.3.1920
MACHULKA KAREL PĚŠ. PL. Č. 35, ZEMŘ. 13.9.1922
MELICHAR VÁCLAV STŘEL. PL. Č. 7, ZEMŘ. 14.9.1918

STEHLÍK MARTIN PĚŠ. PL. Č. 95, NEZVĚST. OD 25.8.1914
MACHULKA JOSEF PĚŠ. PL. Č. 88, NEZVĚST. OD 3.11.1914
TRÁVA JAN ZEMĚB. PL. Č. 7, NEZVĚST. OD 12.11.1914
REICHL JOSEF PĚŠ. PL. Č. 35 NEZVĚST. OD 14.12.1914
PĚNKAVA JOSEF PĚŠ. PL. Č. 11 NEZVĚST. OD 15.4.1915
ŠILHÁN JOSEF PĚŠ. PL. Č. 35 NEZVĚST. OD 25.6.1915
PĚŠAN ANTONÍN KAREL PĚŠ. PL. Č. 28, NEZVĚST. OD 11.10.1915
SOUČEK FRANTIŠEK PĚŠ. PL. Č. 35, NEZVĚST. OD 19.11.1917

POSTAVENO 21.6.1925

(přidaná deska)
NA PAMĚŤ POPRAVENÝCH A UMUČENÝCH V II. NÁRODNÍM ODBOJI
1939 - 1945
BOHÁČ VÁCLAV *25.9.1922
HARMÁČEK FRANT. *23.3.1924
HROMÁDKA JOSEF *12.5.1898
KOŠAŘ VÁCLAV *23.2.1908
JANEČEK VÁCLAV *24.9.1918
PEVNÝ ALOIS *15.6.1892
SMOLEK JAN *3.12.1912
SŮLA JOSEF *5.6.1893
VOŠOUST JAN *4.4.1901
TUMPACH JOSEF *2.5.1924
ZEIDLER TOMÁŠ *12.12.1918
ŽIŽKA JOSEF *10.10.1913

(na lístcích u nádob se zemí)
Prsť země
z mohyly padlých
bratří u Zborova
(10. výročí bitvy
2.7.1927)

DOSS ALTO
93. výročí bojů 2011
Poznámka:

Památník padlým v první světové válce z obce Vejprnice tvoří socha vojáka, kterou vytvořil na zakázku obce v roce 1925 sochař Vojtěch šíp. Památník padlým rodákům za 1. světové války byl odhalen 21. června 1925. Postava vojáka, jednotlivé fragmenty postavy, v sobě skrývají atmosféru, ducha, sociální cítění společnosti té doby - výraz tváře, napětí ve tváři, pohled vojáka do dálky značí víru v budoucnost samostatné československé republiky, vypjatá hruď, široce rozhalená košile je vyjádření vzdoru CK Rakousko-uherské monarchii, národní hrdost, vůli po samostatnosti. Ruce vojáka byly spoutány okovy, levá ruka je z nich již uvolněná - znamení uvolnění z područí Rakousko-uherské monarchie. Voják se opírá o roztříštěnou skálu symbolizující rozpad Rakousko-Uherska, mezi nohama vojáka je umístěn symbol české státnosti-lev ve znaku české republiky. Voják stojí na větvičce - dubové ratolesti, symbolu Rakousko-Uherska, pošlapání botou českého vojáka, potlačení vlivu germanizace. Restaurátorské práce, novou sochu vojáka tvořila ve dnech 10. 3. - 30. 4. 2012 firma Archkaso vedená panem Jaroslavem Jelínkem. Kamenické práce provedla ve dnech 10. 11. 2011 - 30. 4. 2012 kamenická firma pana Václava Wegschmieda. Originál sochy vojáka, zakonzervovaný, je umístěn ve vestibulu základní školy ve Vejprnicích. V podstavci zazděná prsť z bojiště Doss Alto a Zborova. Opravený pomník byl znovuodhalení při 67. výročí osvobození obce americkou armádou. Oslavy se konaly za účasti válečného veterána a řidiče tanku 16. pancéřové divize dvaadevadesátiletého Erika O. Petersena. Okamžiky května 1945 dokreslovaly konvoje historických vozidel Klubu Třetí armády Plzeň, Old Car Rangers Praha a Vehicle Club WW II Praha. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/5176-pomnik-padlych-wwi-vejprnice/ )
Maxa František (Alexandr), nar. 1896, Výprnice okr. Plzeň. Do čs legií v Rusku zařazen 15.6.1917 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Padl 2.7.1917 jako praporčík u Zborova, pohřben v Cecové.
Černý Bohumil, nar. 8.6.1897 Vejprnice okr. Plzeň. V RU armádě sloužil U 14. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 15.5.1917, Podrež. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Padule, zařazen 27.4.1918 jako vojín k 31. pěšímu pluku. 20.5.1918 se utopil při koupání v řece Chioggio u Bastia, zde pohřben.
Karhan František, nar. 1.2.1897 Vejprnice okr. Plzeň. V RU armádě sloužil u 11. pěšího pluku jako vojín. Zajat 2.11.1916, Gorica. Do čs legií v Itálii se přihlásil 17.4.1918, Padula. Zařazen 25.4.1918 jako vojín k 32. pěšímu pluku. Zemřel 29.3.1919 v nemocnici v Košicích pohřben tamtéž.
(zdroj VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3208-06073
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Ing. František Jedlička