Lány

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: David Kosina, 05.08.2016
Umístění: Lány, lesní cesta několik desítek metrů za budovou Lesní správy Lány (Lesní ulice, čp. 140) ve směru na Beroun
Nápis:
ZDE BYLI NA KONCI
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
VYZNAMENÁNI VOJÁCI
RUDÉ ARMÁDY
Poznámka:

Dříve se v této lokalitě nacházelo pouze dřevěné "paraplíčko" s nápisem: Vzpomínáme našich hrdinných osvoboditelů, kteří zde byli v r. 1945 vyznamenáni řády SSSR.
Později zřejmě místo upraveno do dnešní podoby. Má se jednat o připomínku působení sovětských výsadků Zelený les a Střed.
(zdroj: Osudy v kameni - V.Krůta, T. Bednařík, vydavatelství Raport, 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obětem 1. světové války a samostatné Československé republiky

Autor: David Kosina, 15.10.2016
Umístění: Lány, část Vašírov, u rozcestí přibližně ve středu obce - napravo ve směru na Lány
Nápis:
1918
*Č.S.R*
1938

MÍSTNÍM PADLÝM
VOJÍNŮM
1914 - 1918
Poznámka:

Pomník byl slavnostně odhalen dne 6.11.1938 za účasti pozůstalých po padlých vojínech z Vašírova. Pozůstalí položili k pomníku kytice.
Odhalení a příprava pomníku byla dohodnuta na schůzi zástupců občanů Vašírova dne 24.7.1938. Bylo tak učiněno vzhledem k blížícímu se 20. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Návrh pomníku vytvořil Josef Suchopárek, byl zhotoven panem V. Frolíkem - cementárna Tuchlovice. Železný plot okolo pomníku vyrobil pan Antonín Perman - strojírna na Slovance - za 840 Kč. Výkop základů a úpravu zahrádky okolo pomníku si udělali občané Vašírova na vlastní náklady.
Na pomník bylo vybráno na dobrovolných příspěvcích od občanů 548 Kč, dále přispěla obec Vašírov částkou 100 Kč a také přispěl spolek Havlíček částkou 500 Kč.
Okolo pomníku občané vysadili tři lípy.
(zdroj: Kronika obce Lány z let 1914 -1939)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-3432
Pomník přidal: David Kosina

Masarykův kámen

Autor: Lesní správa Lány, 01.01.1111
Umístění: Lány, Lánská obora, v nepřístupné části směrem na Křivoklát
Nápis:
PRESIDENT REPUBLIKY,
T. G. MASARYK
1850. 7.III. 1935
Poznámka:

U příležitosti 85. narozenin T. G. Masaryka byl, dne 7. března 1935, umístěn v Lánské oboře neopracovaný žulový obelisk vysoký 150 cm a vážící asi 1,5 tuny. Na černé mramorové desce původně stálo: T. G. Masaryk 1850. Tento kámen byl instalován tak, aby kolem něj musel projít každý, kdo měl Lánskou oborou namířeno na Jivno nebo na Křivoklát. V době nacistické okupace musela být z obelisku sejmuta deska s Masarykovým jménem, ale kámen zůstal na svém místě. Zdánlivě beze stopy zmizel teprve koncem padesátých let 20. století (byl zakopán do jámy na rozcestí). Znovu se na svém původním stanovišti objevil koncem léta roku 1998.
(zdroj: http://www.obec-lany.cz/ )

Fotografie použita z webových stránek Obce Lány se souhlasem Ing. Miloše Baláka, ředitele Lesní správy Lány, příspěvkové organizace Kancelář prezidenta republiky. Masarykův kámen je v majetku této organizace. Autor fotografie neznámý.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'4.75'' E13°55'48.29'' (souřadnice z webu obce Lány)
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Malá dohoda

Autor: xdv, 01.01.1111
Umístění: Lány, Lánská obora, část Červená mýť
Nápis:
MALÁ DOHODA (1921-1939)

VOJENSKO-POLITICKÁ ALIANCE

ČESKOSLOVENSKA JUGOSLÁVIE A RUMUNSKA
Poznámka:

Pomník je umístěn v Lánské oboře před tzv. Dubem Dohody, stromem, pod kterým Tomáš Garrigue Masaryk vedl v roce 1925 jedno z důležitých státnických jednání, týkajících se fungování a společné politiky tzv. Malé dohody - vojensko-politické aliance Československé republiky, Jugoslávie a Rumunska v letech 1921 – 1939. Jejím cílem bylo udržet ve střední a jihovýchodní Evropě status quo daný výsledky pařížské mírové konference (1919 – 1920), zabránit restauraci Habsburků a anšlusu Rakouska a také společně čelit maďarským snahám o revizi trianonského míru.
(zdroj: http://www.obec-lany.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: xdv
Příprava dat: David Kosina

Hrob Zdeněk Doležal

Autor: Diana a Vladimír Štruplovi, 06.03.2010
Umístění: Lány, Ke hřbitovu, hřbitov
Nápis:
ZDENĚK DOLEŽAL
desátník čsl. armády
zahynul tragickou smrtí
dne 12.12.1947 ve věku 23. roků

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Karel Kajpr

Autor: Diana a Vladimír Štruplovi, 06.03.2010
Umístění: Lány, Ke hřbitovu, hřbitov
Nápis:
KAREL KAJPR
*16.8.1892 +21.5.1945
Pět let šel jsem peklem koncentráků
a zemřel,
přez práh svobody dělaje prvních pár kroků.
Všemi strastmi provázela mě myšlenka
na vlast, na rodinu
a pak jsem neviděl žádného - syna ani ženu.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Diana a Vladimír Štruplovi, 06.03.2010
Umístění: Lány, Ke hřbitovu, hřbitov
Nápis:
VLADIMÍR
TICHONOVIČ LJAKIŠEV
GARDOVÝ PODDŮSTOJNÍK
ВЛАДИМИР
ТИХОНОВИЧ ЛЯКИШЕВ
ГВАРДИИ СТАРШИНА
*1908 – +8.6.1945

IVAN
AFANSJEVIČ SIGIN
VOJÍN
ИВАН
АФАНСЕВИЧ СИГИН
КРАСНОАРМЕЕЦ
*1902 – +26.5.1945

ČEST VAŠÍ PAMÁTCE!
ЧЕСТЬ ВАШЕЙ ПАМЯТИ

RUSKÝM HRDINŮM
KOMISE ŽEN KSČ V LÁNECH

B. ZIB KLADNO

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03327
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Jan Masaryk

Autor: David Kosina, 02.06.2016
Umístění: Lány, Ke Hřbitovu, hřbitov - rodinná hrobka T. G. Masaryka - zadní část hřbitova vpravo u zdi
Nápis:
JAN MASARYK
14.IX.1886 . 10.III.1948
Poznámka:

Jan Masaryk: http://www.vets.cz/vpm/jan-masaryk-378/

Smrt Jana Masaryka není dodnes zcela objasněná. Vyšetřování bylo již několikrát znovu otevřeno, naposledy v letech 2001-2003.
Syn prvního československého prezidenta T. G. Masaryka byl nejen účastníkem I. světové války, ale dle posledních vyšetřovacích závěrů, velmi pravděpodobně i obětí komunistického režimu. viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt_Jana_Masaryka#Vy.C5.A1et.C5.99ov.C3.A1n.C3.AD_smrti_a_poh.C5.99eb

Jeden z posledních článků v tištěných českých mediích o Janu Masarykovi vyšel 17.3.2016 v časopisu Reflex: http://www.reflex.cz/clanek/historie/70129/jak-stb-tutlala-masarykovu-smrt-casova-osa.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'46.66'' E13°57'7.82'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: David Kosina, 02.06.2016
Umístění: Lány, Ke Hřbitovu, zadní část hřbitova vpravo u zdi
Nápis:
T. G. MASARYK
7. III. 1850 . 14. IX. 1937
Poznámka:

T. G. Masaryk: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'46.66'' E13°57'7.82'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Václav Kerner a kenotaf Rudolf Kerner

Autor: David Kosina, 02.06.2016
Umístění: Lány, Ke hřbitovu, hřbitov, vlevo od brány hřbitova po hlavní zpevněné cestě

Nápis:
HROB
RODU KERNEROVÝCH
KU VĚČNÉ PAMÁTCE
DVOU SYNŮ (?) VOJÍNŮ
RUDOLFA NAR. 1892
PADLÉHO R.(?) 1915 V KARPATECH
JEHOŽ HROB JE V DÁLI NEZNÁMÉ (?)
VÁCLAVA NAR. 1895
ZEMŘ. R. (?) 1917 PO ÚTRAPÁCH
VÁLKY VE SVÉ DOMOVINĚ
Poznámka:

Slova, za kterými je otazník, jsou jen přibližnou interpretací skutečného a již nečitelného textu na náhrobku.

Kerner Rudolf:
narozen 18.04.1892 v Lánech čp.57,
byl synem Václava Kernera, kupce v Lánech čp.57 a Antonie Kernerové, rozené Tomsové z Lán čp.57.
Účastnil se I. světové války jako jednoroční dobrovolník čs. pěšího pluku 28. Padl 1.3.1915 u Lupkówa (Halič).
Pohřben 1.3.1915 u Lupkówa, kóta 581.

Kerner Václav:
narozen 23.09.1895 v Lánech čp.57,
byl synem Václava Kernera, kupce v Lánech čp.57 a Antonie Kernerové, rozené Tomsové z Lán čp.57.
Byl příslušníkem čs. 28. zeměbraneckého pluku. Onemocněl a byl propuštěný domů na léčení.
Dne 10.08.1917 zemřel na tuberkulózu doma v Lánech.
Je pohřben na hřbitově v Lánech.

zdroje:
Kronika obce Lány z let 1914-1939
Osudy v kameni (V.Krůta, T. Bednařík, vydavatelství Raport, 2006)
http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/K/Kd%20-%20Ke/ipage00556.htm
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53431
Souřadnice: N50°7'46.66'' E13°57'7.82'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina