á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

des. pilot Josef Beneš

* 1907 (Modlany)
† 8.9.1929 (Třitim)

Pilot 32. letky Leteckého pluku č. 1

V Knize zemřelých Leteckého pluku 1, 1928 – 1932, fol. (list) 6, je k Josefu Benešovi uvedeno:
Pluk, vojenský útvar: letecký pluk č. 1
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 8. září 1929 u Třitimi, okres Týn n/Vlt., země Česká
Setnina, rota čí švadrona dělobitna: letka 32
Hodnost: dasátník
Jméno zemřelého: Josef Beneš
Místo narození, okres a země: Modlany, okres Ústí n/Lab., země Česká; příslušný tamtéž podle kmenového listu
Náboženství: římskokatolické
Rok narození: 1907
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: zámečník
Zda zaopatřen?: ./.
Nemoc, způsob smrti dle ohledacího lístku nebo úmrtního listu: úraz / uhoření při leteckém neštěstí, podle úmrtního listu
Kdy a kde pochován: 1929 12. září na hřbitově v Modlanech, okres Ústí n./Lab., země Česká
Jméno a charakter pochovávajícího nebo protokolujícího kněze: Theodor Věrný, major duchovní služby (škrtnuto voj. kněz v Terezíně)
Tomus a folio matriky, na základě které bylo protokolováno: Tom. XII, fol. 125 úmrt. matri. farního úřadu v Týně n. Vlt (škrtnuto Modlanech)
Poznámka: Povolení k převozu od okresního úřadu v Týně n/Vlt. č. 15154 z 10.září 1929.

V kronice obce Třitim, rok 1929, je na str. 22 (snímek 14) uvedeno: Letecké neštěstí. Bylo to 8. září po 7 hodině ranní při polním cvičení leteckého pluku č. 1 které mělo sletiště v ohradě dvora Čihovic. Vylétlo letadlo obsazené pilotem Václavem (sic) Benešem a záložníkem pozorovatelem Fr. (sic) Černým. Kteří z neznámé příčiny spadly s letadlem na pole „pod kapličkou“. Létadlo s cestujícími shořelo.

V kronice obce Třitim, rok 1930, je na str. 25 (snímek 15) uvedeno: Slavnost svěcení pomníku. V měsíci srpnu byl postaven pomník na místě tragicky zahynuvším letcům svobodníkovi pilotovi Frant. (sic) Benešovi z Modlan u Ústí nad Labem a desátníkovi v záloze Václavu Černému z Prahy. Pomník postavil pan Emil Pisinger z Týna n. Vlt. za přispění spolku pro péči o blaho venkova v Hněvkovicích. Dne 8. září byla u pomníku pořádána slavnost k uctění památky zahynulým letcům. Slavnost byla pořádána pod protektorátem městské rady Týna n. Vltavou a obecního zastupitelstva obce Třitími. Na slavnosti promluvil pam major J.U.Dr Hanuš, vojenský duchovní z Českých Budějovic, za ním promluvili členové spolků a korporací. zahráním státních hymen slavnost byla ukončena. Slavnosti se též účastnila manželka Václava Černého se svojí matkou a příbuznými.

Zdroje (mimo informací z desek):
dle textu

VPM:
hrob - Modlany, okres Teplice
pomník - Třitim, okres České Budějovice


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.