Vejprnice

Boženy Němcové, Josefa Žižky, Mírová, Politických vězňů, Tlučenská, nezařazeno

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Vejprnice, na návsi před farou
Nápis:
NA PAMÁTKU
OSVOBOZENÍ VEJPRNIC
AMERICKOU ARMÁDOU
6.5. 1945
VDĚČNÍ OBČANÉ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3208-42578
Pomník přidal: Kajuga

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Vejprnice, severo-západní okraj obce v místě zvaném "Suchý důl" při žluté turistické značce
Nápis:
POUTNÍČE ZVĚSTUJ NÁRODŮM,
ŽE MY ČECHOSLOVÁCI ZDE BYLI
POPRAVENI NACISTY ZA LÁSKU
A SVOBODU K MILOVANÉ VLASTI.

SVĚTLÁ PAMÁTKA VŠEM PADLÝM A UMUČENÝM.

V BOJI ZA VLAST DALI JSME SVOJE ŽIVOTY PROTO,
ABY NÁROD MOHL ŽÍTI.

PETRÁČEK FRANTIŠEK 21.6.1942, PPLK. WEIDMANN JAR. 27.6.1942, NPOR. ING. VYBÍRAL VLAD. 27.6.1942 , WOLMAN KAREL 27.6.1942, PECH FRANTIŠEK 27.6.1942, BŘEČKA JOSEF 27.6.1942, ZALABÁK FERDINAND 27.6.1942, FRANK FRANTIŠEK 27.6.1942, NĚMEC FRANTIŠEK 27.6.1942, ŠMÍD VÁCLAV 27.6.1942, ŠKOP STANISLAV 27.6.1942, HAJDLBERK STANISLAV 27.6.1942, KOZLER ANTONÍN 28.6.1942, FRŐMER ALOIS 30.6.1942, FRŐMEROVÁ KRIST. 30.6.1942, TREJBAL VÁCLAV 30.6.1942 A DALŠÍ NEZJIŠTĚNÍ.


ČESKÝ NÁROD NIKDY NEZAPOMENE VAŠICH OBĚTÍ.
Poznámka:

Podle textové části mapy č.31 "Plzeňsko" aktualizovaný dotisk 1999, zde bylo popraveno celkem 29 vlastenců v době heydrichiády.
Dle sdělení obce byl popel popravených spolu ještě s popelem dalších 12 zemřelých obětí nacismu gestapem nepietním způsobem rozházen na popravním místě gestapákem Wexem dne 17. července 1942. Dle svědků z Vejprnic muselo být popravených osob více než je uvedeno na pomníku.
Na pomníku je odstraněno první jméno (s datumem úmrtí 21. 6. 1942) - údajně se jednalo o osobu, která nezahynula na tomto místě.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3208-06069
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska František Alexandr Maxa

Autor: Marek Lanzendorf, 04.06.2020
Umístění: Vejprnice, Boženy Němcové 133
Nápis:
ZDE ŽIL
F-A-MAXA
PRAP-RUSKÝCH LEGIÍ.
PADL 2.7.1917 U ZBOROVA.
Poznámka:

Narozen 7.6.1896 Vejprnice, okr. Plzeň. Bydliště tamtéž. Zaměstnání student. Datum zařazení do legií 15. 6. 1917. Jednotka a hodnost v době zařazení 1. stř. pl. (Legie Rusko), vojín. Poslední hodnost v legiích praporčík. Padl v boji u Zborova 2. 7. 1917. Místo pohřbení Bratrská mohyla v Cecové (dnes Kalynivka, Ukrajina).
(zdroj: http://legie100.com/ )
15. července 1934 ve Vejprnicích u Plzně odhalili legionáři za účasti vojska a mnoha korporací pamětní desku na rodném domě praporčíka (poručíka) ruské legie Františka Maxy. Pamětní deska je dílem škpt. Vrtišky z Plzně. K této slavnosti, jež se stala významnou událostí celého kraje, se dostavil také nejvyšší vojenský hodnostář naší armády, armádní generál Jan Syrový, který kdysi jako velitel sedmé roty prvního pluku byl Maxovým nadřízeným a který tak nyní ukázal, jak si vážil statečnosti svého mladého důstojníka. Zdůraznil to také ve své řeči. Na slavnostním odhalení pamětní desky F. A. Maxovi zaujalo vystoupení jeho bratra Jana Maxy, tehdy svobodníka 28. pěšího pluku Tyrše a Fügnera v Praze. Poděkoval za svou rodinu p. armádnímu generálovi Janu Syrovému a všem, kdož vzpomněli a uctili památku jeho bratra.
(zdroj: http://www.vejprnice.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3208-27180
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob vojáka

Autor: Marek Lanzendorf, 29.04.2020
Umístění: Vejprnice, Josefa Žižky, hřbitov
Nápis:
RODINA
LISKOVA
Poznámka:

Foto ve vojenské uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Josef Šmíd

Autor: Marek Lanzendorf, 29.04.2020
Umístění: Vejprnice, Josefa Žižky, hřbitov
Nápis:
JOSEF
ŠMÍD
Poznámka:

Foto ve vojenské uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Václav Hořan

Autor: Marek Lanzendorf, 29.04.2020
Umístění: Vejprnice, Josefa Žižky, hřbitov
Nápis:
Zde odpočívá v Pánu
Václav Hořan
vojín
nar. 1.11.1912 zemř. 22./6.1933
Spi sladce drahý Venoušku!
Poznámka:

Foto ve vojenské uniformě.
Autor: J. Hejret.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Josef Velíšek

Autor: Marek Lanzendorf, 29.04.2020
Umístění: Vejprnice, Josefa Žižky, hřbitov
Nápis:
JOSEF VELÍŠEK
ÚČASTNÍK 1. SVĚT. VÁLKY
1881 - 1954

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Jaroslav Vojtíšek

Autor: Marek Lanzendorf, 29.04.2020
Umístění: Vejprnice, Josefa Žižky, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV VOJTÍŠEK
BOJOVAL ZA NAŠI SVOBODU PO BOKU U.S.ARMY,
JAKO PŘÍSLUŠNÍK BOJOVÉ JEDNOTKY:
CZECHOSLOVAK IRREGURAL MILITARY
ORGANISATION IN CREUSSEN - BAVARIA.
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob vojáka

Autor: Marek Lanzendorf, 29.04.2020
Umístění: Vejprnice, Josefa Žižky, hřbitov
Nápis:
(Nelze určit jméno k fotografii.)
Poznámka:

Foto v uniformě Vojska ministerstva vnitra.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Jaroslav Klement

Autor: Marek Lanzendorf, 29.04.2020
Umístění: Vejprnice, Josefa Žižky, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV KLEMENT
nadporučík pěš. pl. 35,
padl za osvobození vlasti 6. června 1919,
u Zl. Moravců na Slovensku stár 29 r.

Poutníče, zvěstuj Čechoslovákům, já že tady mrtev ležím,
jakož zákony a láska k vlasti kázaly mně.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Richter
Doplnění informací: Marek Lanzendorf