Brníčko

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 01.01.1111
Umístění: Brníčko, u silnice ve středu obce
Nápis:
BRAŇTE SVÁ PRÁVA

(deska)
Gen.
KAREL LUKAS
18.2.1897 – 19.5.1949
NIC NENÍ SLÁVA – ČIN JE VŠÍM

účastník 1. sv. Francie
čs. voj, atašé II. sv. USA a Kanada
UMUČEN VE VĚZNICI NA PANKRÁCI

(deska)
ZA NAŠI SVOBODU
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ŠKPT. JUDR ODSTRČIL JAROSLAV
ČETAŘ ASPIRANT BOXAN VOJTĚCH
JUDR. KOUŘIL JAROSLAV
MOTYKA LADISLAV
PADLI V BOJI S NĚMECKÝMI FAŠISTY
V LETECH 1938-1945

(deska)
URBÁNEK JOSEF, BARTOŠ LINHART, BERKA KAREL, BOXAN JOSEF, DAŘÍČEK FRANT., DRTIL JAN, FIŠNAR FRANT., FIŠNAR JAN, HOLOUŠ FRANT., HROCH ANT., JÍLEK ALEX., LÉHAR VOJTĚCH, MAŇKA KAREL, NOVÁK KAREL, ODSTRČIL JAN, PROKOP KAREL, PROKOP ŠTĚPÁN, PŘIKRYL ANT., SKOUMAL FRANT., ŠTOPL FRANT., URBÁŠEK JOSEF, WAGNER FRANT., ZIMMER ALOIS

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7113-7103
Souřadnice: N49°53'38.9'' E16°58'2.42''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf Karel Lukas

Autor: Pavlína Koncošová, 29.04.2019
Umístění: Brníčko, hřbitov, zadní část vlevo
Nápis:
KAREL LUKAS *16.II.1897 +19.5.1949
PLK. GEN. ŠT. VOJ. LET. ATTACHÉ. GEN. MAJOR. IN MEMOR.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová