á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

gardový poddůstojník Vladimír Tichonovič Ljakišev

* 1908 (?)
† 8.6.1945 (Lány, čp.10)

Zemřel následkem blíže nespecifikované nemoci ve stavení zvaném "Domek" v dnešní Lesní ulici v Lánech.
Hned druhý den, 9.6.1945 v 16:00 hodin, začal jeho pohřeb, který byl veden dle pravoslavných náboženských zvyklostí. Otevřená rakev V. T. Ljiakiševa byla vezena na nákladním voze za doprovodu hudebního tělesa Oldřicha Štěpánka. Dále auto doprovázeli sovětští důstojníci a za nimi vojíni. Pohřbu se účastnila také početná enkláva místních obyvatel. Původně byl na navršenou mohylu zasazen hranol potažený rudou látkou a označený bílou plechovou pěticípou hvězdou a tabulkou se jménem zemřelého. Český projev u hrobu měl pan Václav Čermák z Lán, čp. 57.
Až později nechala zřídit nákladem 16 000 Kčs komise komunistických žen náhrobek z černého mramoru. Odhalen byl při pietní slavnosti dne 8. května 1949.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.obec-lany.cz , Kronika Lány 1940 - 1957

VPM:
hrob - Lány, okres Kladno


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.