Dvory nad Žitavou

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2013
Umístění: Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie, parčík vedľa rím.-kat. kostola sv. Vojtecha
Nápis:
1914-1918

SÓLYOM JÁNOS FH., BALASKO MENYHÉRT, BALASKO SÁNDOR, BALÁZS JÓZSEF, BAUM HENRIK, BELÁNYI FERENC, BENKÓ FERENC, BENKÓ LAJOS, BLISTYIK JÁNOS, BOLDIZSÁR JÁNOS, BROSKOVICS ISTVÁN, BUCHALA SÁNDOR, BUJDÁK MIHÁLY, CSAJKA PÁL, CZUCZOR JÓZSEF, DÁVID KÁROLY, DÉKÁNY KÁROLY, DÉKÁNY MENYHÉRT, DÉKÁNY SÁNDOR, FARKAS GYULA, FARKAS PÁL, GALLA JÓZSEF, GALLA LAJOS, GALLA PÁL, GALLA SÁNDOR, GERGELY FERENC, GERGELY LAJOS, GUBÓ FERENC, GUBÓ ISTVÁN, HARCSA ISTVÁN ID., HARCSA ISTVÁN IFJ., HARCSA KÁLMÁN, HARCSA LAJOS ID., HARCSA LAJOS IFJ., HOFFMANN JÓZSEF, HORNYÁK JÁNOS, ISTENES SÁNDOR, JUHÁSZ ISTVÁN, KÁLAZI JÓZSEF, KÁPLÓCKI ISTVÁN ID., KÁPLÓCKI ISTVÁN IFJ., KÁPLÓCKI JÓZSEF, KÁPLÓCKI MÁTÉ, KÁPOSZTÁS JÁNOS, KECSKÉS KÁLMÁN, KOVÁCS FERENC, KOVÁCS JÁNOS ID., KOVÁCS JÁNOS IFJ., KOVÁCS JÁNOS LEGIFJ., KOVÁCS JÓZSEF ID., KOVÁCS JÓZSEF IFJ., KOVÁCS MENYHÉRT, KOVÁCS PÉTER, KOVÁCS SÁNDOR, KURUC BÉLA, LANTOS JÓZSEF, LEBO ANDRÁS, LEHOCKY SÁNDOR, LIZSICA JÁNOS, MACKÓ FERENC, MACKÓ LAJOS, MACKÓ PÁL, MACKÓ SÁNDOR, MARSCHAL LIPOT, MATYÓ JÁNOS, MICHACS PÁL, MIKLÓS IGNÁC, MIZERE LÖRINC, MORAVCSIK FERENC, MECHURA VENDEL, NAGY ADOLF, NAGY JÁNOS, NAGY LAJOS ID., NAGY LAJOS IFJ., NAGY LÖRINC, NAGY SÁNDOR, NÉMETH JÁNOS, NÉMETH LAJOS, OLÁH ERNŐ, PÁLINKÁS ISTVÁN, PÁLINKÁS JÁNOS, PINTÉR LAJOS, POLENA LAJOS, REPKA JÁNOS, ROZSNYÓ ANDRÁS, ROZSNYÓ BÉLA, ROZSNYÓ ISTVÁN, SALGÓ FERENC, SALGÓ JÁNOS, SALGÓ MENYHÉRT, SESTÁK JÁNOS, SKANDA LAJOS ID., SKANDA LAJOS, SPÁNYIK JÓZSEF, SUMINA JÓZSEF, SVETZ JÁNOS, SZABÓ ISTVÁN ID., SZABÓ ISTVÁN IFJ., SZABÓ REZSŐ, SZALAI KÁROLY, SZÁRAZ FERENC, SZÁRAZ IGNÁC, SZÁRAZ ISTVÁN, SZÁRAZ JÁNOS, SZÁRAZ SÁNDOR, SZEKERES LAJOS, SZETEI FERENC, SZLAMA JÁNOS, SZLAMA LAJOS, SZÖKE FERENC, SZTANKO IGNÁC, SZTANKO ISTVÁN, SZTANKO LAJOS, TAKÁCS FERENC, TOSSAL SÁMUEL, TÓTH KÁROLY, VADKERTI ISTVÁN ID., VADKERTI ISTVÁN IFJ., VADKERTI MENYHÉRT ID., VADKERTI MENYHÉRT IFJ., VADKERTI SÁNDOR, VAJZER LAJOS, VASKÓ MENYHÉRT, VIRÁG BENEDEK, VÖRÖS ISTVÁN, VÖRÖS VINCE, WEINRÉB SALAMON, WILHEIM FRIGYES, ZÁVODSZKI JÁNOS, ZSÁK JÁNOS, ZSIHÁR JÓZSEF, MUNKA ANTAL, NÉMETH JÓZSEF

1941-1945

ÁCS MIHÁLY, BENKO ANDRÁS, BENKO JÓZSEF, BENKO LAJOS, BLASKOVICS JÁNOS, BÓRIK JÁNOS, BRÉSKA FERENC, CZIFRA ILONKA, DÉKÁNY FERENC, DÉKÁNY JÁNOS, DIKANY KÁROLY, DUDEK FERENC, GALLA BÉLA, GALLA ISTVÁN, GALLA JÓZSEF, GALLA LAJOS, GERGELY ISTVÁN, ISTENES FERENC, ISTENES SÁNDOR, ISTENES SÁNDOR, JUHÁSZ ADOLF, KÁLAZI FERENC, KÁLAZI ISTVÁN, KÁLAZI JÁNOS, KÁLAZI SÁNDOR, KERESZTES JÓZSEF, KOVÁCS SÁNDOR, KUBINA JÁNOS, KUCHTA JÓZSEF, KUPCSEK SÁNDOR, LAKATOS ANDRÁS, LEBO ISTVÁN, LEBO JÓZSEF, LEBÓ SÁNDOR, LENGYEL BÉLA, MACZKO BÉLA, MACZKO SÁNDOR, MALCSÍK JÁNOS, MALCSÍK ANDRÁS, MATYÓ JÓZSEF, MÉSZÁROS FERDINÁND, MIHALICSEK JÓZSEF, NAGY FERENC, NAGY FERENC, NAGY ISTVÁN, NÉMETH KÁROLY, NÉMETH LÁSZLÓ, NÉMETH SÁNDOR, PINTÉR ISTVÁN, POLENA JÓZSEF, PRISZTICS LAJOS, PRISZTACS SÁNDOR, RECSKA LAJOS, SUMINA JÁNOS, SZÁRAZ JÁNOS, SZÁRAZ JÓZSEF, SZÁRAZ LAJOS, SZÁRAZ PÁL, SZLÁVIK BÉLA, SZLÁVIK FERENC, SZTANKÓ LAJOS, VADKERTI FERENC, VADKERTI IGNÁC, VADKERTI LAJOS, VÉGH MENYHÉRT, VRABEC PÁL, ZÁVODSZKY FERENC, GERGELY JÁNOS

CZIFRA JÓZSEF, CSIKÓS MENYHÉRT, CSÓKA FERENC, CSÓKA JÁNOS, DOBAI JÓZSEF, FARKAS FERENC, GERGELY JÁNOS, GERHÁT PÁL, KÁLAZI JÓZSEF, KÁLAZI JÓZSEF, LEBÓ ETELKA, MACZKÓ ISTVÁN, MACZKÓ LAJOSNÉ, MAKAI ANDRÁS, MÉSZÁROS NÁNDOR, MUNKA FERENC, NÉMETH ETELKA, PÁLENYÍK PÁL, PÁLINKÁS JÓZSEF, REPKA FERENC, SZÁRAZ LAJOS, SZÁRAZ LAJOS, SZÁRAZ SÁNDOR, SZETEI LÁSZLÓ, SZLAMA JÓZSEF, SZTANKÓ ISTVÁN, VADKERTI MENYHÉRT, ZÁVODSZKY JÓZSEF

A II. VILÁGHÁBORÚ ZSIDÓ MÁRTIRJAI

BARÁT TIBORNÉ, BARÁT EMIKE, DÉNES ZSIGMOND, DÉNES ZSIGMONDNÉ, DÉNES ENDRE, DÉNES FRIDA, ERNST JÓZSEF, ERNST JÓZSEFNÉ, ERNST SÁNDOR, FELDBAUER ADOLFNÉ, FELDBAUER SIDÓNIA, FELDBAUER HILDA, FELDBAUER JENŐ, GRÜNFELD OSZKÁR, GRÜNFELD OSZKÁRNÉ, GRÜNFELD HANZIKA, MARKSTEIN MORNÉ, MARKSTEIN JENŐ, MARKSTEIN LIVIA, ROSENTHAL LIPÓTNÉ, MARSCHAL LIPÓTNÉ, MARSCHAL IGNÁC, TEICHMAN JENŐNÉ, TEICHMAN JUDITKA, TEICHMAN ÉVÍKE, WILLHEIM ERNŐNÉ, WILLHEIM BENŐKE, WILLHEIM BENŐ, WILLHEIM BENŐNÉ, WILLHEIM JÓZSEF, WILLHEIM JÓZSEFNÉ, WILLHEIM SÁNDOR, WILLHEIM BENŐ, WILLHEIM JÓZSEF, WILLHEIM JÓZSEFNÉ, WILLHEIM IRMA, WILLHEIM KÁROLY, WOLLNER ARNOLD, WOLLNER ARNOLDNÉ, WOLLNER ENDRE, WOLLNER LÁSZLÓ, MESSINGER JENŐNÉ, MESSINGER MAGDUSKA, MESSINGER VERUSKA, NEU JÓZSEF, NEU JÓZSEFNÉ, PASKUS HERMANNÉ, MVDr. ROTH IGNÁC, ROTH MIKLÓS, GARTENZAUM GYULA, ROTH HERMANNÉ, STEINER HERMAN, STEINER HERMANNÉ, STEINER SÁNDOR, STEINER SÁNDORNÉ, STEINER BÉLUSKA, STEINER SAMUKA, SCHWARCZ SÁNDOR, SCHWARCZ ANDOR, SCHWARCZ ZOLTÁN, SCHWARCZ ZOLTÁNNÉ, SCHWARCZ MAKUSNÉ, SCHULTZ HERMAN, SCHULTZ HERMANNÉ, SCHULTZ PALIKA

LEŽ VEČNÉ MENO TOHO
NECH OVENČÍ SLÁVA,
KTO SEBA V OBEŤ
SVÄTÚ ZA SVOJ NÁROD DÁVA.
SAMO CHALUPKA

KEDVESEK ÉS SZERELMESEK,
HITVESEK ÉS JEGYESEK, APÁK ÉS
FIAK, HOZZÁTARTOZÓK, HŐS ÉS
NEM HŐS KATONÁK, HAZÁNKFIAI,
EMLÉKÉRE, AKIK NEM TÉRTEK VISSZA
SZERETTEIKHEZ TÖBBÉ A HÁBORÚBOL.
BUDA FERENC

NA PAMIATKU SVOJÍCH HRDINSKÝCH
SYNOV PADLÝM V I. SVETOVEJ VOJNE
Z VĎAKY POSTAVILI OBČANIA

AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT
ÁLDOZATOK EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA
A FALU LAKOSSÁGA

NA PAMIATKU TÝCH, KTORÍ SA
STALI OBEŤAMI II. SVETOVEJ VOJNY.
PAMÄTNÚ TABUĽU DALO UMIESTNIŤ A
PAMÄTNÍK OBNOVILO
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
DŇA 22.8.1993 DVORY NAD ŽITAVOU

AZ II. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT
ÁLDOZATOK TISZTELETÉRE.
AZ EMLÉKTÁBLÁT ELHELYEZTETTE
ÉS AZ EMLÉKMŰVET FELÚJÍTTATTA
A KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
UDVARD 1993.8.22-ÉN
Poznámka:

Z novodobých pamätníkov najkrajším je monumentálny pomník padlým hrdinom, ktorého autorom je komárňanský sochár Július Berecz. Pomník bol odhalený 17.05.1937 a nachádza sa v blízkosti kostola. Po reštaurácii a doplnení mien obetí II. svetovej vojny bol opäť odhalený 22. augusta 1993.(zdroj: www.dvory.eu) Časť nápisov, je na zadnej strane pomníka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°59'37.2'' E18°15'55.4''
Pomník přidal: Peter Pavlík
Doplnění informací: František Maczkó

Pomník násilne odvlečených a vysťahovaných

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2010
Umístění: Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie, oproti kostolu
Nápis:
NA PAMIATKU
VYSŤAHOVANÝCH
A ODVLEČENÝCH

TE JIKEREN ANDRI GÓDI,
TE NA BISTEREN,
LA ZORAHA LEN LIGENDE.

A
KITELEPÍTETTEK
ÉS A
MEGHURCOLTAK

לזכר אלה שנצקדו וגרשו
Poznámka:

Nápis je v slovenskom, rómskom, maďarskom a hebrejskom jazyku. Autorom pomníka je Ferenc Lebó.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Béla Vágner

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2010
Umístění: Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie, park vedľa kostola
Nápis:
VÁGNER BÉLA
FŐJEGYZŐ
EMLÉKÉRE
+ 1919
Poznámka:

Vrchný notár (főjegyző) Béla Vágner zahynul dňa 10.6.1919 počas bojov medzi vojakmi maďarskej Červenej armády a československými legionármi. Vágner Béla bol popravený 10.06.1919 okolo 10 hod. spolu so Szokolai Istvánom vedúcim pošty a Kálazi Ferencom robotníkom. 11.06.1919 o 18 hod legionári popravili aj Kálazi Lajosa robotníka, ktorý musel vykopať svoj hrob pred popravou. 19.6.1919 začal boj medzi vojakmi maďarskej Červenej armády a československými legionármi a mal 7 civilných obetí a 5 vojenských obetí. Začiatkom júla 1919 bol v našej dedine zastrelený Balaštik Matej český žandár rodák z Hostěnic
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ferenc Maczkó

Pomník Ladislav I.

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2010
Umístění: Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 580, pred obecným múzeom
Nápis:
SANCTUS - LADISLAUS - REX

sign. LF
Poznámka:

Ladislav I. (*27.6.1040 †29.7.1095) bol v rokoch 1077-95 uhorský kráľ. Bol odvážnym a bojovným kráľom. Obdobie jeho vlády bolo obdobím relatívneho mieru a upokojením dynastických bojov Arpádovcov. Podľa niektorých zdrojov mal byť vodcom prvej križiackej výpravy, pred jej začatím ale pri ťažení proti Čechom ochorel a zomrel.
(zdroj: Wikipédia)

Autorom pomníka je Ferencz Lebó.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2010
Umístění: Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie, park vedľa kostola
Nápis:
ESZTERHÁZY JÁNOS
2003
Poznámka:

János Esterházy (14.3.1901 Veľké Zálužie – 8.3.1957 Mírov) bol prívrženec ideológie a politiky iredentistickej krajinskej kresťanskosociálnej strany, v boji proti ČSR mal priame spojenie s iredentistickými centrami v Maďarsku. Po nástupe Hitlera k moci sa jednoznačne orientoval na spoluprácu s domácimi i zahraničnými fašistickými silami. Schvaľoval mníchovský diktát a po viedenskej arbitráži sa pričinil o odtrhnutie južného Slovenska a ich začlenenie do Horthyovského Maďarska. So slovenskými klérofašistami sa zhodol na fašistickej platforme podporoval ich politiku (s výnimkou jedného prípadu, keď ako jediný poslanec hlasoval proti protižidovským zákonom). Národným súdom v Bratislave bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti, v roku 1950 mu trest zmenili na doživotné väzenie.
Zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin, 1987
Už dlhšiu dobu sú snahy o jeho rehabilitáciu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník István Szokolai

Autor: František Maczkó, archiv
Umístění: Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie, parčík vedľa rím.-kat. kostola sv. Vojtecha
Nápis:
SZOKOLAI ISTVÁN
EMLÉKÉRE
+1919

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Maczkó

Pomník Obětem událostí roku 1919

Autor: František Maczkó, archiv
Umístění: Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie, parčík vedľa rím.-kat. kostola sv. Vojtecha
Nápis:
Kálazi
Ferenc
Kálazi
Lajos
1919 - es
mártírjaink

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Maczkó

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 02.05.2014
Umístění: Dvory nad Žitavou, Veľká Komárňanská 1, na budove Veľká Komárňanská 1
Nápis:
Na večnú slávu SOVIETSKEJ ARMÁDY, ktorá pred 25 rokmi
oslobodila našu obec od fašistických okupantov
vojskani maršala MALINOVSKÉHO, ktorého generálny
štáb sídlil v našej obci v apríli 1945.

25

A dicső SZOVJET HADSEREG elékére,
amely MALINOVSKIJ marsall vezetése alatt
1945 márc. 22-én felszabadította községünket
a fasiszta megszállás alól.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°59'34.9'' E18°15'50.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás