Častolovice

Pomník Karl Schwab

Autor: Jiří Václavík, 30.10.2016
Umístění: Častolovice, Příčná, u vnější stěny hřbitovní kaple sv. Máří Magdalény
Nápis:
VOM OFFIZIERS-CORPS
DES K.K. RUMÄNEN-BANATER
13. GRENZREGIMENTES
DEM SEINEN
IN DER SCHLACHT BEI KÖNIGGRÄTZ
ERHALTENEN WUNDEN ERLEGENEN
HERRN K.K. HAUPTMANN DES
REGIMETNS
KARL SCHWAB
GEWIDMET 1867.

VĚNOVAL R.1992
DR. M. VYCPÁLEK z PRAHY
Poznámka:

Dne 25.10.1992 proběhl na hřbitově u kaple sv.Máří Magdalény pietní akt, při němž byla odhalena replika pomníku důstojníka Karla Schwaba, který padl v Prusko - Rakouské válce roku 1866. U pomníku stála čestná stráž v dobových uniformách, promluvu pronesl Dr. Miroslav Vycpálek z Prahy. Původní pomník zde stál u kaple již od roku 1867, umístili ho sem Schwabovi spolubojovníci, ale v pozdějších dobách zmizel neznámo kam. Poslední zpráva o pomníku je z roku 1908, kdy byl naposledy renovován. Pro pietní akt zhotovil repliku pomníku kameník Aleš Zlatohlávek ze Stěžer.
Setník první třídy Karel Schwab byl příslušníkem 13. hraničářského pluku v rumunském Banátu se sídlem v Caransebesu. S vojskem roku 1866 přišel do Čech a zemřel na následky zranění utrpěných při bitvě u Hradce Králové.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5208-26302
Pomník přidal: Jiří Václavík

Hrob Vladimír Janko

Autor: Jiří Václavík, 02.11.2016
Umístění: Častolovice, Příčná, pravá část hřbitova (nedaleko márnice)
Nápis:
(nápis z fotografie nečitelný)
Vladimír Janko.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Václavík