Modlany

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Hubený, 28.03.2021
Umístění: Modlany, náves
Nápis:
1914 1915
Ein jede ist als Held Fürs
Vaterland gefallen.
1916 1917
1918

MODLAN
Hausenklas Kar + 31.8.1914
Zeman Franz + 20.10.1915
Hainisch Wilhelm + 8.8.1915
Vostry Josef + 7.8.1915
Kreibich AnIon + 7.11.1915
Eischler Karl + 7.11.1915
Sticha Jaroslav + 13.7.1917
Schlasser Ludwig + 22.12.1915
Thiele Franz + 27.11.1915
Ullrich Hermann + 14.9.1918
Weber Anton + 27.11.1914
Straka Josef + 15.2.1916
Trahorsch Franz + 12.9.1914
Wollmann Josef + 20.10.1914
Watzke Karl + 12.11.1914
Höhnel Max + 15.1.1915
Kallausch Franz + 2.2.1915
Bretschneider Rudolf + 20.5.1915
Ryzak Franz + 2.11.1915
Merwitz Emil + 27.7.1916
Törsiep Robert + 24.8.1916
Wittmann Robert + 15.2.1917
Jansa Alois + 28.5.1911
WöhI Emil + 22.8.1911
Heine Karl Max + 26.8.1911
Kreische Franz + 23.9.1918
Danzer Johann + 23.9.1918
Nejedly Karl + 3.10.1918
Puhl Josef + 5.11.1918
Merwitz Wenzel + 24.8.1919
Kaftan Anton + 15.9.1915
Mildner Gustav + 26.7.1916
Buresh Emil + 11.2.1915
Höhne Josef + 20.9.1917
Kottner Max


SUCHEI
Schmiedt Anton + 24.4.1917
Herrmann Josel + 28.18.1918
Müller Richard + 15.10.1915
Riedel Eduard + 4.11.1914
Barrtak Franz + 4.11.1914
Rybář Adof + 9.9.1915
Twrdik Franz + 2.8.1915
Soukup Wenzel + 9.8.1918

DUIKAU
Kralik Josef + 15.12.1914
Rischlavy Herrman + 19.9.1915
Feller Anton + 8.11.1915
Geißsler Franz + 19.12.1918
Wurzel Karl + 2.3.1919
Jelinek Alois + 2.3.1919
Willig Rudolf + 2.3.1919

DRAKOWA
Frops Ernst + 29.6.1916
Gowarch Josel + 14.9.1914
Wolf Josef + 24.6.1915
Jansche Ernst + 8.8.1916
Hawlicek Franz

SERBITZ
Preisner Emil + 12.8.1916
Aichler Eduard + 15.5.1916
Bursik Josel + 15.9.1914
Vorel Rudolf + 15.9.1914
Burock Gustav + 2.12. 1915
Doskočil Josef + 25.12.1916
Ozašek Adalbert + 25.12.1916
Havlíček Wenzel + 25.12.1916
Burock Karl + 26.1.1917
Havlíček Franz + 9.1915

WESCHEN
Löewe Edurd + 15.9.1915
Lewitz Heinrich + 21.8.1914
Holbe Richard + 15.6.1918
Horsche Karl + 3.5.1915
Kodirek Franz + 15.7.1915
Körpert Josef + 1914
Starosta Apolinar + 24.9.1914
Schlegel Franz + 23.10.1914
Matzke Ferdinand + 1.11.1914
Preißler Ernst + 21.11.1914
Luft Karl + 4.4.1915
Komarek Franz + 15.1.1915
Pohl Karl + 11.6.1915
Sluschny Anton + 24.7.1916
Ullrich Josel + 13.9.1917
Kvapil Franz vermist
Mauder Karl vermist
Juse Heinrich + 5.11.1915

SENSELN
Ježdík Anton + 28.8.1915
Pollak Josef + 3.12.1914
Kraus Wenzel + 2.7.1915
PřIbil Josel + 25.2.1916
Kretsthmann Richard + 25.8.1916
Minke Karl + 25.8.1916
Kottlik Wenzel + 22.8.1917
Kretsch Heinrich + 22.8.1917
Trousil Karl + 11.1917
Keftner Emil + 1915
Menzel Franz + 1917
Poznámka:

Informace k pomníku:
Modlanský pomník věnovaný památce 35 padlých vojáků z Modlan, pěti z Drahkova, sedmi z Kvítkova, deseti ze Srbic, osmi ze Suché, sedmnácti z Věšťan a deseti ze Zálužan byl postaven z podnětu místního německého sboru dobrovolných hasičů v roce 1921. Organizace výstavby se ujal pomníkový výbor vedený předsedou a obchodníkem Franzem Hiebschem.
První stavební práce byly zahájeny na jaře 1921 a na sklonku dubna byly dokončeny základy a betonářské práce. Pomník v ceně 15 000 Kč dodala firma Schaff und Buchner z Trnovan a další práce v ceně 20 000 Kč spojené se stavbou schodišť a balustrád provedla firma stavitelů Riegera a Jankovského z Trnovan, část prací byla vykonána svépomocí místními občany. Celkové náklady spojené s realizací se přiblížily částce 60 000 Kč. Výbor zorganizoval ve prospěch stavby pomníku v okolních obcích několik domovních sbírek., jenž vynesly v Modlanech 5 534 Kč, ve Věšťanech 2 918 Kč, v Kvítkově 281 Kč, v Drahkově 333 Kč, v Srbicích 1 005 Kč, v Suché 589 Kč, v Žichlicích 800 Kč a v dalších obcích celkem 11 458 Kč. Dalších 10 000 Kč bylo vybráno během slavnostního odhalení pomníku, jenž se uskutečnilo 21. srpna 1921 za velké účasti německých spolků a pozůstalých rodin. Z rozhodnutí výboru neproběhlo v rámci slavnosti vysvěcení pomníku.
Pomník padlým je umístěn v centru obce a tvoří jej zvýšená podesta se sochou nahého antického bojovníka přístupná ze tří stran balustrádovými schodišti doplněnými květinovými mísami. Socha umístěná na vysokém čtyřbokém podstavci zachycuje sedícího zamyšleného muže podpírajícího si levou paží bradu, pravou drží v klíně helmu, u nohou má položený meč a u levého boku má opřený kruhový štít. Podstavec doplňují tři mramorové desky se jmény válečných obětí, čtvrtá osazená na čelní straně původně nesla nápis: „Ein jeder ist als Held für´s / Vaterland gefallen, / Fern non der Heimat bliebt / Ihr uns zurück. / Das edle Andenken, das / Einzige von Allen, Errinert uns an ein verlorenes Glück.“ Text byl doplněný reliéfem kříže a letopočty 1914 až 1918.

Autor: firma Schaff und Buchner, Trnovany

Pomník byl rekonstruován na náklady obce v roce 2020.
(zdroj: Petr Hubený, místostarosta obce Modlany)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4213-41805
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Petr Hubený

Hrob ruského zajatce

Autor: Wenda Wolf, 25.09.2016
Umístění: Modlany, hřbitov
Nápis:
Zde leží ruský zajatec
ubitý německými nacisty
na dole Dublhof III
+14.2.1942
Nechť je ti země lehká!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4213-708
Pomník přidal: Wenda Wolf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Obětí pochodu smrti

Autor: Wenda Wolf, 25.09.2016
Umístění: Modlany, hřbitov
Nápis:
ЗДЕСЬ ПОКОЯТСЯ
РАТНИКИ ИЗ ПОХОДА СМЕРТИ
УМУЧЕНЫЕ НАЦИЗМОМ
СЛАВА ВАШЕЙ ПАМЯТИ!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4213-711
Pomník přidal: Wenda Wolf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Josef Beneš

Autor: Petr Kudláček, 06.08.2022
Umístění: Modlany, hřbitov
Nápis:
Josef Beneš
Desátník polní pilot letec let. pl. 1.
zahynul při manévrách
8.8.1929 u Týna n. Vlt.
ve stáří 22 let.
Poznámka:

Pilot des. Josef Beneš zemřel při letecké nehodě u Třitimi u Týna nad Vltavou dne 8.9.1929 (na náhrobku je psáno chybně 8.8.1929). Pohřben byl 12.9.1929 na hřbitově v Modlanech. Jeho hrob se zachoval (rok 2022) ve špatném stavu, náhrobní deska je povalená za hrobem, fotografie chybí, nápis je však dobře čitelný.

Další o jejich nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°38'53.72'' E13°53'50.56''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Richard Holbe

Autor: Wenda Wolf, 25.09.2016
Umístění: Modlany, hřbitov jižně obce směr Věštany
Nápis:
Richard Holbe
gefallen im Weltkriege in Italien
am 15. Juni 1918 im 25. Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Wenda Wolf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Kenotaf Max Hönel

Autor: Wenda Wolf, 25.09.2016
Umístění: Modlany, hřbitov
Nápis:
MAX HÖNEL
*11.1.1893 + 15.XII.1914 (Serbien)
Poznámka:

Höhnel Max
*1893 - Modlany - Ústí n./L. - Čechy
+15.1.1915, Suština, Srbsko
Zdroj: http://www.vuapraha.cz/
Poznámka: v kartotéce VUA chybně zapsáno příjmení, Höhnel místo správného Hönel.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Wenda Wolf
Příprava dat: Milan Lašťovka